| www.solidedgeblog.pl www.cadblog.pl | Strona korzysta z plików cookies m.in. na potrzeby statystyk. Więcej >>>
stronę najlepiej oglądać z wykorzystaniem przeglądarki Firefox lub Chrome w rozdzielczości min. 1024 x 768 (zalecane 1280 x 1024)
|
ostatnie wydanie CADblog.pl | w numerze | archiwum |

Blog o systemach CAD 2D i 3D Siemens PLM Software    
związany z czasopismem CADblog.pl
    
 
   
    
 
  © Maciej Stanisławski 2010      
          ul. Pilicka 22, 02-613 Warszawa, tel.: 0602 336 579      
maciej@cadblog.pl      
2016 rok VII
     

  

>> Strona główna | Aktualności | Solid Edge blog | Linkownia | Przegląd prasy, publikacje etc. | CADblog | Archiwum CADblog.pl | CAx Raport |


    


W przygotowaniu

spóźniony, ale nadal aktualny numer 2(19) 2014 niebawem
w Archiwum...

Wydanie aktualne

numer 1(18) 2014
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


Nowości
i zapowiedzi wydawnicze:

• e-Book


Bezpłatny podręcznik do Solid Edge & ST


• e-Book


Bezpłatny podręcznik do NX & ST


Wydania archiwalne


numer 1(17) 2013
w pdf już dostępny
, wydanie flash tutaj


numer 1(16) 2012
dostępny
w archiwum, wydanie flash tutaj

numer 1(15) 2011
dostępny
w archiwum


numer 4(14) 2010
HD dostępny
w archiwum


numer 3(13) 2010
HD dostępny
w archiwum


numer 2(12) 2010
dostępny
w archiwum


numer 1(11) 2010 nareszcie dostępny
w archiwum


numer 9(10) 2009
już dostępny
w archiwum


numer 8(9) 2009
już dostępny
w archiwum


Wydanie specjalne
numer 7(8) 2009
już dostępny
w archiwum


Numer 6(7) 2009
już dostępny
w archiwum 


„(...) Nie istnieje jeden, idealny system CAD, zaspokajający potrzeby wszystkich inżynierów.
Ale idealnym systemem jest ten, który usprawnia projektowanie i pozwala nam nie tylko doskonalić się, ale także... zaspokajać nasze potrzeby i realizować marzenia.”

zasłyszane...


Fragment artykułu z wydania 4(14)2010 dostępnego w Archiwum | pobierz |

Nowości w Solid Edge ST 3

Doczekaliśmy się trzeciej odsłony Solid Edge z ST (ang. Synchronous Technology). Oprogramowanie Solid Edge z technologią synchroniczną, w chwili pojawienia się na rynku w 2008 roku, stanowiło ważny punkt zwrotny na drodze rozwoju projektowania w 3D. Zastosowano w nim nowy paradygmat modelowania, który łączył precyzyjną kontrolę projektowania parametrycznego z szybkością i elastycznością modelowania bezpośredniego. Bez drzewa operacji, bez ograniczeń z niego wynikających. Przyjrzyjmy się temu, co powinno ułatwić nam pracę w najnowszej edycji...

OPRACOWANIE: Maciej Stanisławski
(na podstawie materiałów Siemens PLM Software)

W swojej najnowszej odsłonie pakietu Solid Edge ST3, firma Siemens PLM Software kontynuuje urzeczywistnianie wizji technologii synchronicznej. Opracowując nową odsłonę Solid Edge, przyspieszono algorytmy odpowiedzialne za tworzenie modeli i wykonywanie zleceń zmian inżynieryjnych, usprawniano także mechanizmy ponownego wykorzystywania zaimportowanych danych. Udostępniono także lepsze narzędzia symulacyjne, które pokrywają szerszy zakres scenariuszy, w większym stopniu ograniczając zapotrzebowanie na fizyczne prototypy.

Bazowanie na rozwiązaniach Insigh i Teamcenter Express do zintegrowanego zarządzania danymi, umożliwia pracę zespołową większej grupie użytkowników, nie tylko tym korzystającym
z aplikacji CAD. W sumie zrealizowano tysiące postulatów klientów dotyczących m.in. modelowania, pracy z elementami konstrukcyjnymi, szkicowania i łatwości obsługi.

Więcej, szybciej, lepiej?
W najnowszych materiałach reklamowych Solid Edge możemy przeczytać m.in.:
„(...) Pakiet Solid Edge ST3 stanowi urzeczywistnienie wizji technologii synchronicznej, pomagając użytkownikom w jeszcze szybszym projektowaniu. Pozwala on na ograniczanie planowania wstępnego, szybsze realizowanie zleceń zmian inżynieryjnych przez eliminację ponownego generowania modeli oraz na usprawnienie ponownego wykorzystywania zaimportowanych danych dzięki modelowaniu obcych części (...)”.

Jak tego dokonano? Otóż w Solid Edge ST 3 zakres działania Synchronous Technology rozszerzono na projekty złożeń, zintegrowano uporządkowane elementy z modelowaniem synchronicznym oraz umożliwiono przenoszenie wymiarów z rysunków produkcyjnych na powiązany model trójwymiarowy. To istotnie przekłada się na wzrost szybkości i łatwości pracy, o czym więcej za chwilę.

Synchroniczne projektowanie złożeń z pomocą aplikacji branżowych
W pakiecie Solid Edge ST3 modelowanie synchroniczne zostało zintegrowane ze środowiskiem projektowania złożeń, zapewniając projektantom dostęp do wszystkich aplikacji branżowych w celu kompleksowego prototypowania cyfrowego. Projektanci mogą modelować części w kontekście złożenia i natychmiast, niemalże równolegle, opracowywać przebieg połączeń rurowych, konstrukcje ramowe i wiązki przewodów przy użyciu sprawdzonych dedykowanych aplikacji. W celu kompleksowego projektowania złożeń, elementy złożeń i rodziny złożeń mogą być stosowane w modelach zawierających synchroniczne lub uporządkowane elementy. Przykład? Na rysunku 1a. widać części z synchronicznymi elementami, które są używane w połączeniu z branżowymi aplikacjami złożenia. Szybkie przeciągnięcie elementów synchronicznych pozwala na zmianę położenia otworów i spowodowanie zmiany przebiegu wiązki przewodów. Bez dodatkowej ingerencji projektanta.

Rys. 1a. Szybkie przeciągnięcie elementów synchronicznych pozwala na zmianę
położenia otworów i spowodowanie zmiany przebiegu wiązki przewodów

Rys. 1b. Modelowanie synchroniczne wprowadzono do projektowania złożeń, zapewniając
użytkownikom pełny dostęp do wszystkich elementów konstrukcyjnych złożeń typu procesowego.

Synchroniczne projektowanie złożeń ze wzajemnymi powiązaniami części
Synchroniczne modelowanie złożeń udostępnia obecnie pełne powiązania między częściami. Projektanci mogą wprowadzać sterowanie jednej części przez drugą – jeszcze przed procesem modelowania, w trakcie lub po jego zakończeniu. Nawet zaimportowane części mogą sterować innymi podzespołami (lub być przez nie sterowane), bez konieczności wstępnego planowania projektu lub ponownego modelowania. Ogranicza to istotnie konieczność wcześniejszego planowania, w jaki sposób będziemy prowadzić nasz proces projektowy, z których operacji i w jakiej kolejności będziemy korzystać.

Rys. 2. Polecenie tworzenia relacji między częściami (ang. Create Inter Part Relationship)
pozwala projektantom na ustanawianie powiązań między częściami przed procesem modelowania,
w jego trakcie lub po jego zakończeniu, ułatwiając zautomatyzowane tworzenie projektów bez wstępnego planowania.

Nowe polecenie tworzenia relacji między częściami automatycznie wykrywa podobieństwo między synchronicznymi lub zaimportowanymi geometriami i tworzy wiążącą je relację. Przykładowo kilka otworów w płycie montażowej można automatycznie powiązać z ich odpowiednikami w gnieździe łożyska, dzięki czemu modyfikacja jednych spowoduje odwzorowanie tej zmiany na drugich (rys. 2). Użytkownicy mogą selektywnie wybierać, które relacje są rejestrowane (co umożliwia ich kontrolę), lub stosować wszystkie relacje w celu wprowadzania wysoce zautomatyzowanych zmian w wielu częściach.

Zintegrowane środowisko modelowania części
Solid Edge ST udostępnia zintegrowane środowisko projektowania, które pozwala użytkownikom dodawać uporządkowane elementy konstrukcyjne do synchronicznych projektów, co daje nieograniczone możliwości modelowania. W przypadku tworzenia modeli technologia synchroniczna stanowi podstawę projektowania i umożliwia użytkownikom dodawanie uporządkowanych operacji do etapów typu procesowego, np. odlewanie/obróbka skrawaniem (lub nawet obróbka płaszczyzny) w celu tworzenia stylizowanych projektów. Zmiany edycyjne elementów synchronicznych opierają się na synchronicznym rozwiązywaniu szybkich, elastycznych modyfikacji. Każdy dodany etap uporządkowany jest automatycznie aktualizowany.

Na rysunku 3 widać stożek modyfikowany za pomocą synchronicznej zmiany edycyjnej i uporządkowanych elementów, np. adaptacji płaszczyzny do nowego kształtu.

Rys. 3. Projektanci mogą selektywnie przekształcać elementy definiujące kształt podstawowy
na postać synchroniczną w celu szybszego modelowania, ale zachowując część elementów
w trybie uporządkowanym.

W przypadku pakietu Solid Edge ST3, pojedynczy plik może zawierać zarówno elementy synchroniczne, jak i uporządkowane. Pozwala to projektantom stosować dotychczasowe metody, a przy tym z większą swobodą korzystać z elementów synchronicznych. Pozwala to także na selektywne przekształcanie elementów uporządkowanych w synchroniczne.

Dzięki temu zostają zachowane dotychczasowe procesy, ale w razie potrzeby można korzystać z dobrodziejstw technologii synchronicznej. Na przykład elementy definiujące podstawowy kształt części można przekształcić w synchroniczne w celu szybszego, elastyczniejszego modelowania. Jednak uproszczone odwzorowania, kolejne operacje obróbki skrawaniem, elementy obróbki płaszczyzny lub złożone zaokrąglenia mogą pozostać
w trybie uporządkowanym. Na przykład, aby uprościć i przyspieszyć obracanie pionowych wsporników, elementy utworzone pierwotnie za pomocą uporządkowanych elementów, można przekształcić w synchroniczne (rys. 3). Operacje obróbki skrawaniem, np. zaokrąglenia lub otwory zastosowane na modelu synchronicznym, mogą oczywiście pozostać w postaci uporządkowanej.

Rys. 4a. Do projektowania synchronicznego dodano uporządkowane operacje,
np. stylizowana powierzchnia. Precyzyjne zmiany edycyjne można wprowadzać,
modyfikując wymiary lub przeciągając płaszczyzny. Można manipulować krzywymi
prowadnic powierzchni łączących BlueDots, co jeszcze bardziej przyczynia się
do wyeliminowania konieczności poznania konstrukcji modeli przed ich zmodyfikowaniem.

Przenoszenie wymiarów z rysunków 2D na modele 3D
Najnowsza edycja Solid Edge może pobierać wymiary produkcyjne zdefiniowane na rysunkach 2D i przekształcać je w podatne na edycję wymiary sterujące 3D, umieszczone na powiązanych, zaimportowanych modelach 3D. Kluczowe wymiary produkcyjne, np. ogólna wysokość, pozostają wymiarami sterującymi, co nie dotyczy wymiarów modelu pośredniego ani wymiarów ze szkicu. Polecenie utworzenia modelu 3D powoduje przeniesienie wymiarów z rzutów rysunku (np. prostopadłego, pomocniczego i szczegółowego) na model 3D. Nowo dodane wymiary są gotowe do edycji, a założenia geometryczne „utracone” w translacji odzyskujemy automatycznie dzięki regułom Live Rules, zachowującym założenia projektowe. Użytkownicy otwierają po prostu rysunek 2D, wybierają rzut i wskazują model 3D. Pakiet Solid Edge ST3 przenosi wymiary 2D do 3D, umożliwiając ich natychmiastową edycję w 3D.

Symulacja inżynierska dla szerszego grona użytkowników
Nowe możliwości programu Solid Edge Simulation pozwalają projektantom na sprawdzanie większej liczby scenariuszy, ograniczając potrzebę fizycznego prototypowania. Zapewniają one również wcześniejsze uzyskiwanie wyników i skracanie czasu opracowywania wyrobów, jak również korzystanie z szybkiego, elastycznego modelowania synchronicznego i pełniejsze optymalizowanie w celu poprawy jakości produktów. Niektórzy uważają, że oprócz rezygnacji z drzewa edycji modelu na rzecz „kolekcji operacji”, właśnie integracja możliwości symulacji znacząco wpłynęła na podniesienie atrakcyjności Solid Edge ST.

Polepszenie definiowania analizy
W pakiecie ST3 program Solid Edge Simulation pozwala użytkownikowi stosować dodatkowe ograniczenia i obciążenia, aby symulować więcej scenariuszy projektowych. Nowe możliwości ułatwiają stosowanie obciążeń momentem obrotowym, obciążeń łożysk, połączeń śrubowych i ograniczeń niestandardowych. Zintegrowane środowisko projektowe pozwala na przeprowadzanie symulacji szerszemu gronu użytkowników, umożliwiając bezpośrednie użycie symulacji do dotychczasowych modeli. W przypadku projektów synchronicznych dostępne jest upraszczanie modelu bez zmniejszania dokładności analizy i przebiegu procesu symulacji.

Jeśli wyniki analizy pokażą, iż model nie spełnia naszych oczekiwań, wtedy korekty naszego projektu możemy dokonać w szybki, elastyczny sposób; wymiary sterujące można stosować do modelu 3D lub w obrębie przekrojów 2D „na żywo”, podczas gdy reguły Live Rules utrzymują przyjęte założenia projektowe.

Do innych ciekawych udoskonaleń należy poprawione wyświetlanie efektów obróbki końcowej z płaszczyznami obcinania. Umożliwia to projektantom sprawdzenie, co stanie się „wewnątrz” modelu. W celu automatyzacji typowych zadań symulacyjnych dostępna jest obecnie pełna obsługa interfejsu API. Powielanie podobnych badań projektu, obciążeń, ograniczeń i elementów kontrolnych siatki można wykonywać poprzez kopiowanie lub przeciąganie ich do innych badań. Usprawniono również sporządzanie raportów dotyczących symulacji, dzięki czemu można je obecnie zapisywać w formatach dokumentów programów Microsoft Word (*.doc/*.docx) i Adobe (*.pdf).

Usprawnienie pracy zespołowej dzięki rozwiązaniom Insight i Teamcenter Express
Pakiet Solid Edge ST3 nadal zawiera skalowalne rozwiązanie do zarządzania danymi produktu (PDM) w celu zaspokajania potrzeb wszystkich klientów, niezależnie od wielkości firmy. System jest wyposażony w mechanizmy gromadzenia plików, wyszukiwania, kompleksowego zarządzania przepływem pracy oraz integrowania danych projektu z innymi procesami biznesowymi.

Solid Edge Insight 2010
Jest to w pełni zintegrowany system zarządzania danymi produktu, udostępniający niewidoczne dla użytkowników funkcje PDM oparte na rozwiązaniu SharePoint. Miał on swoją premierę rynkową w 2001 r., będąc pierwszym rozwiązaniem do zarządzania danymi CAD opartym na platformie SharePoint. Obecnie ma tysiące użytkowników na całym świecie. Portal Insight okazał się efektywny w zarządzaniu danymi projektu przy minimalnych nakładach.

Portal Solid Edge Insight współdziała obecnie z oprogramowaniem SharePoint 2010, korzystając z wielu nowych możliwości. Pakiet SharePoint zawiera wbudowane narzędzia do pracy zespołowej, które pozwalają użytkownikom na współdzielenie informacji z działem produkcyjnym, klientami i dostawcami. Dla użytkowników portalu Insight dostępny jest zintegrowany system zarządzania zadaniami i przedsięwzięciami. Umożliwia to kierownikom śledzenie realizacji przedsięwzięć bezpośrednio w oprogramowaniu SharePoint z użyciem rzeczywistych plików CAD. Kolejnym dużym atutem platformy SharePoint 2010 są narzędzia do sporządzania raportów biznesowych, które za pośrednictwem portalu Insight mogą sięgać do informacji zawartych w danych CAD. Korzystając z modeli Solid Edge, użytkownicy mogą szacować koszty i analizować wytwarzanie produktów za pomocą narzędzia PowerPivot, wbudowanej tabeli przestawnej przygotowanej w programie Excel.

Skonfigurowane wstępnie cPDM w programie Teamcenter Express
Teamcenter Express to znane zapewne Państwu skonfigurowane wstępnie środowisko do zespołowego zarządzania danymi produktu (ang. collaborative product data management, cPDM), które umożliwia łatwe wdrażanie w celu szybkiego zwrotu z inwestycji. Obsługuje ono wiele systemów CAD i wiele ośrodków, aby spełniać oczekiwania współczesnych zakładów wytwórczych. Narzędzie Structure Editor wchodzące w skład pakietu Teamcenter Express zostało obecnie przekształcone w autonomiczną aplikację, która umożliwia szybkie opracowywanie struktury produktu lub wykazu materiałów poza systemem CAD. Z narzędzia tego mogą korzystać osoby niebędące projektantami, np. specjaliści ds. konfiguracji produktów, kierownicy i inżynierowie ds. sprzedaży. Strukturę produktu można z łatwością przekształcić w dowolnym czasie w złożenie Solid Edge, zawierające podzespoły fizyczne i wirtualne.

Co więcej?
Usprawniono szereg funckjonalności dostępnych we wcześniejszych wersjach. Na potrzeby użytkowników modelowania synchronicznego obsługiwana jest obecnie rodzina części. Projektanci mogą określać zastępowanie elementów dla reguł Live Rules, wartości wymiarów i relacji między modelami 3D. Ponadto nowa opcja w regułach Live Rules zapewnia blokowanie geometrii do podstawowych płaszczyzn odniesienia, utrzymując płaskie płaszczyzny współpłaszczyznowo z podstawowymi płaszczyznami i walcami, a stożki — współosiowo z podstawowymi osiami. Dostępne jest nowe polecenie przesuwania krawędzi na płaszczyźnie, które pomaga użytkownikom w podziale powierzchni lub tworzeniu stycznych linii wstrzymujących do zaawansowanego zaokrąglania. Udoskonalenia w poleceniu pomiarów trójwymiarowych przyczyniają się do poprawy sporządzania raportów, pełniejszego przedstawiania wyników w formie graficznej oraz do wykonywania pomiarów skumulowanych i wielogałęziowych.

Rys. 9a i 9b. Większa liczba opcji zamkniętych narożników, np. U-kształtnych.
Poniżej: polecenie wytrawiania pozwala projektantom wypalać na modelach numery
części podczas operacji obróbki laserowej.

W pakiecie Solid Edge ST3 dostępne są dla projektantów części blaszanych nowe opcje zamkniętych narożników, m.in. U, V, kwadrat i kątownik, które pozwalają na tworzenie narożników niemal dowolnego typu. Gdy projektanci muszą umieścić napis na modelu z blachy, mogą skorzystać z nowego polecenia wytrawiania. Pozwala ono zapisywać na płaszczyznach numery części lub instrukcje, które zostaną wypalone za pomocą obrabiarek laserowych. Napis przeznaczony do wytrawienia zostanie przekształcony na format *.DXF i umieszczony na osobnej warstwie w celu łatwej identyfikacji przez oprogramowanie produkcyjne. Również biblioteki materiałów udoskonalono pod kątem lepszego łączenia wskaźników i typów materiałów.

Użytkownicy mogą obecnie bezpośrednio edytować wartość wymiarów PMI (informacji o produkcji – ang. product manufacturing information, PMI) podczas ich umieszczania oraz blokować te wartości w celu przyspieszenia przepływu pracy. Wymiary te można umieszczać na punktach sylwetki, punktach stycznych i wirtualnych wierzchołkach oraz stosować do sterowania geometrią, zapewniając użytkownikom pełną kontrolę nad kształtami i rozmiarami modelu. (...).

Liczne udoskonalenia wprowadzono w elementach konstrukcyjnych dotyczących połączeń spawanych. Spoina umieszczana na ostrych narożnikach, np. przejście i szew, tworzy obecnie gładsze, bardziej realistyczne zgrubienie wokół tych krawędzi. Ulepszono ponadto wyświetlanie zgrubień spoiny w programie Teamcenter.

(...)

Pełny artykuł wraz z ilustracjami dostępny w wydaniu 4(14)2010 | pobierz |

inne: | o modelowaniu parametrycznym i bezpośrednim | relacja subiektywna z polskiej premiery Solid Edge ST3 |

 
Blog monitorowany przez:

 
 
 
 

 

 


© Copyright by Maciej Stanisławski. Publikowane materiały są objęte prawem autorskim.
Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie tylko za wcześniejszą zgodą autora.  
webmaster@skladczasopism.home.pl. Opracowanie graficzne: skladczasopism@home.pl
SWblog.pl jest częścią serwisu CADblog.pl – tytułu prasowego  zarejestrowanego  w krajowym rejestrze dzienników i czasopism
na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego Warszawa VII Wydział Cywilny rejestrowy Ns Rej. Pr. 244/09
z dnia 31.03.2009 poz. Pr 15934