| www.solidedgeblog.pl www.cadblog.pl | Strona korzysta z plików cookies m.in. na potrzeby statystyk. Więcej >>>
stronę najlepiej oglądać z wykorzystaniem przeglądarki Firefox lub Chrome w rozdzielczości min. 1024 x 768 (zalecane 1280 x 1024)
|
ostatnie wydanie CADblog.pl | w numerze | archiwum |

Blog o systemach CAD 2D i 3D Siemens PLM Software    
związany z czasopismem CADblog.pl
    
 
   
    
 
  © Maciej Stanisławski 2010      
          ul. Pilicka 22, 02-613 Warszawa, tel.: 0602 336 579      
maciej@cadblog.pl      
2016 rok VII
     

  

>> Strona główna | Aktualności | Solid Edge blog | Linkownia | Przegląd prasy, publikacje etc. | CADblog | Archiwum CADblog.pl | CAx Raport |


    


W przygotowaniu

spóźniony, ale nadal aktualny numer 2(19) 2014 niebawem
w Archiwum...

Wydanie aktualne

numer 1(18) 2014
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


Nowości
i zapowiedzi wydawnicze:

• e-Book


Bezpłatny podręcznik do Solid Edge & ST


• e-Book


Bezpłatny podręcznik do NX & ST


Wydania archiwalne


numer 1(17) 2013
w pdf już dostępny
, wydanie flash tutaj


numer 1(16) 2012
dostępny
w archiwum, wydanie flash tutaj

numer 1(15) 2011
dostępny
w archiwum


numer 4(14) 2010
HD dostępny
w archiwum


numer 3(13) 2010
HD dostępny
w archiwum


numer 2(12) 2010
dostępny
w archiwum


numer 1(11) 2010 nareszcie dostępny
w archiwum


numer 9(10) 2009
już dostępny
w archiwum


numer 8(9) 2009
już dostępny
w archiwum


Wydanie specjalne
numer 7(8) 2009
już dostępny
w archiwum


Numer 6(7) 2009
już dostępny
w archiwum 


„(...) Nie istnieje jeden, idealny system CAD, zaspokajający potrzeby wszystkich inżynierów.
Ale idealnym systemem jest ten, który usprawnia projektowanie i pozwala nam nie tylko doskonalić się, ale także... zaspokajać nasze potrzeby i realizować marzenia.”

zasłyszane...


Czwartek, 16.06.2011 r.

Solid Edge ST4 – po raz pierwszy oficjalnie

Siemens PLM Software, jednostka organizacyjna firmy Siemens Industry Automation Division oraz dostawca systemów i usług zarządzania cyklem życia produktów (PLM) zaanonsowała 15 czerwca br. system Solid Edge ST4. Najnowsza wersja środowiska Solid Edge zawiera szeroki zakres nowych, opracowanych na potrzeby klientów funkcji, między innymi udoskonaloną technologię synchroniczną, która pozwala na uzyskiwanie jeszcze lepszych projektów produktów, usprawnioną współpracę pomiędzy wieloma środowiskami CAD w oparciu o szeroko stosowany format danych JT, wprowadza nowe narzędzia pozwalające przyspieszyć walidację projektowania części blaszanych oraz szereg innych usprawnień wykorzystywanych w ramach środowiska rysunku, co pozwala obniżyć koszty dokumentacji

Solid Edge ST4 pomaga projektantom maszyn i inżynierom opracowywać lepsze projekty, poprzez uproszczenie stosowanego przez nich systemu technologii synchronicznej – jej wykorzystanie w codziennych zadaniach stało się jeszcze prostsze – oraz dzięki uproszczeniu obsługi głównych narzędzi modelowania systemu i zwiększeniu efektywności ich wykorzystania – powiedział Dan Staples, dyrektor działu rozwoju Solid Edge firmy Siemens PLM Software. – Zapewniając nowe sposoby wykorzystania możliwości technologii synchronicznej, Solid Edge ST4 pozwala użytkownikowi pracować w środowisku, które najlepiej odpowiada jego potrzebom i pozwala skoncentrować się na projektowaniu, bez konieczności myślenia o potrzebnym do tego oprogramowaniu. W rezultacie Solid Edge ST4 upraszcza proces opracowywania produktów, oferując równocześnie najbardziej rozbudowane na rynku systemy modelowania dla zaawansowanego konstruktora – wyjaśnia.

Szybsze opracowywanie lepszych produktów
Do środowiska Solid Edge ST4 dodawane są wciąż nowe funkcje, które mają na celu dalsze usprawnianie intuicyjnego środowiska projektowego, które pomaga konstruktorom urządzeń i inżynierom w szybszym opracowywaniu lepszych produktów. Niektóre przykłady, to nowa funkcjonalność dla „Przekrojów ruchomych” (ang. live sections), umożliwiająca prostsze i szybsze tworzenie oraz edycję elementów utworzonych wyciągnięciem przez obrót, nowe zależności w modelowaniu 3D, upraszczające centrowanie, przesuwanie i edycję geometrii natywnej lub importowanej, nowe relacje w środowisku złożenia, umożliwiające automatyczne pozycjonowanie elementów zespołu, w celu uniknięcia ich kolizji, udoskonalone funkcje widoku rozstrzelonego złożenia oraz – dzięki nowemu partnerstwu z firmą Cadenas GmbH – nowy system zarządzania strategicznymi elementami, który udostępnia dedykowany portal służący do konfiguracji standardowych i pochodzących od dostawców elementów 3D w natywnym formacie Solid Edge.

– Ponieważ konstruktorzy urządzeń pracują zawsze z bardzo dużymi złożeniami, system Solid Edge ST4 oraz zwiększona wydajność oferowana przezeń w środowisku Assembly zrobiły szybko duże wrażenie na firmie BEUMER – powiedział Volker Horstmann, inżynier mechanik z firmy BEUMER Maschinenfabrik GmbH & Co. KG, z siedzibą w Niemczech, która jest międzynarodowym liderem w produkcji przeznaczonych dla logistyki wewnętrznej technologii przenośników, ładowania, pakowania w palety, pakowania, sortowania i dystrybucji. – Wykorzystanie nowych poleceń opartych na technologii synchronicznej umożliwia nam edycję trójwymiarowych modeli bezpośrednio w kontekście dużego złożenia, bez konieczności pracy ze szkicami 2D, znacznie przyspieszając proces projektowania produktu. Możemy teraz lepiej kontrolować prace projektowe, widzieć natychmiast wyniki i natychmiast akceptować lub odrzucać rozwiązania.
W opinii Volkera Horstmanna, środowisko Solid Edge ST4 zapewnia większą elastyczność w procesie projektowania i jest bardziej intuicyjne, niż kiedykolwiek przedtem.

Współpracować, analizować, tworzyć dokumentację
Wiele nowych rozwiązań w środowisku Solid Edge ST4 zostało wprowadzonych w oparciu o zrozumienie przez firmę Siemens PLM potrzeb klientów lub jako bezpośrednia odpowiedź na ich potrzeby tak, aby każde funkcjonalne usprawnienie miało rzeczywistą wartość biznesową. Realizując ten zorientowany na klienta proces, środowisko Solid Edge ST4 zapewnia wartość biznesową poprzez poprawę zdolności użytkownika do współpracy ze swoimi klientami i dostawcami oraz poprzez usprawnienie codziennych zadań projektowania produktów takich, jak na przykład tworzenie rysunków technicznych lub projektowanie elementów z blach.

– Wykorzystujemy każdy aspekt systemu Solid Edge i stwierdzamy, że... nie możemy bez niego żyć – śmieje się Vladimir Kolar, kierownik działu projektowania i rozwoju firmy Linet spol. S.r.o., która zajmuje się projektowaniem łóżek i wyposażenia szpitalnego w Republice Czeskiej. – Wiele opracowywanych przez nas części to elementy z tworzyw sztucznych o bardzo skomplikowanych kształtach, których nie dałoby się efektywnie projektować bez środowiska 3D. Dzięki systemowi Solid Edge nasze części zawsze pasują do siebie. Praktycznie wyeliminowaliśmy błędy w fabryce. Jako wieloletni użytkownik oprogramowania Solid Edge jestem pod wrażeniem sposobu, w jaki firma Siemens PLM Software słucha swoich klientów i wykorzystuje uzyskane w ten sposób informacje do udoskonalenia swojej oferty. Zebrane usprawnienia, wprowadzone w wersji Solid Edge ST4, na pewno nie przejdą niezauważone – dodaje.
Warto w tym miejscu zauważyć, iż większość dostawców systemów CAx opracowując ich najnowsze wersje skupia się na uwagach i postulatach otrzymywanych od użytkowników. Jednak w przypadku technologii synchronicznej, Siemens PLM Software zaoferował swoim klientom coś, czego nawet nie mogli oczekiwać. Wprowadzenie ST nie było odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony klientów, ale – chęcią zaoferowania im nowego środowiska pracy w 3D/2D. Wygląda na to, iż użytkownicy zdążyli już docenić ten fakt.

Współpraca z formatami JT i PDF
Jedno z interesujących wprowadzonych usprawnień dotyczy potrzeby współpracy firm ze swoimi dostawcami, partnerami i klientami, którzy wykorzystują wiele różnych, niekompatybilnych formatów danych, z różnych systemów CAD. Środowisko Solid Edge ST4 oferuje wsparcie w tym zakresie, dzięki wykorzystaniu programów Teamcenter lub Teamcenter Express, które są systemami zarządzania cyklem życia produktów, opracowanymi przez firmę Siemens PLM Software. Umożliwiają one pełne wykorzystanie formatu JT, który jest szeroko stosowanym formatem danych 3D. Pozwala to na bezpieczne i skuteczne dzielenie się informacjami o produktach.

Środowisko Solid Edge jest pierwszym systemem CAD w swojej kategorii, który kładzie nacisk na wykorzystanie plików JT w środowisku złożenia, zapewniając pełną asocjatywność do źródła danych JT. Ponieważ format JT jest już obecnie szeroko stosowany w globalnym przemyśle produkcyjnym oraz w systemach oprogramowania PLM, środowisko Solid Edge ST4 pozwala w znacznym stopniu na wyeliminowanie niekompatybilności danych, w celu uzyskania spójnego środowiska współpracy.

System Solid Edge ST4 dodatkowo wspiera współpracę dzięki nowym funkcjom, które umożliwiają łatwe zapisywanie danych części i złożeń w plikach 3D PDF, co pozwala na ich przeglądanie i dzielenie się nimi, przy wykorzystaniu popularnego oprogramowania Adobe Reader. Informacje dotyczące produktu i produkcji (PMI), wymiary oraz komentarze są załączane w dokumencie PDF wraz ze schematem struktury złożenia. Nowy format jest idealny do przesyłania trójwymiarowych informacji o produkcie oraz do przesyłania pomysłów osobom zainteresowanym, w trakcie całego cyklu życia produktu.

Rysunki techniczne na najwyższym poziomie
Osoby rozwijające środowisko Solid Edge uznają rysunki techniczne za rzecz niezmiernie ważną dla inżynierów. Z tego też względu Solid Edge ST4 jest systemem, dostarczającym coraz to nowych usprawnień do istniejących już najwyższej klasy funkcji rysowania, co pozwala na przyspieszenie i usprawnienie tworzenia dokumentacji projektowej produktów. Wprowadzono znaczące usprawnienia w funkcjach dostosowywania tabel, komentarzy, w kontroli wymiarów, tworzenia opisów widoków, automatycznego skalowania widoków na poszczególnych arkuszach rysunków oraz wielu innych. (...)

Walidacja projektów części blaszanych
Środowisko Solid Edge ST4 zawiera szereg udoskonaleń w zakresie cieszących się uznaniem funkcji projektowania części blaszanych, które pozwoliły usprawnić symulacje CAE i przyspieszyć walidację projektów. Dostępna jest aktualnie funkcja umożliwiająca generowanie powierzchni środkowej z części blaszanych możliwa do wykorzystania w środowisku złożenia oraz nowa funkcja unifikacji powierzchni i brył, pozwalająca poprawić jakość siatki MES w przypadku bardzo skomplikowanych elementów. Nowe opcje umożliwiające zagęszczenie siatki i kontrolę generowania siatki, takie jak: ustawienie minimalnej liczby elementów dla krawędzi oraz maksymalnej liczby elementów dla szczegółów o małych rozmiarach, umożliwiają użytkownikom zwiększenie szczegółowości, co pozwala uzyskiwać dokładniejsze wyniki. Narzędzia do tworzenia powierzchni można wykorzystywać do tworzenia powierzchni środkowych elementów o małych grubościach – jak na przykład elementy z tworzyw sztucznych, co pozwala skrócić czas uzyskania wyników i zwiększyć ich pewność. Funkcje te dostarczają prostych w użyciu metod optymalizacji projektu i pozwalają na szybsze otrzymanie wyników w przypadku skomplikowanych modeli, zawierających elementy z blach.

Środowisko Solid Edge ST4 będzie, zgodnie z planem, dostępne w trzecim kwartale tego roku. Dodatkowe informacje, w tym wideo prezentację oprogramowania Solid Edge ST4, w której występuje Dan Staples, szczegółowe demonstracje produktu, informacje o nowościach oraz wiele innych, znaleźć można na stronie internetowej producenta: www.siemens.com/plm/st4

Zainteresowanych odsyłam do lektury opisu nowości (wraz ze zrzutami ekranowymi z nowego środowiska)  – opracowanego na podstawie „kontrolowanych przecieków”, dostępnego tutaj, jak również do materiału opracowanego w oparciu o prezentację prowadzoną przez Pana Tomasza Jęczarka, a koncentrującego się na nowych funkcjonalnościach w obszarze modelowania z wykorzystaniem najnowszej odsłony technologii synchronicznej, dostępnego tutaj.

Na podstawie informacji prasowej Siemens Industry Software www.siemens.com/plm
(ms)

 

• Wideo prezentacja możliwości Solid Edge ST4 tutaj (ok. 12 MB, format *.flv)

• Możliwości modelowania z wykorzystaniem Solid Edge ST4 tutaj (ok. 11 MB, format *.flv)

• Zapis komentarza Pana Tomasza Jęczarka do powyższej video prezentacji tutaj

• Broszura (w języku angielskim) opisująca nowości w Solid Edge ST4 – do pobrania tutaj

• Artykuły o nowościach w ST4 tutaj i tutaj (ten drugi na podstawie informacji z Deelip.com)

• Artykuł na temat modelowania bezpośredniego, parametrycznego i synchronicznego – tutaj

 

O środowisku Solid Edge

Solid Edge jest hybrydowym systemem CAD 2D/3D, wykorzystującym technologię synchroniczną w celu przyspieszenia procesu projektowania, wprowadzania zmian i usprawnienia ponownego wykorzystywania importowanych projektów. Dzięki doskonałemu modelowaniu części i złożeń, rysowaniu, przejrzystemu zarządzaniu danymi i wbudowanym funkcjom analizy MES, środowisko Solid Edge, stanowiące kluczowy element rodziny produktów Velocity Series, pozwala zredukować problemy wynikające z rosnącej złożoności projektów.

 

| komentuj na forum | komentarze 0 |

 
Blog monitorowany przez:

 
 
 
 

 

 


© Copyright by Maciej Stanisławski. Publikowane materiały są objęte prawem autorskim.
Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie tylko za wcześniejszą zgodą autora.  
webmaster@skladczasopism.home.pl. Opracowanie graficzne: skladczasopism@home.pl
SWblog.pl jest częścią serwisu CADblog.pl – tytułu prasowego  zarejestrowanego  w krajowym rejestrze dzienników i czasopism
na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego Warszawa VII Wydział Cywilny rejestrowy Ns Rej. Pr. 244/09
z dnia 31.03.2009 poz. Pr 15934