| www.swblog.pl & www.cadblog.pl | Strona korzysta z plików cookies m.in. na potrzeby statystyk. Więcej >>>
stronę najlepiej oglądać z wykorzystaniem przeglądarki Chrome w rozdzielczości min. 1024 x 768 (zalecane 1280 x 1024)
|
ostatnie e-wydanie CADblog.pl | w numerze 1-2/2015 | archiwum CADblog.pl |

Blog poświęcony systemowi SolidWorks 3D CAD,     
związany z czasopismem CADblog.pl 
    
 

© Maciej Stanisławski 2009
     
          ul. Pilicka 22, 02-613 Warszawa, tel.: 0602 336 579      
 maciej@cadblog.pl     
2015 rok VII
    

>> Strona główna | Wiadomości | SWblog | Strefa DraftSight | Ciekawe linki | Publikacje | CADblog | Archiwum CADblog.pl  | CAx Raport |
 


Wydanie aktualne

nr 1-2(19-20) 2015
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


Podręczniki, publikacje tematyczne,
wydawnictwa...

• Podręcznik do SOLIDWORKS 2014

Modelowanie powierzchniowe | Narzędzia do form | Rendering
i wizualizacje...


Wydania archiwalne

numer 1(18) 2014
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


numer 1(17) 2013
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


numer 1(16) 2012
dostępny
w archiwum

numer 1(15) 2011
HD dostępny
w archiwum


numer 4(14) 2010
HD już dostępny
w archiwum


numer 3(13) 2010
HD już dostępny
w archiwum


numer 2(12) 2010
dostępny
w archiwum


numer 1(11) 2010 dostępny
w archiwum


numer 9(10) 2009
już dostępny
w archiwum


numer 8(9) 2009
już dostępny
w archiwum


Wydanie specjalne
numer 7(8) 2009
już dostępny
w archiwum


Numer 6(7) 2009
już dostępny
w archiwum


Numer 5(6) 2009
już wkrótce dostępny
w archiwum


Numer 4(5) 2009
już dostępny
w archiwum


Numer 3(4) 2009
już dostępny
w archiwum


Numer 2(3) 2009
już dostępny
w archiwumNumer 1(2) 2009
już dostępny
w archiwum


 Numer 0 (1) 2009
– dostępny
w archiwum


 


 


„(...) Nie istnieje jeden, idealny system CAD, zaspokajający potrzeby wszystkich inżynierów.
Ale idealnym systemem jest ten, który usprawnia projektowanie i pozwala nam nie tylko doskonalić się, ale także... zaspokajać nasze potrzeby i realizować marzenia.”

zasłyszane...


Piątek, 8.11.2013 r.

Dla kogo CAM: HSMXpress z bliska

Przedruk artykułu z dwumiesięcznika STAL, nr 9/10 2013, plus dodatkowe ilustracje

Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego artykułu, dzisiaj postaram się bliżej zaprezentować jedno z darmowych narzędzi CAM dla użytkowników systemu SolidWorks. HSMXpress – bo o nim tutaj mowa – stanowi zdecydowanie bardziej zaawansowane rozwiązanie w porównaniu z opisywanym wcześniej FreeMill. Oznacza to m.in., iż użytkownik ma możliwość decydowania o większej liczbie parametrów, o dokładniejszym doborze narzędzi i sposobu obróbki danego fragmentu detalu, wreszcie – ma możliwość dokładnego prześledzenia całego procesu obróbki...

Autor: Maciej Stanisławski

Ale nim zaczniemy przeprowadzać symulację obróbki naszego modelu, kilka słów o tym, w jaki sposób stać się posiadaczem darmowego systemu CAM. Proces został maksymalnie uproszczony – na stronie producenta  dokonujemy rejestracji (obecnie producentem/właścicielem HSM Works jest Autodesk – przyp. autora), na podany adres mailowy otrzymujemy numer licencji i link do pobrania wersji instalacyjnej. Po przeprowadzeniu instalacji, pozostaje nam uruchomienie SolidWorks i... od razu dostrzeżemy, że wzbogacony on został o moduł CAM HSMXpress (dodatkowe zakładki, dodatkowe pliki pomocy etc.). Na marginesie dodam, że o ile sam moduł został w miarę starannie spolszczony, o tyle pliki pomocy i samouczki dostępne są jedynie w języku angielskim. Chciałbym, aby niniejsze opracowanie pozwoliło na przybliżenie chociaż podstaw pracy, ale ze względu na szczupłość miejsca może się to okazać bardzo trudne.

Zaczynamy od utworzenia lub wczytania gotowego modelu – w tym celu możemy posłużyć się albo plikiem przykładowym dostraczonym razem z HSMXpress, albo możemy otworzyć któryś z naszych modeli, który będziemy chcieli poddać obróbce.

Pierwszy krok – to wybranie strategii obróbki, jakiej poddamy naszą część. Oczywiście jej wybór zależy od rodzaju detalu, który zostanie poddany obróbce – i tutaj musimy wykazać się przynajmniej minimalną wiedzą na temat technik i technologii CAM. Albo – sięgnąć do samouczka. Ewentualnie – możemy poeksperymentować, ale musimy liczyć się z tym, że w większości przypadków nie uda nam się w ten sposób wygenerować ścieżek obróbczych.

Zakładka „Frezowanie 2D” – tutaj znajdziemy dostępne strategie obróbki

Z paska menu wybieramy zakładkę „Frezowanie 2D” i zaczynamy od strategii nazywanej „Planowanie” (ang. face) – innymi słowy, splanujemy naszą część, zbierzemy materiał posługując się odpowiednio dobranym frezem czołowym. Dopiero w kolejnych operacjach poddamy nasz model obróbce konturowej, wytoczymy otwory i obrobimy kieszeń detalu. I tutaj uwaga – w odróżnieniu od FreeMill, nie uda nam się „zmusić” modułu CAM do wygenerowania ścieżek obróbczych dla całego detalu z wykorzystaniem jednego narzędzia; system wymagać od nas będzie większego zaangażowania.

W menu po lewej stronie otwierają się opcje menedżera operacji CAM. Najpierw możemy dokonać wyboru narzędzia – oczywiście będziemy mogli zmienić nasz wybór jeszcze przed zatwierdzeniem operacji do przeliczenia, a także – w przypadku zasygnalizowanych przez program błędów i nieprawidłowości – zmodyfikować narzędzie (lub wręcz przyjęty rodzaj obróbki).

Imponująca biblioteka narzędzi

Do dyspozycji mamy ogromną bibliotekę narzędzi, co więcej – każde z nich możemy poddać modyfikacji – co oznacza w praktyce, iż możemy zdefiniować rodzaj narzędzia, oprawki etc. odpowiadający temu używanemu w naszej maszynie (jeśli nie uda nam się znaleźć jego gotowego odpowiednika wśród narzędzi zawartych w bibliotece dołączonej do HSMXpress).

Nie tylko mamy możliwość korzystania z obszernej biblioteki narzędzi, ale także na ich podstawie możemy definiować własne

Po zatwierdzeniu wyboru narzędzia, możemy przejść do kolejnych zakładek, odpowiedzialnych za wskazanie geometrii do obróbki, wielkości wyjściowego materiału, parametrów ruchu narzędzia i maszyny etc.

Kontury materiału domyślnie wyznaczone przez HSMXpress...

Jeden z komunikatów sygnalizujących, że system „ma wątpliwości” co do parametrów przez nas wskazanych...

Każda z zakładek zawiera szereg opcji, dzięki którym możemy mieć dokładny wpływ na cały proces – bądź też zdać się na domyślne parametry podpowiedziane przez program. Za każdym razem, gdy coś będzie budzić wątpliwości, system poinformuje nas o tym. W skrajnym wypadku – nie będzie w stanie wygenerować ścieżki dla narzędzia.

Zakładki modułu operacji frezowania dają użytkownikowi dostęp do w zasadzie wszystkich parametrów związanych z obróbką...

Założeniem twórców programu było jednak, by użytkownik mógł ograniczyć się jedynie do wyboru narzędzia i wskazania powierzchni (krawędzi etc.) elementu, który poddany zostanie obróbce. I to w zasadzie udało się osiągnąć. Innymi słowy, przeciętny użytkownik nie będzie zbyt często korzystał z kolejnych zakładek.

Narzędzie wybrane (frez o średnicy 50mm, czołowy), wskazujemy zatem powierzchnię, która ma zostać poddana obróbce. Jeśli fragment który chcemy wskazać nie jest widoczny, możemy oczywiście obrócić model lub skorzystać z opcji widoków.

Wskazane ściany otworów do wytoczenia...

Wielokrotne głębokości – przydatne przy obróbce kieszeni. Jak widać – spolszczenie nie obejmuje nie tylko plików pomocy, ale i objaśnień...

Kliknięcie w zielony znacznik (potwierdzenie zakończenia operacji) powoduje przeliczenie danych i wygenerowanie ścieżki obróbczej danej operacji. Drzewo historii operacji SolidWorks zostanie wzbogacone tym samym o kolejną pozycję.

Widoczne ścieżki narzędzia dla obróbki kieszeni...

Możemy przejść do definiowania kolejnej operacji. W przypadku naszego modelu, będzie to obróbka konturowa 2D. Wybieramy odpowiedni rodzaj strategii, zmieniamy narzędzie – np. na wiertło, frez walcowy etc. i generujemy kolejną operację. W przypadku otworów widocznych w naszym modelu – skorzystamy ze strategii wytaczania. Najbardziej skomplikowany element uzyskamy dzięki obróbce kieszeni. W sumie widoczny na rysunku model wykonany zostanie z pomocą czterech następujących po sobie operacji – każda wg innej strategii obróbki.

Jak widać na powyższym przykładzie, w przypadku prostej obróbki 2D, wygenerowanie ścieżki nie zajmuje wiele czasu – zaledwie kilka sekund. W przypadku skomplikowanych modeli i strategii 3D, czas ten może ulec wydłużeniu, ale obliczenia wykonywane są w tle, także użytkownik może zająć się innymi czynnościami. Na uzyskanym obrazie, linie niebieskiego koloru oznaczają ruch narzędzia podczas obróbki, linie zielone – ruchy przejścia narzędzia, a żółte – szybkie przejścia.

Po zakończeniu generacji ścieżki, mamy możliwość obejrzenia symulacji całego zaprojektowanego przez nas procesu.

Dzięki narzędziu symulacji mamy możliwość prześledzenia przebiegu zdefiniowanych przez nas operacji...

Jeśli chcemy wygenerować kod NC sterujący obrabiarką, na drzewie operacji zaznaczamy wszystkie zdefiniowane procesy – najłatwiej klikając nazwę „Projekt”, a następnie z menu wybieramy polecenie Post Proces. Otwiera nam się okno konfiguracji, w którym m.in. dokonamy wyboru sterownika naszej maszyny CNC. Po zatwierdzeniu procesu, HSMXpress otworzy nowe okno, w którym uzyskamy podgląd całego kodu, a także możliwość jego edycji, wyszukiwania i zmieniania cykli/makr, bloków etc.

Okno generowania postprocesora

Gotowy kod NC, który można także na tym etapie poddać edycji...

 

Jak na darmowe narzędzie, mamy tutaj do czynienia z w pełni profesjonalnym rozwiązaniem, a wykorzystanie jego możliwości zdecydowanie przekracza umiejętności piszącego te słowa. Osoby posiadające podstawową znajomość języka angielskiego nie powinny mieć jednak problemów, dzięki sporej dokumentacji dołączonej do modułu.

Pozostaje jedynie pytanie, czy fakt przejęcia HSMWorks przez Autodesk nie będzie oznaczał, iż za jakiś czas użytkownicy SolidWorks nie będą już mogli liczyć na wsparcie i aktualizację tego zintegrowanego rozwiązania CAM. Tego ryzyka nie będzie w przypadku rozwiązania, któremu przyjrzymy się w kolejnym odcinku... (to ostatnie zdanie także wymaga „aktualizacji” – proszę przeczytać wpis na CADblog.pl o przejęciu DELCAM przez... Autodesk, link tutaj – przyp. autora)

Maciej Stanisławski

Źródło: Stal, nr 9/10 2013, s. 73,
ilustracje autora (także niewykorzystane przez redakcję „Stali”)

 

| powrót do strony głównej |

Blog monitorowany przez:

 
 
 
 
 
 

 

 


© Copyright by Maciej Stanisławski. Publikowane materiały są objęte prawem autorskim.
Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie tylko za wcześniejszą zgodą autora.  
webmaster@skladczasopism.home.pl. Opracowanie graficzne: skladczasopism@home.pl
SWblog.pl jest częścią serwisu CADblog.pl – tytułu prasowego  zarejestrowanego  w krajowym rejestrze dzienników i czasopism
na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego Warszawa VII Wydział Cywilny rejestrowy Ns Rej. Pr. 244/09
z dnia 31.03.2009 poz. Pr 15934