| www.solidedgeblog.pl www.cadblog.pl | Strona korzysta z plików cookies m.in. na potrzeby statystyk. Więcej >>>
stronę najlepiej oglądać z wykorzystaniem przeglądarki Firefox lub Chrome w rozdzielczości min. 1024 x 768 (zalecane 1280 x 1024)
|
ostatnie wydanie CADblog.pl | w numerze | archiwum |

Blog o systemach CAD 2D i 3D Siemens PLM Software    
związany z czasopismem CADblog.pl
    
 
   
    
 
  © Maciej Stanisławski 2010      
          ul. Pilicka 22, 02-613 Warszawa, tel.: 0602 336 579      
maciej@cadblog.pl      
2016 rok VII
     

  

>> Strona główna | Aktualności | Solid Edge blog | Linkownia | Przegląd prasy, publikacje etc. | CADblog | Archiwum CADblog.pl | CAx Raport |


    


W przygotowaniu

spóźniony, ale nadal aktualny numer 2(19) 2014 niebawem
w Archiwum...

Wydanie aktualne

numer 1(18) 2014
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


Nowości
i zapowiedzi wydawnicze:

• e-Book


Bezpłatny podręcznik do Solid Edge & ST


• e-Book


Bezpłatny podręcznik do NX & ST


Wydania archiwalne


numer 1(17) 2013
w pdf już dostępny
, wydanie flash tutaj


numer 1(16) 2012
dostępny
w archiwum, wydanie flash tutaj

numer 1(15) 2011
dostępny
w archiwum


numer 4(14) 2010
HD dostępny
w archiwum


numer 3(13) 2010
HD dostępny
w archiwum


„(...) Nie istnieje jeden, idealny system CAD, zaspokajający potrzeby wszystkich inżynierów.
Ale idealnym systemem jest ten, który usprawnia projektowanie i pozwala nam nie tylko doskonalić się, ale także... zaspokajać nasze potrzeby i realizować marzenia.”

zasłyszane...


| strona główna SolidEdgeBlog.pl | odcinki Strefy Solid Edge dostępne tutaj: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Strefa Solid Edge ST: Czy wiesz, jak?


1. Personalizacja paska stanu

Autor: Piotr Szymczak

Pasek Stanu domyślnie mieści się w dolnej części okna roboczego (vide rys. poniżej).

Wyświetlane są na nim różne polecenia. W celu personalizacji należy najechać na niego kursorem i kliknąć PPM (prawy przycisk myszy). Spowoduje to wyświetlenie menu kontekstowego, z którego możliwe jest wybieranie poleceń, które mają zostać wyświetlone na pasku stanu.

(ps)
Źródło: www.solid-edge-st.pl

 

Share


2. Uproszczenie modelu

Autor: Piotr Szymczak

Dla osób posiadających komputery o słabszej mocy obliczeniowej (jak chociażby redakcyjny laptop – przyp. redakcji), przydatne i celowe okazuje się uproszczenie modeli w celu przyspieszenia pracy np. ze złożeniami

W tym celu należy przejść na zakładkę Narzędzia i w grupie poleceń Model zaznaczyć Uproszczenia. Spowoduje to dodanie nowego elementu na samym dole drzewa PathFinder. Wszystkie operacje, które zostaną teraz dodane do modelu, będą wyświetlane pod nowo dodaną pozycją. Aby wyłączyć z widoku część operacji, należy przejść na zakładkę Narzędzia główne i korzystając z poleceń zgrupowanych pod funkcjonalnością Usuń lica, usunąć niepotrzebną geometrię.

Po przejściu do złożenia użytkownik może zdefiniować, czy model ma być wyświetlany jako Wariant pełny – wtedy będzie widoczny ze wszystkimi operacjami, czy też jako uproszczony – czyli bez „usuniętych” ścianek. Można tego dokonać na oknie Otwórz, wybierając odpowiednią opcję, lub klikając PPM (prawym przyciskiem myszy – przyp. redakcji) na odpowiednią część i z menu kontekstowego wybierając odpowiednią opcję.


 

Na powyższym rysunku, zaczynając od góry, widać model bez uproszczeń i uproszczony...


(ps)

Źródło: www.solid-edge-st.pl

 

Share


| strona główna SolidEdgeBlog.pl | odcinki Strefy Solid Edge dostępne tutaj: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

 

 
Blog monitorowany przez:

 
 
 
 

 

 


© Copyright by Maciej Stanisławski. Publikowane materiały są objęte prawem autorskim.
Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie tylko za wcześniejszą zgodą autora.  
webmaster@skladczasopism.home.pl. Opracowanie graficzne: skladczasopism@home.pl
SWblog.pl jest częścią serwisu CADblog.pl – tytułu prasowego  zarejestrowanego  w krajowym rejestrze dzienników i czasopism
na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego Warszawa VII Wydział Cywilny rejestrowy Ns Rej. Pr. 244/09
z dnia 31.03.2009 poz. Pr 15934