Strona korzysta z plików cookies m.in. na potrzeby statystyk.
Więcej >>>

stronę najlepiej oglądać z wykorzystaniem przeglądarki Chrome w rozdzielczości min. 1024 x 768 (zalecane 1280 x 1024)

Blog i czasopismo o tematyce CAD, CAM, CAE,     
systemach wspomagających projektowanie... 
    
 

© Maciej Stanisławski 2008
     
ul. Jeździecka 21c lok. 43, 05-077 Warszawa     
kom.: 0602 336 579     
  maciej@cadblog.pl     
2018 rok X
   

   Siemens Solid Edge NX wyzwania projektowe

>> Strona główna | Aktualności | CAD blog | Solid Edge blog | SolidWorks blog | Raport o Cax Historia CAD | Sprzętowo | W numerze | ArchiwumLinki Pobierz


    


W przygotowaniu

fragment e-wydania 5-6/2017

nr 5-6(25-26) 2017
dostępny
po 29.12.2017


Wydanie aktualne

CADblog e-zine 3-4/2017

nr 3-4(23-24) 2017
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


Wydania archiwalne

nr 1-2(21-22) 2017
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj

nr 1-2(19-20) 2015
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj

numer 1(18) 2014
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


numer 1(17) 2013
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


numer 1(16) 2012
dostępny
w archiwum

numer 1(15) 2011
dostępny
w archiwum


numer 4(14) 2010
HD dostępny
w archiwum


numer 3(13) 2010
HD dostępny
w archiwum


numer 2(12) 2010
dostępny
w archiwum


numer 1(11) 2010 dostępny
w archiwum
(...)

SOLIDWORKS 2018 CAD3D innowacje

Darmowy testowy Solid Edge ST

Nowy ZWCAD2018

Piątek, 30.12.2016 r.

Simpoe-Mold w wersji standalone

Simpoe-Mold to samodzielne narzędzie, które przeznaczone jest do symulacji wtrysku polimerów. Dzięki Simpoe-Mold możliwe jest prowadzenie analiz całego procesu produkcji części z tworzyw sztucznych metodą wtryskową, począwszy od wypełniania gniazda formy, przez docisk, analizę odkształceń do analizy chłodzenia, wliczając analizę konformalnego układu chłodzenia

impoe-Mold pozwala zidentyfikować już na wczesnym etapie projektowania potencjalne problemy dotyczące produkcji. W środowisku graficznym Simpoe-Mold można przestudiować alternatywne rozwiązania i ocenić bezpośredni wpływ modyfikacji na efekt końcowy, bez względu na złożoność modelu przygotowanego do analizy.


Rys. 1. Rozkład temperatur na koniec fazy chłodzenia w formie do rozdmuchu butelek

 

Simpoe-Mold wykorzystuje się podczas optymalizacji poszczególnych faz procesu przygotowania produkcji wyprasek:

• do optymalizacji konstrukcji wyrobu – przy analizie technologiczności konstrukcji wypraski i możliwości poprawnego wypełnienia w 100% gniazda dla otrzymania wypraski o oczekiwanych wymaganiach (rys. 2),

 

Rys. 2. Analiza wypełnienia gniazda

 

• do optymalizacji parametrów procesu – przy analizie wydajności produkcji ze względu na dostępny park maszynowy, czyli wtryskarki o określonych parametrach jak siła zamknięcia formy, ciśnienie wtrysku, maksymalną objętość wtrysku, etc. (rys. 3),

 

Rys. 3. Optymalizacja parametrów procesu

 

• do optymalizacji konstrukcji narzędzia – przy analizie bilansu cieplnego oraz doprowadzenia tworzywa do gniazd formy o określonej krotności wynikającej ze spełnienia parametrów procesu pod rygorem odpowiednich limitów czasowych (rys. 4).

 

Rys. 4. Analiza układu chłodzenia

 

Simpoe-Mold umożliwia symulację procesu wtrysku każdego rodzaju części bez względu na geometrię, od prostej analizy technologiczności konstrukcji wyprasek i podstawowych analiz wypełniania gniazda, po symulację bardziej zaawansowanych procesów, takich jak wtryskiwanie wspomagane gazem (rys. 5), overmolding, wtryskiwanie wielomateriałowe, etc.

 

Rys. 5. Symulacja wtrysku wspomaganego gazem

 

Simpoe-Mold oferuje taką samą funkcjonalność tworzenia modelu elementów skończonych w każdym pakiecie. Jak pokazano na rysunku 6, dysponujemy niezbędnymi narzędziami do przygotowania siatki MESH, które umożliwiają tworzenie, weryfikację jakości siatki oraz jej naprawę, gdy zaistnieje taka potrzeba. Możliwe jest automatyczne zagęszczanie siatki tam gdzie geometria wypraski tego wymaga bądź też ręczne zagęszczanie przeprowadzane lokalnie np. dla dysz doprowadzających tworzywo do gniazda, które ze względu na kluczowy charakter ich funkcji dla całego cyklu wtrysku powinny mieć mniejsze wymiary elementów.

 

Rys. 6. Narzędzia do przygotowania modelu Mesh do symulacji

 

Model do symulacji możemy tworzyć na bazie siatki powierzchniowej, powłokowej oraz bryłowej z wykorzystaniem elementów tetragonalnych, heksagonalnych i hybrydowych, które łączą elementy pryzmowe przy powierzchni z tetragonalnymi wewnątrz. Model hybrydowy najlepiej oddaje specyfikę procesów zachodzących w wyprasce na styku ze ścianami gniazda formy.

Dzięki dużej szybkości i łatwości użycia Simpoe-Mold, za pomocą kilku kliknięć można ocenić szereg scenariuszy w celu określenia optymalnego rozwiązania. Model układu do analizy procesu wtrysku możemy przygotować w Simpoe-Mold na różne sposoby.

Często stosowane w branży (ale raczej niezalecane) podejście to weryfikacja i potem ewentualna modyfikacja zaimportowanego do oprogramowania do symulacji wtrysku modelu 3d wykonanej już w programie CAD formy po to, żeby zoptymalizować np. wydajność produkcji lub poprawić jej konstrukcję. Tym zagadnieniem jednak nie będziemy się tu zajmować. Optymalnym podejściem pod względem czasu i kosztów przygotowania produkcji dla wtryskowni jest wykorzystanie wewnętrznych narzędzi dostępnych w aplikacji do symulacji wtrysku, podczas tworzenia i modyfikacji modelu do symulacji, z pominięciem na tym etapie oprogramowania CAD.

Za pomocą wbudowanych narzędzi do tworzenia siatki Mesh oraz do operacji na niej wykonywanych, takich jak powielenie w szyku prostokątnym lub kołowym, odbicie lustrzane, etc. oraz za pomocą narzędzi do tworzenia kanałów chłodzących i kanałów doprowadzających można z powodzeniem opracować pełny układ do symulacji, z dokładnością zadawalającą pod kątem optymalizacji parametrów procesu i potem wg tych parametrów zoptymalizować konstrukcję formy. Przy pomocy trybu QuickFill, który stosowany jest w optymalizacjach wykorzystujących model powłokowy, bardzo szybko uzyskujemy kierunek optymalizacji, a na koniec stosując hybrydowy model bryłowy wykonujemy bardzo dokładną symulację ostateczną, która ma służyć upewnieniu się, że optymalizacja została przeprowadzona poprawnie.

W ten sposób, po wczytaniu powierzonego modelu 3d wypraski, od początku budujemy model symulacji bezpośrednio w środowisku aplikacji do symulacji wtrysku, oszczędzając dzięki temu nie tylko na kosztach prowadzenia prób i modyfikacjach fizycznego narzędzia, ale także na kosztach projektowania oraz modyfikacji modelu 3d wyrobu i formy wtryskowej w środowisku CAD...

(wz)

Cały artykuł w formacie pdf, przedstawiający krok po kroku proces optymalizacji przygotowania produkcji dla wtrsykowni, można pobrać (jako ebook) rejestrując się pod tym adresem.


Firma softPROGRESS w ramach oferty specjalnej oferujepakiet Simpoe-Mold razem z rocznym maintenance w wyjątkowo atrakcyjnej cenie. Atrakcyjności ofercie dodają nagrane szkolenia z obsługi SimpoeMold, do których zawsze można wrócić lub przeszkolić nowych pracowników, samouczki oraz wsparcie przy wdrożeniu pierwszego projektu dołączane bezpłatnie przez softPORGRESS do standardowego maintenance. softPROGRESS jest jedyną firmą autoryzowaną przez Dassault Systèmes do dystrybucji oprogramowania Simpoe-Mold w wersji standalone w rejonie Europy centralnej.

Oprogramowanie Simpoe-Mold zostało opracowane przez firmę SIMPOE i po przejęciu przez Dassault Systèmes S.A., dołączone do Portfolio SIMULIA® obok takich rozwiązań jak np. Abaqus.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Źródło: softPROGRESS

Share

 powrót do strony głównej
 

Poznaj NX12 z CAMdivision

 

Blog monitorowany przez:


 


 

 


| reklama | redakcja | dane kontaktowe | prenumerata |

© Copyright by Maciej Stanisławski. Publikowane materiały są objęte prawem autorskim.
Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie tylko za wcześniejszą zgodą autora.  
webmaster@skladczasopism.home.pl. Opracowanie graficzne: skladczasopism@home.pl
CADblog.pl jest tytułem prasowym  zarejestrowanym w krajowym rejestrze dzienników i czasopism
na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego Warszawa VII Wydział Cywilny Rejestrowy Ns Rej. Pr. 244/09
z dnia 31.03.2009 poz. Pr 15934