| www.swblog.pl & www.cadblog.pl | Strona korzysta z plików cookies m.in. na potrzeby statystyk. Więcej >>>
stronę najlepiej oglądać z wykorzystaniem przeglądarki Chrome w rozdzielczości min. 1024 x 768 (zalecane 1280 x 1024)
|
ostatnie e-wydanie CADblog.pl | w numerze 1-2/2015 | archiwum CADblog.pl |

Blog poświęcony systemowi SolidWorks 3D CAD,     
związany z czasopismem CADblog.pl 
    
 

© Maciej Stanisławski 2009
     
          ul. Jeździecka 21c/43, 05-077 Warszawa     
tel.: 0602 336 579     
 maciej@cadblog.pl     
2017 rok VIII
     

>> Strona główna | Wiadomości | SWblog | Strefa DraftSight | Ciekawe linki | Publikacje | CADblog | Archiwum CADblog.pl  | CAx Raport |
 


Wydanie aktualne

nr 3-4(23-24) 2017
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


Wydania archiwalne

nr 1-2(21-22) 2017
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj

nr 1-2(19-20) 2015
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj

numer 1(18) 2014
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


numer 1(17) 2013
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


numer 1(16) 2012
dostępny
w archiwum

numer 1(15) 2011
HD dostępny
w archiwum


numer 4(14) 2010
HD już dostępny
w archiwum


numer 3(13) 2010
HD już dostępny
w archiwum


numer 2(12) 2010
dostępny
w archiwum


numer 1(11) 2010 dostępny
w archiwum


numer 9(10) 2009
już dostępny
w archiwum


numer 8(9) 2009
już dostępny
w archiwum


Wydanie specjalne
numer 7(8) 2009
już dostępny
w archiwum


Numer 6(7) 2009
już dostępny
w archiwum


Numer 5(6) 2009
już wkrótce dostępny
w archiwum


Numer 4(5) 2009
już dostępny
w archiwum


Numer 3(4) 2009
już dostępny
w archiwum

 

Podstrona poświęcona darmowym (!) tutorialom SolidWorks, dotyczącym przede wszystkim...
modelowania powierzchniowego w tym popularnym systemie CAD 3D...


Środa, 19.04.2017 r.

CAM dla SOLIDWORKS

Podczas tegorocznej konferencji SOLIDWORKS World (opisywanej wewnątrz numeru) zaprezentowany został pierwszy w historii firmy SOLIDWORKS CAM. Czy to oznacza, że wcześniej nie było na rynku dedykowanego rozwiązania CAM dla tego popularnego systemu CAD 3D? Było, nawet kilka – i właśnie jedno z nich posłużyło za bazę dla SOLIDWORKS CAM. Czy możemy zatem mówić o kolejnym kroku milowym na drodze rozwoju SOLIDWORKS?

Opracowanie: Maciej Stanisławski

Rozwiązań CAM dedykowanych dla systemów CAD 3D nigdy nie brakowało w ofercie niezależnych producentów oprogramowania, specjalizujących się w systemach do wspomagania wytwarzania. Użytkownicy SOLIDWORKS mogli i mogą nadal korzystać chociażby z SOLIDCAM, z HSMWORKS (będącego od kilku lat własnością Autodesk), Delcam for SolidWorks Xpress (obecnie także w portfolio Autodesk), czy rozwiązań MecSoft Corporation (jak np. bezpłatny FreeMILL, obsługujący 2,5 osi). Większość z nich oferowała pełną integrację ze środowiskiem CAD SOLIDWORKS – dostęp do funkcjonalności i narzędzi CAM odbywał się bezpośrednio poprzez interfejs użytkownika SOLIDWORKS. Nie było potrzeby otwierania osobnej aplikacji i importowania do niej modelu 3D, wszystko odbywało się w jednym oknie programu.
Oczywiście na tej samej zasadzie funkcjonuje SOLIDWORKS CAM, który tak naprawdę jest rozwinięciem... systemu CAM firmy CAMWorks.
CAMWorks to wieloletni złoty partner DS SOLIDWORKS, a współpraca oferowanego przez tą firmę systemu o tej samej nazwie (CAMworks) z SOLIDWORKS CAD 3D datowana jest już na 1998 rok. CAMWorks to także pierwszy system CAM w pełni zintegrowany z SOLIDWORKS. Skąd zatem decyzja o „wchłonięciu” systemu pochodzącego z oferty długoletniego zewnętrznego dostawcy/partnera, do portfolio rozwiązań DS SOLIDWORKS... i czy była ona potrzebna?

Inteligentny system wytwarzania
W ciągu ostatnich kilku lat firma DS SOLIDWORKS skupiała swoje wysiłki na tworzeniu inteligentnego systemu (SOLIDWORKS Manufacturing) wspomagającego szeroko rozumianą produkcję. Komponenty tego „ekosystemu”, takie jak kosztorysowanie, narzędzia do inspekcji i definiowanie wszystkich procesów projektowania i wytwarzania bazujące na modelu (MBD – ang. Model Based Definition) znajdziemy już w portfolio firmowych rozwiązań, brakowało jednak – rzecz można – finalnego składnika, jakim jest zintegrowany system CAM.

 

SOLIDWORKS CAM jest dostępny w wersji beta od 1 kwietnia 2017 r. Wersja komercyjna dla SOLIDWORKS CAM będzie dostępna wraz z wydaniem SOLIDWORKS 2018...

 

Zintegrowany – czyli taki, który będzie już rozwiązaniem firmowym z zagwarantowanym wsparciem, rozwojem i jak najpełniejszą współpracą z istniejącym już środowiskiem oferowanych systemów. Zintegrowany system CAM pozwala chociażby na automatyczne aktualizowanie ścieżek narzędziowych, ponieważ odczytuje zmiany podczas modyfikowania części – jak przekłada się to na wydajność i efektywność projektowania i planowania procesu produkcyjnego, łatwo się domyśleć.


CAM dla CAD'owców
Na dedykowanym blogu SOLIDWORKS (blogs.solidworks.com) można znaleźć przytoczone wyniki badania przeprowadzonego przez firmę Advantage. Wskazują one, iż w ciągu minionego roku (2016) aż 34% użytkowników systemów CAD zwiększyło w swojej pracy wykorzystywanie systemów CAM. Możliwość generowania instrukcji obróbki bezpośrednio z modelu CAD 3D uznało za ważne 70% badanych (w tym 36% – za „bardzo ważne”). Nieco ponad 60% respondentów oczekuje, iż dostawcy rozwiązań CAD/CAM zwiększą nakłady na rozwój integracji rozwiązań do projektowania i wytwarzania. SOLIDWORKS CAM jest więc także odpowiedzią na takie zapotrzebowanie.

 


Założenia i elementy składowe ekosystemu SOLIDWORKS Manufacturing, prezentowane podczas konferencji #SWW17

 


 

SOLIDWORKS CAM
Program w wersji komercyjnej ukaże się już jesienią, w ramach SOLIDWORKS 2018. Na chwilę obecną wiadomo, że będzie składał się z kilku modułów, obejmujących między innymi:
• frezowanie 2.5 osi z indeksowaną 4 i 5 osią,
• 2-osiowe toczenie z możliwością wiercenia w osi Z,
• obróbkę części,
• obróbkę złożeń,
• obróbkę z uwzględnieniem tolerancji,
• automatyczne rozpoznawanie własności,
• technologiczną bazę wiedzy,
• obsługę konfiguracji,
• symulację ścieżek narzędzi,
• przetwarzanie ścieżki na G-kod.

Jak wspomniałem, CAMWorks to pierwszy w pełni zintegrowany z SOLIDWORKS system CAM. Już od jakiegoś czasu użytkownicy tego oprogramowania mogą w pełni czerpać z zalet całkowitej integracji z SOLIDWORKS, do których można zaliczyć:
• automatyczną przebudowę przygotowanych ścieżek narzędzia przy zmianie modelu,
• możliwość przygotowania obróbki dla każdej geometrii, która została stworzona lub otworzona w SOLIDWORKS (np. pliki STEP, IGES, Parasolid, a przy wykorzystaniu 3D Interconnect – w zasadzie wszystkie pliki natywne z innych systemów CAD 3D),
• wszystkie zalety konfiguracji SOLIDWORKS, jak również konfigurowania samej technologii (np. plik półfabrykatu może być konfiguracją tego samego pliku, który obrabiamy)...

Firma SOLIDEXPERT (jeden z VAR SOLIDWORKS) w swoich materiałach na temat CAMWorks zwraca szczególną uwagę na funkcjonalność, będącą wyróżnikiem tego systemu na tle innych zintegrowanych programów CAM. Chodzi o automatyczne odczytywanie tolerancji z wymiarów modelu, jakie nadawane są podczas definiowania szkiców, czy operacji. W CAMWorks przypisana zostaje odpowiednia strategia obróbki, konieczna do uzyskania zamierzonej dokładności wykonania. Podobnie możemy odczytać oznaczenia jakości powierzchni (np. dla form) i tym samym CAMWorks odpowiednio zagęści ścieżki dla uzyskania lepszej jakości.

Kolejnym wyróżnikiem programu jest zastosowanie tzw. Technologicznej Bazy Wiedzy (KMB – ang. Knowledge Based Machining), w której znajdują się ważne informacje dotyczące m.in. narzędzi, uchwytów, własności, strategii i operacji obróbczych. – Jest ona w pełni edytowalna i umożliwia dostosowanie obróbki do własnych potrzeb oraz przyspieszenie procesu projektowania technologii przez automatyczne wybieranie dostosowanych parametrów. Znacznie zwiększa to wydajność i szybkość pracy w porównaniu do zwykłych kart/szablonów obróbek, jak to ma miejsce w innych systemach CAM – tłumaczy Wojciech Kowalczyk (SOLIDEXPERT). – Biblioteka prędkości i posuwów zawarta w programie zapewnia automatyczne wstawianie tych informacji przy projektowaniu obróbki.

Idea technologicznej bazy danych pozwala również na szybkie współdzielenie zmian/aktualizacji pomiędzy kilkoma technologami, wtedy każdy z nich pracuje na tych samych, współdzielonych informacjach.


 

 

CAMWorks wykorzystuje zaawansowane algorytmy automatycznie wyszukujące w modelu własności technologiczne (tj. kieszenie, sloty, otwory itd.) i generujące ścieżki narzędzi. Automatyczne rozpoznawanie własności obróbczych umożliwia wykrywanie wszystkich własności frezowania 2.5 osi, toczenia oraz elektrodrążenia. Technologia ta działa także w oparciu o bryły zaimportowane z innych systemów CAD (pozbawionych „historii operacji”)...

 

 


W przypadku obróbek wymagających szybkiego i efektywnego wybrania dużej objętości materiału w jak najkrótszym czasie, użytkownicy CAMWorks (a już niebawem SOLIDWORKS CAM) mogą skorzystać z technologii HSM VoluMILL (HSM – ang. High Speed Machining). Odpowiedni moduł pozwala na wygenerowanie ultra wydajnych ścieżek narzędzia w zakresie frezowania 2,5 osi oraz w zakresie obróbki 3 osiowej. Dzięki temu możliwe jest skrócenie czasu obróbki nawet do 80% i znaczące zmniejszenie zużycia narzędzia (5-cio krotnie dłuższa praca).

CAMWorks daje również możliwość symulacji G-kodu, w celu wyeliminowania potencjalnych kolizji mogących spowodować uszkodzenie maszyny, narzędzia, bądź produktu (to ostatnie można odczuć szczególnie boleśnie np. przy frezowaniu form wtryskowych). Umożliwia to kolejny dostępny moduł – Wirtualna Maszyna.

Warto wymienić wszystkie dostępne moduły CAMWorks; można spodziewać się, iż wszystkie będą dostępne w ramach SOLIDWORKS CAM:
• frezowanie 2,5-osi,
• 3-osiowe frezowanie z podcięciami,
• frezowanie wieloosiowe,
• 2- i 4-osiowe toczenie,
• toczenie z frezowaniem,
• drutowanie EDM,
• HSM VoluMILL,
• Virtual Machine (Wirtualna Maszyna).

Obecnie jedynym autoryzowanym dystrybutorem oprogramowania CAMWorks w Polsce jest firma SOLIDEXPERT.

(ms)


Źródła:
• Wojciech Kowalczyk: SOLIDWORKS CAM – Pierwszy system klasy CAM od Dassault Systèmes dla SOLIDWORKS! na blogu technicznym SOLIDEXPERT: www.solidmania.com
• The SOLIDWORKS Blog – http://blogs.solidworks.com
www.camworks.com

| powrót do strony głównej |


Blog monitorowany przez:

 
 
 
 
 
 

 

 


© Copyright by Maciej Stanisławski. Publikowane materiały są objęte prawem autorskim.
Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie tylko za wcześniejszą zgodą autora.  
webmaster@skladczasopism.home.pl. Opracowanie graficzne: skladczasopism@home.pl
SWblog.pl jest częścią serwisu CADblog.pl – tytułu prasowego  zarejestrowanego  w krajowym rejestrze dzienników i czasopism
na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego Warszawa VII Wydział Cywilny rejestrowy Ns Rej. Pr. 244/09
z dnia 31.03.2009 poz. Pr 15934