|
www.cadblog.pl www.cadglobe.com | Strona korzysta z plików cookies m.in. na potrzeby statystyk. Więcej >>>

stronę najlepiej oglądać z wykorzystaniem przeglądarki Chrome w rozdzielczości min. 1024 x 768 (zalecane 1280 x 1024)
|
ostatnie wydanie | w numerze | archiwum |

Blog i czasopismo o tematyce CAD, CAM, CAE,     
systemach wspomagających projektowanie... 
    
 

© Maciej Stanisławski 2009
     
          ul. Pilicka 22, 02-613 Warszawa     
kom.: 0602 336 579     
  maciej@cadblog.pl     
2016 rok VIII
   

  

>> Strona główna | Aktualności | CAD blog | Autodesk blog | Solid Edge blog | SolidWorks blog | CaxRaport Historia CAD | W numerze | ArchiwumLinki Pobierz


    


Wydanie aktualne

nr 1-2(19-20) 2015
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


Wydania archiwalne

numer 1(18) 2014
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


numer 1(17) 2013
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


numer 1(16) 2012
dostępny
w archiwum

numer 1(15) 2011
dostępny
w archiwum


numer 4(14) 2010
HD dostępny
w archiwum


 

Czwartek, 26.02.2009 r.

Analizy z poziomu CAD

Właściwym kierunkiem rozwoju systemów CAD
będzie ich coraz większy stopień integracji z systemami CAE i ich możliwościami

Z Kishore Boyalakuntla, menadżerem ds. narzędzi do analiz i symulacji w SolidWorks rozmawia Maciej Stanisławski

Maciej Stanisławski: – SolidWorks od zawsze postrzegany był jako system do projektowania mechanicznego. Był pierwszym programem CAD 3D pracującym w środowisku Windows. Jego możliwości są sukcesywnie rozszerzane, obecnie możemy korzystać już także z narzędzi pozwalających na przeprowadzanie symulacji, analiz MES. Czy oznacza to, iż użytkownik nie musi korzystać z odrębnej aplikacji typu ANSYS, Algor itp?

Kishore Boyalakuntla: – Dokładnie tak.

– Kiedy to się zaczęło? W którym momencie i w jaki sposób wzbogacono możliwości „bazowej” wersji SolidWorks?

– Wszystko zaczęło się w 1982 roku od firmy SRAC (http://www.cosmosm.com/pages/company/company.html), a będącej producentem znanego oprogramowania do analiz, jakim jest COSMOS. W 2000 roku została ona przejęta przez SolidWorks. Można powiedzieć, że w tym momencie, w momencie podjęcia współpracy z SolidWorks mieliśmy już blisko dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie symulacji i analiz metodą elementów skończonych. Firma zmieniła nazwę na SolidWorks Simulations. Myślę, że obecnie na świecie w użyciu jest więcej stanowisk do analiz FEA/FEV spod znaku SW, niż jakiegokolwiek innego producenta. 

– Imponujące. A czy dysponuje Pan jakimiś danymi liczbowymi ilustrującymi tą wielkość?

– Musiałbym zapoznać się z najnowszymi danymi – to cały czas się zmienia, ale gdy sprawdzałem statystyki kilka miesięcy temu, liczba sprzedanych stanowisk wynosiła ok. 28 – 29 tyś. Jest to bardzo popularny program, a jego intencją jest wsparcie projektantów i inżynierów tak, by pomóc im projektować lepsze produkty. To znane zresztą hasło SolidWorks. (...) Opracowywane przez nasz zespół narzędzia do analiz i symulacji są na tyle intuicyjne i łatwe w obsłudze, że może z nich z powodzeniem korzystać każdy użytkownik, nie trzeba być ekspertem w tej dziedzinie.

W środowisko programu zaimplementowane zostały mechanizmy, które prowadzą użytkownika niejako za rękę. W zależności od odpowiedzi, których udzieli na wstępnym etapie, przeprowadzone zostaną dalsze procesy – już niemalże w pełni zautomatyzowane.

– Czyli można zapomnieć o pisaniu własnych preprocesorów, przygotowywaniu translatorów danych CAD uzyskanych z SolidWorks w celu wykonania interesujących nas analiz?

– Oczywiście. Symulacje są już wbudowane do środowiska SolidWorks.

– Pozostajemy zatem w obrębie jednej aplikacji, korzystamy z SolidWorks Simulations z poziomu środowiska SolidWorks.

– Właśnie tak, z poziomu jednej aplikacji, bez konieczności uruchamiania nowych programów, nowych procesów i przechodzenia pomiędzy nimi. I z wykorzystaniem standardowego interfesu użytkownika.

– Z pewnością jest to znaczne ułatwienie, tym bardziej, że to właśnie interfejs użytkownika poddawany bywa najczęściej krytyce ze strony osób pracujących z różnymi systemami analiz MES.

– Taki był nasz cel. Użytkownik SW Simulations nie powinien skupiać się na tym, w jaki sposób używać naszego programu, ale na tym, co pozostaje istotą jego pracy – czyli na projektowaniu. Dzięki naszej aplikacji wbudowanej do środowiska SolidWorks, produkty mogą być zaprojektowane lepiej, a ich zachowanie w określonych warunkach – bardziej przewidywalne.

– Proszę mi powiedzieć, jakie rodzaje materiałów – tworzyw itp., z których wykonany zostanie nasz projekt, możemy zasymulować w SolidWorks.

– Metale, różnego rodzaju tworzywa sztuczne – także elastyczne, kompozyty...

– Z uwzględnieniem układu  włókien w kolejnych warstwach?

– Tak, oczywiście. Prócz tego różne rodzaje gumy, słowem – szerokie spektrum różnego rodzaju materiałów. Także specyfikacje odpowiadające tworzywom stosowanym w maszynach do szybkiego prototypowania i wytwarzania.

– A jakiego rodzaju analizy i symulacje możliwe są do wykonania, przeprowadzenia – w tym środowisku? Zmęczeniowe, uderzeniowe?

– Tak, także dynamiczne, odkształceń, optymalizacji kształtu, częstotliwości drgań i wiele innych (...). A o łatwości korzystania z tego systemu może świadczyć fakt, iż nie dalej jak wczoraj, pozwoliłem sobie posadzić przed komputerem osobę bez doświadczenia w pracy ze środowiskiem symulacji i analiz – jednego z uczestników konferencji – i człowiek ten, korzystając tylko z tutoriala, potrafił bez problemu poradzić sobie z wykonaniem analiz zaprojektowanego wcześniej przez siebie detalu.

 – W agendzie SWW 2009 miałem okazję znaleźć adnotację o wykładzie prowadzonym przez pana, a dotyczącym podstaw pracy w środowisku SolidWorks Simulations.

– Faktycznie, przewidziany jest taki wykład, ale będzie go prowadził jeden z moich pracowników. Jeśli chce Pan wziąć w nim udział – zapraszam. A swoją drogą jestem przekonany, iż po powrocie do Polski może się Pan udać do najbliższego resellera SW i tam mieć okazję samemu wypróbować możliwości tego narzędzia.

– Nie wykluczone, że tak zrobię. Proszę mi powiedzieć, jakie perspektywy widzi Pan przed symulacjami, oczywiście ze szczególnym uwzględnieniem produktów SolidWorks?

– W naszej pracy zagadnienia związane z CAD nie znajdują się w centrum zainteresowania. Głównym trendem jest koncentracja na samych zagadnieniach związanych z analizami i symulacjami metodą elementów skończonych, na poszukiwaniu coraz sprawniejszych, szybszych i dokładniejszych algorytmów. Wielką rolę i znaczenie odgrywa rozwój sprzętu komputerowego i wzrost mocy obliczeniowej dostępnych urządzeń. Myślę, że już niedługo doczekamy się sytuacji, w  której użytkownik będzie skupiał się na projektowaniu, tworząc rysunki swojego projektu, a program już będzie wiedział, jak projekt ten się zachowa, bo w tle...

– ...w tym samym czasie będą na bieżąco wykonywane analizy? Brzmi zdumiewająco!

– Tak, ale to jest już możliwe. Komputery z górnej półki są w stanie podołać takiemu wyzwaniu. I inżynier – projektant w istocie będzie mógł koncentrować się tylko na projektowaniu. A gdy skończy swoją pracę, lub na określonym etapie w jej trakcie – otrzyma gotowy wynik analiz wytrzymałościowych, zmęczeniowych – dotyczących projektowanego przez niego urządzenia, elementu, części. (...)

Wystarczy sięgnąć wstecz dziesięć, pięć – nawet trzy lata. Popatrzeć na to, jak zmieniały się strategie dotyczące rozwoju oprogramowania, na co zaczęto kłaść większy nacisk, w jaki sposób przeprowadzano implementacje kolejnych rozwiązań do jednego programowego środowiska. Uproszczenie i jednoczesna integracja stają się wyznacznikiem nowych zaawansowanych systemów do wspomagania projektowania i analiz komputerowych.

– Kilka lat temu, gdy po raz pierwszy zetknąłem się z „prostymi analizami” zaimplementowanymi do środowisk systemów CAD, zażartowałem, że niedługo nie trzeba będzie być inżynierem, by projektować z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania. Niedostatki w wiedzy – czy może raczej wykształceniu inżynierskim – rekompensowane będą możliwościami oprogramowania. W czasie jednej z przeprowadzonych dzisiaj rozmów dowiedziałem się o przypadku pewnego laureata konkursu projektowego SolidWorks, którym okazał się... piekarz. Jego projekt opracowany na jednej z wcześniejszych edycji personalnych SW spotkał się z ciepłym przyjęciem i został w ten sposób uhonorowany. I nikt wcześniej nie podejrzewał nawet, że stoi za tym człowiek, który na co dzień odpowiada za... bułki. Ten przykład, w połączeniu z tym, co Pan wskazuje jako trendy wyznaczające kierunki w przyszłości – połączenie fazy projektowania mechanicznego i analiz przeprowadzanych w czasie rzeczywistym w tle, towarzyszących procesowi projektowania – wyraźnie wskazuje, iż nowe rozwiązania mogą należeć niekoniecznie do osób wywodzących się ze środowiska inżynierskiego.

– To wcale nie jest przyszłość, to dzieje się już teraz. Osobiście znam wiele osób, które są znakomitymi projektantami, wykorzystującymi oprogramowanie CAD i CAE, a które nie są inżynierami, ale współpracują z nimi bądź są członkami zespołów projektowych. Aby stosować w praktyce SolidWorks Simulation naprawdę nie musimy dysponować zaawansowaną wiedzą techniczną. Rysujemy kwadrat, wyciągamy go i mamy bryłę. Następnie wskazujemy kierunek przyłożenia siły, określamy ją – i oto mamy w uproszczeniu naszą pierwszą symulację. I jestem przekonany, że właściwą drogą rozwoju systemów CAD będzie ich coraz pełniejsza integracja z systemami CAE, szczególnie w zakresie ich możliwości...

SolidWorks World 2009
Orlando, 9.02.2009 r.


 

 

Kishore Boyalakuntla, menedżer ds. narzędzi do symulacji i analiz w SolidWorks, ma ponad czternastoletnie doświadczenie w pracy z zagadnieniami analiz wykorzystujących metodę elementów skończonych, a także z projektowaniem uwzględniającym zjawiska dynamiczne, przepływu płynów, przewodnictwo ciepła itp. dla potrzeb przemysłu samochodowego, elektronicznego, medycznego i techniki lotniczej. Każdy zainteresowany może wziąć udział w jednym z licznych prowadzonych przez niego kursów online, dostępnych m.in. pod adresem: http://www.solidworks.com/sw/2493_ENU_HTML.htm

 

relacja z konferencji SolidWorks World 2010

wywiad z Kishore Boyalakuntla anno domini 2010 (tym razem więcej informacji praktycznych)

 

powrót do relacji z SWW 2009 | powrót na stronę główną

 

Blog monitorowany przez:


 


 

 


© Copyright by Maciej Stanisławski. Publikowane materiały są objęte prawem autorskim.
Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie tylko za wcześniejszą zgodą autora.  
webmaster@skladczasopism.home.pl. Opracowanie graficzne: skladczasopism@home.pl