| www.solidedgeblog.pl www.cadblog.pl | Strona korzysta z plików cookies m.in. na potrzeby statystyk. Więcej >>>
stronę najlepiej oglądać z wykorzystaniem przeglądarki Chrome w rozdzielczości min. 1024 x 768 (zalecane 1280 x 1024)
|
ostatnie e-wydanie CADblog.pl | w numerze 1-2/2015 | archiwum |

Blog o systemach CAD 2D i 3D Siemens PLM Software    
związany z czasopismem CADblog.pl
    
 
   
    
 
  © Maciej Stanisławski 2010      
          ul. Pilicka 22, 02-613 Warszawa, tel.: 0602 336 579      
maciej@cadblog.pl      
2016 rok VII
     

  

>> Strona główna | Aktualności | Solid Edge blog | Linkownia | Przegląd prasy, publikacje etc. | CADblog | Archiwum CADblog.pl | CAx Raport |


    


Wydanie aktualne

nr 1-2(19-20) 2015
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


W przygotowaniu...


Wydania archiwalne

numer 1(18) 2014
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


numer 1(17) 2013
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


numer 1(16) 2012
dostępny
w archiwum, wydanie flash tutaj

numer 1(15) 2011
dostępny
w archiwum


numer 4(14) 2010
HD dostępny
w archiwum


numer 3(13) 2010
HD dostępny
w archiwum


numer 2(12) 2010
dostępny
w archiwum


numer 1(11) 2010 nareszcie dostępny
w archiwum


numer 9(10) 2009
już dostępny
w archiwum


numer 8(9) 2009
już dostępny
w archiwum


Wydanie specjalne
numer 7(8) 2009
już dostępny
w archiwum


Numer 6(7) 2009
już dostępny
w archiwum 


„(...) Nie istnieje jeden, idealny system CAD, zaspokajający potrzeby wszystkich inżynierów.
Ale idealnym systemem jest ten, który usprawnia projektowanie i pozwala nam nie tylko doskonalić się, ale także... zaspokajać nasze potrzeby i realizować marzenia.”

zasłyszane...

Poniedziałek, 16.05.2016 r.

Solid Edge ST9
– pierwsze spojrzenie

Użytkownicy jednego z najpopularniejszych systemów CAD 3D doczekali się jego najnowszej odsłony – dziewiątej już edycji Solid Edge wyposażonej w Technologię Synchroniczną

• licencjonowanie
• nowości ST9

Maciej Stanisławski

W przyszłym roku, podczas jubileuszowej odsłony ST10, można będzie pokusić się o porównanie, jak na przestrzeni minionego dziesięciolecia ewoluowały kolejne wersje systemu. Ale tym razem skupimy się na nowościach ST9. Zaczniemy od sposobu licencjonowania. Czy czeka nas tutaj rewolucja? Czy Siemens PLM Software przygotowała jakąś niespodziankę, która zmusi nas do zmiany naszych przyzwyczajeń?

„Gdy padnie sieć, Solid Edge będzie dalej działał”
Jak czytamy w materiałach producenta, nowa wersja Solid Edge łączy w sobie potencjał i możliwości pracy w chmurze ze sposobem zarządzania danymi najbardziej odpowiadającym indywidualnym preferencjom użytkownika. W praktyce oznacza to, że użytkownik może korzystać z Solid Edge ST9 zarówno w chmurze, jak i dysponując oprogramowaniem zainstalowanym lokalnie na swoim komputerze – wtedy nie musi obawiać się, że utrata połączenia z siecią oznaczać będzie konieczność przerwy w pracy. Z drugiej strony dostęp do oprogramowania w chmurze pozwala na podjęcie pracy w zasadzie w każdym miejscu i na dowolnym urządzeniu dysponującym dostępem do sieci. Wystarczy zalogować się do swojego konta użytkownika...

Nawet podczas pracy z systemem zainstalowanym na lokalnym komputerze, użytkownik ma pełen dostęp do możliwości wymiany danych, ich współdzielenia etc, realizowanych poprzez chmurę (m.in. zapewnia współpracę i obsługę takich aplikacji do przechowywania danych, jak popularny DropBox, One Drive, Google Drive i Box – muszę przyznać, że osobiście korzystam z tego pierwszego i bardzo go sobie chwalę...). Program jest instalowany lokalnie, natomiast z chmury pobierane są dane licencyjne, najnowsze uaktualnienia i preferencje użytkownika.

Solid Edge ST9 gwarantuje synchronizację między współdzielonymi, czy powiązanymi ze sobą projektami; zmiana dokonana w jednym komponencie automatycznie zostanie zastosowana w innych plikach z danymi. Jednocześnie system gwarantuje, iż w danym momencie zmiany w otwartym projekcie mogą być dokonywane tylko przez jednego użytkownika – dla innych taki współdzielony plik nie będzie dostępny w trybie edycji.

Reasumując, użytkownik może wybierać między klasyczną licencją przypisaną do konkretnego komputera, licencją pływającą lub licencją „cloud”. Oprogramowanie zainstalowane lokalnie daje gwarancję ciągłości pracy nawet w sytuacji przerwy w dostępie do sieci – nie tylko system, ale także wszystkie wykorzystywane pliki przechowywane są na lokalnym komputerze, a wydajność pracy całego systemu nie jest uzależniona od szybkości i stabilności łącza internetowego, ale od możliwości komputera/stacji roboczej.

Można także wybrać najbardziej odpowiadający nam w danym momencie sposób finansowania licencji: czasowy (miesięczny, roczny) lub wieczysty.
 

– Możliwość uruchomienia systemu CAD w trybie offline jest dla mnie
kluczowa – powiedział Ryan Spoering (Lab Machinist Solutions).
– Bardzo często zdarza mi się pracować z systemem, dokonywać zmian
w projekcie w firmach moich klientów, w których nie mam swobodnego
dostępu do bezpiecznej sieci internetowej...

 

Nowości ST9
W nowym Solid Edge znajdziemy usprawniony interfejs użytkownika. Został on dopasowany do najnowszych standardów Microsoft, zapewniając spójność wyglądu wykorzystywanych aplikacji. Dodano możliwość pracy na zakładkach, przy otwartej większej ilości plików. Zapewniono obsługę monitorów o większych rozdzielczościach, umożliwiając skalowanie elementów sterujących i przycisków.

 

Solid Edge ST9 to spójność wyglądu interfejsu, możliwość pracy na zakładkach przy otwartej większej ilości plików...

 

Opracowano także nowe 32-bitowe ikonki dla plików Solid Edge (vide rys. poniżej)...


Dodatkowo, zapewniono pełną współpracę z nową aplikacją Siemens, jaką jest Catchbook opisywany już na łamach CADblog.pl & SolidEdgeblog.pl. Oficjalna premiera tego ostatniego spodziewana jest w zasadzie lada moment.

Modelowanie części 3D
Trudno wyobrazić sobie pracę z modelami 3D w środowisku Solid Edge bez Technologii Synchronicznej. W jej obszarze skupiono się przede wszystkim na zwiększeniu możliwości modelowania hybrydowego, a pozostałe udoskonalenia odnajdziemy podczas pracy z konkretnymi narzędziami i funkcjonalnościami.

I tak wśród istotnych nowości, mających bezpośredni wpływ na wydajność i komfort pracy w Solid Edge ST9, znajdziemy możliwość hybrydowego wyświetlania modelu – to nic innego, jak podgląd operacji wykonywanych w trybie sekwencyjnym podczas pracy w trybie synchronicznym, ułatwiający wizualizację zmian, jakie nastąpią po edycji w tym trybie.

Podgląd operacji wykonywanych w trybie sekwencyjnym podczas pracy w trybie synchronicznym, ułatwiający wizualizację zmian

 

Kolejne to możliwość wykonywania operacji wycięcia, wycięcia obrotowego, fazy, zaokrąglenia, otworów i wzorów oraz odbicia lustrzanego w częściach wieloobiektowych, czy tworzenie punktów przestrzennych (bez konieczności umieszczania ich na szkicach) poprzez podanie współrzędnych XYZ.

Podczas tworzenia części w kontekście złożenia zyskaliśmy możliwość zastosowania polecenia „Zastąpienia lica” jako operacji w złożeniu, a także możliwość wykonania elementu blaszanego poprzez „Zagięcie profilowe”, bazując na krawędziach części ze złożenia.

Mamy także możliwość wykonania elementu poprzez pogrubienie lica części ze złożenia, bez konieczności wykonywania kopii Inter-Part. Co więcej, w środowisku złożeń podczas powielania elementów, uwzględniane są lokalne układy współrzędnych elementów danego złożenia. Warto wspomnieć też o nowym menedżerze powiązań w złożeniu. Co jeszcze?

 

Wyciągnięcie bryły wzdłuż ścieżki, umożliwiające modelowanie operacji technologicznych jak frezowanie

 

Bardzo ciekawą funkcjonalnością, w dodatku – niedostępną (przynajmniej na razie) np. w środowisku NX (sic!), jest wyciągnięcie bryły wzdłuż ścieżki, umożliwiające modelowanie operacji technologicznych (jak np. frezowanie). Tutaj Solid Edge ST9 z jego możliwościami bardzo zbliżył się do zastosowań CAM.

 

W Solid Edge ST9 znajdziemy nowe narzędzie 3D print...

 

A skoro o wytwarzaniu mowa, dodano oczekiwane polecenie drukowania modeli (3D print), m.in. z narzędziami tolerancji, czy też edycji napisów i logotypów na powierzchni drukowanych modeli. W przypadku systemu operacyjnego Windows 10, polecenie pozwala także wykorzystać narzędzie Windows 3D Builder (dzięki niemu możemy np. przygotować model do wydruku 3D, czy nawet zamówić taki wydruk za pośrednictwem sieci).

 

Narzędzie do tworzenia i modelowania spirali...

 

Warto wspomnieć o narzędziu do tworzenia spirali, a także o nowych możliwościach tworzenia uproszczonych modeli. W ST9 mamy także możliwość stworzenia asocjatywnej kopii lustrzanej – podczas pracy w środowisku synchronicznym.

Podczas pracy w środowisku synchronicznym mamy możliwość utworzenia asocjatywnej kopii lustrzanej...

 

Dodano także nowe tryby wyświetlania materiałów w tabeli materiałowej oraz nowe opcji (m.in. parametry materiałowe dostępne są jako zmienne).

Dokumentacja płaska
Tutaj znajdziemy m.in. rozszerzenie opcji tworzenia linii urwania (podgląd podczas umieszczania linii, rysowanie linii cięcia w widoku rzutu w celu sterowania wymiarem), możliwość zliczania ilości otworów w odwołaniu do otworu i nową tabelę tolerancji.

Zliczanie ilości otworów w odwołaniu do otworu...

 

Nowa tabela tolerancji


Przydatna będzie na pewno możliwość modyfikowania przekrojów po ich umieszczeniu na arkuszu, a także rozszerzone możliwości podglądu papierowego wydruku 2D.

Dodano także czcionkę „Stick” dedykowaną do stosowania przy grawerowaniu.

Części blaszane
Przy projektowaniu elementów z blach, oprócz możliwości zmiany orientacji rozwinięcia, przewidziano narzędzie informujące o problemie w przypadku rozwijania elementów z zaistniałą kolizją. Przy wciśniętym klawiszu SHIFT, działa symetryczne rozciągnięcie przy synchronicznym zagięciu profilowym. A dodatkowo, przy zapisie rozwinięcia, możemy wykorzystać kolory w grawerowaniu i eksport stylów linii i kolorów do plików DXF.

 

W Solid Edge ST9, przy wciśniętym klawiszu SHIFT działa symetryczne rozciągnięcie
przy synchronicznym zagięciu profilowym

Podczas tworzenia części w kontekście złożenia mamy możliwość wykonania elementu blaszanego poprzez „Zagięcie profilowe”,
bazujące na krawędziach części ze złożenia...

 

Simulation
Tutaj czeka nas przede wszystkim blisko 8-krotne zwiększenie szybkości wykonywanych obliczeń – dodatkowe opcje zwiększają bowiem szybkość tworzenia siatki elementów skończonych. Znajdziemy np. nową opcję maksymalizacji ilości elementów QUAD i minimalizacji TRI przy tworzeniu siatki powłokowej.

Wprowadzono także możliwość blokowania warunków brzegowych przy sprawdzaniu różnych warunków obciążeń i utwierdzeń.

Wymiana danych
W ST9 znajdziemy nową wersję translatora JT, możliwość importu danych punktów z plików STEP/IGES do szkicu 3D, a także asocjatywny import rysunków Solid Works powiązanych z modelami; każda zmiana pliku Solid Edge ST9 (po imporcie) jest automatycznie aktualizowana na rysunku. Warto wspomnieć, że przy translacji do AutoCAD symbole Solid Edge ST9 mogą być konwertowane na odpowiednie czcionki AutoCAD...

Tyle tytułem „pierwszego spojrzenia”, do tematu Solid Edge ST9 będziemy sukcesywnie powracać. Polecam także lekturę wpisu o nowościach Solid Edge ST9 na blogu solid-edge-st.pl.

(ms)

Źródło: CAMdivision, Siemens PLM Software

Share
 


 [ powrót na stronę główną ]

 
Blog monitorowany przez:

 
 
 
 

 

 


© Copyright by Maciej Stanisławski. Publikowane materiały są objęte prawem autorskim.
Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie tylko za wcześniejszą zgodą autora.  
webmaster@skladczasopism.home.pl. Opracowanie graficzne: skladczasopism@home.pl
SWblog.pl jest częścią serwisu CADblog.pl – tytułu prasowego  zarejestrowanego  w krajowym rejestrze dzienników i czasopism
na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego Warszawa VII Wydział Cywilny rejestrowy Ns Rej. Pr. 244/09
z dnia 31.03.2009 poz. Pr 15934