|
www.cadblog.pl www.cadglobe.com | Strona korzysta z plików cookies m.in. na potrzeby statystyk. Więcej >>>

stronę najlepiej oglądać z wykorzystaniem przeglądarki Chrome w rozdzielczości min. 1024 x 768 (zalecane 1280 x 1024)

Blog i czasopismo o tematyce CAD, CAM, CAE,     
systemach wspomagających projektowanie... 
    
 

© Maciej Stanisławski 2008
     
ul. Jeździecka 21c lok. 43, 05-077 Warszawa     
kom.: 0602 336 579     
  maciej@cadblog.pl     
2018 rok X
   

   Siemens Solid Edge NX wyzwania projektowe

>> Strona główna | Aktualności | CAD blog | Solid Edge blog | SolidWorks blog | Raport o Cax Historia CAD | Sprzętowo | W numerze | ArchiwumLinki Pobierz


    


W przygotowaniu

fragment e-wydania 5-6/2017

nr 5-6(25-26) 2017
dostępny
po 29.12.2017


Wydanie aktualne

nr 3-4(23-24) 2017
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


Wydania archiwalne

nr 1-2(21-22) 2017
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj

nr 1-2(19-20) 2015
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj

numer 1(18) 2014
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


numer 1(17) 2013
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


numer 1(16) 2012
dostępny
w archiwum

numer 1(15) 2011
dostępny
w archiwum


numer 4(14) 2010
HD dostępny
w archiwum

SOLIDWORKS 2018 CAD3D innowacje

Wyzwania dla projektantów form

Nowy ZWCAD2018

Fragment artykułu opublikowanego w wydaniu 4(5) 2009 – do pobrania z Archiwum w pliku pdf

Alfabet wymiany danych cz. I
Format ACIS

Problemy z konwersją danych i ich wymianą między systemami CAx* różnych producentów od dawna zaprzątały uwagę osób, które podjęły wysiłki w celu wprowadzenia i rozpowszechnienia standardowego formatu wymiany danych. Efekt? W chwili obecnej funkcjonuje kilka(naście) standardowych rozszerzeń plików zawierających geometrię. Ile tak naprawdę wiemy na ich temat? Chyba niewiele, o czym miałem okazję przekonać się osobiście. Otóż w tzw. „ślepym widzie” dokonałem „odkrycia”, iż nie powinno być żadnego problemu z odczytem plików CAD przez darmową wersję jednego z systemów do analiz metodą elementów skończonych; system ten obsługiwał bowiem standard ACIS, a w moim przekonaniu równało się to obsłudze rozszerzeń *.igs (IGES) i *.stp (STEP), występujących jako format zapisu w większości spotykanych na rynku systemów do projektowania 3D. Nic bardziej mylnego. Wszystkie wymienione rozszerzenia reprezentują całkowicie inne standardy. Pozostało zatem pogłębić wiedzę na ich temat i podzielić się nią z Państwem, co niniejszym czynię...

OPRACOWANIE: Maciej Stanisławski

Modeler 3D ACIS, od którego nazwy wziął się termin określający rozszerzenia typu *.SAT, to rodzaj kodu (jądra) geometrycznego systemu zapisu danych w postaci 3D. ACIS jest systemem drugiej generacji, rozwijanym zaraz po swym poprzedniku – Romulusie. Twórcami obu systemów była ta sama grupa ludzi: Alan Grayer, Charles Lang, Ian Braid. Łatwo skojarzyć skrót ACIS z pierwszymi literami ich imion
i dodatkowo – z nazwą obecnego właściciela praw do kodu, firmy Spatial Corporation (wcześniej Spatial Technology). Nazwa ta jednak nie jest akronimem, a należy kojarzyć ją z terminem zaczerpniętym z greckiej mitologii (chętnych zapraszam do poszukiwań).

Historia
W 1985 roku Charles Lang i Ian Braid, twórcy systemów Romulus i Romulus-D, założyli spółkę Three-Space Ltd, przejętą następnie przez Spatial Technology w celu opracowania jądra dla nowego systemu, jakim był Strata CAM. Pierwsza wersja ACIS została udostępniona
w 1989 roku i licencję na nią szybko nabył m.in. HP, z myślą o wykorzystaniu jej w swoim oprogramowaniu ME CAD. Od 2000 roku, w związku m.in. z przejęciem Spatial Technology przez Dassault Systemes, jądro ACIS nie było udostępniane w postaci otwartej.

Obecnie standard ACIS wspiera praktycznie wszystkie dostępne platformy systemowe (Sun, HP, IBM, Apple, Red Hat, Microsoft) i większość systemów operacyjnych.

Funkcjonalność...
modelera ACIS można pogrupować w trzech kategoriach:

• modelowanie 3D – łączenie, wyciąganie, przekształcanie szkiców 2D w kompleksowe zbiory krzywych lub bryły; wypełnianie obszarów pomiędzy krzywymi i ścianami modelu tak, by tworzyć złożone, kompletne powierzchnie i bryły; sprowadzanie i wyobrażanie powierzchni jako zamkniętych zbiorów (sieci) krzywych itp.

• zarządzanie modelem 3D – śledzenie zmian w budowie modelu i jego topologii; pozwalanie na dodawanie nowych danych użytkownika do istniejącego i zapisanego modelu; przeliczanie masy i objętości modelu; wyznaczanie i modelowanie regionów modelu; nieograniczona możliwość wprowadzania i kasowania zmian w niezależnej historii modelu

• wizualizacja modelu 3D – przekształcanie geometrii powierzchni w poligonalną siatkę mesh; generowanie rysunków 2D z opcją ukrywania zbędnych linii itp.

Format plików
To interesuje nas najbardziej z punktu widzenia użytkownika systemu CAD, poszukującego standardowego formatu wymiany danych między różnymi aplikacjami. ACIS zakłada zapis informacji o modelu w sposób umożliwiający ich odczytanie przez systemy, które nie bazują na jego jądrze; dzięki temu nawet one powinny mieć dostęp do utworzonej w nim geometrii. ACIS obejmuje dwa formaty zapisu: Standard ACIS Text (*.SAT) i Standard ACIS Binary (*.SAB). Oba formaty przechowują identyczną informację, także w praktyce przyjęło się użycie tego pierwszego.

Pliki *.SAT są w zasadzie plikami tekstowymi ASCII i mogą być oglądane w dowolnym, najprostszym edytorze tekstu - sposób organizacji zapisu informacji sprawia, iż nadają się one do „odczytywania"...

(...)


*CAx – CAD, CAM, CAE...

Pełna wersja artykułu wraz z ilustracjami do pobrania z ArchiwumPoznaj NX12 z CAMdivision

Blog monitorowany przez:


 


 

 


| reklama | redakcja | dane kontaktowe | prenumerata |

© Copyright by Maciej Stanisławski. Publikowane materiały są objęte prawem autorskim.
Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie tylko za wcześniejszą zgodą autora.  
webmaster@skladczasopism.home.pl. Opracowanie graficzne: skladczasopism@home.pl
CADblog.pl jest tytułem prasowym  zarejestrowanym w krajowym rejestrze dzienników i czasopism
na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego Warszawa VII Wydział Cywilny rejestrowy
Ns Rej. Pr. 244/09 z dnia 31.03.2009 poz. Pr 15934