Strona korzysta z plików cookies m.in. na potrzeby statystyk.
Więcej >>>

stronę najlepiej oglądać z wykorzystaniem przeglądarki Chrome w rozdzielczości min. 1024 x 768 (zalecane 1280 x 1024)

Blog i czasopismo o tematyce CAD, CAM, CAE,     
systemach wspomagających projektowanie... 
    
 

© Maciej Stanisławski 2008
     
ul. Jeździecka 21c lok. 43, 05-077 Warszawa     
kom.: 0602 336 579     
  maciej@cadblog.pl     
2018 rok X
   

   Siemens Solid Edge NX wyzwania projektowe

>> Strona główna | Aktualności | CAD blog | Solid Edge blog | SolidWorks blog | Raport o Cax Historia CAD | Sprzętowo | W numerze | ArchiwumLinki Pobierz


    


W przygotowaniu

fragment e-wydania 5-6/2017

nr 5-6(25-26) 2017
dostępny
po 29.12.2017


Wydanie aktualne

CADblog e-zine 3-4/2017

nr 3-4(23-24) 2017
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


Wydania archiwalne

nr 1-2(21-22) 2017
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj

nr 1-2(19-20) 2015
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj

numer 1(18) 2014
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


numer 1(17) 2013
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


numer 1(16) 2012
dostępny
w archiwum

 

SOLIDWORKS 2018 CAD3D innowacje

Darmowy testowy Solid Edge ST

Nowy ZWCAD2018


Fragment artykułu z nr 1(2) kwiecień 2009 (kompletne wydanie do pobrania z Archiwum)

Podglądanie naszego projektu

Z pogranicza projektowania i programowania: praca w środowisku BRL-CAD cz. II

Opracowanie: Maciej Stanisławski

(...) Pójdziemy za radą twórców programu i w celu poznania związanych z tym zasad obowiązujących w środowisku BRL-CAD, posłużymy się nowym modelem, nieco bardziej złożonym od prezentowanych w poprzednim odcinku naszego cyklu. Będzie to coś przypominającego krótkofalówkę.
Tworzymy nową bazę danych i nazywamy ją radio.g (jak to zrobić? Odsyłam do cz. I dostępnej w numerze "zerowym" w Archiwum na stronie www.cadblog.pl). Następnie w Oknie Wierszy Poleceń wpiszemy poniższy listing:

in obudowa.s rpp 0 16 0 32 0 48
in przycisk1.s rec 8 30 36 0 3 0 4 0 0 0 0 2
in przycisk2.s ell1 8 33 36 4 0 0 2
in glosnik.s tor 16 16 16 1 0 0 12 1
in antena.s rcc 2 2 46 0 0 48 1
in galka.s rcc 4 4 40 8 0 0 5


Warto zaznaczyć, iż wystarczy, by poszczególne liczby określające położenie i wymiary rysowanych elementów naszej krótkofalówki były oddzielone pojedynczą spacją; tutaj odstępy między nimi są większe, ale podyktowane to było chęcią uzyskania większej czytelności naszego "programu" rysowania radia... Gdy ostatni wiersz zatwierdzimy klawiszem ENTER, na ekranie będziemy widzieć już gotowy zarys krótkofalówki, w domyślnym widoku.
Na dole Okna Wierszy Poleceń znajduje się pole zawierające szereg informacji o rysowanym obiekcie. Wydaje mi się, iż już o nim wspominałem w poprzedniej części, ale tym razem przyjrzymy mu się bliżej. Przykładowe informacje zawarte w interesującym nas polu mogą mieć postać:

cent=(5.000 15.000 25.000) sz=90.000 mm az=35.00 el=25.00 tw=0.00
ang=(0.00 0.00 0.00)

Co one oznaczają?
• cent= jak łatwo się domyślić oznacza współrzędne centrum widoku, określają je pierwsze trzy liczby. Ich wartości domyślne to 0.000 0.000 0.000, podane w [mm]. Współrzędne te można modyfikować, korzystając albo z Okna Edytora Graficznego, albo z poziomu Okna Wierszy Poleceń. W pierwszym przypadku wystarczy (będąc w tym oknie) nacisnąć i przytrzymać klawisz SHIFT, a następnie dowolny przycisk myszy i poruszyć myszką w żądanym przez nas kierunku. Można także wskazać myszą miejsce, które ma być owym punktem centralnym i zatwierdzić je przyciskając rolkę myszki (pamiętamy o wciśniętym przez cały czas klawiszu SHIFT). Daleko temu do swobody pracy z manipulatorami 3Dconnexion, ale cóż. Zresztą, nie każdy ma taki manipulator;

• sz= to rozmiar widoku, określony czwartą liczbą
w dolnym polu Okna Wierszy Poleceń; Aby zmienić go korzystając z Okna Edytora Graficznego (GUI), wystarczy kliknąć prawym klawiszem myszy - by powiększyć obraz, a lewym - by go zmniejszyć.
Każde kliknięcie odpowiada dwukrotnemu powiększeniu lub zmniejszeniu widoku naszego modelu, w stosunku do rozmiaru wyjściowego. Dokładniejszą kontrolę zapewnia użycie komend size i zoom z poziomu Okna Wierszy Poleceń. Dodam, że size nie ma wpływu na faktyczny rozmiar naszego modelu, tylko na uzyskany przez nas widok. Przykładowa składnia polecenia wygląda następująco:

size 120 (gdzie liczba 120 oznacza wielkość w ustawionych przez nas domyślnie jednostkach, czyli [mm]...

Powiększenie i zmniejszenie widoku można uzyskać także stosując zoom. Dla przykładu składnia:

zoom 0.5

sprawi, że uzyskamy, że widok naszego radia zmniejszy się o połowę,

zoom 2

sprawi, iż będzie dwukrotnie większy etc.;

• az=, el= to parametry widoku, określone liczbami z piątej i szóstej pozycji, wyrażone w stopniach (domyślnie jest to odpowiednio 35° i 25°). tw= i ang= to odpowiednio wartość obrotu i kąt widzenia naszego modelu, również wyrażone w stopniach (domyślnie wartości
te przyjmują 0°).

(...)

Pełny artykuł wraz z ilustracjami w numerze (plik pdf) do pobrania z Archiwum

Cz. I artykułu na temat modelowania/programowania w BRL-CAD dostępna w wydaniu 0 (1) marzec 2009 tutajPoznaj NX12 z CAMdivision


 

Blog monitorowany przez:


 


 

 


| reklama | redakcja | dane kontaktowe | prenumerata |
© Copyright by Maciej Stanisławski. Publikowane materiały są objęte prawem autorskim.
Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie tylko za wcześniejszą zgodą autora.  
webmaster@skladczasopism.home.pl. Opracowanie graficzne: skladczasopism@home.pl
CADblog.pl jest tytułem prasowym  zarejestrowanym w krajowym rejestrze dzienników i czasopism
na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego Warszawa VII Wydział Cywilny rejestrowy Ns Rej. Pr. 244/09
z dnia 31.03.2009 poz. Pr 15934