Strona korzysta z plików cookies m.in. na potrzeby statystyk.
Więcej >>>

stronę najlepiej oglądać z wykorzystaniem przeglądarki Chrome w rozdzielczości min. 1024 x 768 (zalecane 1280 x 1024)

Blog i czasopismo o tematyce CAD, CAM, CAE,     
systemach wspomagających projektowanie... 
    
 

© Maciej Stanisławski 2008
    
ul. Jeździecka 21c lok. 43, 05-077 Warszawa     
kom.: 0602 336 579     
  maciej@cadblog.pl     
2018 rok X
   

   Siemens Solid Edge NX wyzwania projektowe

>> Strona główna | Aktualności | CAD blog | Solid Edge blog | SolidWorks blog | Raport o Cax Historia CAD | Sprzętowo | W numerze | ArchiwumLinki Pobierz


    


W przygotowaniu

fragment e-wydania 5-6/2017

nr 5-6(25-26) 2017
dostępny
po 29.12.2017


Wydanie aktualne

CADblog e-zine 3-4/2017

nr 3-4(23-24) 2017
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


Wydania archiwalne

nr 1-2(21-22) 2017
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj

nr 1-2(19-20) 2015
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj

numer 1(18) 2014
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


numer 1(17) 2013
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


numer 1(16) 2012
dostępny
w archiwum

numer 1(15) 2011
dostępny
w archiwum


numer 4(14) 2010
HD dostępny
w archiwum


numer 3(13) 2010
HD dostępny
w archiwum

SOLIDWORKS 2018 CAD3D innowacje

Darmowy testowy Solid Edge ST

Nowy ZWCAD2018


Środa, 16.12.2015 r.

W czołówce wyścigu wykorzystania nowoczesnych technologii w przemyśle

Polscy inżynierowie pracują nad nowoczesnymi rozwiązaniami, które mają zmienić funkcjonowanie zakładów przemysłowych i zrewolucjonizować pracę serwisantów. Próbkę tego, co udało im się stworzyć, zaprezentowali podczas tegorocznych targów LiveWorx Europe 2015 w Niemczech

Uważna obserwacja rozwoju nowoczesnych trendów oraz ich wpływu na przekształcanie się przemysłu, pozwoliła polskim inżynierom na opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla fabryk i serwisu przyszłości. Na tegorocznych targach LiveWorx Europe 2015 nasi inżynierowie zaprezentowali demo trzech produktów, a wśród nich najważniejsze, czyli system wspierający działy serwisowe, oferujący dla nich inteligentne, połączone, zautomatyzowane środowisko, które optymalizuje czas pracy serwisanta oraz podnosi jego wydajność, redukując niepotrzebne koszty.

Przyszłość ma na imię... technologia
Aplikacja pozwala dostarczyć serwisantom informację techniczną na temat produktu, który mają naprawić w danej chwili. Głównym założeniem tego narzędzia jest dostarczenie kluczowych danych tj.: szczegółów zgłoszenia serwisowego, procedur dotyczących wykonania następnych etapów prac serwisowych, czy informacji o stanie urządzenia.

– Serwisant patrzy na np. silnik za pomocą narzędzi opartych o technologię Rzeczywistości Poszerzonej (ang. Augmented Reality), która przedstawia obraz wideo, na który nakładane są dodatkowe warstwy informacji tj. bieżące i historyczne odczyty z sensorów, zgłoszenia serwisowe, alerty, czy dane 3D (także jako animowane sekwencje). Wszystko po to, aby można było lepiej zrozumieć, z czego składa się ten konkretny silnik lub jego fragment i jak pracuje bądź pracował. Dane, które widzimy w trakcie działania aplikacji nakładane są na rzeczywisty obraz, czyli patrząc na konkretne urządzenie otrzymujemy instrukcje dotyczące tego właśnie urządzenia, jego model, wyposażenie, ale także informację o tym, co dzieje się w danym momencie z maszyną – mówi Adam Gąsiorek, dyrektor działu B+R z Transition Technologies, polskiej firmy informatycznej. – Dodatkowym atutem takiego rozwiązania jest informacja o danych historycznych, czyli możliwość odtworzenia, co dokładnie działo się w chwili wystąpienia danego zdarzenia serwisowego bądź usterki, dzięki czemu uzyskujemy pełen obraz tego co się stało i lepsze zrozumienie przebiegu eksploatacji maszyny.

 

Serwisant patrzy na np. silnik za pomocą narzędzi opartych o technologię Rzeczywistości Poszerzonej
(ang. Augmented Reality), która przedstawia obraz wideo, na który nakładane są dodatkowe warstwy informacji...

...tj. bieżące i historyczne odczyty z sensorów, zgłoszenia serwisowe, alerty, czy dane 3D
(także jako animowane sekwencje).

 

Inteligentne fabryki i inteligentny serwis
Jeden z pakietów wspomnianego zestawu produktów odpowiada za monitorowanie bieżącej eksploatacji urządzenia bądź maszyny na linii produkcyjnej. – Ta eksploatacja ma określone reguły, które stwierdzają czy coś wymaga lub będzie wymagało naprawy. Maszyna może sama zgłosić informację o przyszłej usterce lub wysłać ostrzeżenie. To ostrzeżenie jest następnie wysyłane jako bilet serwisowy, który jest dalej klasyfikowany pod kątem potencjalnych przyczyn usterki i potencjalnych sposobów naprawy. Wynikiem tej klasyfikacji jest informacja o tym, jak coś naprawić, wraz z instrukcjami i animacjami pokazującymi, jak to dokładnie wykonać. System klasyfikuje, zbiera kroki i porządkuje je, a następnie wizualizuje za pomocą poszerzonej rzeczywistości. Jest przy tym w stanie na bieżąco monitorować wykonanie kolejnych kroków procedury serwisowej, a nawet... składać zamówienia na potrzebne do naprawy elementy. System stara się wyręczyć całą administrację i wykorzystuje wiedzę ekspercką – mówi Konrad Dróżka z firmy Transition Technologies. – Technik dostaje dokładną instrukcję, co się zepsuło i faktycznie może to potwierdzić za pomocą aplikacji, dostaje instrukcję jak to naprawić i informację o tym, jakie części należy zakupić. Rozwiązanie to dodatkowo rejestruje czas naprawy i kolejność wykonywanych prac.

Efektywność działań serwisowych jako priorytet
Celem opracowanego rozwiązania jest uzyskanie lepszej efektywności działań serwisowych, bez konieczności szkolenia serwisantów pod każde urządzenie, gdyż jest to i kosztowne, i czasochłonne. Niejako sprowadza się to do bieżącego szkolenia serwisantów, w trakcie wykonywania ich pracy. Atutem tego rozwiązania jest zwiększenie wydajności pracy serwisanta, a z drugiej strony – możliwość wykonywania większej ilości zadań oraz minimalizacji kosztów związanych z wysyłaniem serwisanta na miejsce usterki.

Z myślą o firmach i pracownikach w nowej erze przemysłowej
– Polscy inżynierowie są w czołówce wyścigu adaptacji produktów połączonych i wykorzystania nowoczesnych technologii. Obserwujemy dokonujące się zmiany technologiczne związane z IoT i wpływ tych zmian na współczesny przemysł. Poprzez nasze działania chcemy pomóc firmom wejść w nową erę Przemysłu 4.0. Dlatego też organizujemy warsztaty z innowacji dla przedsiębiorców, ponieważ chcemy budować świadomość zastosowania innowacyjnych rozwiązań – dodaje Adam Gąsiorek.

Najnowsze rozwiązania dedykowane są przede wszystkim przedsiębiorstwom i branżom, w których coraz większą rolę odgrywa oprogramowanie i czujniki, a także tam gdzie jest potrzebna analiza tego w jakich warunkach, okolicznościach oraz w jaki sposób jest eksploatowany dany produkt. W związku z czym może to być zarówno samochód, środki komunikacji miejskiej jak i turbina parowa w elektrowniach, urządzenie medyczne, czy linia montażowa, gdzie operator produkcji po odczytach z sensorów jest w stanie stwierdzić, która część wymaga wymiany. Z kolei użytkownikami takiego rozwiązania mogą być serwisanci, technicy, operatorzy na linii produkcyjnej i montażowej. To może być każdy pracownik firmy, który ma do czynienia ze skomplikowanym systemem i musi się go nauczyć.

Źródło: Transition Technologies S.A.

Share

Poznaj NX12 z CAMdivision

 

Blog monitorowany przez:


 


 

 


| reklama | redakcja | dane kontaktowe | prenumerata |

© Copyright by Maciej Stanisławski. Publikowane materiały są objęte prawem autorskim.
Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie tylko za wcześniejszą zgodą autora.  
webmaster@skladczasopism.home.pl. Opracowanie graficzne: skladczasopism@home.pl
CADblog.pl jest tytułem prasowym  zarejestrowanym w krajowym rejestrze dzienników i czasopism
na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego Warszawa VII Wydział Cywilny Rejestrowy Ns Rej. Pr. 244/09
z dnia 31.03.2009 poz. Pr 15934