| www.swblog.pl & www.cadblog.pl | Strona korzysta z plików cookies m.in. na potrzeby statystyk. Więcej >>>
stronę najlepiej oglądać z wykorzystaniem przeglądarki Firefox lub Chrome w rozdzielczości min. 1024 x 768 (zalecane 1280 x 1024)
|
ostatnie wydanie CADblog.pl | w numerze | archiwum |

Blog poświęcony systemowi SolidWorks 3D CAD,     
związany z czasopismem CADblog.pl 
    
 

© Maciej Stanisławski 2009
     
          ul. Pilicka 22, 02-613 Warszawa, tel.: 0602 336 579      
 maciej@cadblog.pl     
2015 rok VII
    


   >> Strona główna | Wiadomości | SWblog | Ciekawe linki | Przegląd prasy, artykuły itp. | CADblog | Archiwum CADblog.pl  | CAD Raport |


W przygotowaniu

spóźniony, ale nadal aktualny numer 2(19) 2014 niebawem
w Archiwum...

Wydanie aktualne

numer 1(18) 2014
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


Nowości
i zapowiedzi wydawnicze:

• Podręcznik do SOLIDWORKS 2014

Modelowanie powierzchniowe | Narzędzia do form | Rendering
i wizualizacje...


Wydania archiwalne


numer 1(17) 2013
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


numer 1(16) 2012
dostępny
w archiwum, wydanie flash tutaj

numer 1(15) 2011
HD dostępny
w archiwum


numer 4(14) 2010
HD już dostępny
w archiwum


numer 3(13) 2010
HD już dostępny
w archiwum


numer 2(12) 2010
dostępny
w archiwum


numer 1(11) 2010 dostępny
w archiwum


numer 9(10) 2009
już dostępny
w archiwum


numer 8(9) 2009
już dostępny
w archiwum


Wydanie specjalne
numer 7(8) 2009
już dostępny
w archiwum


Numer 6(7) 2009
już dostępny
w archiwum


Numer 5(6) 2009
już wkrótce dostępny
w archiwum
 


„(...) Nie istnieje jeden, idealny system CAD, zaspokajający potrzeby wszystkich inżynierów.
Ale idealnym systemem jest ten, który usprawnia projektowanie i pozwala nam nie tylko doskonalić się, ale także... zaspokajać nasze potrzeby i realizować marzenia.”

zasłyszane...


Środa, 4.11.2009 r.

SolidWorks Simulations w praktyce

Symulacje i analizy dla każdego inżyniera, czyli SolidWorks Simulation w OBRUM

Jeszcze do niedawna konieczność przeprowadzenia obliczeń i analiz wymagała od inżyniera dogłębnej znajomości metody elementów skończonych, obsługi oprogramowania CAE (które ją wykorzystywało), ewentualnie – skorzystania z pomocy specjalistów z tej dziedziny. To ostatnie rozwiązanie nie nastręczało specjalnych trudności, pod jednym wszakże warunkiem: gdy owi specjaliści byli zatrudnieni na miejscu, w firmie. Ale i tak wiązało się to z nerwowym wyczekiwaniem, czy dany projekt spełni założenia, czy też trzeba będzie pracować nad jego udoskonaleniem. W chwili obecnej można tego uniknąć korzystając z systemów CAD, które mają zaimplementowane możliwości CAE...

Autor: Maciej Stanisławski

Działający w Gliwicach Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o. o. jest w zasadzie bezpośrednim zapleczem badawczo-rozwojowym, a także modernizacyjnym i produkcyjno-wdrożeniowym polskiego przemysłu obronnego. Zatrudnieni w nim inżynierowie już od końca lat sześćdziesiątych minionego stulecia realizują szereg prac na rzecz obronności kraju. Prowadzą również działalność na potrzeby gospodarki narodowej. Od 2002 roku w „OBRUM” wykorzystywane jest oprogramowanie SolidWorks. W chwili obecnej – także SolidWorks Simulations.

–  Pracę  rozpocząłem w 1979 roku, w dziale konstrukcyjnym – opowiada inż. Stanisław Tomaszewski, specjalista konstruktor w OBRUM. – Wraz z zespołem konstruktorów brałem udział w opracowaniu różnych wyrobów dla przemysłu obronnego, a także urządzeń o przeznaczeniu cywilnym.

Zespół Stanisława Tomaszewskiego odpowiadał m.in. za opracowanie podwozia zestawu przeciwlotniczego Loara, bojowego wozu piechoty BWP 2000, podwozia haubicy Krab, wozów zabezpieczenia technicznego, ale także konstrukcji nośnych anten CAR, JBR, JAT, czy też – jeśli chodzi o wspomnianą produkcję cywilną – frezarki do asfaltu i maszyny inżynieryjno-drogowej MID.

 –  Obecnie zajmujemy się opracowaniem mostu specjalnego o długości ponad 40 metrów i lekkiej platformy bojowej do wykorzystania jako nośnik bojowy dla różnych pojazdów wojskowych, np. lekkiego czołgu współczesnego pola walki – dodaje inż. Tomaszewski.

Jak wspomniałem, „OBRUM” zakupił pierwsze stanowiska SolidWorks w 2002 roku. Do tego czasu do obliczeń inżynierskich używano COSMOS/M (stosunkowo wcześnie, gdyż od początku lat osiemdziesiątych). W większości obliczenia były wykonywane na miejscu, w OBRUM, jedynie wybrane zagadnienia były zlecane na zewnątrz.

– Dotyczyło to dużych modeli, w których uwzględniano obciążenia dynamiczne występujące w czasie ruchu. Tak właśnie było w przypadku haubicy i mostu Daglezja – wyjaśnia Stanisław Tomaszewski.

W chwili obecnej Ośrodek posiada 6 licencji SolidWorks Professional i 2 licencje SolidWorks Simulations Premium. Dostawcą oprogramowania i zarazem wsparcia serwisowego jest firma CNS Solutions. Po zakupie nowego oprogramowania specjaliści CNS Solutions przeszkolili kilku pracowników Ośrodka OBRUM. Oprócz nauki posługiwania się systemem 3D CAD,  odbyło się także szkolenie w zakresie obsługi SolidWorks Simulations i SolidWorks Motion. Do tych ostatnich wyznaczono pracowników, którzy posługiwali się wcześniej systemem COSMOS/M, tak więc bez większych problemów mogli oni zacząć pracować, wykorzystując nową wersje oprogramowania.

– Były to osoby wykorzystujące wcześniej COSMOS/M, znające problematykę obliczeń inżynierskich, jak i mające określone doświadczenie. Ale uważam, że obecnie – po przejściu szkolenia z obsługi oprogramowania SolidWorks – każdy inżynier może wykonywać obliczenia na swoim stanowisku pracy i optymalizować swoje konstrukcje.

Jednak do zaawansowanych obliczeń, takich jak zagadnienia nieliniowe, stateczność konstrukcji cienkościennych, dynamika, zmęczenie – zdaniem inżyniera Stanisława Tomaszewskiego konieczne byłoby głębsze szkolenie w tym zakresie lub... zatrudnienie osób zajmujących się tylko tą problematyką. Korzystając z ciągłego rozwijania możliwości oprogramowania, inżynierowie w chwili obecnej coraz częściej  sięgają po zaimplementowane ze środowiska COSMOS funkcjonalności z zakresu symulacji i analiz, dostępne bezpośrednio z poziomu SolidWorks. Tym łatwiejsze w użyciu, iż wyposażone m.in. w „Asystenta Symulacji”, który prowadzi niemalże „za rękę” przez cały proces analiz. Główne zalety tego rozwiązania?

– Łatwe tworzenie modelu do obliczeń i szybkie wprowadzanie zmian – odpowiada specjalista konstruktor OBRUM.

SolidWorks Simulations oferuje bardzo przydatne narzędzia. Przydatne zwłaszcza dlatego, że mogą być one wykorzystywane przez konstruktorów na swoim stanowisku pracy. Dzięki temu pozwalają na potwierdzenie dokonanych rozwiązań, szybką ich analizę, dokonywanie odpowiednich zmian w czasie pracy tak, aby dany produkt najlepiej spełniał swoje funkcje określone w założeniach technicznych. Oczywiście, przy złożonych zespołach należy dokonywać pewnych uproszczeń modeli obliczeniowych (w modelach konstrukcyjnych występują elementy, które nie mają wpływu na wytrzymałość czy np. ruch danego zespołu), a o takich elementach wie najlepiej konstruktor opracowujący dany zespół.

– Przekłada się to bezpośrednio na skrócenie czasu potrzebnego do dokonania danej symulacji – mówi Stanisław Tomaszewski. –  Przy opracowaniu nowych zespołów, to właśnie konstruktor zna najlepiej charakter pracy urządzenia, potrafi określić obciążenia i inne warunki brzegowe, więc jeżeli może sam dokonać stosownych obliczeń, to wyniki są pewne i otrzymujemy je szybko.

Z oprogramowania do analiz i symulacji korzystano między innymi podczas wykonywania obliczeń konstrukcji nośnych anten CAR, JBR, JAT. Konstrukcje te muszą się cechować określoną sztywnością, aby układy antenowe mogły pracować pod naporem wiatru o prędkości 30m/s z określonym odchyleniem od poziomu. Należało tu uwzględniać także luzy występujące w parach kinematycznych. Wyzwaniem było też zapewnienie odpowiedniej sztywności korpusu i płyty podwieżowej haubicy Krab (podczas oddawania strzału). 

Również analizy i symulacje konstrukcji układaczy mostów szturmowych i przeprawowych miały kluczowe znaczenie dla powodzenia w realizacji tych projektów. Konstrukcje winny przenieść wymagane obciążenia w czasie przejazdów po moście, ale także zapewnić wytrzymałość w czasie jego rozkładania. Przy pracy ze wcześniejszymi systemami CAE, czasochłonne okazywały się np. obliczenia korpusów pojazdów specjalnych; dużo czasu zajmowało bowiem dostosowanie modelu konstrukcyjnego do modelu obliczeniowego. Integracja wspomnianych funkcjonalności bezpośrednio w systemie 3D CAD, jakim jest SolidWorks, wyeliminowała to utrudnienie.

– Mogę powiedzieć, że wszystkie wykonywane u nas obliczenia były potwierdzone badaniami eksperymentalnymi na wykonanych urządzeniach, a także w praktyce – dobrą pracą podczas użytkowania wyrobów u końcowych odbiorców. Jak do tej pory nie było rozbieżności między obliczeniami a wynikami fizycznych badań. Można stwierdzić, że pracownikom, którzy nabyli doświadczenia sprawdzając różne konstrukcje i obserwowali ich pracę, można zlecać analizę nowych zespołów maszyn – podsumowuje inż. Stanisław Tomaszewski.

 

| powrót do strony głównej |

Blog monitorowany przez:

 
 

 

 


© Copyright by Maciej Stanisławski. Publikowane materiały są objęte prawem autorskim.
Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie tylko za wcześniejszą zgodą autora.  
webmaster@skladczasopism.home.pl. Opracowanie graficzne: skladczasopism@home.pl
SWblog.pl jest częścią serwisu CADblog.pl – tytułu prasowego  zarejestrowanego  w krajowym rejestrze dzienników i czasopism
na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego Warszawa VII Wydział Cywilny rejestrowy Ns Rej. Pr. 244/09
z dnia 31.03.2009 poz. Pr 15934