| www.solidedgeblog.pl www.cadblog.pl | Strona korzysta z plików cookies m.in. na potrzeby statystyk. Więcej >>>
stronę najlepiej oglądać z wykorzystaniem przeglądarki Firefox lub Chrome w rozdzielczości min. 1024 x 768 (zalecane 1280 x 1024)
|
ostatnie wydanie CADblog.pl | w numerze | archiwum |

Blog o systemach CAD 2D i 3D Siemens PLM Software    
związany z czasopismem CADblog.pl
    
 
   
    
 
  © Maciej Stanisławski 2010      
          ul. Pilicka 22, 02-613 Warszawa, tel.: 0602 336 579      
maciej@cadblog.pl      
2016 rok VII
     

  

>> Strona główna | Aktualności | Solid Edge blog | Linkownia | Przegląd prasy, publikacje etc. | CADblog | Archiwum CADblog.pl | CAx Raport |


    


W przygotowaniu

spóźniony, ale nadal aktualny numer 2(19) 2014 niebawem
w Archiwum...

Wydanie aktualne

numer 1(18) 2014
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


Nowości
i zapowiedzi wydawnicze:

• e-Book


Bezpłatny podręcznik do Solid Edge & ST


• e-Book


Bezpłatny podręcznik do NX & ST


Wydania archiwalne


numer 1(17) 2013
w pdf już dostępny
, wydanie flash tutaj


numer 1(16) 2012
dostępny
w archiwum, wydanie flash tutaj

numer 1(15) 2011
dostępny
w archiwum


numer 4(14) 2010
HD dostępny
w archiwum


numer 3(13) 2010
HD dostępny
w archiwum


numer 2(12) 2010
dostępny
w archiwum


numer 1(11) 2010 nareszcie dostępny
w archiwum


numer 9(10) 2009
już dostępny
w archiwum


numer 8(9) 2009
już dostępny
w archiwum


Wydanie specjalne
numer 7(8) 2009
już dostępny
w archiwum


Numer 6(7) 2009
już dostępny
w archiwum  


„(...) Nie istnieje jeden, idealny system CAD, zaspokajający potrzeby wszystkich inżynierów.
Ale idealnym systemem jest ten, który usprawnia projektowanie i pozwala nam nie tylko doskonalić się, ale także... zaspokajać nasze potrzeby i realizować marzenia.”

zasłyszane...


Piątek, 20.05.2011 r.

„Develop better product faster”
vs „Design better product”, czyli co nowego w ST4

Oba wymienione w tytule hasła odnoszą się do „lepszych produktów” i chociaż pochodzą z konkurencyjnych firm, mają ze sobą wiele wspólnego. Pierwsze z nich można znaleźć m.in. wśród informacji marketingowych producenta oprogramowania Solid Edge. Najnowsza wersja ST4, która oficjalnie pojawi się w czerwcu br. (a o której oficjalne informacje dostępne będą dopiero w przyszłym tygodniu), przynosi wiele usprawnień nie tylko w odniesieniu do samej technologii synchronicznej, szczególnie w obszarze modelowania, ale także w obszarze współpracy projektowej (wykonawcy – dostawcy – klienci), narzędzi do projektowania konstrukcji z blach (sheet metal) czy wreszcie redukcji czasu i kosztów opracowywania dokumentacji...

Trzeba przyznać, że działalność marketingowa liderów rynku komputerowych systemów wspomagających projektowanie mogłaby stanowić temat na osobne opracowanie, ba – nawet na doktorat. Tym bardziej, iż użytkownicy niektórych systemów złośliwie dodają, iż istotne nowości „widać” właśnie w materiałach reklamowych i informacjach prasowych, natomiast trudno znaleźć je podczas codziennej pracy w środowisku danego systemu CAD/CAM/CAE. Wszystko wskazuje na to, że „spece od marketingu” w przypadku Solid Edge ST4 mają jednak ułatwione zadanie – nie muszą tworzyć „rzeczywistości” (jak specjaliści od marketingu politycznego), wystarczy, że będą ją opisywać. Nowe ST4 rzeczywiście niesie szereg usprawnień.

O niektórych z nich pisałem już, korzystając z „przecieku”, który pojawił się na stronie Deelipa Menezesa. Teraz pora odchylić kolejne „rąbki tajemnicy”...

Zdecydowanie atrakcyjniejsza grafika
Może ta akurat nowość ma istotniejsze znaczenie np. dla osób zajmujących się prezentacjami multimedialnymi, filmami 3D, czy też... komputerowymi grami itp., ale nie sposób przejść obok niej obojętnie. Solid Edge w swojej najnowszej odsłonie z pewnością zwróci uwagę dotychczasowych użytkowników zmianami w obszarze grafiki, sposobów odwzorowania i przedstawienia tworzonego modelu. Pomijając dostępne (i również rozwinięte w najnowszej wersji) moduły do fotorealistycznego renderingu, już w obszarze samego projektu możemy dostrzec nowości chociażby w postaci „wirtualnej podłogi” z padającym na nią odbiciem modelu, z cieniowaniem, z refleksami świetlnymi pojawiającymi się na powierzchniach projektowanego obiektu.

Zmodyfikowany został sposób obrazowania krawędzi modelu, nadając mu bardziej realistyczny wygląd. Nowa opcja „auto-sharpen” (automatycznego wyostrzania) pozwala użytkownikowi w łatwy, intuicyjny sposób wpływać na sposób wyświetlania całego modelu, balansując między najwyższą wydajnością pracy w środowisku Solid Edge ST4, a najwyższą jakością wyświetlanego obrazu.

Co z tym wałkiem?
Zadbano o szybsze narzędzia do modelowania obiektów obrotowych (z wykorzystaniem komendy Revolve), a dotyczy to zwłaszcza projektowania wałków, wałów (korbowych) i innych, które są jakże częstym elementem różnego rodzaju mechanizmów i maszyn.
Ogólnie można powiedzieć, iż znacznie uproszczono sposób pracy Revolve, np. koło sterowe (charakterystyczne dla technologii synchronicznej zaimplementowanej już w pierwszej edycji Solid Edge „with ST”) może zostać użyte do przeciągnięcia obrotu w zasadzie w dowolnym kierunku, z dowolnej pozycji i osi. Podręczne menu zapewnia łatwy dostęp do dodatkowych opcji związanych z komedą (ang. finite, symmetric, full 360°).

Aby ułatwić precyzyjną edycję modelu i jego szybkie modyfikowanie, automatycznie generowane są Live Sections, przenoszące odpowiednie wymiary zdefiniowane na rysunku 2D do nadającego się do edycji modelu 3D (fot. poniżej)


 

Otwory w cylindrach
Umieszczanie otworów na powierzchniach cylindrycznych, wałkach itp. nie stanowi już najmniejszego problemu. Nie oznacza to, iż do tej pory sprawiało kłopoty – uznano jednak, iż było zbyt skomplikowane. Obecnie komenda Hole (ang. „otwór”) pozwala na dynamiczne przesuwanie potencjalnego otworu po powierzchni cylindra. Narzędzie wymiarów lub punktu może być wykorzystane do precyzyjnego ustalenia miejsca umieszczenia/wykonania otworu na powierzchni modelu.


 

Relacje między elementami modelu 3D
Nowe narzędzia relacji/powiązań 3D – zbliżone do tych znanych z modułu Draft (2D) – mają na celi zwiększenie szybkości pracy projektantów i inżynierów, a także zapewnienie większej elastyczności podczas dokonywania zmian, modyfikacji itp. kompletnego lub zaimportowanego modelu 3D:

• 3D offset
To narzędzie służy tworzeniu powiązań i relacji między profilami, wcięciami, prowadnicami, wycięciami montażowymi itp. Projektanci nie muszą wybiegać naprzód podczas projektowania detalu, planując odpowiednio wcześniej, jakie tolerancje, możliwości ewentualnych zmian w projekcie należy uwzględnić ze względu na konieczność późniejszego montażu detali etc. Wszelkie tolerancje i „rezerwy” uwzględnione w rysunku profilu w 2D zostaną przeniesione do modelu 3D...

• Horyzontalnie i wertykalnie...
Relacje pion/poziom mogą zostać użyte do stworzenia i zabezpieczenia wzajemnego położenia między płaszczyznami, lub też do wyrównania punktów. Mogą także służyć do wycentrowania płaszczyzn. Relacje te, ustawione dla rysunku 2D, automatycznie obowiązują także w modelu 3D...

Wyświetlanie „punktów kluczowych”, węzłów itp.
Znaczki, a właściwie – znaczniki/symbole – pojawiające się obok kursora w celu wskazania aktualnego miejsca wyboru punktu, są obecnie obrazowane w kolorach czarnych z białym obrzeżem – co sprawia, iż są bardziej zauważalne. Są także widoczne przez cały czas podczas dokonywania selekcji.

W najnowszej wersji odpowiednie symbole pojawiają się także podczas wybierania/zaznaczania obiektów takich jak krawędzie, centralne punkty cylindrów przecinających się z innymi obiektami itp.

Wygodniejsza praca ze złożeniami
W Solid Edge ST4 spotkamy się także z nowymi relacjami dla złożeń, które wpływają na szybsze tworzenie złożeń, przy jednoczesnym zachowaniu tzw. „design intent”, podczas edycji modelu/złożenia, animacji itp. Owo „design intent” można przetłumaczyć jako „cel złożenia”, „intencję złożenia” (zamysł konstruktora dotyczący kompletnego urządzenia, a zawarty już na etapie tworzenia poszczególnych komponentów, elementów większej całości). Na marginesie: proszę o wybaczenie, jeśli spotkają się Państwo z pewnymi nieścisłościami lub niezbyt odpowiednią terminologią; tłumaczenie publikacji fachowych – nawet, jeśli są one w zasadzie materiałami marketingowymi – zawsze sprawiało mi pewien kłopot.
I w obszarze pracy ze złożeniami, warto zaznaczyć:

• Rozszerzenie funkcjonalności „koła sterowego”
Podczas przesuwania części lub złożeń podzespołów, nowe funkcjonalności i możliwości koła sterowego pozwalają na automatyczne tworzenie relacji między złożeniami lub elementami modelu, podczas operacji kopiuj/przesuń lub kopiuj/obróć.

• Relacje między środkami (płaszczyzn, elementów itp.) – upraszczają wyśrodkowywanie, wyrównywanie względem środka części, elementów, projektowanych detali, podczas edycji części, ich przesuwania lub animowania. Użytkownik może swobodnie zdefiniować, w jaki sposób części mają być wyrównywane/wyśrodkowywane, wykorzystując w tym celu punkty, płaszczyzny, krawędzie, osie, powierzchnie itp.

• „Range offset value” – pozwala na ustalenie/określenie zakresu odległości, odstępu między elementami tworzącymi złożenie, a także na kontrolę tego dystansu. Przydaje się m.in. podczas definiowania zakresu ruchu podzespołów, kiedy nie ma możliwości określenia wartości kolizyjnych.

• Narzędzie grupowania części – przesuwanie lub animowanie elementów złożenia zostało uproszczone; nowe narzędzie pozwala na zgrupowanie, „sklejenie” elementów razem i traktowanie ich jako całości, jako pojedynczego elementu (ang. single body).

• Nowe cechy złożeń – kolejne narzędzie pozwala na definiowanie cech w postaci faz, zaokrągleń itp., które nadawane są wszystkim elementom złożenia. Co więcej, nowe narzędzie pozwala użytkownikowi definiować fazowanie i zaokrąglenia, z zachowaniem zgodności pomiędzy poszczególnymi częściami.

 


Inne nowe możliwości ST4 – w odniesieniu do modelowania 3D...

Łączenie elementów
Korzystając z Solid Edge ST4 mamy możliwość łączenia części i zespołów szybciej i łatwiej, niż we wcześniejszych wersjach. Możemy automatycznie dobierać elementy łączące, normalia (śruby, nakrętki, podkładki, nity itp.) bazując na materiale, jakości/gatunku, filtrować rozmiary i zapisywać wybrane przez nas, preferowane opcje ich dotyczące (...).

Rysunki złożeniowe (ang. Exploded views)
Użytkownikowi zapewniono więcej swobody w aranżowaniu sposobów przedstawienia rysunków złożeniowych, położenia rozstrzelonych części etc.

Symulacje w ST4
Pamiętam, z jakim entuzjazmem przyjąłem zaimplementowanie narzędzi symulacji i analiz do środowiska konkurencyjnego systemu CAD 3D. Solid Edge ST również dał możliwość użytkownikom dokonywania analiz budowanego modelu bezpośrednio ze swojego środowiska projektowego. Nie trzeba być fachowcem, specjalistą od MES, aby korzystać z tych udogodnień. A każda kolejna odsłona przynosi więcej możliwości.

W Solid Edge ST3 stopień zaawansowania modułu do symulacji i analiz (FEA, FEV) był już na tyle wysoki, iż można było zastanawiać się, co jeszcze zostanie rozwinięte, rozszerzone, wzbogacone. I tak w ST4 zespół odpowiedzialny za rozwój tego obszaru tym razem skoncentrował swoje wysiłki na obszarze konstrukcji blaszanych (ang. sheet metal design). Użytkownik może korzystać z tzw. symulacji hybrydowych, pozwalających na łączenie ze sobą – w procesie analizy – zarówno modeli powierzchniowych (shell), jak i bryłowych (solid). Definiowanie właściwości materiału może odbywać się z poziomu tabel Excela.

Każda strona pozwala na zdefiniowanie nowych materiałów – a w zasadzie – właściwości dla danego materiału. Można także korzystać w tym celu z gotowych formuł matematycznych, lub też wykorzystywać nowe, tworzone na potrzeby danej symulacji – ale to już raczej narzędzie dla bardziej zaawansowanych użytkowników, „mesowców”. Microsoft Workflow pozwala na tworzenie baz danych o materiałach – poprzez kopiowanie właściwości materiałów, lub całych tabel zdefiniowanych właściwości. Arkusze Excella mogą być edytowane albo z poziomu Solid Edge, albo niezależnie – poprzez Microsoft Excell.
Na marginesie: swoją drogą, ciekawe, czy możliwa jest także współpraca np. z oprogramowaniem OpenOffice...

„Skleję tu, kapnę tam”
W ST4 mamy do czynienia z narzędziem „Glue”, pozwalającym na „sklejanie” (dla potrzeb analiz i symulacji) krawędzi lub powierzchni komponentów danego modelu; jest to bardzo wygodne przy analizowaniu większych złożeń.

Narzędzie to może być stosowane zarówno dla brył, jak i obiektów powierzchniowych. Nie jest przy tym wymagana zgodność siatki (mesh), a momenty przyłożenia siły są automatycznie przenoszone pomiędzy powierzchniami i bryłami.

Jeśli chodzi o samą siatkę mesh, ST4 pozwala na:
• mapowanie siatki, manualną ingerencję w jej kształt i przebieg;
• możliwość kontrolowania gęstości siatki w zależności od jej umiejscowienia, np. minimalizowanie jej elementów na krawędziach, a zwiększanie dokładności/gęstości na niewielkich obszarach powierzchni etc.;
• automatyczne dostosowanie gęstości siatki do powierzchni, które mogłyby zostać poddane wykrzywieniu/odkształceniu pod nieznacznym kątem;
• automatyczne zwiększanie gęstości siatki w pobliżu elementów narażonych na większe odkształcenia, stres etc. (np. w pobliżu otworów)...

Usprawniono także interfejs użytkownika w zakresie obsługi procesu symulacji i analizy...

 

cdn...

Inne, wcześniej opisywane nowości w Solid Edge ST 4

Oficjalna informacja (dodana 16.06.2011 r.) po premierze Solid Edge ST4 w USA dostępna tutaj

Komentarza Pana Tomasza Jęczarka do  prezentacji możliwości modelowania w środowisku ST4 tutaj

| komentuj na forum | komentarze 0 |

Blog monitorowany przez:

 
 
 
 

 

 


© Copyright by Maciej Stanisławski. Publikowane materiały są objęte prawem autorskim.
Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie tylko za wcześniejszą zgodą autora.  
webmaster@skladczasopism.home.pl. Opracowanie graficzne: skladczasopism@home.pl
SWblog.pl jest częścią serwisu CADblog.pl – tytułu prasowego  zarejestrowanego  w krajowym rejestrze dzienników i czasopism
na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego Warszawa VII Wydział Cywilny rejestrowy Ns Rej. Pr. 244/09
z dnia 31.03.2009 poz. Pr 15934