| www.swblog.pl & www.cadblog.pl | Strona korzysta z plików cookies m.in. na potrzeby statystyk. Więcej >>>
stronę najlepiej oglądać z wykorzystaniem przeglądarki Chrome w rozdzielczości min. 1024 x 768 (zalecane 1280 x 1024)
|
ostatnie e-wydanie CADblog.pl | w numerze 1-2/2015 | archiwum CADblog.pl |

Blog poświęcony systemowi SolidWorks 3D CAD,     
związany z czasopismem CADblog.pl 
    
 

© Maciej Stanisławski 2009
     
          ul. Pilicka 22, 02-613 Warszawa, tel.: 0602 336 579      
 maciej@cadblog.pl     
2015 rok VII
    

>> Strona główna | Wiadomości | SWblog | Strefa DraftSight | Ciekawe linki | Publikacje | CADblog | Archiwum CADblog.pl  | CAx Raport |
 


Wydanie aktualne

nr 1-2(19-20) 2015
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


Podręczniki, publikacje tematyczne,
wydawnictwa...

• Podręcznik do SOLIDWORKS 2014

Modelowanie powierzchniowe | Narzędzia do form | Rendering
i wizualizacje...


Wydania archiwalne

numer 1(18) 2014
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


numer 1(17) 2013
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


numer 1(16) 2012
dostępny
w archiwum

numer 1(15) 2011
HD dostępny
w archiwum


numer 4(14) 2010
HD już dostępny
w archiwum


numer 3(13) 2010
HD już dostępny
w archiwum


numer 2(12) 2010
dostępny
w archiwum


numer 1(11) 2010 dostępny
w archiwum


numer 9(10) 2009
już dostępny
w archiwum


numer 8(9) 2009
już dostępny
w archiwum


Wydanie specjalne
numer 7(8) 2009
już dostępny
w archiwum


Numer 6(7) 2009
już dostępny
w archiwum


Numer 5(6) 2009
już wkrótce dostępny
w archiwum


Numer 4(5) 2009
już dostępny
w archiwum


Numer 3(4) 2009
już dostępny
w archiwum


Numer 2(3) 2009
już dostępny
w archiwumNumer 1(2) 2009
już dostępny
w archiwum


 Numer 0 (1) 2009
– dostępny
w archiwum


 


„(...) Nie istnieje jeden, idealny system CAD, zaspokajający potrzeby wszystkich inżynierów.
Ale idealnym systemem jest ten, który usprawnia projektowanie i pozwala nam nie tylko doskonalić się, ale także... zaspokajać nasze potrzeby i realizować marzenia.”

zasłyszane...


Środa, 02.10.2013 r.

Dassault Systèmes prezentuje portfolio SOLIDWORKS 2014

Opis nowości dostępny jest tutaj...


Zapraszamy do obejrzenia Galerii zrzutów ekranowych ilustrujących wybrane
nowe funkcjonalności SolidWorks 2014:

Galeria 1 (CAD 2D/3D)

Galeria 2 (Simulation, Plastics, Electrical, EPDM, inne...)

Galeria 3 (wybrane filmy video pokazujące funkcjonalności SolidWorks 2014)


• Galeria 1 (CAD)

Replace Model View. Wymiana widoku modelu przebiega intuicyjnie dzięki menedżerowi właściwości, który pozwala na zastąpienie pojedynczego, wybranych lub wszystkich widoków...

 

Path Length Dimension. Ścieżka szkicu jest tworzona i definiowana przestrzennie przy użyciu jednego narzędzia. Zmiana rozmiaru ścieżki wpłynie na lokalizację innych elementów tego szkicu...

 

Sketch Picture Scale tool.
Obraz suszarki został umieszczony w szkicu i przeskalowany do rozmiaru odpowiadającego wymiarom zawartym w obrazie...

 

Drawings Angular Running. Szyk kołowy szczelin jest opisywany przy użyciu wymiarów biegnących kątowo w celu pokazania kąta każdego wystąpienia operacji w szyku...

 


Style Spline. Grzebienie krzywizny stylu splajnu wskazują gładką krzywiznę i przejście z niewielkim przegięciem...

 

Conic Fillet Control. Większa kontrola nad definiowaniem kształtów – stały lub zmienny promień zaokrąglenia stożkowego...

Assembly Curve Pattern. Dokładne określenie elementu źródłowego...

Quick Mate. Nowe menu podręczne szybkiego wiązania pod kontekstowym paskiem narzędzi...

 

• Galeria 2 (Simulation, Plastics, Electrical, EPDM, inne...)


Sim UI (Simulation User Interface). Natychmiastowy dostęp do wyświetlania opcji wykresu przy użyciu jednego kliknięcia...

Costing Quick Cost.
Okno opcji kosztorysowania pokazujące rozpoznawanie dostosowanych operacji objętości wspomagające szybkie kosztorysowanie...

 

Lofted Bends. Zgięcie wyciągnięte po profilach tworzone jest przy użyciu nowego wyboru zgięcia. Kolejne opcje kontrolują sposoby tworzenia. Każdy obszar zgięcia może być kontrolowany osobno...

 

No Edge Bleed Through. Żadna krawędź modelu nie prześwituje przez model cienkościenny. Efekt ten występuje dla opcji wysokiej jakości wyświetlania...

 

Sheet Metal Gusset.
Dodawanie wzmocnień na krawędzi blachy. Podczas tworzenia dostępny jest pełny podgląd.

 

Paste Special Options. Użytkownicy mają pełną kontrolę nad tym, czy komponenty otrzymają nowe znaczniki czy ponownie wykorzystane zostaną znaczniki już istniejące...

 

CircuitWorks thermal property. Rozbudowane właściwości termiczne dla komponentów w CircuitWorks...

Design Communications and Collaboration. Łatwa ocena wielu wyników przepływu w pojedynczym pliku eDrawings...

 

Plastics Export. Dane dotyczące naprężeń powtryskowych mogą być eksportowane do SolidWorks Simulation...

 

PhotoView 360 Solar Access. Dostęp światła słonecznego może być animowany bezpośrednio w SolidWorks lub renderowany przy użyciu PhotoView 360...

 

Graphics Network Rendering. Czas renderowania może zostać znacznie skrócony poprzez podzielenie obciążenia związanego z renderowaniem pomiędzy wiele komputerów...

 

EPDM
Zautomatyzowane zarządzanie pamięcią cache pozwalające na przywracanie i kasowanie zawartości wybranych katalogów po zalogowaniu i wylogowaniu się przez użytkownika

 

Źródło: DS SolidWorks

 

| powrót do strony głównej |

Blog monitorowany przez:

 
 

 

 


© Copyright by Maciej Stanisławski. Publikowane materiały są objęte prawem autorskim.
Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie tylko za wcześniejszą zgodą autora.  
webmaster@skladczasopism.home.pl. Opracowanie graficzne: skladczasopism@home.pl
SWblog.pl jest częścią serwisu CADblog.pl – tytułu prasowego  zarejestrowanego  w krajowym rejestrze dzienników i czasopism
na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego Warszawa VII Wydział Cywilny rejestrowy Ns Rej. Pr. 244/09
z dnia 31.03.2009 poz. Pr 15934