Strona korzysta z plików cookies m.in. na potrzeby statystyk.
Więcej >>>

stronę najlepiej oglšdać z wykorzystaniem przeglšdarki Chrome w rozdzielczoœci min. 1024 x 768 (zalecane 1280 x 1024)

Blog i czasopismo o tematyce CAD, CAM, CAE,     
systemach wspomagajšcych projektowanie... 
    
 

Š Maciej Stanisławski 2008
     
ul. JeŸdziecka 21c lok. 43, 05-077 Warszawa     
kom.: 0602 336 579     
  maciej@cadblog.pl     
2018 rok X 
   

   Siemens Solid Edge NX wyzwania projektowe

>> Strona główna | Aktualnoœci | CAD blog | Solid Edge blog | SolidWorks blog | Raport o Cax Historia CAD | Sprzętowo | W numerze | ArchiwumLinki Pobierz


    


W przygotowaniu

fragment e-wydania 5-6/2017

nr 5-6(25-26) 2017
dostępny
po 29.12.2017


Wydanie aktualne

CADblog e-zine 3-4/2017

nr 3-4(23-24) 2017
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


Wydania archiwalne

nr 1-2(21-22) 2017
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj

nr 1-2(19-20) 2015
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj

numer 1(18) 2014
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


numer 1(17) 2013
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


numer 1(16) 2012
dostępny
w archiwum

numer 1(15) 2011
dostępny
w archiwum


numer 4(14) 2010
HD dostępny
w archiwum


numer 3(13) 2010
HD dostępny
w archiwum


numer 2(12) 2010
dostępny
w archiwum


numer 1(11) 2010 dostępny
w archiwum


numer 9(10) 2009
już dostępny
w archiwum


numer 8(9) 2009
już dostępny
w archiwum


Wydanie specjalne
numer 7(8) 2009
już dostępny
w archiwum


Numer 6(7) 2009
już dostępny
w archiwum


Numer 5(6) 2009
już dostępny
w archiwum


Numer 4(5) 2009
już dostępny
w archiwum


Numer 3(4) 2009
już dostępny
w archiwum


Numer 2(3) 2009
już dostępny
w archiwumNumer 1(2) 2009
już dostępny
w archiwum


 Numer 0 (1) 2009
– dostępny
w archiwum

SOLIDWORKS 2018 CAD3D innowacje

Wyzwania dla projektantów form

Nowy ZWCAD2018

| < | strona 22 z 22

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22


Czwartek, 6.05.2010 r.

Ranking CIMDATA w kategoriach produkcji cyfrowej i cPDm:
Siemens PLM Software na pozycji lidera

Producent oprogramowania Teamcenter i Tecnomatix kolejny raz zostaje ogłoszony liderem w dwóch najbardziej dynamicznie rozwijajšcych się sektorach rynku...

Siemens PLM Software, jednostka biznesowa Siemens Industry Automation Division i znany dostawca oprogramowania i usług z zakresu zarzšdzania cyklem życia produktu (PLM) poinformował, że już po raz dziewišty z rzędu został uznany przez CIMdata Inc. (firmę konsultingowo-badawczš specjalizujšcš się w dziedzinie zarzšdzania PLM), za lidera w kategorii rozwišzań cPDm (collaborative Product Definition management – połšczone zarzšdzanie definicjš produktu). Firma Siemens PLM Software zajmuje także od pięciu lat pozycję lidera w kategorii produkcji cyfrowej. Wyniki te opierajš się na dogłębnej analizie rynku PLM. Firma CIMdata ogłosiła je w marcu, a szczegóły sš opublikowane w najnowszym raporcie 2010 PLM Market Analysis Report. (...)

| więcej |


Czwartek, 6.05.2010 r.

Trwa bezpłatna rejestracja na PROCAD EXPO

Tegoroczna agenda PROCAD EXPO zapowiada się niezwykle ciekawie: 35 tematów konferencji i warsztatów w 5 miastach w Polsce

W dniach 17-21 maja goœcie największej w Polsce konferencji/wystawy dla użytkowników systemów CAD ADSK będš mieli okazję uczestniczyć w kilkudziesięciu seminariach i warsztatach poruszajšcych tematykę szeroko rozumianego komputerowego wspomagania projektowania. Prelekcje, które odbędš się w 11 przestronnych salach kinowych sieci MULTIKINO podzielone sš na branże: architektura/konstrukcje, mechanika/przemysł, infrastruktura/GIS oraz media i grafika 3D. Poruszane tematy dotyczyć będš poszczególnych etapów projektowania, zarówno tych przysparzajšcych najwięcej problemów, jak i kreujšcych nowe sposoby myœlenia o budynku, cyfrowym prototypie czy infrastrukturze drogowej.

Ciekawš formš, którš oferuje PROCAD, jest połšczenie seminariów z zajęciami warsztatowymi. Równolegle do pokazów goœcie będš mieli okazję – w specjalnie przygotowanej przestrzeni – własnoręcznie przećwiczyć poznane narzędzia i nowoœci. Szczegółowa agenda konferencji i warsztatów www.procad.pl/procadexpo

Dodatkowš atrakcjš będzie wystawa uzupełniajšca wiedzę dotyczšcš nowoœci technologicznych wykorzystywanych w projektowaniu. Najnowsze modele ploterów HP, stacje robocze, skanery wielkoformatowe, a także stoiska konsultacyjne wyposażone w systemy z rodziny AutoCAD 2011 dostępne będš dla zwiedzajšcych we wszystkich 5 miastach, do których zajedzie PROCAD EXPO:

•  Warszawa, Multikino Ursynów – 17 maja 2010 (poczštek godz. 09:45)
•  Zabrze, Multikino Zabrze – 18 maja 2010 (poczštek godz. 09:45)
•  Wrocław, Multikino Arkady – 19 maja 2010 (poczštek godz. 09:45)
•  Poznań, Multikino Malta – 20 maja 2010 (poczštek godz. 09:45)
•  Gdańsk, Multikino Gdańsk – 21 maja 2010 (poczštek godz. 09:45)

Tradycyjnie, na zakończenie imprezy PROCAD zaprasza na częœć rozrywkowš. W tym roku będzie to projekcja filmu 3D „Starcie Tytanów”. Impreza jest w 100% bezpłatna!

Bezpłatna rejestracja na PROCAD EXPO 2010: www.procad.pl/procadexpo


Œroda, 5.05.2010 r.

NX 7 z Siemens PLM Software: nowe znaczenie słowa produktywnoœć

Zbliża się termin konferencji poœwięconej premierze nowej wersji oprogramowania NX.
Przypominamy, iż odbędzie się ona we wtorek, 25 maja 2010 roku, w hotelu InterContinental w Warszawie...

Podczas niej zaprezentowane zostanš możliwoœci oprogramowania NX 7, do którego, w najnowszej wersji 7.5 zaimplemntowano m.in. unikatowš technologię High Definition 3D (HD3D) pozwalajšcš na wizualne raportowanie danych o produkcie i procesie w œrodowisku 3D. Program konferencji będzie obejmował również zagadnienia CAD i CAM, omówione zostanš też możliwoœci programu Teamcenter 8.1 (PLM/PDM – patrz także CADraport: Teamcenter)oraz nowoczesne metody zarzšdzania narzędziowniš. Goœciem specjalnym konferencji będzie Steve Navey z Red Bull Technology, który przedstawi, w jaki sposób oprogramowanie firmy Siemens PLM Software jest wykorzystywane przy tworzeniu bolidów F1. Wystšpienie będzie tłumaczone na język polski.
Wœród uczestników rozlosowane zostanš ciekawe nagrody*, m.in. miejsca na szkoleniu z nowoœci NX 7.5. Udział w konferencji jest bezpłatny, wymaga jednak wczeœniejszej rejestracji. Więcej informacji na temat konferencji oraz formularz rejestracyjny znajdš Państwo na stronach Siemens PLM Software...

AGENDA
  9.00 Rejestracja. Powitalna kawa.
10.00 Przywitanie goœci i wprowadzenie do spotkania
          – Steffen Buchwald,VP & Managing Director Central/Eastern Europe; Mariusz Zabielski, General Manager Poland
10.30 Biznesowe rozwišzania stosowane przy tworzeniu zaawansowanej technologii
          – Steve Navey, Businness Development Manager Red Bull Technology 
11.10 Metody projektowania w oparciu o technologię synchronicznš. Prezentacja nowoœci NX 7.5 (CAD) 
          – Marcin Koper, Technical Sales Support Engineer
12.00 Przerwa kawowa
12.20 Nowoczesne przygotowanie procesów technologicznych. Prezentacja nowoœci NX 7.5 (CAM)
          – Krzysztof Jškalski, CAD/CAM Consultant
13.20 Lunch
14.10 Biznesowe zarzšdzanie projektem w œrodowisku Multi-CAD/CAM. Teamcenter 8.1
          – Michał Poprawski, PLM Consultant; Krzysztof Kazoń, PLM Consultant
15.00 Nowoczesne zarzšdzanie narzędziami i obrabiarkami
          – Marcin Makowski, Technical Manager
15.40 Jak usprawnić i uprzyjemnić pracę inżyniera?
          – Mieczysław Trzciński, 3Dconnexion
16.00 Losowanie nagród i zakończenie.

Zapraszamy w imieniu Organizatorów!

ródło: Siemens PLM Software

*Dodam od siebie, iż uczestnicy jednej z ostatnich konferencji organizowanych przez Siemens PLM Software (link do relacji tutaj) otrzymali doskonałe myszy bezprzewodowe Logitech!


Œroda, 5.05.2010 r.

AutoCAD 2011 już spolszczony...

Jak poinformowała firmy Autodesk, dostępna jest już polska wersja AutoCAD 2011 – platformy do projektowania i tworzenia dokumentacji 2D i 3D. Najnowsze wydanie AutoCAD posiada nowe funkcje projektowania koncepcyjnego, a także narzędzia do modelowania powierzchni oraz ustawiania przejrzystoœci obiektów i warstw...

Autodesk wyposażył AutoCAD 2011 m.in. w narzędzia, o które prosili użytkownicy (członkowie Autodesk User Group International – AUGI), a których zastosowanie (narzędzi, a nie użytkowników ;)) zdecydowanie ułatwia projektowanie w trzech wymiarach. Nowe narzędzia do modelowania powierzchni umożliwiajš łatwe tworzenie gładkich powierzchni i ich przejœć przy jednoczesnym zachowaniu relacji pomiędzy wszystkimi obiektami przez mechanizmy asocjacyjne. Obsługa grup punktów liczšcych do dwóch miliardów punktów pozwala użytkownikowi szybko wizualizować zeskanowane modele bezpoœrednio w obszarze roboczym modelowania. Rozszerzone wišzania pozwalajš projektantom okreœlać je w trakcie kreœlenia; ulepszenia polecenia kreskowania owocujš większš sprawnoœciš kreœlenia, zaœ nowe wzory kreskowań gradientów umożliwiajš użytkownikowi stosowanie w rysunkach większej liczby barw i odcieni. Wreszcie narzędzia TimeSaver, poprzednio dostępne wyłšcznie dla klientów korzystajšcych z Subskrypcji Autodesk, obecnie sš dostępne dla wszystkich użytkowników AutoCAD.

AutoCAD 2011 jest zgodny z Windows 7, a także kompatybilny z systemami operacyjnymi Windows 7 Home Premium, Professional, Enterprise Ultimate oraz Windows Vista i Windows XP i jest objęty pomocš technicznš.

ródło: Autodesk, www.chip.pl


Wtorek, 4.05.2010 r.

CAD 3D... do muzeum?

W pewnym sensie – owszem. Ale nie dlatego, że na rynku komputerowych systemów wspomagajšcych projektowanie pojawiło się coœ nowego. Dassault Systemes oraz Muzeum Sztuk Pięknych w Bostonie ogłosiły partnerstwo strategiczne w dziedzinach archeologicznego obrazowania 3D, symulacji i wizualizacji

Jedna z największych na œwiecie egiptologicznych baz danych „the Giza Archives Project” będzie jednoczeœnie pierwszš, czerpišcš korzyœci z potęgi interaktywnych systemów CAD 3D. Korzyœci dostępnych zarówno dla społecznoœci naukowej, jak i ogółu społeczeństwa.

Celem realizowanego wspólnie przez Muzeum i DS projektu jest „złożenie i połšczenie” informacji archeologicznych z całego œwiata dotyczšcych egipskich piramid na płaskowyżu Giza. W cišgu ostatniej dekady do wersji cyfrowej przekonwertowano historyczne zdjęcia z ekspedycji, dzienniki prac wykopaliskowych oraz polowe notatniki, mapy, plany oraz szkice starożytnych grobowców oraz piramid w Gizie. Wynikiem tych prac jest największa baza danych i strona internetowa jaka kiedykolwiek została zgromadzona w odniesieniu do płaskowyżu Giza (www.mfa.org/giza). Większoœć dokumentów archeologicznych i fotografii zostało zgromadzonych w trakcie ponad 40-letnich prac wykopaliskowych przez egiptologa Georgea Reisnera (1867-1942), jednego z „ojców” nowoczesnej archeologii naukowej, który poprowadził wspólnš ekspedycję Uniwersytetu Harvarda oraz Muzeum Sztuk Pięknych w Bostonie do Egiptu.
Obecnie, w ramach unikalnej międzynarodowej współpracy, w prace nad projektem archiwum Gizy zaangażowały się wszystkie instytucje na œwiecie, które posiadajš kolekcje zwišzane z Gizš.

Dassault Systemes współpracę z Muzeum traktuje jako nowe wyzwanie; firma wnosi do projektu Giza doœwiadczenie w wykorzystywaniu obrazów 3D w czasie rzeczywistym oraz kompletny zestaw rozwišzań do symulacji i wizualizacji danych archeologicznych. Prawdopodobnie w ten sposób obie instytucje wykreujš nowe formy wieloplatformowych indywidualnych lub zbiorowych doœwiadczeń – poprzez urzšdzenia internetowe lub bardziej złożone systemy wirtualnej rzeczywistoœci, wykorzystujšc konsole do gier, ekrany 3D, a nawet kina. Partnerstwo pomiędzy instytucjami pozwoli na wirtualnš rekonstrukcję płaskowyżu Giza w oparciu o rzeczywiste dane archeologiczne. Wynikiem współpracy technologiczno-archeologicznej będš nowe formy naukowego dociekania i komunikacji.
Wirtualna archeologia, wykorzystujšca potęgę narzędzi naukowej symulacji oraz doœwiadczenia 3D, rodzi nowe pytania, poddaje nowe hipotezy i pozwala na symulowanie ich w wirtualnych œrodowiskach.
– Wirtualne narzędzia (...) otwierajš nowe wymiary badań egiptologicznych, pozwalajšc na innowację oraz poszerzone możliwoœci dzielenia się zdobytš wiedzš – mówi Peter Der Manuelian (the Giza Archives Project).

Wspomniane partnerstwo jest logicznš kontynuacjš projektów zainicjowanych przez firmę Dassault Systèmes trzy lata temu, a dotyczšcych piramidy Khufu.

ródło: www.3ds.com


Sobota, 1.05.2010 r.

„N” w koronie...

Dzisiaj, 1 maja 2010 roku, w 50. rocznicę pierwszej publicznej prezentacji studium samochodu Syrena Sport, wszyscy zainteresowani mieli okazję uczestniczyć w pokazie rekonstrukcji tego niezwykłego samochodu. Rekonstrukcji... cyfrowej, zrealizowanej przez Marcina Możejko i Artura Markowskiego...

Pokaz odbył się w „prowizorycznej” siedzibie Warszawskiego Muzeum Motoryzacji, przeniesionego (po likwidacji ekspozycji na terenie zakładów Norblina) na ulicę Filtrowš 62. Prezentację, trwajšcš blisko godzinę, przygotowano w sposób ciekawy, opisujšc nie tylko historię powstania prototypu Syreny Sport, okraszonš anegdotami (niewiele osób wie o tym, iż na błotnikach prototypu pojawił się stylizowany emblemat przedstawiajšcy literę „N” w koronie, szybko niestety usunięty, zapewne decyzjš władz), jak również – jego cyfrowej rekonstrukcji. Słowo „rekonstrukcja” jest tutaj jak najbardziej na miejscu, gdyż nie ograniczono się jedynie do wizualizacji kształtu zewnętrznego pojazdu, ale w cyfrowy sposób odwzorowano niemalże wszystkie etapy jego powstawania.

(...)

| więcej |


Sobota, 24.04.2010 r.

Aktualizacje dla Solid Edge ST2

Użytkownicy systemu Solid Edge 2D Drafting od jakiegoœ już czasu otrzymujš informacje o zbliżajšcej się koniecznoœci aktualizacji programu. A to może oznaczać tylko jedno: aktualizacje dla pełnej wersji Solid Edge ST2...

Istotnie, jak podaje portal 3Dcad.pl (powołujšc się na GM System), sš już dostępne aktualizacje dla Solid Edge Synchornous Technology 2 w wersji 32- i 65-bitowej, jak również dla aplikacji SEViewer ST2. Wszyscy użytkownicy posiadajšcych ważnš opiekę technicznš i zainteresowani zaktualizowaniem swojego Solid Edge'a do najnowszej wersji mogš pobrać uaktualnienia ze strony producenta lub wybranego autoryzowanego partnera SIEMENS PLM.

Co majš natomiast zrobić użytkownicy darmowej wersji Solid Edge? O tym można przeczytać więcej na www.solidedgeblog.pl... I to bynajmniej nie w dziale „Aktualnoœci”.

redakcja


Sobota, 24.04.2010 r.

Proszę Państwa, tego jeszcze nie było!

Warszawskie Muzeum Motoryzacji (oddział Muzeum Techniki), które już w zeszłym roku przeniosło się do nowej siedziby przy ulicy Filtrowej 62, zaprasza wszystkich chętnych na prezentację Syreny Sport!

Jak można przeczytać na blogu Muzeum (tak, to nie błšd – Muzuem „prowadzi” własny blog – link tutaj), ma to być wyjštkowa prezentacja, zapewne wirtualna (bo niestety chyba nieprędko doczekamy się, jeœli w ogóle – fizycznej rekonstrukcji tego fascynujšcego prototypu). A podczas niej będzie można podziwiać najpiękniejsze auto „po tej stronie żelaznej kurtyny” nie tylko z zewnštrz, ale także – zajrzeć do jego wnętrza.

Prezentacja przewidziana została na sobotę, 1 maja, na godzinę 12.00. Nie wiem jak Państwo, ale ja jestem skłonny zrezygnować z „długiego” weekendu... Postaram się zamieœcić relację z prezentacji na blogu, a także w majowym e-wydaniu CADblog.pl

ms


Pištek, 23.04.2010 r.

CAD w kinie, czyli... PROCAD EXPO 2010

Pięć miast, jedenaœcie sal kinowych, blisko trzy tysišce metrów kwadratowych wystawy – tak organizator zapowiada kolejnš edycję PROCAD EXPO, Ogólnopolskiej Wystawy Użytkowników Systemów CAD, która rozpocznie się już niebawem...

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż pod pojęciem „systemów CAD” kryjš się przede wszystkim rozwišzania ADSK, a to oznacza, iż PROCAD EXPO 2010 będzie znakomitš okazjš do zapoznania się z nowš liniš produktów Autodesk 2011. Impreza ta zdaje się, że nigdy nie była tak ogólnopolska. Osobiœcie pamiętam mój udział w edycji 2009 (jeszcze w czasach, gdy byłem zaangażowany w tworzenie „Projektowania i Konstrukcji Inżynierskich”), która miała miejsce w Gdańsku. Czasy się zmieniajš i obecne PROCAD EXPO w cišgu jednego majowego tygodnia zawita do 5 największych miast w Polsce. Konferencje, seminaria, warsztaty i wystawy odbędš się w 11 pełnowymiarowych salach kinowych i przestrzeniach sieci Multikino w Warszawie, Zabrzu, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku. Wydarzenie to z całš pewnoœciš przycišgnie liczne grono projektantów, inżynierów i osób z kadry menadżerskiej wszelkich branż, którym bliskie jest komputerowe wspomaganie projektowania.

Tegoroczne PROCAD EXPO to osiemnasta edycja imprezy wczeœniej znanej głównie w północnej Polsce. Wstęp – podobnie jak poprzednio – bezpłatny, a to – nie ukrywam – podoba się redakcji bezpłatnego czasopisma.
Do Warszawy (Multkino Ursynów) PROCAD EXPO zawita 17 majš, w kolejnych dniach do Zabrza, Wrocławia, Poznania i Gdańska. W przestronnych i komfortowych salach Multikin zademonstrowane zostanš najnowsze wersje systemów CAD firmy Autodesk z rodziny 2011, a także nowoœci technologiczne zwišzane z poszczególnymi branżami (Architektura/konstrukcje, Mechanika/przemysł, Infrastruktura/GIS oraz Media i grafika 3D). Uczestnicy wystawy będš mogli również zapoznać się z najnowoczeœniejszym sprzętem wspomagajšcym projektowanie (plotery, stacje robocze, skanery wielkoformatowe i inne...). Dodatkowo przez cały dzień specjaliœci firmy PROCAD SA w specjalnie przygotowanej do tego przestrzeni służyć będš zwiedzajšcym konsultacjami i poradami na temat systemów CAD.

Rejestracja i więcej informacji: www.procad.pl/procadexpo


Œroda, 21.04.2010 r.

Nowe wymiary produktywnoœci

25 maja 2010 w Warszawie (hotel InterContinental) odbędzie się konferencja „NX 7 – nowe wymiary produktywnoœci” organizowana przez Siemens PLM Software

Podczas spotkania zaprezentowane zostanš możliwoœci nowej wersji NX (CAD, CAM). Jeden z bloków poœwięcony będzie również problematyce zarzšdzania narzędziowniš i narzędziami.
A miłoœników szybkich (bardzo szybkich samochodów), tudzież sympatyków Roberta Kubicy zainteresuje z pewnoœciš fakt, iż... goœciem specjalnym konferencji będzie... Nie, nie Robert, ale  Steve Nevey z Red Bull Technoloy, który opowie, w jaki sposób rozwišzania Siemens PLM Software sš stosowane przy tworzeniu bolidów F1.

ródło: Siemens PLM Software


Œroda, 21.04.2010 r.

W sieci i w realu czyli najbliższe wydarzenia Dassault Systemes

DS PLM Forum 2010
 i webseminarium „CATIA for mold & die”

Dwie jakże różne imprezy, ale jeœli chcš Państwo wzišć w nich udział, radzę zarejestrować się możliwie wczeœnie, czyli w najbliższym czasie. DS PLM Forum 2010 odbędzie się w dniach 10-11 czerwca w hotelu Park Inn w Krakowie, natomiast „webinarium” – już 6 maja!

DS PLM Forum 2010, które odbędzie się w dniach 10-11 czerwca w hotelu Park Inn w Krakowie, organizowane jest dla obecnych klientów DS oraz potencjalnych klientów z branży przemysłowej, oœrodków badawczych, edukacyjnych, a także przedstawicieli ogółu społeczeństwa. Bogaty program konferencji umożliwi uczestnikom poznanie dalekosiężnych planów Dassault Systèmes, dostarczy kluczowych informacji o aktualizacjach rozwišzań PLM, wprowadzi w najbardziej interesujšce analizy przypadków oraz umożliwi przyłšczenie się do zespołu tworzšcego wirtualny œwiat.

Przewodnim prelegentem tego wydarzenia będzie Marek Kamiński, należšcy do nielicznej grupy osób, które w cišgu jednego roku samodzielnie dotarły do obu biegunów.

Jeœli chcš Państwo:
• Poznać najnowsze rozwišzania zarzšdzania cyklem życia produktu PLM
•  Dzielić się doœwiadczeniami i brać przykład z doœwiadczeń innych
•  Zapoznać się z nowymi pomysłami i perspektywami
•  Spotkać się z ekspertami Dassault Systèmes i partnerami
• Poszerzać sieć kontaktów i spotkać się z kolegami po fachu
• Zapoznać się z nieoczekiwanymi wartoœciami wykraczajšcymi poza 3D i PLM
•  Poznać zasady zrównoważonej innowacji
•  Doœwiadczyć prawdziwej wirtualnej współpracy,

prosimy skorzystać z formularza reejstarcyjnego dostępnego na stronie:
http://www.3ds.com/company/events/ds-plm-forum-2010-poland

Uczestnictwo w wydarzeniu jest darmowe. Z uwagi na ograniczonš liczbę miejsc prosimy o podjęcie szybkiej decyzji i możliwie szybkš rejestrację w celu zarezerwowania miejsca.

Coraz więcej dzieje się „on-line”
Webinarium „CATIA for mold & die”, zaplanowane na 6 maja, poœwięcone będzie rozwišzaniom CATIA dedykowanym do projektowania form, matryc, stempli, wszystkich zagadnień zwišzanych z wtryskiem tworzyw, a przede wszystkim – z projektowaniem w œrodowisku CATIA narzędzi do nich przeznaczonych. Formularz rejestracji znajdš Państwo tutaj.

Ÿródło: www.3ds.com


Œroda, 21.04.2010 r.

Bezpłatne Warsztaty ON-LINE PROCAD NET CAFE
okazjš do poznania nowej rodziny systemów Autodesk 2011

Organizator, największy w Polsce dostawca systemów Autodesk, zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnych warsztatach z wykorzystaniem nowoczesnego systemu do pokazów on-line – NetViewer

Będzie to już druga edycja bardzo dobrze przyjętego PROCAD NET CAFE. Tym razem seria warsztatów podzielona jest na 4 główne branże: architekturę i konstrukcje, mechanikę, inżynierię lšdowš i gis oraz media i grafikę 3D. Łšcznie przez 3 tygodnie kwietnia odbędš się 44 wirtualne spotkania, z których w każdym może uczestniczyć nawet 100 osób! Dokładna agenda warsztatów dostępna jest pod adresem www.procad.pl/netcafe.

Ÿródło: www.procad.pl


Czwartek, 08.04.2010 r.

Jak poprawić wydajnoœć produkcji? Symulacja w przemyœle motoryzacyjnym, lotniczym i maszynowym...

Proszę Państwa, nie chodzi tutaj o MES. Nie chodzi o zastosowanie w wymienionych powyżej dziedzinach systemów klasy FEMAP, solverów NASTRAN, oprogramowania do symulacji i analiz zmęczeniowych itp. Dzisiejsza konferencja, a raczej – seminarium zorganizowane przez Siemens PLM Software – dotyczyła symulacji (za pomocš oprogramowania wywodzšcego się z CAD, ERP i podobnych razem wziętych) zjawisk w skali makro – jeœli za punkt odniesienia i skalę „mikro” przyjmiemy projektowanie i analizowanie poszczególnych maszyn i urzšdzeń...

Tak, tutaj „mikro” to nie pojedyncze komponenty, czy mechanizmy, ale kompletne urzšdzenia i to o wysokim nieraz stopniu skomplikowania. Na przykład – roboty przemysłowe. Przenoœniki taœmowe. Regały wysokiego składowania. Elementy, które pozwalajš na „zbudowanie”, zaprojektowanie i przetestowanie wirtualnej linii technologicznej lub nawet całego zakładu wytwórczego. Ale nie tylko zakładu, równie dobrze może to być np. port lotniczy, magazyn spedycyjny i wiele innych „urzšdzeń w skali makro”...
Nie udały mi się dwie rzeczy: po pierwsze – relacja „na żywo”, po drugie – obecnoœć na wszystkich wystšpieniach. Jednak to, w czym miałem okazję wzišć udział, uważam za interesujšce. Chociaż będzie to raczej dalekie od naszej codziennej praktyki, polegajšcej na szkicowaniu, modelowaniu i tworzeniu w najlepszym razie pojedynczych urzšdzeń (ale jeœli kogoœ uraziłem – bo przecież nie da się wykluczyć, iż CADblog.pl czytujš także osoby projektujšce „fabryki” i analizujšce/symulujšce procesy w nich zachodzšce, to przepraszam).
(...)

| więcej |


Czwartek, 8.04.2010 r.

Seminarium poœwięcone symulacji w przemyœle motoryzacyjnym,
lotniczym i maszynowym – już dzisiaj!

To właœnie dzisiaj, już za kilka godzin, w Warszawie, rozpocznie się seminarium zorganizowane przez Siemens PLM Software, którego celem jest zaprezentowanie kadrze zarzšdzajšcej (głównie z obszaru produkcji) w jaki sposób poprawić wydajnoœć zakładu wykorzystujšc techniki symulacji...

Korzystajšc z tego, iż działa już specjalny blog tematyczny dedykowany rozwišzaniom Siemens PLM Software ze szczególnym uwzględnieniem Solid Edge ST (www.solidedgeblog.pl), zachęcamy Państwa do œledzenia krótkiej relacji „na żywo”, którš najprawdopodobniej uda nam się w tym miejscu (link powyżej) udostępnić...

redakcja


Czwartek, 8.04.2010 r.

Naprawa plików CAD dla NX

NXdoctor to narzędzie pozwalajšce m.in. na naprawę geometrii w uszkodzonych plikach. Uszkodzonych najczęœciej na skutek eksportu/importu do innego niż natywny formatu...

Przed kilkoma dniami firma Elysium, znany dostawca narzędzi do wymiany danych między systemami CAD, poinformowała o majšcym nastšpić już jutro (9 kwietnia) udostępnieniu najnowszej wersji aplikacji NXdoctor, narzędzia klasy PDQ (Product Data Quality) pozwalajšcego na skontrolowanie i naprawę plików wczytywanych do œrodowiska NX, opracowanego specjalnie jako dodatek do tego flagowego systemu Siemens PLM Software. Co ciekawe, aplikacja ta – czy też może raczej dodatek – pozostawia użytkownikowi duży zakres swobody w konfigurowaniu jego działania w ramach gotowego rozwišzania klasy PDM/PLM. Dla przykładu, jeden z klientów Siemens PLM Software, japoński producent samochodów (Nissan) wykorzystuje NXdoctora jako stały element łańcucha danych, odpowiedzialny za „filtrowanie” wszelkich dokumentów zawierajšcych geometrię CAD, a pochodzšcych od poddostawców i kooperantów.
–  Wiele firm decyduje się na wdrożenie aplikacji PDQ w celu uniknięcia jakichkolwiek problemów wynikajšcych z niekompatybilnoœci formatów obsługiwanych danych CAD – powiedział Ken Tashiro, wiceprezes Elysium Inc. –  Automatyzacja kontroli poprawnoœci plików i wyszukiwania ewentualnych błędów w geometrii jest jednym z obecnych priorytetów. Zlecenie takich działań pracownikom działów konstrukcyjnych to ogromna strata ich efektywnego czasu, tym bardziej, że musieliby wykonywać to z poziomu œrodowiska NX, pracujšc z plikami utworzonymi w innych systemach. NXdoctor w zupełnoœci rozwišzuje ten problem – dodaje Tashiro.

Spoœród najważniejszych nowych funkcjonalnoœci NXdoctor warto wymienić:
•  wyszukiwanie błędów w oparciu o 27 krytycznych elementów podlegajšcych kontroli i sprawdzeniu ich poprawnoœci;
•  możliwoœć dokonywania naprawy z użyciem „Full B-Rep Repair” (naprawa – a w zasadzie przebudowa - geometrii całego modelu, wykorzystujšca definicje krzywych B-Rep) lub „Naprawy z użyciem Historii” (informacje o modelu zostajš zachowane i naprawie podlegajš tylko jego wybrane elementy).

Więcej informacji „z pierwszej ręki”, zarówno na temat NXdoctor, jak i innych narzędzi Elysium z rodziny „CADdoctor” można uzyskać pod adresem: www.elysiuminc.com.
ródło: www.tenlinks.com


Czwartek, 8.04.2010 r.

Nowy „Profesor” dla SolidWorks 2010

Nie wiem, czy polscy użytkownicy systemu SW znajš produkty oferowane przez firmę SolidProfessor, certyfikowanego partnera SolidWorks, ale za oceanem cieszš się one sporš popularnoœciš. Może za sprawš niewygórowanej – zwłaszcza jak na rynek amerykański – ceny...

Kompletna „biblioteka Profesora” opracowana z myœlš o użytkownikach wersji 2010 obejmuje ponad 820 lekcji video, obejmujšcych wszystkie poziomy zaawansowania, a także pełen zakres funkcjonalnoœci SW (w tym arkusze blach, konstrukcje spawane etc.). Prócz tego pozwala na przygotowanie się do egzaminów CSWP/CSWA.

Oczywiœcie, znajdziemy tutaj także tutoriale i samouczki pozwalajšce na poznanie wszystkich zaimplementowanych do SW dodatków (Symulacje, PhotoWorks, TolAnalyst etc.).

Obejmujšcy wszystkie wspomniane elementy pakiet SolidProfessor Premium Bundle 2010 wyceniony został na 799 dolarów USA. Pamiętać jednak należy o tym, że istnieje szeroka gama oferowanych pakietów, także na kieszeń np. polskiego studenta (pod warunkiem, że zrezygnuje on z kilku wizyt w pubie – przyp. redakcji).

Więcej informacji, a także przykładowe „lekcje” można znaleŸć pod adresem:
http://www.solidprofessor.com


Œroda, 7.04.2010 r.

Oszczędniejsze drukowanie w... 3D

W ostatnich dniach marca br. firma Stratasys, producent urzšdzeń do szybkiego prototypowania działajšcych w systemie FDM (patrz artykuł o „druku 3D” tutaj), ogłosiła opracowanie i wdrożenie nowej metody budowy zespołów podporowych do „drukowanych” modeli. W efekcie udało się uzyskać znaczne oszczędnoœci zarówno czasu, jak i samego materiału podporowego...

Owe „znaczne” oszczędnoœci oznaczajš w praktyce redukcję zużycia wspomnianego tworzywa podporowego rzędu 40%. Nowa metoda, a w zasadzie – nowy proces tworzenia podpór, został nazwany SMART Support (z ang. sprytny, inteligentny system podporowy). Owe podpory, znane także w slangu fachowym po prostu jako „supporty”, służš do podtrzymywania w czasie budowy modelu struktur „zawieszonych” w powietrzu, a także do wypełniania pustej przestrzeni pomiędzy ruchomymi elementami „drukowanego” modelu/mechanizmu. Po skończonym procesie budowy modelu (prototypu), sš one usuwane. SMART Support od tej pory implementowany jest do każdej nowej wersji (i aktualizacji) oprogramowania Catalyst EX 4.1 i aplikacji Insight 7.0. Nowa metoda pozwala przede wszystkim na generowanie podpór zużywajšcych mniej materiału, co przekłada się także na mniej więcej 14% oszczędnoœć czasu wydruku (zależnš oczywiœcie od tego, w jakim zakresie powstajšcy model musi wykorzystywać elementy podporowe). Pozwala także skrócić czas niezbędny do usunięcia materiału podporowego po skończonym procesie druku.

W jaki sposób to działa?
Tajemnica tkwi w sposobie generowania kształtu podpór. W nowym systemie budowane sš w taki sposób, iż ulegajš zwężeniu (wczeœniej na całej długoœci były takie same – przyp. Redakcji). Prócz tego można dostrzec analogie... architektoniczne, a konkretnie działanie programu w sposób zbliżony do tego, w jaki sposób kolumny podtrzymujšce sklepienie w budowlach przejmujš na siebie częœć obcišżenia.
Smart Support może zostać wykorzystany przy pracy z wszystkimi urzšdzeniami do szybkiego prototypowania serii Dimension, a także Fortus 3D (stosowanym do szybkiego wytwarzania). Ale uwaga! Funkcji SMART Support nie można zastosować dla warstw „wydruku” Dimensions Elite o gruboœci 0,007 cala (0,178 mm).

ródło: www.tenliks.com
Więcej informacji: www.Stratasys.com


Œroda, 7.04.2010 r.

Mastercam dla SW w dwóch odsłonach: 2D i 3D...

Jak poinformował w ubiegłym miesišcu portal CAD.pl, na blogu poœwięconym rozwišzaniom firmy CNC Software pojawiła się informacja dotyczšca rozwišzań Mastercam przeznaczonych dla użytkowników œrodowiska SolidWorks. Tym razem producent postanowił rozdzielić funkcje 2D i 3D na dwa osobne programy...

Takie postępowanie producenta jest konsekwencjš faktu, iż podczas opracowywania edycji X4 aplikacji znacznie szybciej zakończono pisanie najważniejszych funkcji 2D i zdecydowano się wydać je przed zakończeniem prac nad wersjš X5, która ma już pojawić się z kompletem możliwoœci 2D i 3D. Oznacza to, że użytkownicy majš teraz do wyboru dwa wydania rozwišzania: dostępne już Mastercam for SolidWorks 2D (wyposażone w następujšce moduły i funkcje: Feature Based Milling, Feature Based Drilling, 2D High Speed Toolpaths, Contour, Pocket, Drill, Facing, Slot, Circlemill, Threadmill, Helixbore, Toolpath Transform oraz STL Compare, a także zupełnie nowy 2D Chain Manager) oraz Mastercam for SolidWorks 3D (który oprócz powyższych możliwoœci będzie oferował również zgrubnš i wykończeniowš obróbkę 3D HST).

Więcej informacji: http://www.mastercam.com/en-us/Communities/Blog


Wielki Pištek, 2.04.2010 r.

Szanowni Państwo,


Wielki Czwartek, 1.04.2010 r.

WaCAD+1 PL

WarsawCAD+1 PL, czyli WaCAD+ 1.0 PL – pierwszy polski system CAD 3D (3D „plus 1” – jak mówiš jego twórcy, bo... uwzględniajšcy czwarty wymiar!), zakończył fazy testowe i od dzisiaj oficjalnie trafi do sprzedaży. Nieoficjalnie wiadomo jednak, iż dostępny będzie dopiero w połowie miesišca. Skšd my to znamy...

Pracownia Inżyniersko-Informatyczna „CADowanie” znana jest zapewne częœci z Państwa – jej zespół od wielu lat opracowywał autorskie nakładki na popularne systemy CAD wykorzystywane przez przedsiębiorstwa w naszym kraju. Tym razem jednak sięgnšł znacznie dalej: wspólnie z ekspertami CADblog.pl, już dwa lata temu podjšł prace nad adaptacjš kodu open-source oprogramowania znanego jako FreeCAD (darmowa aplikacja 3D CAD dostępna tutaj: http://www.freecadweb.org/) – z poczštku prace miały doprowadzić do powstania polskiego interfejsu użytkownika, jednak w efekcie studiów nad kodem – radykalnie zmieniono go, poprawiono i uzyskano ogromny wzrost wydajnoœci i stabilnoœci w stosunku do pierwowzoru. Prace kontynuowano, uwzględniajšc możliwoœć dodania czegoœ więcej – ponad to, co oferujš dostępne na rynku systemy. Ale o tym za chwilę...

Główne okno aplikacji WarsawCAD (WaCAD). Nie sposób nie zauważyć podobieństwa do FreeCAD'a.
Charakterystycznym (przynajmniej dla wersji 1.0) pozostanie fakt, iż rysowanie i modelowanie odbywa się
jedynie w odcieniach szaroœci. Dobrze, że przynajmniej kolorystyka tła ożywia okno programu...

WACAD+1.0 PL
Nazwa systemu pochodzi od skrótu nazwy roboczej WarsawCAD, a nawišzuje w prostej linii do znanego sprzed lat, jeszcze z 8-bitowych komputerów – języka programowania Warsaw BASIC. Niewiele osób pamięta, iż grupa zapaleńców, obecnie tworzšcych trzon „CADowania”, już w drugiej połowie lat 80. opracowała prosty system CAD 2D dla komputerów klasy Atari i Commodore, wykorzystujšcy pióro œwietlne (patrz.: Historia Systemów CAD – link tutaj).

– Wtedy oczywiœcie nie myœleliœmy o tym, iż będziemy w przyszłoœci rozwijać w pewnym sensie powstały wtedy CAD, który raczej był... zabawkš – œmieje się inż. Jan Kowalski, informatyk i... mechanik, odpowiedzialny za główny kod programu. – Nasz system CAD był bardzo prosty, ale czego można było wymagać od systemu pracujšcego na platformach dysponujšcych 64 kB pamięci zapisywalnej, z grafikš o najwyższej rozdzielczoœci rzędu 320 x 186 punktów – dodaje. (...)

| więcej |


Wielka Œroda 31.03.2010 r.

Nowy Dyrektor Generalny Siemens PLM Software (PL)

Od dnia 1 kwietnia stanowisko Dyrektora Generalnego Siemens PLM Software (PL) obejmie Mariusz Zabielski. Wraz z tš organizacyjnš zmianš Siemens PLM Software kontynuuje strategię inwestowania w polski oddział i polski rynek

Mariusz Zabielski ukończył studia na Politechnice Warszawskiej na wydziale Mechaniki Precyzyjnej oraz Elektroniki. Jest też absolwentem podyplomowych studiów w zakresie marketingu i zarzšdzania w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej.
Nowy Dyrektor przechodzi do Siemens PLM Software z firmy ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o., gdzie pełnił funkcję Prezesa Zarzšdu. Wczeœniej pracował w firmie Oracle jako Applications Sales Director oraz Business Development Director dla sektora publicznego w Europie Centralnej.

ródło: www.siemens.com/plm


Wielka Œroda 31.03.2010 r.

Dassault Systemes i... portale społecznoœciowe

Użytkownicy CATIA i innych systemów spod znaku DS nie sš już skazani na poszukiwanie informacji jedynie na korporacyjnych, mniej lub bardziej oficjalnych stronach. Społecznoœci użytkowników wspierane przez producenta znanego oprogramowania PLM działajš aktywnie w sieci także w miejscach pozornie nie zwišzanych z projektowaniem...

O jakie miejsca chodzi? Oczywiœcie o coraz popularniejsze portale społecznoœciowe, jak chociażby Facebook (http://www.facebook.com/pages/Dassault-Systemes-Education-Community/362928795342?ref=mf).

Polscy użytkownicy mogš być zainteresowani również rodzimym akcentem w postaci polskiej, rozwijajšcej się grupy (założonej przez Sebastiana Radowskiego - patrz ostatnie wydanie CADblog.pl), obecnej na GoldenLine (http://www.goldenline.pl/grupa/catia).

A skoro jesteœmy przy tematyce obecnoœci „on-line”, nie można nie wspomnieć o „3Dcampus” na YouTube (http://www.youtube.com/3dscampus) – pod adresem tym można znaleŸć najnowsze video samouczki i tutoriale, a także o Twitterze (http://twitter.com/3DSeducation) – na błękitnym „wróblu” bowiem można uzyskać najszybszy dostęp do najnowszych informacji, ciekawostek, plotek etc.; tak, jak to z „ćwierkaczami bywa”...

ródło: www.3ds.com


Wielka Œroda 31.03.2010 r.

Nowy łazik marsjański – ponownie z Polski

Po „Skarabeuszu” przyszedł czas na „Magmę”. CADblog.pl jako pierwszy zyskał możliwoœć zaprezentowania Państwu – na razie w kilku zaledwie słowach – tej nowatorskiej konstrukcji...

Projekt budowy robota mobilnego „Magma” (vide fot.) jest realizowany wspólnie przez Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej, Instytut Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz stowarzyszenie Mars Society Polska. W czerwcu 2010 roku Magma stanie do walki w zawodach University Rover Challenge – Uniwersyteckim Turnieju Łazików. Na pustyni w stanie Utah, polski zespół będzie współzawodniczyć z robotami z USA, Kanady, Polski i Włoch, walczšc o miano najlepszej konstrukcji, wytyczajšcej kierunek rozwoju nowej generacji łazików marsjańskich.

Roboty będš nie tylko dokonywać badań i obserwacji, ale stanš się uniwersalnymi urzšdzeniami wspierajšcymi astronautów w ich codziennych czynnoœciach na powierzchni innych planet Układu Słonecznego.

MRM Magma
Marsjański Robot Mobilny „Magma” jest przeznaczony do zdalnego wykonywania zadań typowych dla prac eksploracyjnych na powierzchni innych planet Układu Słonecznego, w szczególnoœci na Marsie. Posiada niezależne zawieszenie oraz osobny napęd na każde z czterech kół. Do nawigacji i obserwacji terenu służy peryskop z zamontowanš kamerš i aparatem fotograficznym. Głównym wyposażeniem robota jest manipulator umożliwiajšcy pobieranie próbek gruntu oraz wykonywanie drobnych prac inżynierskich i operatorskich.

Więcej informacji, a także wywiad z osobš bezpoœrednio odpowiedzialnš za rozwój projektu – w kolejnym wydaniu e-zinu CADblog.pl

redakcja


Wielka Œroda 31.03.2010 r.

„140 procent normy”, czyli modelowanie bezpoœrednie

Według opinii niezależnych ekspertów, Inventor w swej najnowszej wersji 2011 o ponad 40 procent przyspiesza zwykłe zadania zwišzane z projektowaniem. Ale nie tylko...

26 marca 2010 roku Autodesk wprowadził najnowszš wersję oprogramowania do projektowania 2D i 3D, umożliwiajšcš inżynierom oraz firmom produkcyjnym różnej wielkoœci, cyfrowe projektowanie, wizualizację oraz symulację swoich koncepcji, jeszcze zanim powstanš. Autodesk ulepszył swoje profesjonalne narzędzia przeznaczone dla specjalistów zajmujšcych się rozwojem produktów, którzy koncentrujš się na projektach koncepcyjnych, wizualizacji projektów w sektorze inżynierii i produkcji. W tym samym czasie Autodesk wprowadził kluczowe funkcje pochodzšce z tych narzędzi do Autodesk Inventor – swojej flagowej platformy do projektowania 3D dla przemysłu.

Nowe możliwoœci bezpoœredniego modelowania, będšce jednš z cech oprogramowania Inventor 2011, znacznie ulepszajš proces projektowania, skracajšc jego czas o około 40 procent w porównaniu z wersjš Inventor 2010, szczególnie w przypadku zwykłych zadań, takich jak np. modelowanie zespołów. Oprogramowanie Inventor 2011, charakteryzuje się również lepszš możliwoœciš wizualizacji projektów, co sprawia, że użytkownicy mogš skuteczniej i efektowniej przedstawiać i omawiać swoje projekty z klientami. Nowe opcje cieniowania, oœwietlania i przypisywania materiałów umożliwiajš użytkownikom tworzenie foto-realistycznej prezentacji ich projektów, bezpoœrednio podczas pracy z programem Inventor (fot.)

Inne cechy wyróżniajšce Inventor 2011 to: dodanie funkcji analizy konstrukcji ramowych do modułu odpowiedzialnego za symulację. Moduł ten wzbogacono także o rodzaj „przewodnika” po procesie symulacji, ułatwiajšc pracę użytkownikom dysponujšcym mniejszym doœwiadczeniem. W Inventor Tooling 2011 o ponad 50 procent zwiększono wydajnoœć wykonywania typowych operacji, wspierajšc również symulację ruchu otwierania formy.

Z programem Inventor 2011 została w pełni zintegrowana technologia Technologia Inventor iLogic została w pełni zintegrowana , prowadzšc w konsekwencji do znacznego uproszczenia projektowania opartego o reguły. Nowa cecha iCopy umożliwia indywidualnš konfigurację typowych zespołów przez automatyzację procesu kopiowania i pozycjonowania podobnych komponentów. Zintegrowano także w większym stopniu znane już narzędzie jakim jest Alias... Tym razem jest to jednak już nie Alias Studio, ale Alias Design, specjalnie dla Inventora 2011 – nowy produkt, który posiada w pełni zintegrowane funkcje modelowania złożonych kształtów w œrodowisku modelowania parametrycznego programu Inventor.

Rodzinę nowego oprogramowania uzupełniajš także m.in.:
• AutoCAD Mechanical 2011
• Autodesk Algor Simulation 2011
• Autodesk Moldflow 2011
• Autodesk Alias 2011 (Alias Sketch, Alias Design, Alias Surface i Alias Automotive)
• Autodesk Vault 2011

Nie można nie wspomnieć także o debiutujšcym na rynku komercyjnym po niedawnych testach technologicznych w laboratoriach Autodesk nowym programie, jakim jest Autodesk Inventor Publisher – przeznaczony do tworzenia profesjonalnej dokumentacji produktowej.

Dostępnoœć nowych produktów ADSK może różnić się w zależnoœci od rynku. Więcej informacji oraz opcje zakupu dostępne na stronie internetowej www.autodesk.com/purchaseoptions.


Pištek,  12.03.2010 r.

Symulacja w przemyœle motoryzacyjnym,
lotniczym i maszynowym

8 kwietnia w Warszawie odbędzie się  seminarium „Jak poprawić wydajnoœć produkcji? Symulacja w przemyœle motoryzacyjnym, lotniczym i maszynowym”

Celem zorganizowanego przez Siemens PLM Software seminarium jest zaprezentowanie kadrze zarzšdzajšcej (głównie z obszaru produkcji) w jaki sposób poprawić wydajnoœć zakładu wykorzystujšc techniki symulacji – jak optymalizować przepływ materiałów, wykorzystanie zasobów oraz procesy logistyczne na wszystkich poziomach planowania, od globalnych sieci zakładów produkcyjnych, poprzez lokalne obiekty – aż do pojedynczych linii. Wszystko to na konkretnych przykładach z wybranych gałęzi przemysłu.

Jak zapowiadajš organizatorzy, w seminarium udział wezmš nie tylko specjaliœci z ramienia Siemens PLM Software, ale również klienci firmy: Stephan Roemberg z firmy Comau przedstawi przebieg wdrożenia Plant Simulation,  dr Jens Koenig z Miebach Consulting omówi zagadnienie „cross-docking" (z ang. przeładunku bez magazynowania). Natomiast Matthias Heinicke (Siemens PLM Software, EMEA) omówi zastosowanie Plant Simulation w przemyœle lotniczym, a także współpracę Plant Simulation z aplikacjš Teamcenter.

Organizatorzy zapraszajš do udziału wszystkie firmy zainteresowane podniesieniem wydajnoœci produkcji.
Więcej informacji (m.in. także szczegółowš agendę seminarium) można znaleŸć na stronie:
http://www.plm.automation.siemens.com/pl_pl/about_us/events_webinars/PlantSimulation2010.cfm


Wtorek,  9.03.2010 r.

5 lat dla innowacji: BMW i Dassault Systemes

Obie wymienione firmy podpisały dzisiaj umowę na najbliższe 5 lat, zakładajšcš œcisłš współpracę pomiędzy działami R&D (badań i rozwoju)...

 Wzajemna  pomoc w rozwoju oferowanych, jakże odmiennych produktów, zaowocować ma nie tylko zwiększeniem atrakcyjnoœci oferty Dassault Systemes skierowanej do sektora automotive, ale także... pomóc BMW w doskonaleniu procesów projektowych i produkcyjnych. Oprogramowanie inżynierskie i rozwišzania systemowe firmowane przez DS wspierajš BMW w kluczowych obszarach działalnoœci zwišzanej z projektowaniem i produkcjš luksusowych samochodów, a podstawę stanowi flagowy produkt DS – CATIA.

Wszystko po częœci za sprawš... koniecznoœci dokonywania kolejnych redukcji emisji dwutlenku węgla. Owa „koniecznoœć” zmusza producentów do weryfikowania sposobów prowadzenia procesów biznesowych, zwłaszcza we wspomnianych już wczeœniej obszarach działalnoœci. Implementacja rozwišzań DS w tym konkretnym przypadku pomaga producentowi opracowywać i analizować projekty ekologicznych pojazdów, o zmniejszonej do minimum emisji zanieczyszczeń. Przykładem może być tutaj „projekt I”, nowy samochód koncepcyjny przeznaczony do dużych aglomeracji miejskich, optymalizowany pod kštem osišgów i zmniejszonego zapotrzebowania na energię.

Poprzez przeniesienie procesów projektowych i ich integrację z systemami produkcyjnymi w jednej platformie PLM, BMW będzie mogło w łatwy sposób wykorzystać rozwišzania opracowane dla czysto futurystycznych i koncepcyjnych projektów w pojazdach produkowanych seryjnie. Jednolita platforma PLM pozwala jednoczeœnie wszystkim osobom zaangażowanym w prace nad nowymi samochodami na œciœlejsze współdziałanie, wpisujšc ich w odpowiednie „ogniwa” łańcucha cyklu życia produktu; każdy zna swoje miejsce, wie, za jaki „odcinek” jest odpowiedzialny, efekty swojej pracy może błyskawicznie przekazać współpracownikom, optymalizować je, dokonywać oczekiwanych modyfikacji etc.

SIMULIA w połšczeniu z CATIA pozwalajš na przeniesienie projektów w wirtualny œwiat, odpowiadajšcy niemalże rzeczywistoœci, tyle że – w cyfrowej postaci. BMW jest w stanie przeprowadzać wirtualne testy, a uzyskane w nich wyniki odpowiadajš testom przeprowadzanym na fizycznych prototypach w rzeczywistych warunkach. Tyle tylko, że wykonywane sš... na dużo wczeœniejszym etapie cyklu rozwoju produktu, pozwalajšc odpowiednio wczeœnie eliminować niesprawdzone lub błędne rozwišzania. Przekłada się to nie tylko na redukcję czasu potrzebnego na wdrożenie do produkcji nowego modelu samochodu, ale także na oszczędnoœć kosztów zwišzanych z przygotowywaniem fizycznych prototypów. I przeprowadzania na nich testów.

Zawarta umowa definiuje także szereg strategicznych projektów BMW, podczas realizacji których nastšpi płynna implementacja rozwišzań DS PLM V6, tak by nowa platforma możliwie szybko zaczęła obsługiwać wszystkie realizowane przez BMW programy wdrożeniowe.

Na podstawie: www.3ds.com i www.tenlinks.com


Wtorek, 9.03.2010 r.

eDrawings Professional for NX v7.1

Geometric Limitem, firma oferujšca m.in. rozwišzania z obszaru PDM/PLM, ogłosiła wypuszczenie kolejnej wersji aplikacji  eDrawings Professional przeznaczonej do współpracy z systemem NX

Niektóre z nowoœci w tej wersji obejmujš, poza oczywiœcie pełnym wsparciem dla 32- i 64-bitowej wersji NX7, także poprawionš przeglšdarkę eDrawings Viewer i udoskonalone funkcje eksportu zestawień, złożeń etc. eDrawings to pierwsze narzędzie opracowane w celu wsparcia wymiany dokumentacji CAD 2D i 3D drogš mailowš. Aplikacja obsługuje formaty danych natywne dla Pro/ENGINEER, CATIA V5, NX, Autodesk Inventor Series, SolidEdge, Google SketchUp, a także formaty STEP/IGES/STL i standardu DWG/DXF.

Dzięki eDrawing użytkownik może generować pliki danych skompresowane do 5% wyjœciowej objętoœci, przesyłać je i współdzielić z innymi użytkownikami drogš mailowš, zarzšdzać w łatwy sposób korespondencjš rozsyłanš do osób z różnymi uprawnieniami, dołšczać do projektu dynamiczne przekroje i komponenty pozwalajšce na ich ukrywanie (w celu ułatwienia zrozumienia złożenia skomplikowanych projektów) etc.

Aby pobrać i zainstalować 15-dniowš wersję trial eDrawings Professional dla NX, należy odwiedzić stronę: http://edrawings.geometricglobal.com

Więcej informacji pod adresem:  www.geometricglobal.com


Poniedziałek, 8.03.2010 r.

WBKT realizuje pierwszy projekt

Wirtualne Biuro Konstrukcyjno Technologiczne rozpoczęło (zgodnie z wczeœniejszymi zapowiedziami) swojš działalnoœć z dniem 1 marca 2010r., ale pierwsze zlecenie otrzymało już na kilka dni przed tym terminem...

Po pierwszej publikacji (na stronie www.e-technolog.pl) materiałów dotyczšcych realizacji nowatorskiego projektu, jakim wydaje się być istotnie WBKT, wiele się zmieniło. W chwili obecnej Biuro skupia już grupę konstruktorów, technologów, a zarazem specjalistów każdej z dziedzin portalu e-technolog.pl, posiada wdrożony system zarzšdzania projektami, wymianš plików, dokumentów itp., opracowane procedury postępowania ze zleceniami i zapewnionš komunikację internetowš pomiędzy wszystkimi użytkownikami i członkami WBKT.

Wspomniane pierwsze zlecenie dotyczy wykonania projektu zautomatyzowanej linii produkcyjnej – szczegóły na stronie internetowej biura www.wbkt.com.pl. Tam można także uzyskać więcej informacji na temat WBKT (pisaliœmy o nim także na łamach CADblog.pl dnia 28.01.2010 r.). Aby uzyskać więcej informacji, a także zapisać się do Wirtualnego Biura, należy wysłać swoje dane i konkretne zapytanie pod adres: szeliga@e-technolog.pl


Œroda 24.02.2010 r.

TATA i szkolenia internetowe CAD?

Kto by pomyœlał, że indyjski koncern TATA zaangażuje się także w działalnoœć edukacyjnš i to za poœrednictwem globalnej sieci...

Podczas konferencji SolidWorks World 2010 miałem okazję poznać platformę internetowš, poprzez którš można wzišć udział w wielu szkoleniach o różnym stopniu trudnoœci, dedykowanych m.in. dla użytkowników systemów Autodesk, CATIA, Siemens PLM Software, SolidWorks, PTC lub też przygotowanych pod kštem okreœlonej branży, np. dla sektora automotive.

Platforma IgetIT dostępna jest dla wszystkich pod adresem www.myigetit.com, jednak udział w szkoleniach wymaga uiszczenia jednorazowej opłaty i pozwala na korzystanie z nich w okreœlonym przedziale czasu. Można także zdecydować się na zakup okreœlonego szkolenia, dla przykładu przygotowanie do uzyskania CSWP kosztuje 50 USD, a pełny cykl szeœciu szkoleń „SolidWorks Training – Professional” – 285 USD. Oferta dla użytkowników systemów Siemens PLM Software obejmuje szkolenia w zasadzie z wszystkich oferowanych przez firmę systemów, a zakres poszczególnych szkoleń jest bardzo szeroki (podobnie jak przedział cenowy). Szkolenia dostępne sš w języku angielskim. Dla osób, które zastanawiajš się nad tym, czy nie skorzystać z oferty serwisu, przewidziano przykładowe nieodpłatne szkolenia.
Może warto byłoby spróbować zorganizować polskš platformę tego typu?

Więcej informacji można znaleŸć na stronach: www.myigetit.com
i dedykowanej dla SolidWorks: http://www.myigetit.com/solidworks


Wtorek, 23.02.2010 r.

Jednak lata...
Rosyjski myœliwiec V generacji w powietrzu

Rosyjski samolot PAK FA wzbił się w powietrze. Oblotu dokonano 29 stycznia w Komsomolsku nad Amurem. Za sterami samolotu nowej generacji zasiadł pilot doœwiadczalny Siergiej Bogdan. W nowym samolocie spędził w powietrzu 47 minut

Według przedstawicieli zakładów Suchoj, oblot zakończył się powodzeniem i przebiegał zgodnie z planem. Jak po lšdowaniu mówił Siergiej Bogdan, podczas lotu sprawdzono m.in. możliwoœci kontrolowania samolotu, funkcjonowanie silników, działanie podwozia i wielu innych systemów (patrz także film na YouTube, link poniżej).
W porównaniu do poprzednich generacji samolotów, PAK FA posiada wiele nowych cech, dzięki czemu łšczy w sobie funkcje samolotów myœliwskich i bombowych. Zaliczany do myœliwców pištej generacji rosyjski samolot wyposażony jest w zupełnie nowš awionikę z funkcjš integracji „elektronicznego pilota” czy też – perspektywicznš – stacjš radiolokacyjnš z antenš ze skanowaniem fazowym. Zmniejsza to znacznie zaangażowanie pilota w czynnoœci nie zwišzane bezpoœrednio z lotem i pozwala mu koncentrować się na realizacji zadań taktycznych. Wyposażenie samolotu umożliwia wymianę danych w czasie rzeczywistym z naziemnymi systemami zarzšdzania, jak i z innymi samolotami. „Wot, tiochnika”.

W konstrukcji samolotu wykorzystano na niespotykanš do tej pory w przemyœle Rosyjskim skalę materiały kompozytowe. W połšczeniu z nimi, nowy aerodynamiczny układ samolotu zapewnia – zdaniem przedstawicieli Sukhoi Company (JSC) – niski poziom odbicia radarowego. Dzięki temu wzrasta skutecznoœć samolotu w misjach powietrze-powietrze i powietrze-ziemia realizowanych o każdej porze i w każdych warunkach pogodowych.

Dyrektor generalny Suchoj Michaił Pogosjan nie ukrywał zadowolenia. – To wielki sukces rosyjskiej nauki i myœli inżynierskiej. Na ten sukces złożyła się praca ponad stu różnych firm, naszych strategicznych partnerów. Program PAK FA wynosi rosyjski przemysł lotniczy na nowy poziom technologiczny – mówił Pogosjan. Jak dodał, samoloty PAK FA wraz ze zmodernizowanymi systemami lotniczymi czwartej generacji będš okreœlać potencjał rosyjskich sił powietrznych w nadchodzšcych dziesięcioleciach. Plan kompanii zakłada dalszy rozwój programu PAK FA we współpracy z... indyjskimi partnerami. Pogosjan wyraził nawet nadzieję, że wspólny rosyjsko-indyjski projekt przeroœnie zachodnich konkurentów, wzmacniajšc potęgę obronnš lotnictwa tych państw.

Według rosyjskich zapowiedzi, pierwsze nowe myœliwce majš pojawić się na wyposażeniu jednostek sił powietrznych już w 2015 roku. Należy jednak pamiętać o tym, iż charakterystycznš cechš programu PAK-FA był i w zasadzie nadal pozostaje niski poziom dostępnoœci wiedzy o nim. O ile osišgalna jest pewna iloœć ogólnych danych dotyczšcych poszczególnych podsystemów, to prawie wszystko, co dotyczyło chociażby wyglšdu i układu aerodynamicznego nowej maszyny (czy też zadań, jakie miała spełniać), pozostawało do momentu oblotu w sferze spekulacji opartych na fragmentarycznych wypowiedziach osób zwišzanych z projektem.

„Przecieki” informujšce o problemach napotykanych w trakcie prac nad projektem także należy traktować z rezerwš; mogš one œwiadczyć nie tyle o słaboœci realizowanego samolotu, co stanowić celowy szum informacyjny (dezinformacyjny). Może się okazać, iż nowe samoloty znajdš się w służbie wczeœniej, niż wynikałoby to z oficjalnych informacji. Czy w razie hipotetycznego konfliktu (brrr...) my będziemy mogli przeciwstawić im jedynie... F-16?

Warto wspomnieć jeszcze o jednym drobnym szczególe, istotnym jednak chociażby ze względu na charakter tego blogu i publikowanych w nim aktualnoœci;  Suchoj Company (czy też Sukhoi Company) wykorzystuje w swoich biurach projektowych systemy Siemens PLM Software, przede wszystkim – system NX (broszura ok. 325 KB z informacjš do pobrania tutaj).

(ms)

Na podstawie: www.sukhoi.org, http://lotniczapolska.pl,
http://lotniczapolska.pl/PAK-FA-%E2%80%93-odwieczne-doganiat-i-preganiat,6943
Samolot w locie:http://www.youtube.com/watch?v=u9QSv0QSayY


Wtorek, 23.02.2010 r.

„Łatwoœć 2D, wydajnoœć 3D”
CoCreate 17.0

Już niebawem dostępna będzie najnowsza wersja oferowanej przez CoCreate aplikacji CAD. Oznaczona numerem 17.0 ma – zdaniem twórców – łšczyć w sobie łatwoœć pracy znanš z aplikacji 2D z efektywnoœciš systemów 3D, a do tego możliwoœci dokładnego modelowania i renderingu w czasie rzeczywistym

Dla wielu ludzi, CAD 2D jest nadal najbardziej przyjaznym i intuicyjnym œrodowiskiem do projektowania. Korzystajš oni na co dzień z możliwoœci definiowania wišzań, wprowadzania zmian poprzez zastosowanie inteligentnych wymiarów, pracy w przekrojach 2D, tworzenia kompleksowych modeli – czy też raczej rysunków 2D  – bez koniecznoœci kontrolowania rozmiaru i stopnia skomplikowania całego złożenia. CoCreate 17.0 pozwala na wykorzystanie tych zalet systemów 2D w pracy w œrodowisku 3D. W nowej edycji użytkownik zyskuje możliwoœć sterowania zmianami modelu poprzez ingerencję w wymiary poszczególnych częœci, możliwoœć użycia funkcji inteligentnego wymiarowania, szybkiego (odbywajšcego się w czasie rzeczywistym) modelowania i renderowania kreowanych obiektów – nawet podczas pracy z dużymi i skomplikowanymi złożeniami (niestety, informacja nie precyzuje, co należy rozumieć pod pojęciem „dużego złożenia” – przyp. redakcji). Wszystko to przygotowano w sposób, który ma ułatwić podjęcie pracy w 3D specjalistom do tej pory przyzwyczajonym do korzystania jedynie z CAD 2D.

Główne zmiany to...
...przede wszystkim wspomniane już wielokrotnie modelowanie i renderowanie w czasie rzeczywistym. W praktyce oznacza to, iż przesuwajšc profil, modyfikujšc właœciwoœci, przesuwajšc grupę płaszczyzn, w czasie rzeczywistym obserwujemy zmiany zachodzšce w naszym projekcie, bez koniecznoœci stosowania osobnego podglšdu. Do tej pory nie było to tak oczywiste... w przypadku produktów CoCreate. Dodatkowo funkcje renderingu pozwalajš na obserwowanie modelu z wszystkimi zdefiniowanymi teksturami, kolorami, fakturami materiału, cieniowaniem etc.

W interfejsie użytkownika wprowadzono nowe „mini” paski narzędzi i kontekstowe menu, pojawiajšce się automatycznie i niejako „podpowiadajšce” użytkownikowi te funkcje, które na danym etapie tworzenia projektu mogš mu być potrzebne. Samo tworzenie modelu jest łatwiejsze dzięki funkcjonalnoœci „przecišgnij – popchnij”; jest to kolejny element pozwalajšcy na zaoszczędzenie czasu. Wprowadzono także zmiany w CoCreate Model Manager, wbudowanej aplikacji PDM. W najnowszej edycji rodziny systemu CoCreate (CoCreate Modeling, Model Manager, CoCreate Drafting) można znaleŸć w sumie ponad 2 000 ulepszeń, rozszerzeń i nowych możliwoœci, będšcych w znacznym stopniu konsekwencjš postulatów zmian otrzymywanych od użytkowników systemów.

CoCreate 17.0 będzie dostępna już wkrótce, bo wiosnš tego roku...

ródło: PTC
Więcej informacji: http://www.ptc.com, http://www.ptc.com/products/cocreate/
Darmowš wersję aplikacji CoCreate Modeling Personal Edition 2.0  (o ograniczonej funkcjonalnoœci)
można pobrać pod adresem:
http://www.ptc.com/offers/tryout/pe2.htm


Wtorek, 23.02.2010 r.

Z „Trzepunem” do Kalifornii

Grupa studentów z Akademickiego Klubu Lotniczego Politechniki Wrocławskiej wystartuje w konkursie „Aero Design West” o tytuł najlepszego zespołu konstruktorów lotniczych, który odbędzie się na lotnisku Van Nuys w Kalifornii

Jak poinformowała Polskš Agencję Prasowš Joanna Pajšk z biura prasowego Politechniki Wrocławskiej, głównym zadaniem młodych inżynierów bioršcych udział w konkursie jest zaprojektowanie, zbudowanie i oblatanie zdalnie sterowanego modelu samolotu udŸwigowego. W zawodach wygrywa drużyna, która zdoła wynieœć jak największy ciężar w powietrze przy jak najmniejszej masie własnej modelu. Konstruktorów obowišzujš liczne ograniczenia dotyczšce m.in. wielkoœci modelu, zabronione było także używanie żyroskopów oraz takich materiałów jak tkaniny szklane i węglowe.
– Samolot przygotowany przez naszych studentów nazywa się „Trzepun”, waży 5,5 kg i ma unieœć nawet do 13 kg ładunku. Stanowi to ponad 230 procent jego masy własnej, a dla porównania samoloty transportowe podnoszš ok. 100 procent masy własnej – powiedziała Pajšk.

„Trzepun” zostanie wysłany do Stanów Zjednoczonych w cišgu najbliższych kilku dni, a niedługo potem za ocean udadzš się także jego konstruktorzy. Zawody „Aero Design”, które współorganizuje m.in. producent samolotów F-16 firma Lockheed Martin, zaliczane sš do jednych z najbardziej prestiżowych na œwiecie. W 2009 r. zespół z wrocławskiej uczelni uplasował się na 17. miejscu wœród 31 drużyn z całego œwiata. MIC

ródło: PAP – Nauka w Polsce


Wtorek, 23.02.2010 r.

Bezpyłowe hamulce z Polski?

Pierwszš na œwiecie metodę ograniczenia emisji pyłów z hamulców samochodowych opracowali specjaliœci z Przemysłowego Instytutu Motoryzacji (PIMOT) w Warszawie. Jak zapewniajš, zaprojektowana przez nich instalacja może zmniejszyć emisję pyłów nawet do 70 proc. Rozwišzanie już zostało skierowane do ochrony patentowej

Według PIMOT, każdego roku samochody używane w Polsce emitujš około 5 milionów kilogramów pyłów, które powstajš w momencie hamowania pojazdu. Jak wyjaœnił w rozmowie z PAP główny konstruktor mechanizmu – mgr inż. Andrzej Jakubowski – szkodliwe pyły powstajš w rezultacie tarcia między klockami hamulcowymi (nakładkami ciernymi) i tarczš hamulcowš. Nakładki te sš zbudowane z odpowiednio zaprojektowanego materiału ciernego, przyklejonego do płytki stalowej.

– Na każde koło przypadajš po dwie takie nakładki, więc jeden samochód osobowy ma zainstalowanych osiem nakładek ciernych. Wyliczenia wskazujš, że rocznie jeden samochód zużywa około pół kilograma materiału ciernego, co daje niecałe 0,2 grama dziennie na jednš nakładkę – mówił inż. Jakubowski.

Głównymi składnikami materiału ciernego sš: wypełniacze (m. in. stal, metale kolorowe, materiały mineralne i organiczne, siarka, grafit, kreda); plastyfikatory (np. olej talowy); modyfikatory (kauczuki syntetyczne butadienowe); przyœpieszacze; spoiwa (żywice fenolowo-formaldehydowe). W efekcie tarcia materiału ciernego powstajš pyły o różnym wymiarze: poczšwszy od czšsteczek gazowych, do pyłów o wielkoœci ułamka milimetra. NajgroŸniejsze sš pyły w zakresie od poniżej 2,5 do 10 mikronów. Œwiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) nadała im specjalne kryptonimy: PM2,5 i PM10. Jak tłumaczył ekspert, pyły niezależnie od rodzaju pojazdu, który je wytwarza wywierajš szkodliwy wpływ na organizm człowieka. Znajdujš się w nich toksyczne zwišzki m.in. fenole, ksyleny, wielopierœcieniowe węglowodory aromatyczne i aldehydy. Niezależnie od ich toksycznoœci, sama obecnoœć pyłu powoduje, że dostaje się on do układu oddechowego, krwionoœnego i nerwowego.
Przyznał też, że na pomysł metody ograniczenia emisji pyłów przez klocki hamulcowe wpadł niejako przez przypadek, w trakcie badań homologacyjnych klocków. W warunkach laboratoryjnych około stu zahamowań powodowało uwolnienie około 0,25 grama pyłów. Dlatego specjalista chciał wyeliminować pył, by zmniejszyć zapylenie pomieszczenia w laboratorium.

– Sam sposób odzyskiwania pyłów bazuje na podciœnieniu. Ze specjalnej dyszy eżektorowej wykorzystujšcej sprężone powietrze otrzymujemy podciœnienie nawet do 0,35 bara. Wystarczy ono do wychwytywania pyłu wytworzonego podczas tarcia  – wyjaœniał inżynier. – W celu optymalizacji urzšdzenia przygotowaliœmy specjalnš instalację ze ssawki i filtrów powietrza i ustaliliœmy odpowiedniš szczelinę między ssawkš a tarczš hamulcowš – dodał.

Jak zauważył specjalista PIMOT, jeszcze 12 lat temu materiał cierny zawierał azbest. Po wyeliminowaniu go wydawało się, że problem zagrożenia zniknšł, ale badania WHO udowodniły, że pyły sš zagrożeniem, któremu nadal należy się przeciwstawiać.

– Zajmowano się spalinami z silników. Zastosowano różne metody, by osišgnšć czystoœć spalin i obniżyć emisję zwišzków siarki, azotu i węgla. Ostatnio silniki dopracowano prawie do ideału, a nie dostrzegano, że obok silnika mamy chmurę pyłu – zaznaczył inż. Jakubowski.

Pytany o przyszłoœć wymyœlonej przez siebie metody wyjaœnia, że gdy instalację uda się zaadaptować do samochodu, to będzie można odzyskiwać nawet więcej szkodliwych substancji niż już uzyskane przez niego w warunkach laboratoryjnych 70 proc. Zgromadzony pył może być wykorzystywany np. do ponownego użycia, w tym również do produkcji nowych klocków hamulcowych, po opracowaniu odpowiednich technologii.

PIMOT zakłada, że badania nad udoskonaleniem metody i wdrożeniem instalacji do powszechnego użytku potrwajš do 2014 roku. O pienišdze na ich realizację Instytut wystšpi do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, postara się również o unijne dofinansowanie. Dyrektywy unijne dotyczšce zapylenia powietrza zobowišzujš kraje UE do zachowania odpowiednich standardów. Dlaczego nie miałyby odnieœć się także do pyłów powstałych w trakcie eksploatacji samochodów?

ródło: PAP - Nauka w Polsce, Ewelina Krajczyńska. Opracowanie: CADblog.pl


Pištek, 19.02.2010 r.

„Drugie wydanie”, pierwsza recenzja...

Trzeba było doczekać się „drugiego wydania” ksišżki Krzysztofa Augustyna, aby ukazała się wreszcie jej recenzja na łamach CADblog.pl

W zasadzie jest to dodruk, a nie kolejne wydanie, ale i tak œwiadczy o doskonałym wyczuciu Autora, który ze swojš publikacjš dokładnie trafił w potrzeby i oczekiwania odbiorców. Jeœli poszukujš Państwo podręcznika do systemu NX CAM (CAM Express), albo dopiero zaczynajš przygodę z systemami CAM, zachęcam do zapoznania się z recenzjš tej interesujšcej publikacji.

Więcej tutaj


Pištek, 19.02.2010 r.

Belki, płaszczyzny i... modelowanie bezpoœrednie (swobodne)

Nie seminarium, lecz... „webinarium”. Na żywo, z pytaniami (użytkowników) i odpowiedziami (ekspertów). Space Claim Corporation zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w Webinarium organizowanym oczywiœcie on-line w œrodę, 3 marca 2010 roku

Wiele osób wykonujšcych analizy i symulacje zdaje sobie sprawę z faktu, iż użycie... belek i płaszczyzn w procesach analiz potrafi dostarczyć o wiele efektywniejszych rezultatów, niż te uzyskiwane poprzez nakładanie siatek mesh i analizowanie modelu z uwzględnieniem ich własnoœci. Ale bardzo często jest tak, iż geometria uzyskana z systemu CAD dostępna jest jedynie w postaci brył 3D, zmuszajšc użytkownika do dokonywania wyboru między zajmujšcym czas przebudowywaniem (ręcznie) geometrii pod kštem wykonywanej analizy, lub też... boleœnie długim czasem oczekiwania na uzyskanie rezultatu.

Seminarium – przepraszam: „webinarium” przygotowane przez Space Claim Corporation ma na celu zademonstrowanie, jakie korzyœci dla potrzeb analiz i symulacji mogš płynšć z faktu przygotowania geometrii w systemie modelowania bezpoœredniego 3D Direct Modeling.

Aby wzišć udział w webinarium, należy kliknšć tutaj.

Aby obejrzeć krótkš prezentację tego, co przedstawione zostanie podczas internetowej sesji, należy pobrać plik *.avi dostępny tutaj (konieczne może być zainstalowanie aplikacji FLV Plater dostępnej w dziale Download), lub odwiedzić stronę:
http://www2.spaceclaim.com/Mkting/WebinarTeaser.aspx?bms.tk=qcWTh30Xi33Sk26Bc17Db20qcW

ródło: Space Claim Corp.


Œroda, 17.02.2010 r.

Ponad 60% wydajniej w architekturze...  Czy także w mechanice?

Autodesk zlecił Cambashi Limited, niezależnej firmie doradczo-analitycznej, przeprowadzenie badania
wydajnoœci pracy pod kštem korzyœci zapewnianych przez oprogramowanie AutoCAD 2010. Firma Cambashi zastosowała podejœcie zadaniowe, polegajšce na porównaniu, ile czasu zajmujš architektom używajšcym programu AutoCAD 2010 konkretne czynnoœci przy projektowaniu jednokondygnacyjnego budynku, a ile używajšcym programu AutoCAD 2007

Jak się okazało, wydajnoœć pracy wzrasta nawet o 63 procent, gdy do wykonywania typowych czynnoœci przy projektowaniu i tworzeniu dokumentacji wykorzystuje się oprogramowanie AutoCAD 2010.

Raport potwierdza, że „AutoCAD 2010 może znaczšco zwiększyć wydajnoœć pracy typowego użytkownika. Oprócz skrócenia czasu wykonywania różnych czynnoœci, nowe funkcje AutoCAD 2010 – w szczególnoœci ulepszona obsługa formatu PDF – zwiększajš zakres możliwoœci użytkownika AutoCAD i ułatwiajš mu współpracę z innymi”.

Funkcje AutoCAD 2010 majš bezpoœrednie przełożenie na wzrost wydajnoœci pracy  
Według raportu – ulepszenia poszczególnych funkcji w AutoCAD 2010, wykorzystywanych w typowym kompletnym procesie projektowania, mogš do minimum ograniczyć powtarzanie rutynowych zadań i wyeliminować zbędne etapy  przy tworzeniu dokumentacji i przekazywaniu innym założeń i rozwišzań projektowych. Œrednie zwiększenie wydajnoœci pracy, wskazane w badaniu, obejmuje następujšce funkcje:

• Funkcję publikowania w formacie PDF zapewniajšcš lepszš jakoœć graficznš przy jednoczesnym zmniejszeniu rozmiaru plików oraz możliwoœć dołšczania do rysunków plików w formacie PDF jako podkładów . Te rozwišzania pomogły użytkownikom osišgnšć 63 procentowy wzrost wydajnoœci pracy.

• AutoCAD 2010 wyposażono w nowe narzędzia do projektowania swobodnego, które pozwalajš użytkownikowi tworzyć niemal każdy kształt, jaki tylko można sobie wyobrazić  poprzez wycišganie i przecišganie powierzchni, krawędzi i wierzchołków. Te możliwoœci modelowania swobodnego zwiększyły wydajnoœć pracy o 62 procent.

• Funkcja bloków dynamicznych umożliwia edycję geometrii pojedynczego bloku i ogranicza potrzebę definiowania nowego bloku dla poszczególnych kombinacji kształtów i rozmiarów. Dzięki wyeliminowaniu koniecznoœci tworzenia nowych geometrii dla każdego wariantu projektanci zwiększyli wydajnoœć pracy o 44 procent.

• Nowe funkcje importowania, tworzenia podkładów i ulepszone publikowanie formatu PDF w AutoCAD 2010, mogš ułatwiać dwukierunkowš komunikację z zewnętrznymi członkami zespołów projektowych, zwiększajšc wydajnoœć pracy o 43 procent.

W AutoCAD 2010 wprowadzono także narzędzia do kreœlenia parametrycznego, pozwalajšce projektantom definiować trwałe relacje między obiektami. Dzięki tym narzędziom wydajnoœć pracy w zakresie projektowania trójwymiarowego wzrosła o 35 procent.
Ciekawe, kiedy doczekamy się podobnego porównania w zastosowaniach mechanicznych... może tym razem w odniesieniu do najnowszej i poprzednich wersji Inventora?

 

Pełny opis badania można pobrać z witryny www.autodesk.com/autocadpower 


Poniedziałek, 15.02.2010 r.

„Innowacje przyszłoœciš rynku Industry”

W dniach 11-12 marca w Krynicy Zdrój odbędzie się konferencja pod nazwš „Innowacje przyszłoœciš rynku industry”. Będzie to druga edycja imprezy współorganizowanej przez Siemens PLM Software i Siemens IT Solutions and Service

Jej celem jest zaprezentowanie kadrze zarzšdzajšcej, specjalistom sektora przemysłowego oraz kierownikom IT  przedsiębiorstw produkcyjnych systemów wspomagajšcych efektywnoœć i optymalizujšcych produkcję. Prezentacje merytoryczne będš poparte przykładami praktycznych wdrożeń u klientów (firm Sempertrans oraz Schur Flexible).

Zachęcamy wszystkie przedsiębiorstwa zainteresowane zwiększeniem produktywnoœci do zapoznania się z większš iloœciš informacji, a także agendš spotkania, dostępnš tutaj.

ródło: Siemens PLM Software


Poniedziałek, 15.02.2010 r.

„NX CAM” znowu w sprzedaży

Jak łatwo się domyœleć, nie chodzi tutaj o oprogramowanie, ale o ksišżkę jemu poœwięconš. Ponownie (po krótkiej przerwie) pojawiła się w ofercie Helionu, również tym razem – z płytami DVD zawierajšcymi m.in. 90-dniowš wersję testowš systemu NX

Podręcznik do NX CAM autorstwa Krzysztofa Augustyna wydany z końcem ubiegłego roku przez Helion, okazał się bestsellerem, którego nakład wyczerpał się w cišgu jednego miesišca sprzedaży! Jak można było się spodziewać, wychodzšc naprzeciw oczekiwaniom rynku wydawnictwo wykonało dodruk tej pozycji. Od ubiegłego pištku ksišżka wróciła do sprzedaży.

Wysoka wartoœć merytoryczna publikacji tłumaczy wielkie zainteresowanie ksišżkš, ale na pewno przyczynił się do tego również w jakimœ stopniu fakt, iż po raz pierwszy na œwiecie – przy współpracy z producentem oprogramowania Siemens PLM Software – razem z ksišżkš udostępniono bezpłatnš wersję testowš NX Unigraphics na noœniku DVD. Na drugiej dołšczonej płycie można znaleŸć samouczki opracowane przez Autora ksišżki – Krzysztofa Augustyna.

Więcej informacji o ksišżce można znaleŸć pod adresem Wydawcy: http://helion.pl/ksiazki/nxcamp.htm
oraz na stronie: http://camdivision.pl/nxcam-ksiazka.htm


Poniedziałek, 15.02.2010 r.

KOMPAS po polsku

Firma Usługi Informatyczne SZANSA poinformowała o dostępnoœci polskiej wersji programu KOMPAS 3D V11

Zmiany wprowadzone w nowej wersji systemu KOMPAS-3D V11 zwiększajš efektywnoœć, jakoœć i prędkoœć pracy. Obecna wersja – poza oczywistš nowoœciš w postaci spolszczenia interfejsu użytkownika, zawiera także nowe narzędzia np. do konstrukcji stalowych, tworzenia rurocišgów, gięcia blachy etc.

Więcej informacji już wkrótce na: www.kompas-3d.pl
30 dniowš, polskš wersję testowš (wraz z podręcznikiem) można pobrać ze strony: http://kompas-3d.pl/pobierz_program_kompas-3d.php


Poniedziałek, 15.02.2010 r.

Solid Edge ST2 z MP3

Ukazał się trzeci pakiet serwisowy (MP3) do najnowszej wersji Solid Edge with Synchronous Technology 2

Pakiet serwisowy (Maintenance Pack 3) jednoczeœnie ukazuje sie dla wersji 32- i 64-bitowej. Dla użytkowników posiadajšcych aktywnš usługę Wsparcia Technicznego jest on do pobrania pod adresem: http://ftp.ugs.com/solid_edge/ST2/

ródło: www.camdivision.pl


Sobota, 13.02.2010 r.

O Pro/E za free...

W czasie mojego pobytu na SWW 2010 dotarła do mnie informacja, która powinna zelektryzować wszystkich użytkowników systemu Pro Engineer. Dotyczy ona bowiem... dostępnego bezpłatnie, w postaci elektronicznej (PDF), polskojęzycznego podręcznika użytkownika!

Podręcznik, a może raczej poradnik,  tworzony jest przez kilku użytkowników polskiego forum Pro/E, które można obejrzeć pod adresem https://hns.selfip.com/pfp/smf/index.php. W dziale „Rozmaitoœci” znajduje się post o nazwie Ksišzka ProE Wildfire 3 po polsku i tam można odnaleŸć aktualne wydanie.
Głównym celem przyœwiecajšcym autorom było podzielenie się wiedzš oraz uzupełnienie wolnej niszy w dziale publikacji dotyczšcych Pro/E.

Pomysłodawca i współautor poradnika, Maciej Borowicz, zamierza wkrótce opublikować wersję oznaczonš numerem 2.0 – liczšcš około 200 stron. Wœród rozdziałów można znaleŸć m.in.: „Podstawowe informacje o konfigurowaniu. Interfejs. Start.”, „Manufacturing”, „Spis parametrów w Module Manufacturing”, „Best Practices” (bogato ilustrowany), „Biblioteki Pro/TOOLKIT”, „Komponenty”, „Użycie plików zasobów (Resource Files) i wiele, wiele innych.

Cyt. za Autorem:
„Podręcznik dla każdego, na przekór kierownikom i właœcicielom firm, którzy nie chcš wysyłać swoich pracowników
na szkolenia – bo myœlš, że to jest proste, a robota sama się robi.”

Maciej Borowicz

 Niestety, witryna Forum wymaga ominięcia standardowych zabezpieczeń programu FireFox – dopiero wtedy możliwe jest jej swobodne przeglšdanie. Wydaje się jednak, iż warto zaryzykować. Jestem ciekaw Państwa opinii, które proszę przesyłać na adres: Maciej@cadblog.pl lub redakcja@cadblog.pl. A swojš drogš – wspaniała inicjatywa.

ms


Pištek, 12.02.2010 r.

Mniej znaczy bardziej... mobilnie

Aplikacja „On-Hand Viewer” firmy MWF Technology (przeznaczona dla urzšdzeń iPhone/iPod touch) ułatwia teraz wyœwietlanie danych 3D wszystkim osobom będšcym w podróży. Czy ktoœ jeszcze pójdzie w œlady aplikacji 3Dvia Composer, działajšcej także na niektórych modelach telefonów komórkowych? A może istniejš już aplikacje pozwalajšce na... edycję modelu za poœrednictwem małego mobilnego urzšdzenia?

Inżynierowie projektu kontrolujšcy np. place budowy instalacji przemysłowych starajš się przybywać na miejsce „wyposażeni” w stos technicznych rysunków – po to, by dokonać przeglšdu postępów oraz upewnić się, iż budowa instalacji przebiega zgodnie z planem. Zadanie to może okazać się znacznie łatwiejsze dzięki bezpoœredniemu dostępowi do najnowszych danych projektowych – zawsze i wszędzie. Oprogramowanie MPDS4 firmy CAD Schroer w połšczeniu z  aplikacjš  „On-Hand Viewer” dla urzšdzeń  iPhone/iPod otuch, daje możliwoœć wprowadzenia danych projektowych 3D wprost do telefonu komórkowego...

Czym jest „On-Hand Viewer”
Aplikacja firmy MWF Technology pozwala użytkownikom pobrać poprzez serwer ftp modele 3D instalacji lub zakładu przemysłowego wyeksportowane z MPDS4 bezpoœrednio do urzšdzeń iPhone lub iPod touch.  Następnie aplikacja oferuje całš gamę narzędzi do nawigacji, a nawet tworzenia przekroju modelu. Dzięki łatwemu dostępowi poprzez sieci bezprzewodowe lub mobilnš technologię internetowš użytkownicy mogš skorzystać z oprogramowania praktycznie w każdym miejscu.  Wersja lite (okrojona) aplikacji może być testowana za darmo przez użytkowników iPhone'a lub iPod’a touch, którzy następnie majš możliwoœć zakupu pełnej profesjonalnej aplikacji.

Kilka słów o MPDS4
Kompleksowe oprogramowanie MPDS4 do projektowania instalacji oraz planów zakładów przemysłowych użyte do stworzenia wspomnianych mobilnych modeli, umożliwia projektantom planowanie, rozmieszczanie oraz wizualizowanie wysoce skomplikowanych instalacji. Ponieważ oprogramowanie to jest oparte na relacyjnej bazie danych, potrafi z łatwoœciš obsłużyć duże iloœci informacji.

Strona aplikacji On-Hand Viewer: http://www.absolute-apps.com/CAD/mechanical_engineering.html
Prezentacja Plant Design oraz Factory Layout: http://www.cad-schroer.com/Products/MPDS/r/112
ródło: www.cad-schroer.com, www.3dcad.pl
Aplikacja „w akcji” na Iphon’ie: http://www.youtube.com/watch?v=jfpEsocuWb0

A co ze wspomnianš możliwoœciš edycji?
O specjalnej wersji 3Dvia Composer (Dassault Systemes) pracujšcej na Iphone’ach pisałem już w Aktualnoœciach przynajmniej pół roku temu.  A przed kilkoma dniami miałem okazję oglšdać tš aplikację „w akcji”, podczas prezentacji prowadzonej przez samego CEO DS Bernarda Charlesa (kilka zdjęć w relacji z SWW 2010 na SWblog.pl, dostępnej niebawem).

Podczas rozmów z przedstawicielami DS SolidWorks pytałem o to, czy i kiedy doczekamy się prostych aplikacji CAD działajšcych w œrodowisku systemów operacyjnych telefonów komórkowych (chociażby dzięki możliwoœciom tzw. cloud computing), pozwalajšcych już nie tylko na oglšdanie projektów, ale dokonywanie ich modyfikacji. W zasadzie pytanie powinno brzmieć: kiedy, bo tego typu rozwišzania... sš już dostępne!

Zainteresowanych zachęcam do zgłębienia tematu. W jaki sposób? Chociażby wpisujšc w przeglšdarkę hasło: „cadTouch v.2.2”. Krótki film pokazujšcy możliwoœci edycji modelu/rysunku CAD na mobilnym urzšdzeniu można także znaleŸć w serwisie YouTube (cadTouch v.2.2 Tutorial: http://www.youtube.com/watch?v=Cmlwko5EQ1c&feature=related).

W połšczeniu z zagadnieniami „pracy w chmurze” (cloud computing), nowymi systemami operacyjnymi typu Chrome OS, temat wydaje się być coraz bardziej aktualny i na pewno zostanie rozwinięty. Mniejsze wymagania sprzętowe i systemowe kompensowane sš możliwoœciami „pracy w chmurze”, dostępem do danych i aplikacji przetwarzanych w zasobach sieciowych z wykorzystaniem wydajnych serwerów. Trochę przypomina to powrót do samych poczštków Sieci, kiedy to użytkownik dysponował zaledwie... końcówkš terminala (w zasadzie jedynie klawiaturš i ekranem), a wszystkie procesy zachodziły na serwerach.

Swojš drogš, nasuwa się jedna smutna refleksja: coraz większe możliwoœci przenoœnych urzšdzeń sprawiajš, iż obowišzki służbowe zaczynajš nam towarzyszyć także poza biurem. I to nie tylko w podróży służbowej...

ms


Pištek, 12.02.2010 r.

IX Edycja Studenckiego Konkursu Projektowego SolidWorks

Gdy w 2001 roku CNS Solutions ogłosiła Pierwszš Edycję Studenckiego Konkursu Projektowego SolidWorks, trzeba było być wielkim optymistš, by oczekiwać, iż spotka się on z tak dużym odzewem i osišgnie takš popularnoœć. Na przestrzeni dziewięciu lat wiele wydarzyło się w branży CAD, pojawiały się i znikały bezpowrotnie nowe inicjatywy (także wydawnicze), a Konkurs nie tylko trwał, ale z każdym rokiem rozwijał się coraz bardziej...

Podobnie jak poprzednie, również tegoroczna dziewišta edycja przeznaczona jest dla studentów studiów dziennych. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu wykonanego w oprogramowaniu SolidWorks, oraz umożliwienie uczestnikom zaistnienia na rynku inżynierskim. Pomysł ten spotkał się z dużym zainteresowaniem wœród akademickiego grona przyszłych designerów. Z roku na rok poprzeczka podnosi się - prace sš coraz ciekawsze, a konstrukcje bardziej skomplikowane. Na zwycięzców czekajš wartoœciowe nagrody.

Organizator Konkursu, firma CNS Solutions, ogłosiła przed kilkoma dniami rozpoczęcie naboru tematów do 9 Edycji Studenckiego.

Kalendarz konkursu:
31.03.2010 – ostateczny termin zgłaszania tematów do akceptacji
16.04.2010 – decyzja o zakwalifikowaniu do konkursu
31.08.2010 – oddanie zakończonej pracy
01.10.2010 – rozstrzygnięcie konkursu

Dla wszystkich tych, którzy nie posiadajš własnej licencji SolidWorks Student Design Kit, firma SolidWorks Corporation ufundowała darmowš wersję testowš oprogramowania SolidWorks Student Edition 2009/2010. Warto z niej skorzystać, chociażby po to, by w domowym zaciszu poznać możliwoœci tego oprogramowania i spróbować swoich sił w konfrontacji z innymi użytkownikami.

Więcej informacji można znaleŸć na stronie www.swblog.pl i oczywiœcie na stronie organizatora konkursu: www.cns.pl. Wszystkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: konkurs@cns.pl

Formularz rejestracji znajduje się tutaj.


Pištek, 12.02.2010 r.

Teamcenter for Simulation na pierwszej pozycji

Oprogramowanie Teamcenter for Simulation zdominowało kompleksowe badanie dostawców oprogramowania przeprowadzone przez agencję badawczš CPDA, uzyskujšc najlepsze wyniki w 24 z 27 podkategorii...

Firma Siemens PLM Software, oddział koncernu Siemens Industry Automation Division i globalny dostawca oprogramowania i usług do zarzšdzania cyklem życia produktu (PLM) poinformowała, iż aplikacja do zarzšdzania procesem analiz inżynierskich i symulacji, która jest składowš platformy TeamcenterŽ, zdecydowanie pokonała swoich konkurentów we wszystkich głównych kategoriach ujętych w niezależnym badaniu przeprowadzonym przez firmę analitycznš Collaborative Product Development Associates (CPDA).

Wyniki badania ogłoszono i opublikowano w raporcie zatytułowanym Simulation Data & Process Management – Vendor Scorecard. W raporcie znaleŸć można ocenę pięciu wiodšcych dostawców oprogramowania w tej kategorii, która sporzšdzona została na bazie analizy 60 kryteriów w czterech głównych kategoriach. Kategorie te zostały dodatkowo podzielone na 27 podkategorii, w której każdy dostawca mógł otrzymać oceny w przedziale od zero do pięciu, gdzie 5 była ocenš najwyższš. Teamcenter uzyskał najlepsze rezultaty w zdecydowanej większoœci kategorii.
• Teamcenter zwyciężył we wszystkich czterech głównych kategoriach;
• Żadne rozwišzania nie było punktowane wyżej niż Teamcenter w 24 z 27 podkategorii;
• Teamcenter uzyskał ocenę 5 w 21 z 27 podkategorii;
• Teamcenter uzyskał ocenę cztery lub wyższš w 26 z 27 podkategorii;

Według niezależnego raportu CPDA, cyt.: „(...) naturalna integracja systemu do zarzšdzania procesem analiz inżynierskich i symulacji (Simulation Data & Process Management) z platformš Teamcenter pozwala osišgnšć dodatkowe korzyœci tym użytkownikom, którzy pragnš wykorzystywać pełne możliwoœci systemów klasy PLM. Łšczšc różne obszary działania przedsiębiorstwa, takie jak: zarzšdzanie wymaganiami, projektowanie produktów, analizy inżynierskie, produkcję czy serwis Teamcenter for Simulation doskonale zaspokaja potrzeby firm wykorzystujšcych œrodowisko PLM.”

Badanie CPDA oprócz firmy Siemens PLM Software obejmowało również innych dostawców, w tym:  ANSYS, Dassault Systemes/SIMULIA, MSC.Software i Altair. Każdy z nich (z wyjštkiem Altair), podczas specjalnych paneli dyskusyjnych prezentował „na żywo” swoje rozwišzania.

– Jesteœmy bardzo zadowoleni z wyników tego niezależnego badania ponieważ potwierdziły one słusznoœć naszej strategii, którš przyjęliœmy w momencie stworzenia rozwišzania Teamcenter Simulation Process Management – powiedział Jim Rusk, vice prezes, Digital Simulation Solutions, Siemens PLM Software. – Bardzo wczeœnie odkryliœmy, że oprogramowanie do przeprowadzania analiz inżynierskich i symulacji procesów (CAE) ma kluczowe znaczenie nie tylko w procesie opracowywania produktu, ale stanowi również integralnš częœć całego procesu cyklu życia produktów. Ta spójna integracja pomiędzy platformš PLM a aplikacjami symulacyjnymi jest ważnš częœciš naszej strategii i głównym czynnikiem naszego sukcesu w tym badaniu.

ródło: Siemens PLM Software


Czwartek, 11.02.2010 r.

TOPBUILDER dla ZWCAD

19 stycznia 2010 r., podczas Forum Nowoczesnych Technologii zorganizowanego  w ramach XIX Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA, ogłoszono oficjalne wyniki konkursu TopBuilder na najlepsze, innowacyjne produkty roku 2010

W tym roku w dziedzinie „Najlepszy produkt IT 2010 roku” statuetka została przyznana firmie Usługi Informatyczne SZANSA za oprogramowanie wspomagajšce projektowanie 2D i 3D: ZWCAD Standard i ZWCAD Professional.

Statuetkš TOPBUILDER wyróżniane sš wysokiej jakoœci markowe produkty, innowacyjne rozwišzania materiałowe, technologiczne i konstrukcyjne oraz produkty IT dla budownictwa. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych i najnowszych materiałów, sprzętu i urzšdzeń budowlanych w celu ich promocji i poszerzenia wiedzy inżynierskiej o najnowszych rozwišzaniach niezbędnych do budowy i modernizacji obiektów, które powinny być realizowane w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem, nowoczeœnie, sprawnie oraz dawać gwarancję wysokiej jakoœci, trwałoœci i bezpieczeństwa. Statuetkę przyznaje miesięcznik „Builder”. Innowacje wyłaniane sš zawsze na przełomie roku. Przewodniczšcym kapituły konkursu jest prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Szulborski Dyrektor Katedry Projektowania Konstrukcji Politechniki Warszawskiej, Przewodniczšcy Rady Programowej miesięcznika „Builder”, wybitny konstruktor i rzeczoznawca budowlany. Pracom komisji weryfikacyjnej przewodniczy profesor Leonard Runkiewicz z Wydziału Inżynierii Lšdowej Politechniki Warszawskiej, zastępca przewodniczšcego Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej oraz członek Rady Programowej miesięcznika „Builder”.

 

ródło: www.3dcad.pl


Czwartek, 11.02.2010 r.

Produkty Autodesk zgodne z Windows 7

Autodesk, Inc. ogłosił zgodnoœć swojego oprogramowania z systemem operacyjnym Windows 7. Dotyczy to dziewięciu produktów Autodesk,  w tym AutoCAD 2010, AutoCAD LT 2010 oraz rodziny Autodesk Inventor 2010.

– Windows 7 został stworzony z myœlš o naszych użytkownikach – powiedział Mark Relph, senior director Windows Product Management z Microsoft. – Jest nam bardzo miło, że wraz z Autodesk jesteœmy  w stanie zagwarantować naszym klientom nieograniczonš możliwoœć realizacji projektów.
Szczegółowa lista produktów Autodesk z rodziny 2010 zgodna z Windows 7 obejmuje: Autodesk Inventor 2010, Autodesk Inventor LT 2010, AutoCAD 2010, AutoCAD LT 2010, AutoCAD Architecture 2010,  AutoCAD Electrical 2 010, AutoCAD Mechanical 2010, AutoCAD MEP 2010 oraz Autodesk Algor Simulation 2010. Pozostałe produkty będš zgodne z nowym systemem, gdy ukażš się ich uaktualnione wersje.
– Autodesk jest zaangażowany w tworzenie oprogramowania, które wychodzi naprzeciw oczekiwaniom  naszych klientów, dostarczajšc im najszerszy możliwy zakres wyboru systemu operacyjnego – powiedział Chris Bradshaw, Autodesk chief marketing officer. – Autodesk i Microsoft łšczy wspólna idea ułatwiania codziennej pracy użytkownikom. Zamierzamy poszerzyć portfolio produktów zgodnych z Windows 7, aby wszyscy nasi klienci mogli korzystać z ulepszeń, które oferuje nowy system operacyjny – dodał.

Windows 7 wyposażony jest w szereg użytecznych funkcji dla użytkowników Autodesk, w tym pełnš zgodnoœć z komputerami 64-bitowymi oraz usługę Windows Search, gwarantuje także zwiększonš wydajnoœć. Istotnš cechš nowego systemu jest technologia Multi-touch, której zalety Autodesk wzišł pod uwagę przy tworzeniu nowego oprogramowania.  Podczas oficjalnej prezentacji Windows 7, Autodesk przedstawił Projekt Cooper – oprogramowanie do rysowania i tworzenia planów, które  w pełni wykorzystuje korzyœci technologii Multi-touch. Bezpłatna wersja Project Coper dostępnš jest do pobrania na www.autodesk.com/projectcooper.

ródło: www.autodesk.pl


Czwartek, 28.01.2010 r.

„Rocznicowe” wyniki Konkursu dla Forumowiczów!

Gdy zerknšłem do najstarszych wpisów na CADblog.pl w dziale Aktualnoœci, odkryłem, że... upłynšł rok od czasu zamieszczenia pierwszego z nich. 28 stycznia jest więc takš symbolicznš rocznicš i proszę mi wierzyć, że to czysty zbieg okolicznoœci, iż właœnie na dzisiaj zapowiedziałem ogłoszenie wyników Konkursu dla Forumowiczów CADblog.pl

Czy Konkurs zaktywizował nowych użytkowników? W pewnym sensie tak, więc swój cel osišgnšł. Główne nagrody mogłem rozlosować (z pomocš „sierotki” w osobie najstarszego syna) wœród tych spoœród Państwa, którzy nie tylko zarejestrowali się na forum, poruszyli jakiœ wštek, ale także odpowiedzieli na pytania konkursowe, a oprócz tego – zasugerowali, które nagrody otrzymaliby najchętniej. Okazało się to pomocne (zwłaszcza w przypadku ksišżek), a poza tym pozwala mieć nadzieję, że rozlosowane nagrody rzeczywiœcie sprawiš radoœć laureatom (trochę patetycznie, ale niech tam – w końcu to rocznica).
(...)

| więcej – w  tym lista nagrodzonych – tutaj |


Czwartek, 28.01.2010 r.

Okulary 3D do... stacji roboczych

Doczekaliœmy się relatywnie niedrogich okularów 3D do pracy z komputerowymi systemami projektowania. Dzisiaj PNY ogłosiła wprowadzenie na rynek kompatybilnych migawkowych okularów 3D Vision. Użytkownicy profesjonalnego oprogramowania będš mogli korzystać w praktyce ze stereoskopowego rozwišzania 3D wysokiej jakoœci, które umożliwia oglšdanie obrazów w trójwymiarze na... zwykłym ekranie monitora

Specjaliœci z wielu dziedzin będš teraz mogli korzystać z pełnego wsparcia technologii stereoskopowej Open GL Quad-Buffered oferowanej przez karty graficzne NIVIDIA Quadro, a wszystko to dzięki kombinacji kompatybilnych okularów 3D, gotowego obrazu 3D (ready display) i wspomagania kartš graficznš NIVIDIA Quadro.
Wiele profesjonalnych aplikacji, takich jak np.: Autodesk Maya, Dassault Systemes CATIA, Landmark GeoProbe, standardowo obsługujš cztery bufory wyœwietlania stereoskopowego. Dodatkowo, niektóre systemy (także CAD) sš w stanie obsługiwać cztery bufory wyœwietlania stereoskopowego po zainstalowaniu specjalnych nakładek.
– System Quad buffered stereo (cztery bufory wyœwietlania stereoskopowego) zapewnia każdemu oku osobny widok, z nieznacznie różnš perspektywš, używajšc właœnie czterech buforów (przód lewo, przód prawo, tył lewo, tył prawo) zamiast dwóch (przód i tył) – oœwiadczył Laurent Chapoulaud, Dyrektor do spraw marketingu EMEA Professional Solutions w PNY Technologies. – Cztery bufory wyœwietlania stereoskopowego pozwalajš użytkownikom widzieć obraz płynnie, również używajšc funkcji pełnego ekranu lub używajšc jednoczeœnie wielu okienek na stanowisku pracy.

Kompatybilne okulary 3DVision NVIDIA sš dostępne m.in. w zestawie Complete Quadro 3D Vision (sugerowana cena detaliczna: 189 euro netto), zawierajšcym:
• okulary 3D Vision
• nadajnik IR
• kabel 3-pin mini-DIN do podłšczenia karty graficznej
• sterowniki Quadro
• przewodnik instalacyjny dla Quadro

PNY Technologies jest partnerem NVIDIA Quadro w obu Amerykach, Europie, Afryce oraz na Œrodkowym Wschodzie. Więcej informacji na stronie PNY Technologies www.pny.eu/quadro. A o zasadzie działania okularów 3D można przeczytać także na blogu, link tutaj.


Czwartek, 28.01.2010 r.

Jest Tecnomatix 9.1

W połowie stycznia br. Siemens PLM Software udostępniła
najnowszš wersję oprogramowania Tecnomatix

Tecnomatix 9.1 zawiera nowe narzędzia przepływu informacji (workflows) w zakresie planowania oraz ulepszone funkcjonalnoœci wspierajšce wiele gałęzi przemysłu. Wcišż udoskonalana integracja z oprogramowaniem Teamcenter, najczęœciej używanym systemem PLM, oznacza, że wiele z funkcjonalnoœci Tecnomatixa może być zaimplementowanych lub kontrolowanych bezpoœrednio poprzez œrodowisko Teamcenter.

Ulepszenia wersji Tecnomatix 9.1 obejmujš:
• Planowanie procesu budowy karoserii (BIW – Body-in-White);
• Rozwišzania do zarzšdzania jakoœciš dla różnych gałęzi przemysłu;
• Planowanie procesu montażu;
• Cyfrowe modelowanie operacji manualnych z wykorzystaniem modeli sylwetek ludzkich.

Więcej informacji:
Tecnomatix 9.1 – Co nowego?
Blog Markusa Erlmanna z zespołu Tecnomatixa


Czwartek, 28.01.2010 r.

WBKT rusza już na poczštku marca!

Wirtualne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne (bo to właœnie kryje się pod tytułowym skrótem)
to inicjatywa twórcy portalu e-technolog.pl

 

 

 

 

Ideš „Wirtualnego Biura” jest zrzeszenie w jednym sieciowym miejscu grupy fachowców – inżynierów, technologów i techników z różnych dziedzin – a następnie realizacja zleconych z zewnštrz projektów.
Proste? Raczej nie, gdyż będzie wymagało umiejętnej koordynacji działań poszczególnych osób realizujšcych dane zlecenie. Dlatego też nie każdy może podjšć tego typu wyzwanie.
Nowatorskie? Na pewno, zwłaszcza w skali naszego kraju (podobne inicjatywy można obserwować już w krajach Europy zachodniej i za oceanem). A wszystko wydaje się wróżyć powodzenie temu projektowi. Marcin Szeliga, pomysłodawca i twórca portalu e-technolog.pl, a także wydawca internetowego periodyku „Praktyczne Rozwišzania” (opisujšcego m.in. różne technologie wytwarzania w oparciu o konkretne przypadki), dysponuje niezbędnym doœwiadczeniem i wielkš determinacjš, a to powinno wystarczyć do realizacji niełatwego projektu. A spotkał się on ze sporym zainteresowaniem – zgłaszajš się już osoby chcšce aktywnie uczestniczyć w działaniach biura.

– Jesteœmy w stanie podjšć się każdego zlecenia, poczšwszy od konstruowania, poprzez dobór odpowiedniej technologii, narzędzia, napisania instrukcji spawalniczej, kończšc na doborze parametrów obróbki mechanicznej, cieplnej itp. – czyli obsługujemy kompleksowo każde ze zleceń – pisze na swoim portalu Marcin Szeliga. – W dobie Internetu  nasza grupa może liczyć fachowców z całej polski (mamy do dyspozycji maile, komunikatory, skanery itp.), a dzięki temu, że nie wynajmujemy biura i nie generujemy niepotrzebnych kosztów, możemy zaoferować niskie stawki za wykonywane usługi – dodaje.

Pojawiły się pytania: co z licencjš na oprogramowanie? Otóż osoby odpowiedzialne w grupie za projektowanie, konstruowanie, opracowywanie procesów technologicznych, dysponujš własnymi licencjami. Prócz tego dystrybutorzy oprogramowania również sš zainteresowani projektem i chcš go wspomóc poprzez udostępnienie dodatkowych licencji na potrzeby tworzšcego się WBKT.

Jak wyglšda stan liczebny zespołu (dane na dzień 26.01.2010)? Animator projektu otrzymał siedem zgłoszeń użytkowników WBKT (czyli osób współtworzšcych projekt i realizujšce zlecenia Biura) i dziesięć zgłoszeń osób zainteresowanych członkostwem w WBKT (będšcych obserwatorami projektu; osoby te dodatkowo będš czynnie uczestniczyć we wszystkich konsultacjach, poradach nad danym zleceniem, zdobędš doœwiadczenie z zakresu konstruowania, opisu i doboru technologii, oraz będš realizować nie skomplikowane projekty).

Jak dołšczyć do WBKT?
Wystarczy wysłać na adres: szeliga@e-technolog.pl zgłoszenie, zaznaczajšc formę współpracy (użytkownik lub członek WBKT) wraz z opisem swojego doœwiadczenie i umiejętnoœci.
CADblog.pl już w tej chwili deklaruje, iż obejmie działania WBKT swoim patronatem medialnym.

Więcej informacji: www.e-technolog.pl
Wydania archiwalne Praktycznych Rozwišzań: do pobrania tutaj


Czwartek, 28.01.2010 r.

„Avatar” na SWW 2010?

To prawda. Goœciem specjalnym konferencji SolidWorks World 2010 będzie reżyser budzšcego w pewnych kręgach kontrowersje filmu Avatar, pełnometrażówki zrealizowanej w całoœci w technologii  3D…

Mechanik, kierowca ciężarówki, a przede wszystkim… zdobywca jedenastu Oskarów, producent i reżyser James Cameron zjawi się na konferencji SWW 2010, zaczynajšcej się już za kilka dni – bowiem 31 stycznia 2010, w Anaheim w Kalifornii.

Nie każdy jest w stanie zainspirować w jakiœ sposób ponad 4-tysięcznš rzeszę użytkowników SolidWorks (a tylu uczestników spodziewajš się w tym roku organizatorzy wydarzenia), ale w przypadku tego goœcia specjalnego trudno mieć wštpliwoœci, że tak właœnie będzie. Filmografia? Dla przykładu niech będš „Obcy”, „Terminator” – a ostatnio „Avatar”. Doœć wspomnieć, że to właœnie jemu filmowy œwiatek producentów S-F zawdzięcza opracowanie technologii pozwalajšcej na oddanie m.in. głębi oceanu, czy też odległych przestrzeni kosmicznych, powierzchni obcych planet etc.

 – James Cameron dokonał zdumiewajšcych rzeczy w dziedzinie technologii wizualizacji. Ale w zasadzie zrobił dokładnie to samo, co na co dzień starajš się robić użytkownicy SolidWorks: podejmujš wyzwania, pracujš nad rozwišzaniami, sprawiajš, że ich projekty się urzeczywistniajš, a na koniec… cieszš z odniesionego sukcesu!” –  powiedział Jeff Ray, DS SolidWorks Corp. CEO. – Nie możemy się doczekać spotkania z nim na naszej konferencji – dodał.

| więcej na swblog.pl |


Czwartek, 28.01.2010 r.

Alias Sketch i AutoCAD

Dostępny jest już nowy dodatek, pozwalajšcy na współpracę aplikacji Alias Sketch ze œrodowiskiem AutoCAD

Przeznaczony jest on dla wszystkich użytkowników AutoCAD, którzy zajmujš się zagadnieniami nie tylko stricte konstrukcyjnymi, ale także kreatywnymi, a w swej dotychczasowej praktyce w tym celu posługiwali się aplikacjami nie zwišzanymi z CAD, jak Photoshop czy też Corel. Ponieważ AutoCAD z założenia bazuje na grafice wektorowej, korzyœciš dla jego użytkowników jest możliwoœć zaimportowania rysunku utworzonego w  Alias Sketch i jego dalszej edycji już bezpoœrednio w œrodowisku CAD. Pomaga w tym w pełni zintegrowany interfejs użytkownika.

ródło: http://labs.blogs.com/
Dodatek można pobrać bezpłatnie ze strony: http://labs.autodesk.com/utilities/alias_sketch_for_autocad/


Czwartek, 28.01.2010 r.

Maintenance Pack 2 dla Solid Edge ST2

To szczególny pakiet serwisowy, gdyż wprowadza w pełni funkcjonalne œrodowisko modelowania synchronicznego arkuszy blach!

Uaktualnienie jest dostępne dla wszystkich użytkowników Solid Edge w/ST2, w tym klientów bez aktywnej usługi wsparcia technicznego. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować z najbliższym partnerem handlowym firmy Siemens PLM Software lub bezpoœrednio na adres: info.pl.plm@siemens.com


Czwartek, 28.01.2010 r.

CADALYST znowu na papierze...

...ale już nie tak, jak przedtem, bo odpłatnie! Czasopismo, które ukazywało się nieprzerwanie do lutego 2009 roku, ponownie możemy otrzymać w wydaniu papierowym. Tyle tylko, że kosztuje ono blisko 10 USD (plus 18 USD kosztów wysyłki!) za numer. A ukazuje się ono w cyklu kwartalnym

Longitude Media, nowy wydawca CADALYSTA, postanowił wyjœć naprzeciw oczekiwaniom dotychczasowych stałych czytelników i wprowadził usługę tzw. print-on-demand (druku na życzenie), co pozwoli drukować okreœlonš liczbę egzemplarzy i uniknšć zwrotów. Może tego typu działanie stanowi wskazówkę dla polskich czasopism o tematyce inżynierskiej, ukazujšcych się odpłatnie w wersji papierowej?

Cieszę się, że pismo znowu jest obecne na rynku (obok widoczna okładka wydania „zimowego”), szkoda jednak, że wydawca CADALYST nie zdecydował się na pójœcie drogš Develop3D (lub CADblog.pl) i nie udostępnił swojego czasopisma nieodpłatnie w postaci elektronicznej. Nie zmienia to jednak faktu, iż każdy zainteresowany znajdzie na internetowej stronie CADALYST prawdziwš kopalnię niezbędnych informacji. A zadbał o to zespół redakcyjny, który mimo przerwy wydawniczej, nie zaprzestał oczywiœcie działalnoœci on-line.

We wspomnianym wydaniu papierowym znajdziemy m.in.: eko-CAD, czyli raport na temat zaimplementowanych do współczesnych systemów CAD 3D narzędzi wspomagajšcych pro-ekologiczne projektowanie (w tym narzędzia do analizy i automatycznej przebudowy geometrii w celu zmniejszenia masy modelu itp.); „Patrz, ale nie dotykaj” – czyli o zastosowaniu hologramów we współczesnej technice projektowej; o doborze optymalnego (najlepszego) monitora do zastosowań CAD i wiele, wiele innych...

Liczę na to, że uda mi się wejœć w posiadanie przynajmniej tego ostatniego wydania podczas zbliżajšcej się konferencji SWW2010...

Więcej informacji: http://www.cadalyst.com/

P.S.
Zapomniałem przy tej okazji o... Desktop Engineering.
Na stronie www.deskeng.com można znaleŸć oczywiœcie link do bezpłatnych wydań tego miesięcznika dostępnych w postaci elektronicznej (link tutaj: http://www.nxtbook.com/nxtbooks/level5/desktopeng_201001/index.php?bm=maximized). Można czytać czasopismo on-line, lub pobrać specjalnš aplikację pozwalajšcš na przeglšdanie go na ekranie monitora w dowolnym czasie.


Czwartek, 28.01.2010 r.

PLM i Auto Show

Co może mieć wspólnego Siemens PLM Software z  North American International Auto Show? Otóż technologia Siemens PLM wykorzystywana jest przez niemal wszystkich producentów samochodów...

Istotnie, do rozwoju ponad 90 procent samochodów wystawianych przez największych producentów na międzynarodowej wystawie North American International Auto Show, wykorzystano technologię informatycznš właœnie tej firmy – m.in. do planowania, oceny i koordynacji rozwoju i produkcji pojazdów.
Siemens PLM Software spełnia potrzeby wiodšcych producentów oryginalnego wyposażenia (ang. original equipment manufacturers – OEM), które majš istotny wpływ na realizację ich misji, umożliwiajšc zarzšdzanie współpracš pomiędzy funkcjami technicznymi oraz wewnštrz rozszerzonego łańcucha dostaw. Dzięki zniesieniu barier pomiędzy funkcjami technicznymi, zapewnieniu dostępu do informacji w realnym czasie oraz analizie i symulacji, Siemens PLM Software umożliwia podniesienie wydajnoœci o kilkanaœcie do kilkudziesięciu procent.
– Obserwatorzy branży motoryzacyjnej zdajš sobie dobrze sprawę z tego, że produkty firmy Siemens PLM Software, bioršc pod uwagę szeroki portfel klientów firmy, sš obecnie wykorzystywane w niemalże wszystkich nowych programach samochodowych na œwiecie. – mówi Dick Slansky, starszy analityk i dyrektor ds. badań PLM w ARC Advisory Group.
W 2008 roku 50 największych firm zrzeszonych w organizacji Organization of Motor Vehicle Manufacturers wyprodukowało ponad 68 milionów samochodów na całym œwiecie, do produkcji ponad 64 milionów z tych samochodów wykorzystano technologię Siemens PLM Software.
– Z punktu widzenia branży motoryzacyjnej, technologia PLM to o wiele więcej niż projektowanie. Owszem, jednš z funkcji oprogramowania PLM jest projektowanie, lecz nie obejmuje ono cyfrowej produkcji i zarzšdzania danymi produktu, które stanowiš dwa najważniejsze obszary generujšce największe oszczędnoœci w rozwijajšcej się branży motoryzacyjnej. – mówi Joe Barkai, dyrektor ds. strategii cyklu życia produktu w IDC Manufacturing Insights.
– Z grupy 16 producentów OEM, którzy wypuszczajš na rynek powyżej jednego miliona samochodów rocznie, 15 wykorzystuje do rozwoju i produkcji swoich samochodów technologię firmy Siemens PLM Software – dodaje Chuck Grindstaff, wiceprezes zarzšdu, dyrektor ds. technologii i produktu w Siemens PLM Software.

ródło: Siemens PLM Software


Czwartek, 28.01.2010 r.

8 nakładek dla SolidWorks Enterprise PDM 2010

Firma d2m3 Limited, integrator systemów zarzšdzania danymi oraz firma zajmujšca się rozwojem programu SolidWorks, ogłosiła wydanie oœmiu zintegrowanych nakładek programowych dla platformy SolidWorks Enterprise PDM 2010

Użytkownicy Enterprise PDM mogš teraz zautomatyzować zarzšdzanie e-mailami, zarzšdzać rysunkami Microstation, wgrywać dokumenty do SharePoint-a, tworzyć pakiety transmisyjne rysunków i dokumentów oraz dużo więcej.

Platforma SolidWorks Enterprise PDM jest używana przez tysišce użytkowników na całym œwiecie w zarzšdzaniu danymi projektowymi oraz w automatyzacji procesów projektowania. Nowe nakładki programowe oferujš mocno pożšdane przez zespoły projektantów funkcje, które ułatwiš im współpracę, pomogš przechowywać, współdzielić oraz wyszukiwać dane bardziej efektywnie:

• Email Manager – umożliwia zautomatyzowanie archiwizacji wiadomoœci e-mail wraz z załšcznikami;
• SharePoint Connector – automatyzuje publikowanie rysunków i dokumentów oraz powišzanych meta-danych;
• Microstation Connector – rozszerza gamę obsługiwanych aplikacji CAD o Bentley Microstation;
• Transmittal Creator – automatyzuje tworzenie oraz przesyłanie pakietów transmisyjnych rysunków i dokumentów;
• Advanced AutoNumbering – odpowiada za dynamiczne podejœcia do sposobu nazywania plików;
• Contact Manager – automatycznie wypełnia formularze i dokumenty z udostępnionych informacji kontaktowych;
• Task Recipient – usprawnia przepływ pracy poprzez dodanie powiadomień i przypomnień specyficznych dla danych zadań projektowych;
• PDF Conversion Server – automatyzuje konwersję plików Office, AutoCAD oraz SolidWorks do formatu PDF.

Wraz z wydaniem nowego zestawu nakładek, firma d2m3 wkracza w swój 10 rok działalnoœci – jako firmy rozwijajšcej platformę SolidWorks Enterprise PDM.

ródło: www.d2m3.com, www.3dcad.pl


Czwartek, 28.01.2010 r.

Nowa strona Siemens PLM Software (PL)

Jakiœ czas temu, podczas „sieciowego przeglšdu prasy”, z miłym zaskoczeniem odkryłem, iż polskojęzyczna strona Siemens PLM Software zyskała nowš szatę graficznš

Poprawiono (takie jest przynajmniej moje subiektywne odczucie) także możliwoœci nawigacji na stronie (wygodna „wyszukiwarka” rozwišzań systemowych, czytelnie przedstawione aktualnoœci). Szkoda natomiast, że nie ułatwiono dostępu do forum użytkowników oprogramowania Siemens – nie prowadzi do niego żaden bezpoœredni link. Może warto to zmienić? Zwłaszcza, że zainteresowani mogš znaleŸć tam wiele ciekawych informacji...

http://forum.siemens-plm.pl/
http://www.plm.automation.siemens.com/pl_pl/


Czwartek, 28.01.2010 r.

Aktualizacja dla 3DVIA Composer

Dassault Systemes poinformowało o wydaniu nowej wersji rozwišzania 3DVIA Composer. Aplikacja doczekała się edycji V6R2010x oraz wielu znaczšcych rozszerzeń majšcych na celu usprawnienie współpracy projektowej z wykorzystaniem danych 3D

Zadaniem 3DVIA Composer jest upraszczanie procesu tworzenia i wymiany dokumentacji technicznej w ramach przedsiębiorstw różnej skali, w czym pomóc majš specjalistyczne funkcje do generowania rozmaitych treœci na podstawie trójwymiarowych modeli częœci i złożeń utworzonych w systemach CAD. Treœciami tymi mogš być zarówno procedury składania i rozkładania mechanizmów, ilustracje techniczne, interaktywne animacje 3D, jak i materiały szkoleniowe, marketingowe czy też profesjonalne prezentacje ułatwiajšce sprzedaż gotowych produktów oraz wybór i zamawianie ich ostatecznych wariantów.

Najnowsza aktualizacja V6R2010x oferuje rozszerzenia możliwoœci tworzenia ilustracji technicznych, dysponuje uproszczonym interfejsem użytkownika programu, ułatwia obsługę narzędzi CATIA FT&A, oferuje także ułatwienia w zakresie bezpoœredniego publikowania materiałów w internecie, narzędzia umożliwiajšce wymianę danych i korzystanie z plików 3D pochodzšcych z różnych systemów CAD oraz nowe funkcje pozwalajšce na œciœlejszš współpracę aplikacji ze œrodowiskiem CATIA V5.
Więcej informacji na temat programu można znaleŸć na stronie http://www.3dviacomposer.com/v6r2010x

 ródło: www.cad.pl


Œroda, 27.01.2010 r.

NX dla studentów!

Jak poinformował portal CAD.pl, na oficjalnym amerykańskim blogu firmy Siemens PLM Software pojawiła się informacja o wydaniu nowej studenckiej wersji oprogramowania NX. To z pewnoœciš bardzo ważna wiadomoœć, a w naszym kraju – jak słusznie zauważa CAD.pl – przeszła praktycznie bez echa...

Siemens PLM Software już od dawna prowadzi intensywny program akademicki, z którego korzysta ponad milion studentów w ponad 10 tysišcach instytucji naukowych na całym œwiecie, ale jak dotšd w ofercie firmy brakowało rozwišzania skierowanego do indywidualnych odbiorców tego rodzaju.

Lukę tę ma wypełnić właœnie NX Student Edition. Wydanie wyposażone zostało we wszystkie możliwoœci komercyjnej wersji programu, a więc funkcje do modelowania, rysowania, tworzenia złożeń i renderowania projektów, jak również NX Product Template Studio, pełnš dokumentację technicznš i narzędzia do samodzielnej nauki używania aplikacji. Producent zastrzega jednoczeœnie, że nie ma ono bynajmniej zastšpić dotychczasowych rozwišzań akademickich, lecz stanowić jedynie – ich uzupełnienie.
Pakiet NX Student Edition został wyceniony na niespełna 135 dolarów (czyli mniej niż 1% ceny standardowej) i znalazł się już w ofercie kilku amerykańskich sklepów internetowych. Jest dostępny m.in. w języku chińskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim i oczywiœcie angielskim. Studenckš edycję aplikacji mogš kupić studenci, nauczyciele oraz oœrodki edukacyjne, a zawarcie transakcji wymaga oczywiœcie potwierdzenia przez nabywcę posiadania statusu edukacyjnego.

http://siemens.pmhclients.com
ródło: www.cad.pl


Œroda, 27.01.2010 r.

Bezpłatna analiza wtrysku tworzyw...

Firma Simpoe, Złoty Partner SolidWorks, jest producentem programu SimpoeWorks służšcego do przeprowadzania symulacji wtrysku. Œrodowisko programu jest w pełni zintegrowane z programem SolidWorks. Wszystkie kroki majšce na celu przygotowanie do analizy, jak również prezentacja wyników odbywa się w doskonale znanym oknie programu SolidWorks

Program jest łatwy w obsłudze i przyjazny użytkownikowi, a przygotowanie procesu analizy odbywa się „krok po kroku”. Utworzenie siatki (mesh) bryłowej lub skorupowej, nadanie materiału (wybranie z biblioteki), wybranie rodzaju maszyny, ustawienie parametrów wtrysku i... gotowe.
Program potrafi dobrać (i podpowiedzieć użytkownikowi) wszystkie parametry automatycznie, jednak to użytkownik ma pełnš kontrolę nad ustawieniami przygotowywanego procesu. Pracujšc z SimpoeWorks poruszamy się w dobrze znanym œrodowisku SolidWorks bez koniecznoœci eksportu modelu, a wszelkie zmiany w modelu  widoczne sš od razu.
Warto wspomnieć, że dostępne jest także darmowe narzędzie do symulacji procesu wtrysku w œrodowisku SolidWorks. Ponieważ firma będzie obecna na konferencji SWW2010, postaram się zdobyć trochę więcej informacji „bezpoœrednio u Ÿródła”.
Simpoe prowadzi... blog, zawierajšcy ciekawe informacje na temat oferowanego oprogramowania. Można tam znaleŸć wiele ciekawostek, porad dotyczšcych analizy wtrysku, pochodzšcych bezpoœrednio od specjalistów technicznych Simpoe.

Więcej informacji na temat SimpoeWorks i e-SimpoeWorks można znaleŸć m.in. na stronie www.cns.pl. A wszyscy zainteresowani pobraniem darmowej wersji, powinni wejœć na stronę producenta, a dokładnie... tutaj: http://www.simpoe.com/inscription_eval.php?Lng=EN


Œroda, 27.01.2010 r.

„Koło ratunkowe” od Autodesk

Autodesk uruchomił specjalny Program Pomocy, którego celem jest wsparcie poszukujšcych pracy architektów, projektantów i inżynierów

W ramach Programu Pomocy Autodesk udostępnione zostanie oprogramowanie do projektowania, szkolenia oraz zasoby, które pomogš zwolnionym z pracy specjalistom utrwalić i rozszerzyć umiejętnoœci w zakresie technologii 3D. Program oferuje także bezpłatnš licencję studenckš na oprogramowanie, która daje dostęp do najnowszych wersji produktów, bezpłatnych szkoleń on-line, a także przygotowanie do uzyskania certyfikatu i egzaminy dostępne po obniżonych cenach.

Program Pomocy Autodesk jest dostępny online poprzez portal www.autodesk.pl/assistance. Użytkownicy portalu mogš skorzystać z następujšcych możliwoœci:
• Bezpłatna licencja na oprogramowanie: licencje studenckie na 17 produktów, w tym: AutoCAD, Autodesk Revit Architecture, Autodesk Inventor Professional i/lub AutoCADŽ Civil 3D;
• Bezpłatne szkolenie on-line: szkolenie „na żšdanie” dostępne 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu dzięki subskrypcji na kursy elektroniczne, Autodesk University on-line i podręcznikom elektronicznym;
 • Szkolenie bezpoœrednie w promocyjnych cenach: ponad 70 Autoryzowanych Sprzedawców Autodesk i Centrów Szkoleniowych Autodesk (ATCŽ) oferuje szkolenia bezpoœrednie w swoich oœrodkach bezpłatnie lub po znacznie obniżonych cenach. Oferty mogš się różnić – szczegółowe informacje można uzyskać w lokalnym centrum ATC lub u sprzedawcy;
• Certyfikaty: przygotowanie do uzyskania certyfikatu i egzaminy dostępne po obniżonych cenach, poprzez Autoryzowane Centra Certyfikacyjne;
• Bezpłatny dostęp do Autodesk University Online: portal z ponad 1000 zarejestrowanych sesji szkoleniowych.

Program Pomocy Autodesk jest dostępny do 31 marca 2010 r. dla każdego, kto zatrudniony był w branży architektonicznej, inżynieryjnej, projektowej i produkcyjnej, a obecnie pozostaje bez pracy. Zainteresowane osoby zaproszone sš do zarejestrowania się na portalu: www.autodesk.pl/assistance. W zakładce „Szkolenia” użytkownicy znajdš najbliższe Autoryzowane Centra Szkoleniowe oraz Certyfikacyjne.
Zasoby i materiały szkoleniowe dla użytkowników sš dostępne również na stronie Autodesk University Online (AU Online), polskiej stronie społecznoœci użytkowników Autodesk Autodesk User Group International, stronach społecznoœci branżowych industry communities oraz w kanale Autodesk YouTube Channel.

ródło: www.autodesk.pl


Œroda, 27.01.2010 r.

Pożegnanie z XP

Kończy się wsparcie dla systemu Windows XP Professional w wersji 32 i 64-bitowej. Oznacza to niestety nadchodzšcš koniecznoœć aktualizacji starych systemów operacyjnych. A może „stety”? Podobno Windows 7 istotnie wydaje się spełniać pokładane w nim nadzieje użytkowników. Ale wracajš do SolidWorks, kończšce się wsparcie dla XP to nie jedyna nowoœć. Od wersji SolidWorks 2011 głównym i... jedynym narzędziem przeznaczonym do wizualizacji (!) pozostanie PhotoWorks 360

Microsoft oficjalnie od kwietnia 2009 zaprzestał wspierania systemu Windows XP. SolidWorks 2010 jest ostatniš wersjš  wspierajšcš systemy z rodziny XP 32 i 64 bitowe wersje.  W póŸniejszym okresie pozostaje wybór jednego z dwóch systemów, Windows Vista i Windows 7 w wersjach 32 i 64-bitowej (co w praktyce oznacza wybór „siódemki”). Dotyczy to także większoœci dodatków i SolidWorks Simulation oraz produktów SolidWorks Enterprise PDM.
Należy także pamiętać o zwiększajšcych się wymaganiach systemowych, a zwłaszcza procesorach – poczšwszy od wersji 2010 wymagana jest obsługa instrukacji SSE2.

ródło: www.pswug.info


Œroda, 27.01.2010 r.

IN-Motion dla Inventora

Niewielki zespół przedsiębiorstwa AR-CAD, znany niektórym z rozwišzań freeCAD (opisywanych w ostatnim wydaniu e-czasopisma CADblog.pl dostępnym w Archiwum) i StCAD, poinformował niedawno o rozszerzeniu swojej oferty o kolejne narzędzie służšce do przeprowadzania symulacji ruchu w œrodowisku Autodesk Inventor

IN-Motion to zintegrowany z nim dodatek, za pomocš którego można prowadzić symulacje kinematyczne i dynamiczne projektowanych złożeń. Narzędzie pozwala na łatwe wyznaczanie trajektorii ruchu oraz sił bioršcych udział w przemieszczaniu elementów mechanizmów. Dane dotyczšce więzów sš automatycznie pobierane przez dodatek, przez co od użytkownika wymaga on okreœlenia jedynie kilku podstawowych parametrów działania złożenia. Wyniki badań mogš zaœ być wyœwietlane na ekranie lub zapisywane w postaci arkusza kalkulacyjnego, dzięki czemu da się je póŸniej wykorzystać w dalszych analizach. IN-Motion umożliwia ponadto tworzenie animacji i materiałów wideo obrazujšcych działanie mechanizmu. Narzędzie posiada przyznany przez producenta œrodowiska Inventor certyfikat zgodnoœci z jego wersjš 2009.

Na szczególnš uwagę zasługuje... cena dodatku. Nie jest co prawda darmowy – tak jak wspomniany freeCAD, ale koszt jego nabycia to zaledwie 200 dolarów. Ze stron twórców można też pobrać bezpłatnš 30-dniowš edycję wtyczki wraz z materiałami szkoleniowymi i przykładowymi złożeniami.

www.ar-cad.com
ródło: www.cad.pl


Wtorek, 26.01.2010 r.

Ponad 7000 nowych licencji...

Takš liczbę licencji SolidWorks Educational Edition w Polsce w roku 2009 dostarczył tylko jeden z VAR SolidWorks – firma CNS Solutions

W roku 2009 firma CNS Solutions dostarczyła do polskich szkół i uczelni ponad 4000 licencji oprogramowania SolidWorks Educational Edition i 3600 licencji SolidWorks Student Access. Pracownik CNS, Dawid Fionik, zajšł trzecie miejsce w Europie pod względem iloœci dostarczonych licencji SolidWorks Educational Edition dla edukacji w roku 2009.

Czym jest SolidWorks Education Edition?
Jest to kompletny zestaw narzędzi wspomagajšcych projektowanie 3D, tworzenie dokumentacji 2D, wykonywanie analiz statycznych, kinematycznych, przepływów, tworzenia zaawansowanych wizualizacji. W pakiecie SolidWorks Educational Edition dostępne sš moduły SolidWorks Premium, Simulation Premium, Flow Simulation, SolidWorks Motion. SolidWorks Student Access zawiera całš funkcjonalnoœć pakietu SolidWorks Educational Edition i daje możliwoœć instalacji oprogramowania studentom i pracownikom naukowym na komputerach domowych.
Firma CNS, jako jedyny w Polsce preferowany partner edukacyjny - SolidWorks Preferred Educational Reseller – dostarczyła licencje między innymi do: Politechnik Białostockiej, Radomskiej, Gdańskiej, Łódzkiej, Warszawskiej, Œwiętokrzyskiej, Rzeszowskiej, Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie; Uniwersytetu Wrocławskiego; Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach; Uniwersytetu Poznańskiego; Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Łodzi, Krakowie, Warszawie; Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Centrów Kształcenia Praktycznego i szkół œrednich.

www.cns.pl


22.01.2010 r. (Dzień Dziadka)

249 DIVISION, czyli cudze chwalicie...

Miło pisać o pomysłach, projektach i koncepcjach. Jeszcze przyjemniej – o takich, które wdrożono do realizacji. A przykładem może być polski (przynajmniej jeœli chodzi o design i miejsce, w którym jest wytwarzany)... motocykl. Tym bardziej, że już niedługo, bo podczas targów Motor Bike Show w Sosnowcu (Expo Silesia, to tam, gdzie odbywajš się targi Wirtotechnologia) i na II Ogólnopolskiej Wystawie Motocykli i Skuterów każdy zainteresowany będzie mógł na własne oczy obejrzeć najnowsze dzieło inżynierów Rometu...

Fabryka Romet Motors podczas Międzynarodowych Targów Motorowerowych EICMA w Mediolanie zaprezentowała prototyp swojego najnowszego motocykla: 249 DIVISION (free style naked). Model wzbudził ogromne zainteresowanie wœród odwiedzajšcych, skupił na sobie także uwagę licznych mediów. Na stronie producenta można przeczytać, iż jest to „nowa jakoœć wœród motocykli klasy 250-125”. Ale bardziej interesujšcy wydaje się fakt, iż jest to także „oryginalny Romet design”.

Romet ma już w swoim dorobku kilka lżejszych jednoœladów o oryginalnym (polskim) wzornictwie. I nie mam tutaj na myœli oczywiœcie przykładów dawnej produkcji zakładów z czasów PRL (chociaż pamiętam, jak kiedyœ marzyłem o motorynce, którš zajeżdżał sšsiad).

Najnowszš kolekcję motocykli, skuterów i motorowerów Fabryka Romet Motors zaprezentuje wszystkim miłoœnikom motoryzacji na organizowanych w Polsce targach motoryzacyjnych dwukrotnie: podczas targów Motor Bike Show w Sosnowcu i na II Ogólnopolskiej Wystawie Skuterów i Motocykli w Warszawie. Będzie też wiele nowoœci, które producent zamierza wprowadzić na rynek w roku 2010.
Za oknem œnieg, ale... Sezon się zbliża...

ms

 P.S.
W Warszawie model 249 Divison będzie można oglšdać w dniach 19 – 21 luty 2010, podczas  II Ogólnopolskiej Wystawy Motocykli i Skuterów, w halach wystawienniczych MT Polska przy ul. Marsa 56. Godziny otwarcia hal dla odwiedzajšcych targi: 10.00 - 18.00.

A inne ciekawe projekty? Zachęcam do odwiedzin  na stronach: http://www.solarboats.pl/solar/index.htm,
a także tutaj ...


21.01.2010 r. (Dzień Babci)

Biblioteki i symulacja wtrysku, czyli seminaria w Sieci

Seminarium w sieci? W dowolnym (dogodnym terminie)? Tego chyba jeszcze nie było. A prawie na pewno – nie dotyczyło takiej tematyki...

Firma „TOP-TECH” Działalnoœć Naukowo-Badawcza Sp. z o.o. zaprasza zainteresowanych na internetowe seminaria z zakresu:
• stosowania biblioteki 3D/2D CAD elementów standardowych (CADENAS PARTsolutions – patrz tutaj);
• stosowania oprogramowania Autodesk Moldflow, aplikacji służšcej do symulacji wtrysku polimerów.

Możliwoœci tej ostatniej przedstawiciele TOP-TECH prezentowali 14.01.2010 r. w Warszawie podczas konferencji zorganizowanej w siedzibie Autodesk. Ze względu na ramy czasowe prezentacja trwała zaledwie około 45 minut, poprzez Sieć możliwy będzie udział w pełnej (jak zapowiadajš organizatorzy) prezentacji aplikacji. Prezentacja będzie przeprowadzona przez Internet. Wystarczy posiadać komputer, łšcze internetowe oraz słuchawki internetowe (takie jak do SKYPE).

Organizatorzy proszš o kontakt w sprawie ustalenia dogodnego terminu prezentacji. Pełna prezentacja trwa około 2 godzin, ale może być również prowadzona w godzinach wieczornych – w zależnoœci od dostępnoœci słuchaczy.

Dane osoby kontaktowej:
Michał Bachan, kierownik działu Mold Design & Analysis
„TOP-TECH” Działalnoœć Naukowo-Badawcza, Sp. z o. o., tel./fax: (052) 345 61 43, kom.: 609 05 83 88
michal.bachan[ant]top-tech.us

Ÿródło: www.top-tech.us


21.01.2010 r. (Dzień Babci)

Istotny HotFix dla SolidWorks

Powiało grozš? Faktycznie, dawno nie było tego typu kłopotów. Jako pierwsza w Polsce informację tš podała oficjalna strona PSWUG, a to kolejny argument za tym, by – jeœli ktoœ z Państwa jeszcze się na niš nie zalogował – zrobił to jak najszybciej. Ale o jakš informację chodzi?

Pojawił się problem, istotny dla użytkowników pracujšcych w systemach 64-bitowych, w SW 2009 SP 5 lub SW 2010 SP 1 i SP 2. W momencie, gdy uruchomiony jest SW, otwarta aplikacja PhotoWorks, a zajętoœć pamięci wirtualnej przydzielonej dla SW przekracza 2GB, grozi nie tylko utrata stabilnoœci systemu, ale także – uszkodzenie plików systemowych – i to tych nie zwišzanych nawet z samym SolidWorks! (...)

| czytaj więcej |


Œroda, 13.01.2010 r.

Nagrody dla CAMdivision

Po raz pierwszy w historii firma z Polski otrzymała prestiżowš nagrodę dla najlepszej firmy w Europie:
Top EMEA Partner FY09! Chodzi tutaj oczywiœcie o najlepszego partnera Siemens PLM Software...

Sheraton Congress Hotel Frankfurt był miejscem dorocznej konferencji partnerów handlowych Siemens PLM Software  z regionu EMEA (Europe, the Middle East and Africa). Konferencja EPLS – EMEA Partner Leadership Summit 2010  odbyła się 31.11-1.12.2009 roku.
Pierwszy dzień poœwięcono prezentacjom m.in. na temat  pozycji Siemens PLM Software na tle innych producentów rozwišzań PLM. Przedstawiono nowe strategie marketingowe i narzędzia dedykowane dla obszaru EMEA. Poszczególne kraje przedstawiały swoje najbardziej udane wdrożenia systemów CAx/PLM oraz akcje marketingowe. Między wykładami odbywało się wręczanie nagród dla najlepszych firm w poszczególnych krajach oraz najlepszych firm spoœród całego obszaru EMEA. A wieczorem odbyła się uroczysta kolacja, podczas której wręczano nagrody indywidualne.
Drugi dzień to już szczegółowe specjalizowane prezentacje produktów, które odbywały się równolegle w kilku salach. Nas szczególnie interesowały pokazy kierunków rozwoju NX CAM (zapowiedziano wersję NX CAM 7.5 w pierwszej  połowie roku, z dużymi zmianami w obróbkach 4-5 osiowych!), samego NX oraz Solid Edge już z... ST3. 

Konferencja podsumowała  rok finansowy 2009, który dla wielu firm nie był łatwy. Tymczasem po raz pierwszy w historii firma z Polski otrzymała prestiżowš nagrodę dla najlepszej firmy w Europie: Top EMEA  Partner FY09! A jak się okazało, nie była to jedyna nagroda przyznana firmie CAMdivision. Kolejna to nagroda dla najlepszej firmy w Polsce: „Top Partner in Poland FY09".
Argumentacja w obu przypadkach była podobna: „Successful FY2009 and exceeded their annual plan successfully replaced competitive CAM systems with NX CAM continuous 3 years of growth against extremely tough local economic conditions”.

A do tego znany Państwu także z łamów CADblog.pl (chociaż nie w takim stopniu, w jakim życzyłby sobie tego naczelny ;)) Krzysztof Augustyn (oczywiœcie CAMdivison) otrzymał indywidualnš nagrodę dla „Top Sales Person in Poland FY09", cyt.: „Very professional, successful salesperson with deep technical background (author of the first in Poland book about NX CAM), his contributions to  the final result of CAMdivision revenue in FY2009 were significant”.

Tak, autor pierwszej w Polsce ksišżki o NX CAM, której nakład nawiasem mówišc w zasadzie uległ już wyczerpaniu (dostępnych jest około 150 egzemplarzy w różnych księgarniach w kraju), a którš można otrzymać jako jednš z nagród w trwajšcym konkursie dla forumowiczów CADblog.pl (patrz niżej).

Serdecznie gratulujemy Panu Krzysztofowi i całemu zespołowi CAMdivison.

Więcej informacji, a także zdjęć, znajdš Państwo na: http://camdivision.pl/frankfurt2010.htm


Wtorek, 12.01.2010 r.

Konkurs dla forumowiczów trwa!

Dotarła do naszej redakcji jedna z głównych nagród przewidzianych dla osób, które zalogujš się na forum Czytelników CADblog.pl, przejawiš na nim minimum aktywnoœci zamieszczajšc jakiœ post, a dodatkowo odpowiedzš na dwa proste pytania...

Wœród nagród, poza interesujšcymi ksišżkami o tematyce CAD i CAM, znaleŸć można także program DesignCAD 19 PL (wersja BOX) z pełnš licencjš (na zdjęciu), testowany w redakcji manipulator 3D SpaceNavigator i inne, raczej już o charakterze nie tyle nagród, co upominków. Zachęcam goršco do udziału w konkursie, tym bardziej że zbliża się powoli termin losowania nagród.

Szczegóły we wpisie z dnia 30.12.2009 roku (link tutaj).


Wtorek, 12.01.2010 r.

Warsztaty SolidWorks w sieci

Nowa seria bezpłatnych warsztatów online dla użytkowników SW rusza z dniem 20 stycznia 2010 r.

Zespół CNS Solutions serdecznie zaprasza Państwa na udział w nowej serii warsztatów online, podczas których zaprezentowane zostanš najnowsze rozwišzania programowe dla inżynierów i nie tylko.

Poniżej znajduje się tematyka kolejnych warsztatów:
1. Instrukcja montażu, to takie proste (20 styczeń)
2. Wytrzymałoœć w analizie ruchu (3 luty)
3. Wizualizacja łatwiej niż myœlisz (17 luty)

Najbliższy poœwięcony będzie aplikacji 3Dvia composer. Dlaczego?
Otóż tworzenie instrukcji obsługi, montażu, dokumentów serwisowych czy też materiałów szkoleniowych dla wielu firm jest ograniczeniem, wynikajšcym z cišgłego oczekiwania na stale poprawiane dokumenty niskiej jakoœci.
W trakcie spotkania on-line specjaliœci CNS przedstawiš, w jaki sposób przygotować wszystkie dotychczasowe materiały szybko, estetycznie i za pierwszym razem, a to wszystko jeszcze... zanim powstanie pierwszy egzemplarz produktu.

Temat: Instrukcja montażu, to takie proste
Data: 20 stycznia 2010
Godzina 12:00 - 13:00

 

Rejestracja tutaj: https://www1.gotomeeting.com/register/692324569

ródło: www.cns.pl


Wtorek, 12.01.2010 r.

Prezentacja ZWCAD 2010

Firma Usługi Informatyczne SZANSA, autoryzowany dystrybutor oprogramowania ZWCAD oraz przedstawiciele ZWCAD Software Co. zaprezentujš najnowszš wersję oprogramowania ZWCAD na Międzynarodowych Targach Budownictwa BUDMA w Poznaniu

Targi odbędš się w dniach 19-22 stycznia, a w imprezie będzie można wzišć udział codziennie w godzinach od 9:00 do 17:00. Wœród odwiedzajšcych stoisko SZANSY rozlosowane rozstanš atrakcyjne nagrody, a osoby decydujšce się na zakup proponowanych przez niš produktów będš mogły skorzystać z przygotowanych specjalnie na tę okazję ofert cenowych. Może informacja ta zachęci do odwiedzenia targów także osoby nie zwišzane z budownictwem i architekturš, a chcšce wykorzystać np. ZWCAD do projektowania mechanicznego?

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail: zwcad@zwcad.pl


Œroda, 6 styczeń 2010 r. (K + M + B 2010 Œwięto Objawienia Pańskiego)

Evo 2 już dostępne...

Nie chodzi tutaj o kolejny model rajdowego Mitsubishi, ale o... drugi już Service pack dla SolidWorks 2010. Ale uwaga! SP 2.0 EV dla SolidWorks 2010 to wersja nie zalecana do wdrożenia w œrodowisku produkcyjnym, o czym warto pamiętać przed sięgnięciem po tš aktualizację.

Wszyscy użytkownicy posiadajšcy usługę aktualizacji mogš pobrać najnowsze uaktualnienie do SolidWorks 2010 ze strony: http://www.solidworks.com/customerportal. Następnie w dziale Software and Updates dostępne sš składniki aktualizacji.  

Można również automatycznie uaktualnić SolidWorks 2010 za pomocš Menedżera Instalacji SolidWorks (Start > Programy > SolidWorks Installation Manager). W pierwszej kolejnoœci Menedżer Instalacji SolidWorks aktualizuje się do najnowszej wersji, potem następuje weryfikacja numeru seryjnego SolidWorks, okreœlenie pakietu i składników do aktualizacji i pobieranie plików.
 Kolejnš, znanš z poprzednich wersji metodš aktualizacji jest instalacja poprawek wykorzystujšca do tego narzędzie do sprawdzania aktualizacji znajdujšce się w menu: Pomoc > SprawdŸ czy istniejš aktualizacje.
W razie pojawienia się jakichkolwiek niejasnoœci, zachęcamy do kontaktu z Działem Wsparcia Technicznego CNS Solutions – telefonicznie lub pod adresem mailowym: dwt@cns.pl.

ródło: http://www.cns.pl/Aktualnosci/2009/Grudzien/SW-2010-SP2-0-EV.aspx


Wtorek, 5 stycznia 2010 r.

PLM i telekonferencje...

W najnowszej wersji Teamcenter oferowanej przez Siemens PLM Software została rozbudowana funkcjonalnoœć służšca do organizowania i prowadzenia... telekonferencji Inżynierskiej. Nowa specyfikacja pozwala na łatwe uzgadnianie szczegółów konstrukcyjnych, tak częœci, jak i całych złożeń, przy czym osoba prowadzšca, która nawiguje częœciš, ma wpływ na to, co widzš pozostali uczestnicy telekonferencji...

Każda operacja obrotu czy zbliżenia częœci na ekranie konstruktora wiodšcego jest automatycznie odwzorowywana na pozostałych ekranach. Także takie operacje jak nanoszenie opisów, wymiarowanie, czy przekroje, sš natychmiast w czasie rzeczywistym prezentowane na pozostałych stanowiskach Teamcenter. Funkcjonalnoœć ta jest dodana jako standardowa w Teamcenter v.8.1 i nie wymaga dodatkowych nakładów pracy w celu przygotowania telekonferencji. Co ważne, nie ma także ograniczeń co do iloœci uczestników, a w uzgodnieniach mogš również uczestniczyć inżynierowie nie posiadajšcy na swoich komputerach żadnej aplikacji CAD (!). Użytecznoœć takiego telekonferencyjnego trybu ucieszy wszystkie firmy korzystajšce z zewnętrznych specjalistów, jak i posiadajšcych oddziały zamiejscowe. Telekonferencja w Teamcenter jest dostępna dla konfiguracji systemu jako rozwišzania PDM oraz PLM.  Teamcenter zapewnia analogicznš umiejętnoœć telekonferencji inżynierskich dla danych pochodzšcych z takich systemów CAD jak:  NX (dawniej Unigraphics), NXI (I-deas), Pro/ENGINEER, Solid Edge, SolidWorks, Catia, Autocad, Inventor.

Więcej informacji o Teamcenter i jego nowych funkcjonalnoœciach można znaleŸć na stronach producenta:

http://www.plm.automation.siemens.com/pl_pl/products/teamcenter/index.shtml

Jako uwagę czysto odredakcyjnš dodam jedynie, że nowe możliwoœci wydajš się także doskonale odpowiadać
potrzebom organizowania szkoleń odbywajšcych się w sieci.


Wtorek, 5 stycznia 2010 r.

Konkurs „Dobry czas na tworzenie” rozstrzygnięty

Znane sš już wyniki zorganizowanego przez firmę PROCAD (reseller Autodesk) konkursu dla inżynierów projektantów. Niestety, żaden z typowanych przez naszš redakcję projektów (oba z kategorii „Mechanika”, oba dotyczyły projektów silników, o czym niebawem) nie został nawet wyróżniony...

Główne nagrody przypadły w udziale inżynierom z innych branż. I tak nagrodę Grand Prix (10 000 złotych) przyznanš głosami internatów zdobyła praca „Apartament hotelowy” (KA Design). Nagrodę specjalnš – Ploter HP Designjet 510, przyznanš przez jury PROCAD i eksperta HP zdobyła „Hala widowiskowo-sportowa w Pińczowie” (godło A8). Nagrody branżowe: 500 zł plus wybrane aplikacje branżowe PROCAD plus dowolne szkolenie w Centrum Szkoleniowym PROCAD, przyznane przez jury PROCAD i eksperta Autodesk, otrzymujš:
 • w kategorii ARCHITEKTURA: „Budynek biurowo-usługowy przy ul. Głogowskiej w Poznaniu” (Godło 4564564564);
 • w kategorii MECHANIKA: „WIERTNICO – ŁADOWARKA” (Godło HALWAM); 
• w kategorii INŻYNIERA LĽDOWA: „Układ drogowy osiedla Jaworowe Wzgórze” (Godło DGN);
• w kategorii MEDIA & ENTERTAINMENT: „GAZ M20 Pobeda aka Warszawa” (Godło Loozack).

Wszystkim serdecznie gratulujemy, projekty można oglšdać w galerii na stronie http://www.procad.pl/pf/page/konkurs/news/95596.
A o projektach, które wzbudziły nasze zainteresowanie, postaramy się napisać przy najbliższej okazji.


Wtorek, 5 stycznia 2010 r.

Egzamin CSWP-WLDM

Pod koniec roku 2009 został udostępniony nowy egzamin CSWP-WLDM obejmujšcy tematykę konstrukcji spawanych (ang. Advanced Weldment Specialist).

Nowy egzamin obejmuje takie zagadnienia, jak:
• Tworzenie profili i zapisywanie w bibliotece;
• Tworzenie podstawowych i zaawansowanych konstrukcji;
• Modyfikacje wykończenia narożników;
• Dodawanie przerw pomiędzy segmentami oraz ich przycinanie;
• Operacja zamykania końcówek otwartych rur;
• Wzmocnienia;
• Modyfikacje istniejšcych członów konstrukcyjnych; 
• Używanie szkicu 3D;
• Zarzšdzanie folderami listy elementów ciętych ;
• Generowanie rysunków oraz wstawiania listy materiałów...

Jak poinformował Paweł Kęska na stronie PSWUG.info, według informacji przekazanych przez Mike Puckett'a – osobę odpowiedzialnš za certyfikację SolidWorks, niebawem powinien być dostępny także egzamin z obliczeń wytrzymałoœciowych CSWP-FEA.

Ÿródło: PSWUG.info
więcej informacji: www.swblog.pl


Œroda, 30.12.2009 r.

Konkurs Œwišteczno-Noworoczny!

Szanowni Państwo, najwyższy czas ogłosić oficjalnie zasady naszego redakcyjnego konkursu dla wszystkich zarejestrowanych Prenumeratorów i Forumowiczów! W stosunku do wczeœniejszych zapowiedzi, jedynš istotnš zmianš jest wprowadzenie dwóch prostych pytań (tak, by był to Konkurs, a nie kolejna loteria, na które monopol majš instytucje Państwowe)...

Zasady sš bardzo proste: wystarczy zarejestrować się na Forum (lub już być zarejestrowanym ;) i wykazać na nim jakšœ aktywnoœć (zamieszczajšc nowy temat, nowy post lub odpowiedŸ na już istniejšcy wštek), a także odpowiedzieć na dwa proste pytania, by wzišć udział w losowaniu nagród: atrakcyjnych ksišżek otrzymanych dzięki uprzejmoœci ich Autorów, a także pozostałych „upominków” ufundowanych przez redakcję lub otrzymanych od współpracujšcych Firm.

Pytania konkursowe brzmiš:

1. Jak nazywał się polski samochód dostawczy opisany w pierwszym (zerowym) wydaniu e-magazynu CADblog.pl?

2. Które (Państwa zdaniem) e-wydanie magazynu CADblog.pl uległo w tym roku największemu „poœlizgowi” wydawniczemu? ;)

A wœród nagród znalazły się:
1. manipulator SpaceNavigator firmy 3Dconnexion (egzemplarz wykorzystywany podczas testów redakcyjnych);
2.  pełna komercyjna wersja systemu DesignCAD 19.1 PL ufundowana przez firmę CAD-Projekt;
3.  dwa egzemplarze ksišżki autorstwa Krzysztofa Augustyna (z autografem Autora!) pt.: „NX CAM: Programowanie œcieżek dla obrabiarek CNC) – wydanie zawiera 2 płyty DVD, jednš z tutorialami w wykonaniu Autora, na drugiej można znaleŸć wersję testowš systemu NX 6.0 (po raz pierwszy dołšczony do podręcznika!); informacje na temat możliwoœci uzyskania licencji znajdš Państwo na stronie Siemens PLM Software;
4.  „Sztukę modelowania powierzchniowego (CATIA V5)” Andrzeja Wełyczko, wraz z dedykacjš Autora (nagrody ksišżkowe otrzymałem dzięki uprzejmoœci Autorów, za co w tym miejscu także pragnę im podziękować);
5.  pendrive 2GB – jako upominek redakcyjny (mam nadzieję, że wybaczš Państwo skromnš pojemnoœć „nagrody”);
6.  upominki redakcyjne w postaci płyt z wersjami instalacyjnymi i demonstracyjnymi m.in. EdgeCAM, Kompas-3D, Xpresso, otrzymanymi przy różnych okazjach od firm współpracujšcych z CADblog.pl...

Odpowiedzi proszę przesyłać na adres mailowy: redakcja@cadblog.pl w terminie do dnia 20 stycznia 2010 roku. W treœci maila proszę podać dane kontaktowe (adres do wysyłki nagrody), nick z forum Cadblog.pl, a także – sugestię odnoœnie nagrody, którš chciałoby się otrzymać (istotne zwłaszcza w przypadku ksišżek). Ogłoszenie wyników losowania – na stronie www.cadblog.pl w dniu 22.01.2009 r.

Zachęcam goršco do udziału, a niezależnie  – do przeglšdania zawartoœci forum, wydań archiwalnych
i oczywiœcie wszystkich stron i podstron CADblog.pl.

A z okazji minionych Œwišt Bożego Narodzenia i nadchodzšcego Nowego Roku,

Proszę przyjšć najserdeczniejsze życzenia

 

Szczęœcia Rodzinnego, Zdrowia, Pogody Ducha,

Powodzenia w realizacji planów i marzeń,

Satysfakcji zawodowej,

Tylko takich problemów, które można przezwyciężać,

Czasu, który będzie można spędzić z bliskimi

i...

...bardziej regularnych wydań naszego e-magazynu ;)

 

Maciej Stanisławski

 

Bioršc udział w konkursie, wyrażajš Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
zgodnie z Ustawš z dnia 29.08.1997 r. O Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).


Poniedziałek, 28.12.2009 r.

Pakiet w prezencie od IMSI/Design

Przed Œwiętami firma IMSI/Design poinformowała o wprowadzeniu na rynek pakietu składajšcego się z programów DoubleCAD XT PRO 2 i Corel DESIGNER Technical Suite 4.0. Polskich użytkowników zainteresuje z pewnoœciš wiadomoœć, iż w pierwszej połowie stycznia 2010 pakiet dostępny będzie także w Polsce, z DoubleCAD XT Pro 2 oczywiœcie w polskiej wersji językowej!

Oferta jest zwišzana z premierš nowej, drugiej wersji aplikacji DoubleCAD XT. Zawiera ona oczywiœcie szereg zmian i rozszerzeń możliwoœci, wœród których znalazły się między innymi funkcje wizualnego porównywania rysunków, narzędzie do tworzenia wzorów kreskowań, nowe możliwoœci zwišzane z wyœwietlaniem danych, ulepszone narzędzia kreœlarskie i architektoniczne, poprawki w zakresie zgodnoœci z różnymi formatami danych oraz narzędzie do wsadowej konwersji plików.

Pakiet składajšcy się z programów DoubleCAD XT PRO 2 PL i Corel DESIGNER Technical Suite 4.0 można nabyć za 695 dolarów. Bezpłatny DoubleCAD XT 2.0 ma być dostępny w pierwszym kwartale przyszłego roku.

www.cadprojekt.pl, www.imsidesign.com, www.cad.pl


Poniedziałek, 28.12.2009 r.

Parametric Exchange dla NX

Od listopada br. ze stron internetowych Geomagic Labs można pobrać (i ocenić funkcjonalnoœć) najnowszš wersję aplikacji Parametric Exchange, która umożliwia tworzenie własnych modeli CAD  w œrodowisku Siemens NX  wprost z oprogramowania Geomagic Studio.  Geomatic Labs to portal społecznoœciowy, który pozwala na szybki dostęp do nowych technologii, innowacyjnych rozwišzań oraz koncepcji produktów przed ich wprowadzeniem na rynek...

– Reakcja klientów na funkcję Parametric Exchange w Geomatic Studio 11 była tak bardzo pozytywna, że zdecydowaliœmy się na rozszerzenie funkcji i włšczenie ich do pakietu NX, który jest powszechnie używany w branżach, które obsługujemy, w szczególnoœci w przemyœle motoryzacyjnym, lotniczym i astronautycznym  – powiedział Karl Matthews, dyrektor ds. zarzšdzania produktem w Geomagic. – Z niecierpliwoœciš czekamy na ocenę i reakcje klientów, którzy majš okazję zapoznać się z nowš funkcjonalnoœciš Parametric Exchange w wersji zapoznawczej.

Inteligentne połšczenie z CAD
Parametric Exchange dla pakietu NX zapewnia połšczenie pomiędzy Geomagic Studio a NX  i pozwala na automatycznš rekonstrukcję geometrii z danych otrzymanych ze skanu 3D. Za pomocš funkcji Parametric Exchange dla pakietu NX użytkownicy mogš szybko i z łatwoœciš tworzyć zoptymalizowane modele parametryczne CAD, łšcznie ze strukturš historii operacji, które można edytować w oprogramowaniu NX. Geomagic jest oprogramowaniem do modelowania 3D, które oferuje bezproblemowš integrację z głównymi programami CAD, co pozwala większoœci użytkowników na szybkie i łatwe tworzenie w pełni parametrycznych modeli na podstawie danych uzyskanych z procesu skanowania. Obecna wersja Parametric Exchange Studio 11 dostępna jest dla pakietów Siemens NX CAD, Autodesk Inventor oraz Pro/ENGINEER.

Geomagic Studio 11 pozwala użytkownikom na przechwycenie geometrii stworzonej przez projektantów, wprost na gotowy spójny model 3D w wybranym formacie edytora inżynierskiego. Model 3D budowany jest automatycznie na podstawie chmury punktów z pomiaru 3D, zachowujšc się przy tym tak, jakby oryginalnie był zaprojektowany za pomocš kształtów i powierzchni swobodnych edytora CAD. To znacznie skraca czas potrzebny na przeniesienie brył fizycznych do wirtualnego prototypu, tak w przypadku projektowania produktowego oraz projektowania opartego na analizie geometrii konstrukcji.

Więcej informacji na stronach: www.geomagic.com


Poniedziałek, 28.12.2009 r.

300 projektów i tylko 3 dni...

300 projektów w konkursie PROCAD „Dobry czas na tworzenie” czeka na ocenę. PROCA termin oceniania prac upływa 31 grudnia, dlatego... należy się pospieszyć!

Ten okres między Œwiętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem może sprzyjać spokojnemu zapoznaniu się z nadesłanymi na konkurs pracami. A jest w czym wybierać, gdyż galeria prac podzielona na cztery kategorie obejmuje blisko 300 projektów.

Organizator konkursu, firma PROCAD, decyzję o przyznaniu nagrody Grand Prix oddała w ręce internautów. Innymi słowy każda osoba odwiedzajšca stronę konkursowš www.procad.pl/konkurs może oddać 10 głosów i przyczynić się do wyłonienia zdobywcy niebagatelnej kwoty 10.000 zł.
Pozostałe nagrody – ufundowany przez HP ploter Designjet 510 i 4 nagrody branżowe przyznane będš 3 stycznia przez jury, w którym zasiadajš eksperci HP, Autodesk i specjaliœci branżowi CAD z PROCAD.

Przykłady prac konkursowych

Konkurs przygotowany był z myœlš o projektantach korzystajšcych w pracy zawodowej z systemów firmy Autodesk. Sztandarowym przedstawicielem jest znany wszystkim projektantom AutoCAD lub jego prostsza wersja AutoCAD LT. Projekty mogły być wykonane także w branżowych odmianach AutoCADa (np. Inventor, Revit, Civil, 3D Studio MAX, czy innych systemach z rodziny Autodesk).

Więcej o konkursie: www.procad.pl/konkurs


Poniedziałek, 28.12.2009 r.

Mastercam X4 dla SolidWorks

Korporacja CNC Software zaprezentowała Mastercam X4, w pełni zintegrowanš aplikację CAM dedykowanš do współpracy z SolidWorks. Użytkownicy tego ostatniego mogš teraz przy użyciu Mastercamowskich technik generowania œcieżek prowadzenia narzędzia i strategii obróbki programować swoje elementy bezpoœrednio z poziomu ich systemu CAD 3D...

Mastercam X4 for SolidWorks oferuje pełny pakiet strategii cięcia, włšczajšc w to  Feature Based Machining (dobór strategii obróbki w oparciu o cechy elementu – FBM) oraz œcieżki 3D High Speed Machining (œcieżki prowadzenia narzędzia dla obróbki szybkoœciowej -HSM). Mastercam for SolidWorks dostarcza także potężny zestaw zautomatyzowanych œcieżek wykończeniowych, dzięki którym otrzymujemy szybszš obróbkę, która jednoczeœnie wymaga znacznie mniej (lub wcale) poprawek ręcznych.
Mastercam for SolidWorks oferuje szereg korzyœci zarówno społecznoœci Mastercam, jak i użytkownikom SolidWorks. Bazuje na znanych, przetestowanych w praktyce ekranach i procesach parametrycznych i wyœwietla drzewo operacji, które umożliwia szybki dostęp do dowolnego etapu procesu obróbki.
W uzupełnieniu konwencjonalnego programowania CAM 2D (frezowanie gniazda i frazowanie kształtowe), Mastercam for Solidworks oferuje szereg innych niezwykle przydatnych i funkcjonalnych opcji obróbki:

• Dzięki dynamicznej obróbce otrzymujemy œcieżki, które cišgle dostosowujš się do warunków, tak by w rezultacie cięcie było maksymalnie spójne i by do jego wykonania było możliwe użycie jak najszerszej gamy narzędzi;

• Obróbka szybkoœciowa gwarantuje szybsze wirowanie narzędzia i wysokiej klasy wykończenie;

• Obróbka warstwowa zapewnia stałoœć frezowania współbieżnego pomiędzy dwoma wybranymi konturami lub wzdłuż jednego konturu. Podczas cięcia materiałów hartowanych œcieżki obróbki warstwowej pozwalajš na wykorzystanie pełnej głębokoœci cięcia frezu i redukujš iloœć cięć płytkich.

Mastercam for SolidWorks oferuje jeszcze znacznie więcej typów œcieżek prowadzenia narzędzia. Więcej informacji na stronie www.mastercamforsolidworks.com

ródło: www.3dcad.pl


Czwartek, 10.12.2009 r.

W wielkim skrócie...

W cišgu ostatnich dwóch tygodni wiele się wydarzyło. Zakończyło się Forum Nowoczesnych Technologii (zorganizowane na Politechnice Warszawskiej), za nami także frankfurckie targi Euro-Mold, organizowane nie tylko pod hasłem tworzyw i maszyn wtryskowych, ale także systemów do projektowania i prototypowania (Polska była goœciem honorowym, miejmy nadzieję, że nie tylko). Dwa tygodnie wystarczył, by pojawiły się nowe wersje oprogramowania. A forum użytkowników CADblog.pl zaczęło żyć własnym życiem (czyżby za sprawš Konkursu? Szczegóły w ten weekend!), a ja – wracam do regularnych (mniej lub bardziej) aktualizacji, aby znowu być na bieżšco...

Skoro ma być w wielkim skrócie, to na razie – „wielki skrót". I tak z nowoœci w oprogramowaniu warto wspomnieć, iż pojawiła się nowa wersja systemu ZWCAD (więcej informacji tutaj), a także KOMPAS 3D (http://ascon.net/main/). Jest także dostępny Service Pack 1.0 dla zarejestrowanych użytkowników SolidWorks 2010 (informacje niebawem na SWblog.pl). Powoli nadcišga termin nadsyłania prac na konkurs zorganizowany przez PROCAD (użytkownicy Autodesk majš okazję „zgarnšć" m.in. niemałš kwotę w wysokoœci 10 000 zł – szczegóły tutaj). Zorganizowane przez Wydział Samochodowy i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej i firmę CADworks (grupa Nicom) „Forum Nowoczesnych Technologii" okazało się przysłowiowym „strzałem w dziesištkę", przycišgajšc – szczególnie pierwszego dnia – wiele zainteresowanych osób, nie tylko studentów. Wykładom odbywajšcym się w cišgu dwóch dni w dwóch salach towarzyszyła ekspozycja prezentujšca rozwišzania z zakresu oprogramowania CAD, CAM i CAE (SolidWorks i firmy partnerskie), stacji roboczych, drukarek wielkoformatowych, ale także urzšdzeń do inżynierii odwrotnej (reverse engineering) – skanery 3D, a także do szybkiego prototypowania (drukarki 3D Stratasys). Firma 3Dconnexion zjawiła się ze swoimi manipulatorami, CADblog.pl pojawił się drugiego dnia z Astroidem; wyglšda na to, że urzšdzenia zarówno 3Dconnexion, jak i SpatialFreedom, nadal nie sš rozpoznawane przez wielu użytkowników, co oznacza, iż idea myszy 3D nie funkcjonuje jeszcze w powszechnej œwiadomoœci. I trudno się z jednej strony dziwić – gro inżynierów konstruktorów korzysta nadal z aplikacji 2D, i w ich przypadku dobrej klasy tradycyjna mysz, a nie manipulator 3D, majš większe znaczenie. Warto w tym miejscu wspomnieć o tym, iż sporym zainteresowaniem wœród odwiedzajšcych CADblog.pl cieszy się darmowy system Solid Edge 2D Drafting, a liczne głosy czytelników, tudzież dyskusje prowadzone na forach internetowych, skłoniły mnie do przygotowania materiału podejmujšcego właœnie tematykę systemów CAD 2D – ze szczególnym uwzględnieniem ich mocnych stron (tak tak, takie też można znaleŸć) – to już w najbliższym grudniowym (œwištecznym) wydaniu...
Więcej aktualnoœci, w sposób bardziej szczegółowy, niebawem!

redakcja


Czwartek, 10.12.2009 r.

Samochody z SolidWorks, czyli jak „uchwycić właœciwe proporcje”...

W jaki sposób pogodzić nowoczesnš technikę na miarę nowego stulecia z wyglšdem charakterystycznym dla pojazdów z połowy lat 50. XX wieku? Brytyjska firma Westfield Sportscars zdecydowała się wykorzystać w tym celu... oprogramowanie SolidWorks

Inżynierowie z Westfield projektujšcy najnowszš wersję swego flagowego pojazdu – dwumiejscowego roadstera widocznego na zdjęciu – skorzystali z zalet wynikajšcych m.in. ze stosunkowo krótkiego czasu potrzebnego na przyswojenie sobie możliwoœci systemu SolidWorks, a także jego uniwersalnoœci i wielozadaniowoœci, adaptujšc nowoczesne elementy zawieszenia, układu kierowniczego i zespół napędowy tak, by spełniały swoje zadania nie burzšc atrakcyjnej i nostalgicznej linii nadwozia. Nadwozia, które jak wspomnieliœmy debiutowało w latach 50., kiedy nikomu nie œniło się o poduszkach powietrznych, normach emisji spalin, czy regulacjach dotyczšcych eksportu samochodów.
– Naszym celem było uczynienie z 50-letniego samochodu maszyny tak nowoczesnej, tak współczesnej, jak tylko było to możliwe, przy jednoczesnym zachowaniu jej niepowtarzalnego charakteru – powiedział Ross Dickson, odpowiedzialny za projekt pojazdu. – I do większoœci prac zwišzanych z projektowaniem wykorzystaliœmy z powodzeniem system SolidWorks – dodał. (...)

Więcej na SWblog.pl


Czwartek, 10.12.2009 r.

„Łabędzie” z Teamcenter...

Producent jachtów będzie rozwijać swoje konstrukcje w oparciu o oprogramowanie NX PLM Software

Firma Oy Nautor Ab, konstruujšca słynne na całym œwiecie jachty Swan, wybrała oprogramowanie Teamcenter na korporacyjne rozwišzanie PLM i po pełnej implementacji zakupi licencję na... 60 stanowisk. Ponadto, firma Nautor wybrała oprogramowanie NX CAD firmy Siemens PLM Software do rozwoju konstrukcji jachtów.
– Współpracujšc z firmš Siemens PLM Software widzimy możliwoœć inwestycji w nowe w pełni zintegrowane narzędzie do rozwoju jachtów i zarzšdzania cyklem życia produktów – powiedział Antti Ivaska, dyrektor ds. technicznych Nautor.
Teamcenter, rozwišzanie PLM używane przez największš liczbę klientów na całym œwiecie, pozwoli firmie Nautor na swobodnš współpracę dzięki możliwoœci wymiany projektów oraz informacji o produkcie w obrębie jednego rozwišzania PLM. NX, rozwišzanie firmy Siemens PLM Software do cyfrowego rozwoju produktu, pozwoli z kolei podnieœć wydajnoœć prac projektowych, poprawi możliwoœci wymiany innowacyjnych rozwišzań oraz pozwoli na bardziej szczegółowš realizację poszczególnych oczekiwań klientów, jak również ograniczy koniecznoœć dokonywania kompromisów nieuniknionych podczas realizacji złożonych prac konstruktorskich.

Swan firmy Nautor
Od momentu założenia firmy w 1966 roku, zwodowano niemalże 2000 jachtów Swan o wielkoœci od 11 do 40 metrów. Niemalże wszystkie sš w dalszym cišgu w użytku. Montownia i fabryki firmy Nautor w Pietarsaari (Finlandia) realizujš rocznie zamówienia na 20 dużych luksusowych jachtów (40 metrowych). Zakłady produkcyjne wspiera zespół liczšcy około 40 projektantów i konstruktorów zatrudnionych w firmie we współpracy ze specjalistami budowy okrętów oraz innymi partnerami odpowiedzialnymi za projektowanie. Obecnie firma Nautor zatrudnia łšcznie niemalże 400 osób.


Więcej informacji na stronach: www.nautorswan.com i www.siemens.com/plm


Wtorek, 1.12.2009 r.

W kierunku zintegrowanych rozwišzań dla Narzędziowni

Konferencja dla narzędziowni, zorganizowana 5 listopada w Hotelu Qubus w Katowicach przez Siemens, Siemens PLM Software oraz Siemens IT Solutions and Services była poœwięcona nowym narzędziom ułatwiajšcym integrację działań przedsiębiorstwa

Autor: Robert Przybylski

Podczas trzygodzinnego spotkania zostały przedstawione najnowsze rozwišzania gospodarki narzędziowej, ułatwiajšce zarzšdzanie narzędziami i oprzyrzšdowaniem oraz nadzór nad parametrami pracy obrabiarek CNC. Konferencja była bezpłatna i przybyło na niš ponad czterdziestu specjalistów z różnych firm z całej Polski. 

Roman Korzus, Sales Executive Siemens PLM Software, rozpoczšł konferencję prezentacjš firmy Siemens PLM. Wskazał, że Siemens PLM jest wyjštkowo dobrze przygotowana do wprowadzenia zintegrowanych systemów zarzšdzania narzędziowniš w powišzaniu z działami technologicznymi. W 2008 roku oprogramowanie Teamcenter stworzone przez Siemens PLM miało 56 tys. użytkowników (o 9 tys. więcej niż rok wczeœniej) i było stosowane na blisko szeœciu milionach stanowisk (w jednym roku wzrost o 1,6 mln). Według niezależnych badań oprogramowanie Siemens PLM jest uważane przez użytkowników za najbardziej przyszłoœciowe. Właœnie ta wysoka ocena klientów przyczyniła się do wzrostu sprzedaży, która w 2008 roku sięgnęła 1,4 mld dolarów i po raz pierwszy była wyższa od konkurencji. Oprogramowanie Siemens PLM ma najwyższy w branży wskaŸnik odnawialnoœci kontraktów opieki technicznej. – Stu największych klientów jest z nami od osiemnastu lat – podkreœlił Roman Korzus. (...)

| pełna relacja z konferencji |


Czwartek, 26.11.2009 r.

CAM z Synchronous Technology

Długo oczekiwana, a zapowiadana już na naszych łamach publikacja Krzysztofa Augustyna wreszcie jest dostępna na rynku. „NX CAM. Programowanie œcieżek dla obrabiarek CNC” to kolejna interesujšca ksišżka tego autora, poœwięcona systemom CAM. Tym razem szczegółowo omówiony został NX CAM 6.0 (już z technologiš synchronicznš), a uwagę wszystkich zainteresowanych powinien zwrócić fakt, iż razem z ksišżkš czytelnik otrzymuje... płytę DVD z NX 6.0!

„Pierwszy raz na œwiecie – przy współpracy z producentem oprogramowania Siemens PLM Software – udostępniono bezpłatnš wersję testowš NX (...) na noœniku DVD razem z ksišżkš !” – tak możemy przeczytać na portalu 3DCAD.pl. A co znajdziemy na stronach wydawcy, czyli wydawnictwa Helion?

Wydana przed kilkoma dniami ksišżka to podręcznik dla technologa-programisty, przedstawiajšcy podstawy modułu frezowania, poczšwszy od definicji œrodowiska modelu częœci, poprzez omówienie poszczególnych opcji operacji, symulację kinematyki obrabiarki, aż do generowania kodu NC. W ksišżce opisana została polska wersja aplikacji NX 6.0. Każdy z rozdziałów zawiera praktyczne przykłady zastosowania poszczególnych operacji obróbki, w tym:
• konfigurację interfejsu użytkownika,
• definicję œrodowiska pracy,
• kontrolę œcieżki,
• frezowanie form,
• obróbkę na stołach obrotowych,
• równoczesnš obróbkę 4 i 5 osiowš,
• symulację obróbki...

Ksišżka została wydana w przystępnej cenie 69 zł (warte odnotowania, bo niestety nie jest regułš w przypadku innych pozycji wydawnictwa Helion),  za którš otrzymujemy potężny podręcznik i płyty DVD zawierajšce: wersję instalacyjnš NX 6.0, wersję instalacyjnš aktualizacji NX 6.0.2., pliki NX z ćwiczeniami do poszczególnych rozdziałów ksišżki; filmy w formacie *.avi obrazujšce ćwiczenia do poszczególnych rozdziałów ksišżki; pliki polskiej wersji NX CAM 6.0 oraz niezbędnych dodatków do ćwiczeń.

Więcej na temat ksišżki na stronie: http://helion.pl/ksiazki/nxcamp.htm

 

 

 

 

 

Zdjęcie po prawej dodano: 30.11.2009 r.

Jak widać, ksišżka znalazła się już w sprzedaży i to nie tylko wysyłkowej. Na stoisku wydawcy zorganizowanym podczas I Forum Nowoczesnych Technologii (Politechnika Warszawska i Grupa Nicom) można było kupić jš nawet w cenie 60 złotych. Nie zabrakło oczywiœcie także innych publikacji, w tym „Sztuki modelowania” Andrzeja Wełyczko. Cóż z tego, że taniej, skoro – bez autografu ;)...

 

 

 

NX CAM. Programowanie œcieżek dla obrabiarek CNC
Autor: Krzysztof Augustyn
Data wydania: 11/2009, stron: 384, zawiera 2 DVD

Przykładowy rozdział ksišżki można pobrać ze strony: http://www.camdivision.pl/nxcam-ksiazka.htm,
 a także znaleŸć w e-wydaniu 4(5) czerwiec 2009 dostępnym w Archiwum

Wœród zarejestrowanych czytelników i forumowiczów CADblog.pl rozlosujemy egzemplarze ksišżki z dedykacjš Autora! Szczegóły niebawem.


Czwartek, 26.11.2009 r.

SolidWorks w szkołach œrednich

Państwowe technikum/szkoła zawodowa SOŠ a SOU Hradební 1029 w Hradec Králové zakupiło 500 stanowisk SolidWorks Education Edition 3D CAD. Szkoła jest klientem SolidWorks od 2004 roku i korzysta z oprogramowania w nauce inżynierii ogólnej oraz elektroniki, co pozwala położyć szczególny nacisk na technologie informacyjne i komunikacyjne, sposoby tworzenia dokumentacji technicznej oraz wspomaganie wytwarzania

Podczas zajęć uczniowie tworzš trójwymiarowe projekty częœci maszyn, ich konfiguracje, projekty odlewów oraz częœci z blach, a następnie poddajš je testom metodš elementów skończonych. Kluczowe jest tu zastosowanie programu SolidWorks SimulationXpress zintegrowanego z SolidWorks, służšcego do sprawdzania i optymalizowania funkcjonalnoœci modelu już na etapie projektowania. Co więcej, pliki SolidWorks wykorzystywane sš dalej w procesie programowania obrabiarek CNC w programie SolidCAM.

– Absolwenci posiadajšcy najważniejsze umiejętnoœci w zakresie projektowania 3D majš dużo większe szanse powodzenia na rynku. Aby sprostać wymaganiom współczesnej edukacji, zdecydowaliœmy się na SolidWorks w wersji Education Edition – tłumaczy Hana Vláčilová, nauczycielka projektowania w SOŠ a SOU Hradební 1029.

– Łatwa obsługa oraz popularnoœć tego oprogramowania były dla nas czynnikami decydujšcymi o wyborze SolidWorks. Dodatkowo wizualizacja złożonych funkcji maszyn w SolidWorks SimulationXpress pozwala naszym uczniom lepiej rozumieć cały proces projektowania. Zakłady przemysłu motoryzacyjnego i odlewnie oferujš różne możliwoœci pracy naszym uczniom właœnie ze względu na ich wiedzę z zakresu inżynierii produkcji, odlewnictwa, testowania komponentów oraz programowania obrabiarek CNC – dodaje.

Liczba kandydatów chętnych do nauki w szkole roœnie systematycznie z roku na rok. Œwiadczy to o wysokiej jakoœci kształcenia oferowanego w SOŠ a SOU Hradební 1029. Obecnie uczy się tam około 1000 uczniów. W zeszłym roku 30 z nich wzięło udział w międzynarodowym konkursie „Formuła 1 w szkołach.” Celem projektu było zaprojektowanie bolidu oraz przetestowanie go w wirtualnym tunelu aerodynamicznym. Oprócz modelowania, analizy i przygotowania dokumentacji rysunkowej znaczšcš częœciš projektu było także opracowanie budżetu i projektu złożeniowego samochodu, a także sposobu wytwarzania przy pomocy obrabiarek CNC. SOŠ a SOU Hradební 1029 planuje także wykorzystywać SolidWorks Education Edition w swoim centrum szkolenia zawodowego dla dorosłych, gdzie oferowane będš podstawowe i zaawansowane kursy projektowania w SolidWorks. Za wdrożenie oraz wsparcie techniczne SolidWorks odpowiadał czeski reseller SolidVision.

www.solidworks.com


Czwartek, 26.11.2009 r.

„Dobry czas na tworzenie”

Przed kilkunastoma dniami ruszyła nowa edycja konkursu organizowanego przez firmę PROCAD. Do wygrania
m.in. 10 000 zł, Ploter HP DJ510 lub jedna z nagród branżowych

Konkurs przygotowany został z myœlš o projektantach korzystajšcych w pracy zawodowej z systemów CAD firmy Autodesk. Sztandarowym przedstawicielem jest znany wszystkim projektantom AutoCAD lub jego prostsza wersja AutoCAD LT. Projekty mogš być wykonane oczywiœcie także w branżowych odmianach AutoCADa (np. Inventor, Revit, Civil, 3D Studio MAX czy innych systemach z rodziny Autodesk). Oceniane będš innowacyjnoœć projektu i stopień zaawansowania wykorzystania programu.

Organizatorem konkursu jest PROCAD, jeden z czołowych Polskich dostawców systemów Autodesk. Firma przygotowała możliwoœć wystawienia prac w czterech kategoriach:
• Architektura (architektura, konstrukcje itp.),
• Mechanika (przemysł, wytwarzanie itp. ),
• Inżynieria lšdowa (infrastruktura, drogownictwo, instalacje itp.),
• Media&Entartainment (wizualizacja, grafika 3D itp.).

Każdy z projektantów ma możliwoœć zgłoszenia dowolnej iloœci prac we wszystkich kategoriach, co znacznie podnosi szanse na zdobycie jednej z nagród, z których szczególnie pierwsze dwie sš bardzo atrakcyjne!
PROCAD jako pierwszš nagrodę przygotował 10 000 zł. Zostanie ona przyznana w głosowaniu internautów na stronie konkursowej www.procad.pl/konkurs jako nagroda GRAND PRIX. Drugš jest dedykowany do pracy z CAD-em ploter HP DesignJet 510. Kolejne to zestawy branżowe przyznawane dla każdej kategorii konkursu.

Dodatkowš atrakcjš przygotowanš przez PROCAD dla uczestników posiadajšcych kartę programu
lojalnoœciowego PROCENT jest prezent w postaci 80 punktów doładowanych na kartę. Więcej o konkursie: www.procad.pl/konkurs


Wtorek, 10.11.2009 r.

II edycja targów Wirtotechnologia

Już za tydzień, 18 listopada, rozpocznš się Targi Metod i Narzędzi do Wirtualizacji Procesów WIRTOTECHNOLOGIA

Podobnie jak pierwsza, również obecna edycja wydarzenia będzie miała miejsce w sosnowieckim centrum wystawienniczym Expo Silesia. Dni 18-20 listopada 2009 stajš się okazjš do spotkania osób i firm z branży zwišzanej z technikami CAx. I na trwałe wpisujš w kalendarz imprez targowych.

Targi będš czynne w godzinach 9.00 - 17.00. Lista Wystawców prezentujšcych swojš ofertę znajduje się na stronie internetowej targów. Dodam jedynie, iż nie jest na niej (przynajmniej na razie) wymieniony CADblog.pl, ale będzie tam obecny – i już teraz zapraszam do odwiedzenia czterech metrów kwadratowych powierzchni zarezerwowanej specjalnie dla nas.

W drugim i trzecim dniu Targów odbędzie się VIII Forum Inżynierskie ProCAx, czyli cykl dwudziestu seminariów pt.: „Z wirtotechnologiš od design-u do recykling-u", a wœród nich będzie okazja zapoznać się m.in. ze skanowaniem skanerem laserowym i obrabianiem uzyskanej w ten sposób chmury punktów na żywo. Za prezentację dotyczšcš inżynierii odwrotnej (Reverse Engineering) i za pokaz praktycznych zastosowań odpowiedzialny będzie m.in. dr inż. Ireneusz Wróbel (ATH Bielsko Biała), często niedocenianš rolę wzornictwa przemysłowego w powstawaniu produktu przybliży prof. Wojciech Wybieralski (ASP Warszawa).

Na targach prezentowane będš m.in.: drukarka 3D uPRINT, AutoDesk Moldflow, laserowy wibrometr skanujšcy PSV-400-3D, pakiet edukacyjny oprogramowania PAM-CRASH, ZPrinter 350 (drukarka 3D w technologii proszkowej) czy ramiona pomiarowe Baces3d.

Na stoisku CADblog.pl będzie można czasem zastać piszšcego te słowa, a także –- trafić na mikro-prezentację możliwoœci manipulatora 3D firmy SpatialFreedom (Australia), który – niewykluczone – że będzie dostępny w sprzedaży od poczštku 2010 roku. Zainteresowanych serdecznie zapraszam. Szczegółowy plan wydarzenia, mapę stoisk i listę wystawców będzie można znaleŸć w najbliższym e-wydaniu CADblog.pl.

Ÿródło: http://www.exposilesia.pl/wirtotechnologia/pl/


Wtorek, 10.11.2009 r.

Zaprojektować Audi R8 w SolidWorks? A może... Pontiac'a Solistce w Pro/E?

Na blogu autorstwa Pana Jacka Mydlikowskiego (znanego zapewne przynajmniej częœci czytelników CADblog.pl), można znaleŸć link prowadzšcy do... multimedialnej prezentacji przedstawiajšcej proces projektowania nadwozia samochodu... Audi R8

Po podaniu swojego adresu mailowego, mamy możliwoœć podziwiania filmu *.avi, w przyspieszonym tempie demonstrujšcego cały proces projektowania. W zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie, aby rzeczony film, po zgraniu na dysk twardy obejrzeć klatka po klatce, albo w zwolnionym tempie. Jednak pełnš prezentację (14 godzin nagrania!) można otrzymać dopiero po złożeniu zamówienia i... uiszczeniu stosownej opłaty (patrz także www.Swblog.pl). I uwaga: adres mailowy możemy podać tylko raz. Ponowna próba zalogowania kończy się fiaskiem...

A użytkownicy Pro/E też nie majš powodów do narzekania.

„Komu nie chodziło po głowie, aby kiedyœ zamodelować samochód w Pro/E? Fakt, w prawdziwym życiu blachy i interior przechodzš obok, nie spoglšdajšc na Pro/Engineer. Cóż, ICEM, Alias Studiotools, Catia, majš lepsze argumenty, jak chocby krzywe Bezier`a wyższego rzędu czy zabawa z kierunkami UV i patch`ami" – pisze na swoim blogu Pan Jacek. Ale jednoczeœnie podaje zainteresowanym link do... projektu Pontiaca Solistce, własnego autorstwa. Jest się czym pochwalić!

Szczegóły tutaj: http://www.mcadcentral.com/proe/forum/forum_posts.asp?TID=33379&KW=some+surface&PN=0&TPN=48

A na deser – nissan 350Z. Ale to już proszę podejrzeć samemu, pod adresem: http://proe-warsztat.blogspot.com/

ms


Wtorek, 10.11.2009 r.

Kolejny system CAD za darmo...

...ale tylko do niekomercyjnego użytku

Firma progeSOFT poinformowała przed kilkoma dniami o udostępnieniu darmowej wersji progeCAD 2009 (oprogramowanie zbliżone do IntelliCAD). Edycja z oznaczeniem SMART! jest już dostępna bezpłatnie dla użytku niekomercyjnego. Można jš pobrać ze strony:
http://www.progesoft.com/en/smart-2009?page=home&act=logout#downl

Ÿródło: www.progesoft.com, www.deelip.com


Wtorek, 10.11.2009 r.

Wydanie specjalne za nami

Jest już dostępne długo wyczekiwane wydanie specjalne CADblog.pl – CADraport.pl, obejmujšce zebranš w całoœć zawartoœć strony www.CADraport.pl – zestawienia wybranych dostępnych w Polsce aplikacji i systemów CAx...

Wydanie to doczeka się zapewne kilku tzw. servi-packów, gdyż dane umieszczone on-line będš sukcesywnie aktualizowane (w najbliższych dniach aktualizacja ta obejmie m.in. opis systemu CATIA). Może więc okreœlenie servi-pack nie oddaje istoty dokonywanych zmian, ale za to – brzmi znajomo (szczególnie skrót SP).

W wydaniu specjalnym można poza tym znaleŸć skompilowane, dotychczas opublikowane odcinki historii systemów CAD (wkrótce kontynuacja, stšd m.in. pomysł na zebranie ich w całoœć), opis wdrożenia jednego z systemów CAD w polskich zakładach OBRUM, a także obszerne relacje z jesiennych premier. Te ostatnie mogš być już Państwu znane z wirtualnych łamów CADblog.pl, ale stanowiš doskonałe uzupełnienie zawartoœci Raportu.

Zachęcam do pobierania, lektury i dzielenia się swoimi uwagami...
Maciej Stanisławski


Wtorek, 10.11.2009 r.

14. Targi Obrabiarek, Narzędzi i Urzšdzeń do Obróbki Materiałów EUROTOOL

Można mówić o sukcesie! Tegoroczna edycja skupiła ponad 250 wystawców z 20 krajów, reprezentujšcych 600 producentów obrabiarek, narzędzi i oprzyrzšdowania technologicznego z całego œwiata, a powierzchnia ekspozycji przekroczyła 3 500 m2. Z roku na rok zwiększa się również zakres oddziaływania imprezy – poœród 6977 profesjonalistów, którzy odwiedzili targi, goœciliœmy zwiedzajšcych niemal z całego œwiata. Dzięki współpracy z Polsko-Słowackš Izbš Przemysłowo-Handlowš targi odwiedzili przemysłowcy zza południowej granicy...

Targom towarzyszyła konferencja INTELTRANS Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Każdego targowego dnia odbywały się też seminaria tematyczne, przygotowane przez wystawców.

Instytut Mechaniki Precyzyjnej zorganizował seminarium poœwiecone technologiom obróbki cieplnej podwyższajšcym trwałoœć narzędzi, natomiast Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania przygotował seminarium poœwięcone mikrotechnologiom wytwarzania we współczesnym przemyœle. Firma Walter Polska przygotowała dla swoich klientów konferencję „Nowe narzędzia do nowych wyzwań".  Organizatorów cieszy wyrażana powszechnie opinia, że targi EUROTOOL to jedno z najważniejszych branżowych spotkań specjalistów:

 – Cieszę się, że wystawcy sš bardzo zadowoleni z udziału w targach. Frekwencyjnie targi Eurotool nic nie straciły na atrakcyjnoœci. A to, że na targach wystawia się mniej firm, jest zjawiskiem ogólnoœwiatowym – powiedział po zakończeniu wydarzenia prof. zw. dr inż. dr h.c. Kazimierz E. Oczoœ, Redaktor Naczelny Miesięcznika Naukowo-Technicznego MECHANIK

– Za nami 14. edycja targów EUROTOOL. Były one dla Nas doskonałš okazjš do spotkania się z szerokim gronem wiernych klientów oraz do zapoznania z naszš ofertš tych, którzy w przeszłoœci do tego grona nie należeli. Bardzo miłym zaskoczeniem była liczba odwiedzajšcych, którzy przez wszystkie dni targowe potwierdzali, iż targi EUROTOOL to jedne z najważniejszych w naszym kraju. Na pewno nie zawiedli organizatorzy. W imieniu firmy RAFELA chciałbym serdecznie podziękować za doskonałš organizacje imprezy, profesjonalizm oraz szybkoœć działania – dodał Jacek Szostak, Firma Rafela Radzisław Krzysztof Franczak

– Targi EUROTOOL zrobiły nam dużš niespodziankę. Iloœć zwiedzajšcych szczególnie pierwszego dnia była bardzo duża, pojawiło się wielu nowych Klientów, jak i bardzo dużo konkretnych zapytań o konkretne obrabiarki. Mnie osobiœcie zaskoczyła duża iloœć odwiedzajšcych z Dolnego Œlšska (Wrocław i okolice), których oczekiwałem raczej na targach w Sosnowcu. Ogólnie możemy uznać tegoroczne targi EUROTOOL za udane i satysfakcjonujšce pod względem iloœci potencjalnych klientów. Widać, że podjęte wysiłki reklamowe zarówno nas – wystawców – jak i organizatorów opłaciły się. Mam nadzieję, że w przyszłym roku organizatorzy również dołożš tylu starań żeby targi EUROTOOL 2010 były jeszcze bardziej efektywne – powiedział Piotr Honc, Prezes firmy Mexim s.c.

Targom EUROTOOL towarzyszył prestiżowy konkurs o nagrodę Złotego Smoka, którego celem jest nagrodzenie innowacyjnych wyrobów. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas bankietu 22 paŸdziernika 2009 r. w Hotelu Park Inn w Krakowie.

Organizatorzy przyznali dwie JUBILEUSZOWE NAGRODY, które wręczono:

• Panu Prof. Kazimierzowi Oczosiowi dla Miesięcznika Naukowo-Technicznego Mechanik za jubileusz 100-lecia istnienia periodyku,
• Pani Dyrektor Marii Zyburze-Skrabalak dla Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania za 60-lecie działalnoœci Instytutu.

Komisja Konkursowa pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Józefa Gawlika przyznała następujšce nagrody:

• w kategorii obrabiarki:

DUŻEGO SMOKA WAWELSKIEGO otrzymała firma STIGAL za wypalarkę plazmowš sterowanš CNC DYNAMIC produkcji firmy STIGAL

MAŁEGO SMOKA WAWELSKIEGO – otrzymała firma RADZISŁAW FRANCZAK RAFELA za wycinarkę laserowš EASY CUT EC 1030D/0002 produkcji firmy Easy Laser

• w kategorii narzędzia:

MAŁEGO SMOKA WAWELSKIEGO – otrzymała firma SAINT- GOBAIN ABRASIVES Sp. z o.o. za œciernice diamentowe NORTON MSL produkcji firmy Saint - Gobain Abrasives INC  

• w kategorii aparatura pomiarowo-kontrolna:

DUŻEGO SMOKA WAWELSKIEGO – otrzymała firma PRIMA POLSKA Sp. z o.o. za urzšdzenie pomiarowe FLATSCOPE 2D CNC  produkcji firmy Werth Messtechnik GmbH

• w kategorii oprzyrzšdowanie technologiczne:

MAŁEGO SMOKA WAWELSKIEGO – otrzymała firma PHmet Sp. z o.o. za demagnetyzer tunelowy DEM-T1 produkcji firmy  Walker Braillon Magnetics

Już dziœ w imieniu organizatorów zapraszamy na 15. edycję targów EUROTOOL, które odbędš się w dniach 13-15 paŸdziernika 2010, a także na targi: BLACH-TECH-EXPO 2010 oraz KOMPOZYT EXPO 2010.

ródło: www.targi.krakow.pl


Œroda, 4.11.2009 r.

80 000 dokumentów...

Ogólnoœwiatowy producent narzędzi wdraża 180 licencji SolidWorks Enterprose PDM, aplikacji do wielofunkcyjnego zarzšdzania dokumentami. A jest ich sporo, bo ponad... osiemdziesišt tysięcy

Niles-Simmons-Hegenscheidt – bo o niej tutaj mowa – legitymuje się ponad 170-letnim doœwiadczeniem oraz know-how w dziedzinie wytwarzania narzędzi do maszyn. Bogate portfolio produktów prezentuje całš ich gamę, poczšwszy od tokarek pionowych, poprzez centra frezarskie oraz skoœne łoża tokarek CNC, aż po całe linie produkcyjne. W cišgu tych wielu lat pracy firma zbudowała pokaŸnš bazę danych przechowywanych w kilku lokalizacjach, przy użyciu różnych systemów.

 – Szukaliœmy rozwišzania do zarzšdzania danymi, które byłoby w 100 procentach kompatybilne z oprogramowaniem SolidWorks 3D CAD. Od lat korzystaliœmy z tego systemu z powodzeniem, używajšc także zintegrowanego narzędzia Workgroup PDM – powiedział Enrico Thormann, koordynator SolidWorks/PDM oraz konstruktor w Niles-Simmons. – Jako że liczba użytkowników się zwiększa, tak jak i roœnie iloœć danych, pojawiła się potrzeba wprowadzenia skalowalnego systemu wyposażonego w bogaty wybór interfejsów. SolidWorks Enterprise PDM zapewnia nam odpowiedniš elastycznoœć, a także bezpieczne zarzšdzanie, co wspomaga szybsze i bardziej efektywne odnajdowanie dokumentów.

Dzięki SolidWorks Enterprise PDM grupa NSH stworzy scentralizowanš bazę danych, którš będzie łatwiej administrować i która pozwoli na lepszš dostępnoœć pracownikom, dostawcom i klientom zaangażowanym w proces rozwoju produktu – zgodnie z przyznanymi im prawami użytkowników. Wszystkie kluczowe dane projektu, takie jak pliki SolidWorks 3D CAD, obrazy, wideo oraz dokumenty MS Office będš udostępnione poprzez rozwišzania PDM. Niles-Simons-Hegenscheidt planuje uczynić ów system PDM głównš bazš danych działu inżynierii przy tworzeniu wykazów materiałów (BOM), co w znaczšcy sposób wpłynie na pracę innych działów.

 | więcej na swblog.pl |


Czwartek, 29.10.2009 r.

IBM PLM pod skrzydła Dassault Systemes?

Wszystko wskazuje na to, iż dokonało się to, czego w zasadzie należało się już spodziewać od dłuższego czasu: Dassault Systemes przejmuje od IBM struktury odpowiedzialne za sprzedaż i obsługę klientów sektora IT, w tym – IBM PLM Software odpowiedzialne za wdrażanie rozwišzań dotyczšcych zarzšdzania cyklem życia produktu...

Dassault Systemes i IBM już od wielu lat współpracowały ze sobš na tym polu (vide „Historia systemów CAD publikowana w e-wydaniach CADblog.pl), chociaż w ostatnim czasie można było odnieœć wrażenie, iż współpraca ta ulega pewnemu „rozluŸnieniu”. I konsekwencjš tego jest chyba decyzja DS o wykupieniu od IBM za niebagatelnš sumę wyrażonš w dolarach oddziałów odpowiedzialnych za sektor PLM. Zresztš rozwišzania oferowane przez IBM PLM Group bazowały w głównej mierze na portfolio Dassault Systemes, w tym na jego sztandarowym systemie, jakim jest CATIA. W głównej mierze, gdyż specjaliœci IBM zawsze twierdzili, iż sš w stanie stworzyć rozwišzanie PLM „szyte na miarę”, dostosowane do potrzeb klienta i oparte na różnych aplikacjach.

Wszystko wskazuje jednak na to, iż doczekamy się czegoœ w rodzaju „Dassault Systemes Product Lifecycle Management Group”, a oderwanie od niosšcej trwałe konotacje sprzętowe nazwy „IBM” pozwoli niezorientowanym osobom na trafniejsze identyfikowanie faktycznych działań specjalistów odpowiedzialnych m.in. za implementację rozwišzań PLM. Tym razem jednak będš to chyba wyłšcznie rozwišzania pochodzšce od jednego producenta.

Więcej informacji:
http://www.reuters.com/article/marketsNews/idUSB33530920091027


Czwartek, 22.10.2009 r.

SIEMENS PLM SOFTWARE kupuje technologię ETO-RULERSTREAM    

Firma Siemens PLM Software, jednostka biznesowa Siemens Industry Automation Division oraz uznany producent oprogramowania i usług zarzšdzania cyklem życia produktu (PLM)  poinformowała o zakupie technologii RulestreamŽ (oraz zwišzanych z markš aktywów) systemu engineer-to-order (ETO), oprogramowania dzięki któremu producenci mogš usprawniać procesy biznesowe wykorzystywane w zindywidualizowanej produkcji na potrzeby klienta. Siemens PLM Software będzie oferować to rozwišzanie swoim klientom pod markš Rulestream, przejmie także pełnš odpowiedzialnoœć za bieżšcy rozwój i wsparcie oprogramowania.

Procesy biznesowe ETO znajdujš zastosowanie w coraz szerszej grupie branż produkcyjnych, takich jak; produkcja energii, wentylacja i klimatyzacja -HVAC, technologie przepływu cieczy, przemysł ciężki, maszynowy, czy też baza dostawcza przemysłu samochodowego i lotniczego. Rosnšce zapotrzebowanie na zindywidualizowane konfiguracje produktów wykonywanych na zamówienie lub dostosowanych do wymagań konkretnego klienta, stawia przed tymi firmami specyficzne wyzwania. Istnieje cišgła rynkowa presja na firmy produkcyjne, aby realizować coraz większa liczbę indywidualnych zamówień z zachowaniem jakoœci oraz skutecznoœci swoich ofert przy jednoczesnym skróceniu czasu realizacji zamówienia i optymalizacji wykorzystania zasobów bioršcych udział w procesie produkcji.

Rulestream jest odpowiedziš na te wyjštkowe wyzwania przy produkcji na zamówienie - ETO, dzięki kompleksowym rozwišzaniom obejmujšcym procesy: realizacji sprzedaży, konstrukcję, technologię i produkcję. Dzieje się tak głównie dzięki zarzšdzaniu wiedzš o produkcie z poziomu biura konstrukcyjnego i wykorzystaniu jej do automatyzacji kluczowych procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. Rulestream usprawnia procesy „od zapytania do oferty” oraz „od zamówienia do realizacji” dla najbardziej złożonych produktów, co pozwala producentom na sprzedaż skorelowanš z ich wydajnoœciš konstrukcyjnš i produkcyjnš.

Poprzez bieżšce ulepszenia funkcjonalne i wsparcie, Siemens PLM Software będzie w dalszym cišgu rozwijać wartoœć biznesowš systemu Rulestream dla obecnych i przyszłych użytkowników. Siemens PLM planuje œcisłš integrację systemu Rulestream z NX™, swojš propozycjš oprogramowania CAD/CAE/CAM oraz z Teamcenter, swoim rozwišzaniem do cyfrowego zarzšdzania cyklem życia produktu.

System Rulestream jest dostępny w firmie Siemens PLM Software od ręki. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na strony: www.siemens.com/plm/rulestream, lub prosimy o kontakt z lokalnym biurem sprzedaży Siemens PLM Software.

Więcej informacji: www.siemens.com/plm


Czwartek, 22.10.2009 r.

Więcej na portalu PSWUG.pl?

Istotnie, twórcy pierwszego portalu Polskiej Grupy Użytkowników SolidWorks poinformowali przed kilkoma dniami o rozszerzeniu zawartoœci portalu o dwa nowe działy: Tutoriale oraz SolidWorks Challenge...

Tutoriale  to miejsce, w którym można znaleŸć tutoriale opisujšce możliwoœci oprogramowania SolidWorks. Natomiast SolidWorks Challenge to miejsce, gdzie – zdaniem administratorów i twórców portalu – można się będzie wiele nauczyć.

W jaki sposób? Otóż będš tam systematycznie zamieszczane zadania do wykonania. Aby je rozwišzać, należy pobrać przygotowany plik i postępować zgodnie z instrukcjš zamieszczonš na stronie. Następnie każdy użytkownik może opublikować wyniki swojej pracy i podyskutować na temat uzyskanych rozwišzań. Uwaga! Osoby najbardziej aktywne będš nagradzane specjalnym bonusem.

Szczegóły wkrótce na stronie... http://www.pswug.info


Czwartek, 22.10.2009 r.

CAD i... MAT

...czyli trzecia edycja spotkania dla użytkowników oprogramowania Autodesk

6 paŸdziernika w Krakowie odbyła się trzecia edycja spotkania CAD MAT. Uczestnicy konferencji na dwóch równolegle toczšcych się panelach: Mechanika i BIM, mogli bliżej poznać tajniki projektowania w programach Revit Architecture, Revit Structure, Revit MEP, AutoCAD Civil 3D, 3ds Max Design, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electical, Inventor, Navisworks oraz w praktyce sprawdzić jakoœć wydruku na ploterach HP lub sposób działania sprzętu 3DConnexion.

 

Po licznych prezentacjach goœcie relaksowali się przy żurku i poczęstunku z grilla. Na osoby niezmotoryzowane czekały oczywiœcie dodatkowe „atrakcje”. Na zakończenie spotkania odbyło się uroczyste wręczenie statuetek MAT dla wyróżnionych firm oraz losowanie nagród m.in. monitora, drukarki i Space Navigatorów.

Firma MAT dziękuje wszystkich goœciom oraz firmom, które objęły patronat medialny. A my zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach CAD MAT.

www.mat.net.pl


Œroda, 21.10.2009 r.

SolidWorks 2010 – już dostępny!

Jak poinformowała firma CNS Solutions, od 19 paŸdziernika 2009 dostępna jest do pobrania najnowsza wersja programu SolidWorks 2010 SP0.0...

Po zalogowaniu się na Customer Portal każdy zarejestrowany użytkownik uzyskuje możliwoœć pobrania najnowszej wersji oprogramowania SolidWorks. Częœć z Państwa już zdšżyła zapoznać się z nowoœciami oferowanymi w wersji SolidWorks 2010 – albo osobiœcie podczas tegorocznej Multikonferencji CNS Solutions, albo – poprzez lekturę informacji zamieszczanych m.in. na SWblog.pl. Ale w chwili obecnej... zapraszamy do pobrania z Customer Portal najnowszej wersji programu i sprawdzenia interesujšcych nowoœci – we własnym zakresie!

www.cns.pl


Œroda, 21.10.2009 r.

JT standardem ISO

Siemens PLM Software (jednostka biznesowa Siemens Industry Automation Division) poinformowała właœnie, że ISO – Międzynarodowa Organizacja Standardów (z angielskiego International Standard Organisation), jednostka odpowiedzialna za standaryzację danych przemysłowych, uznała dokument opisujšcy format JT™.

Oznacza to, iż dostępna jest pierwsza na œwiecie publikacja ISO dla wizualizacji 3D w dziedzinie PLM.  Ze względu na powszechne zastosowanie formatu w branży PLM, lekkie pliki w formacie JT sš od lat wykorzystywane do udostępniania i wizualizacji danych 3D na całym œwiecie, w różnych aplikacjach CAD i PLM. Oficjalne uznanie tego formatu przez ISO wzmacnia otwarty charakter formatu JT i wesprze szybki wzrost liczby jego użytkowników na całym œwiecie.

Stworzony przez firmę Siemens PLM Software format JT to najpowszechniej stosowany na œwiecie format do bezpiecznego i precyzyjnego przenoszenia danych 3D pomiędzy wieloma organizacjami w całym łańcuchu dostaw. Format JT wspiera międzynarodowa inicjatywa JT Open Program, powołana przez firmę Siemens PLM Software na proœbę swoich klientów i majšca na celu promocję i  rozpowszechnianie formatu JT jako wspólnego œrodka komunikacji 3D dla PLM.

Więcej informacji: www.siemens.com/plm


Wtorek, 20.10.2009 r.

XIV edycja targów obrabiarek, narzędzi i urzšdzeń do obróbki materiałów

Już jutro rozpocznie się trwajšca od 21 do 23 paŸdziernika 2009 r. 14. edycja targów 
EUROTOOL – największej w południowej Polsce specjalistycznej ekspozycji obrabiarek,
narzędzi i urzšdzeń do obróbki materiałów... 

Wszelkie bieżšce informacje, formularz rejestracyjny, informacje o nowoœciach targowych można znaleŸć na oficjalnej stronie Targów (tutaj). Ukazały się także już dwa wydania biuletynu targowego (w postaci pliku pdf), w którym można zapoznać się z niektórymi nowoœciami i premierami przygotowanymi przez Wystawców na targi EUROTOOL 2009.

 Dobrze jest poznać maszyny i urzšdzenia, bez których nasze projekty nigdy nie doczekałyby się seryjnej produkcji, dlatego też w imieniu organizatorów zapraszamy do odwiedzenia targów.


Wtorek, 20.10.2009 r.

Mobilna 3DVIA na Iphon-nie

Dassault Systemes zaprezentowało nowš wersję swojej aplikacji umożliwiajšcej dostęp do zbiorów modeli CAD dostępnych na stronie www.3dvia.com.  Aplikacja ta działa na telefonach firmy Apple...

Dzięki temu praktycznie w dowolnym miejscu można korzystać z gotowych modeli, projektów i rysunków, a także dodawać nowe elementy tworzone za pomocš narzędzia 3DVIA Collage. Można zastanowić się nad tym, jakie będzie praktyczne zastosowanie nowej aplikacji, czy nie jest to tylko chwytliwy krok na drodze do rozpowszechnienia tej aplikacji i jej popularyzacji już w zakresie zastosowań typowo inżynierskich. A może jest to sygnał, iż w niedalekiej przyszłoœci będziemy dysponowali takim oprogramowaniem (i takimi telefonami), iż możliwa będzie pełna edycja geometrii CAD za ich poœrednictwem?

Aby korzystać z aplikacji 3DVIA na swoim Iphonie, należy zalogować się na stronie http://www.3dvia.com/mobile/, a następnie pobrać darmowš (!) aplikację.

ródło: www.3ds.com


Wtorek, 20.10.2009 r.

Nowe narzędzia od Simpoe... dla Solid Edge

Specjalizujšca się w rozwišzaniach do symulacji zjawisk wtrysku materiałów plastycznych francuska firma Simpoe powiadomiła o planach opracowania nowych narzędzi przeznaczonych dla użytkowników oprogramowania firmy Siemens PLM Software...

Aplikacje o nieprzypadkowej nazwie SimpoEdge to w zamierzeniu nakładki pracujšce w œrodowisku Solid Edge. Zostanš opracowane we współpracy z Siemens PLM Software, z którym podpisano już odpowiedniš umowę. Z założenia ma to wspomóc inżynierów korzystajšcych z SE w symulowaniu wytwarzania elementów z mas plastycznych i identyfikowaniu potencjalnych problemów zwišzanych z tym procesem. W ramach pakietu przewidziano opracowanie czterech rozwišzań wspomagajšcych różne działania analityczne: SimpoEdge FILL, SimpoEdge PACK, SimpoEdge COOL oraz SimpoEdge WARP.

Aplikacje SimpoEdge pojawiš się na rynku pod koniec bieżšcego roku.

ródło: www.camdivision.pl


Wtorek, 20.10.2009 r.

CATIA V5. Sztuka modelowania powierzchniowego

Po prawie rocznym oczekiwaniu w sprzedaży pojawiła się ksišżka  Pana Andrzeja Wełyczko, znanego (internautom, ale nie tylko) autora serii znakomitych artykułów na temat modelowania powierzchniowego. Nic zatem dziwnego, iż owo modelowanie zostało podkreœlone w tytule publikacji...

Tajemnicš pozostanie, dlaczego wydawnictwo Helion potrzebowało ponad 10 miesięcy do przygotowania tej pozycji wydawniczej i dlaczego zdecydowało się na publikację... czarno-białych ilustracji. Nie zmienia to jednak faktu, iż głównym atutem ksišżki jest jej wysoki poziom merytoryczny i przystępny sposób przekazywania zawartych w niej treœci. 744 strony, CD-ROM zawierajšcy modele i ćwiczenia ułatwiajšce poznanie i zrozumienie tajników „sztuki modelowania”.  Z pomocš tej publikacji na pewno łatwiej będzie można osišgnšć biegłoœć i całkowitš swobodę w dziedzinie modelowania. Poznać metody pomagajšce zachować pełnš kontrolę nad procesem zmian, sposoby używania różnych rodzajów krzywych, a także definiowania konturów oraz relacji geometrycznych i wymiarowych. Na jej łamach Autor wyjaœnia także, jak zachować cišgłoœć modelu powierzchniowego i na czym polega praca w œrodowisku Generative Shape Design (GSD). Podsuwa odpowiednie parametry i polecenia, a na dodatek – wskazuje mechanizmy wspomagajšce proces projektowania.

Warto dodać, iż przykłady wykorzystane w ksišżce powstały w systemie CATIA V5R17. A jeden z egzemplarzy ksišżki, dzięki uprzejmoœci jej Autora, będziemy mieli możliwoœć rozlosować wœród naszych zarejestrowanych Czytelników i Forumowiczów, o czym niebawem...

Więcej informacji można uzyskać na stronach wydawcy: http://helion.pl/ksiazki/catv5m.htm


Pištek, 16.10.2009 r.

Konferencja „zjednoczonych sił Siemens’a”

5 listopada 2009 w hotelu Qubus w Katowicach (ul. Uniwersytecka 13) odbędzie się konferencja przedstawiajšca na praktycznych przykładach nowoczesne oprogramowanie wspomagajšce zarzšdzanie narzędziowniš oraz parkiem maszynowym. Konferencja jest współorganizowana przez Siemens, Siemens PLM Software oraz Siemens IT Solutions and Services...

Wydarzenie adresowane jest do przedstawicieli firm produkcyjnych z sektora motoryzacyjnego, zbrojeniowego, maszynowego, tworzyw sztucznych, energetycznego, AGD oraz firm stosujšcych obrabiarki, frezy, noże tokarskie i inne narzędzia do obróbki.

Podczas konferencji poruszonych zostanie kilka aspektów procesu produkcyjnego, takich jak: gospodarka narzędziowa, zarzšdzanie oprzyrzšdowaniem czy nadzór nad parametrami pracy obrabiarek CNC. Prezentowane oprogramowanie zarzšdza narzędziowniami wielodziałowymi, inwentaryzuje narzędzia oraz analizuje stopień ich zużycia. Jednoczeœnie, oprogramowanie to ułatwia pracę wydawalni narzędzi, automatycznie identyfikujšc frezy, noże, itp. poprzez kody paskowe i etykiety radiowe (RFID). Na stanowisku ze sterowaniem Sinumerik 840 DSL będzie można zobaczyć, jak prezentowane rozwišzania działajš w praktyce.

W konferencji wezmš udział specjaliœci z zagranicy – Mark Brehme z Siemens AG oraz Corsin Buerer z Siemens PLM Software (prezentacje będš tłumaczone na język polski). Po konferencji wszyscy goœcie zaproszeni sš na lunch (specjały z menu szefa kuchni hotelu Qubus), podczas którego w swobodnej atmosferze będzie można podjšć dyskusję na tematy poruszone w wystšpieniach.

Udział w konferencji jest bezpłatny, wymaga jednak wczeœniejszej rejestracji.

ródło: Siemens PLM Software


Czwartek, 15.10.2009 r.

Wirtualizacja oprogramowania Autodesk na Mac

Autodesk i Parallels wspólnie umożliwiajš wirtualizację oprogramowania AutoCAD, AutoCAD LT, Autodesk Inventor Professional, 3ds Max i Revit na komputerach Macintosh

Autodesk oraz Parallels poinformowały o podpisaniu umowy, która ma doprowadzić do tego, że Parallels Desktop for Mac stanie się preferowanym oprogramowaniem Autodesk do wirtualizacji na komputerach Macintosh. Autodesk zapewni możliwoœć użytkowania programów AutoCAD, AutoCAD LT, Autodesk Inventor Professional, Autodesk 3ds Max, Autodesk 3ds Max Design oraz platformy Autodesk Revit (Building Information Modelling) pod systemem operacyjnym Mac OS X – właœnie za poœrednictwem Parallels Desktop. Autodesk oficjalnie umożliwił używanie tych programów na Macintoshach poprzez Boot Camp już wczeœniej w tym roku.

– Coraz częœciej klienci Autodesk pracujš jednoczeœnie na Macintoshach i pod systemem Windows, w zwišzku z czym prosili nas o zapewnienie obsługi wirtualizacji na Macach – powiedział Chris Bradshaw, dyrektor ds. marketingu w Autodesk.

Po wprowadzeniu wczeœniej w tym roku rodziny oprogramowania Autodesk Alias pod system Mac OS X, Autodesk obecnie oferuje pięć rdzennych aplikacji pod Mac OS X, przeznaczonych dla branży rozrywkowej, multimedialnej i konstrukcyjnej, w tym Autodesk SketchBook Pro, Autodesk Maya, Autodesk Mudbox i Autodesk Stitcher Unlimited.

Dodatkowe informacje o używaniu oprogramowania Autodesk na komputerach Mac można znaleŸć pod adresem http://www.autodesk.com/mac


Czwartek, 15.10.2009 r.

NX7 czyli nowoœci, nowoœci...

W dziale Download udostępniliœmy broszurę (szeœć stron) przybliżajšcš zaawansowane możliwoœci najnowszej odsłony tego oprogramowania...

Można w niej znaleŸć krótkie informacje dotyczšce ulepszonego przepływu danych dla importowanej geometrii, poprawionego  modelowania złożeń bez historii modelu, lepszej pracy z elementami cienkoœciennymi, ulepszonego pozycjonowania (tryb skoncentrowany na projektowaniu w synchronous technology), a także wykorzystania synchronous technology do analizy cyfrowej modeli i wiele innych. Zachęcam do pobrania i lektury...


Œroda, 14.10.2009 r.

Konwertowanie do 3D

Filia Boeinga wykorzystuje SolidWorks w celu rozwinięcia
zakresu usług w dziedzinie... konwersji 2D do 3D

Continental DataGraphics (CDG), filia firmy Boeing, zakupiła oprogramowanie SolidWorks 3D CAD, aby sprostać wzrastajšcemu zapotrzebowaniu na konwersję plików 2D do 3D. Narzędzia SolidWorks będš wspierać wewnętrzne potrzeby CDG, a zarazem projekty Boeinga oraz pozwolš zaoferować klientom komercyjnym firmy usługi konwersji 2D do 3D.

Twórcy i wydawcy CDG wykonali ilustracje do katalogów częœci, a także do instrukcji obsługi, które Boeing stosuje w swoich komercyjnych samolotach na całym œwiecie. Częœciš tej pracy było wykorzystanie SolidWorks przez zespół grafików, aby szybko i łatwo konwertować obrazki przedstawiajšce częœci 2D do modeli 3D i użycie ich w publikacjach oraz zastosowaniach inżynierskich.

 | więcej na swblog.pl |


Poniedziałek, 12.10.2009 r.

Jeszcze o Synchronous Technology 2

Modelery bezpoœrednie majš bardzo niski poziom parametryzacji i stšd (mimo bardzo intuicyjnej interakcji użytkownika z systemem) nie sš popularne. W zwišzku z tym faktem nie sš dedykowane do pracy inżyniera. A Synchronous Technology z założenia stara się łšczyć najlepsze cechy modelowania tradycyjnego i bezpoœredniego. Taki wniosek można było wycišgnšć z prezentacji możliwoœci ST 2...

Jak przewidziałem, mogły pojawić się – i pojawiły – pewne nieœcisłoœci w mojej subiektywnej relacji z premiery najnowszej wersji Solid Edge z ST 2. Szczęœliwie na komentarze i sprostowanie nie trzeba było długo czekać; relacja została już uzupełniona, a pełnš treœć otrzymanego komentarza udostępniłem – za zgodš jego Autora.

Swojš drogš może przytoczona przeze mnie na poczštku rzeczonej relacji wypowiedŸ na temat modelerów bezpoœrednich mogłaby być przyczynkiem do dyskusji, czy też do wyrażenia szerszych opinii na ten temat? Z drugiej jednak strony wiem, że takie dyskusje pojawiały się już w różnych postaciach na różnych forach niemalże zaraz po pierwszej odsłonie technologii modelowania synchronicznego w œrodowisku Solid Edge...

Zachęcam zatem do lektury zarówno relacji, jak i komentarzy – i do dodawania swoich opinii.
ms


Poniedziałek, 12.10.2009 r.

Raport o Rapid Prototyping na 3DCAD.pl

W czasie gdy ja walczę z opóŸnionym CADraportem (przeglšdem oprogramowania CAx), na stronie 3DCAD.pl ukazał się wyczekiwany od jakiegoœ czasu raport na temat technik szybkiego prototypowania i inżynierii odwrotnej, powstały we współpracy z periodykiem „Programy komputerowe dla inżynierii mechanicznej" i z Politechnikš Wrocławskš...

Na 34 stronach publikacji dostępnej w formie pliku pdf (w wysokiej lub niskiej rozdzielczoœci) można znaleŸć nie tylko opis technik wytwarzania fizycznych prototypów za pomocš zdobywajšcych popularnoœć drukarek 3D, ale także zestawienie oferowanych urzšdzeń i oferentów sprzętu i usług RP (ang. rapid prototyping) i RE (ang. reverse engineering) działajšcych na naszym rynku. Jak się okazuje, w cišgu kilku lat nastšpiło znaczne ożywienie w tej branży...
O Raporcie napiszę jeszcze szerzej na naszych łamach, a na razie – gratuluję pomysłu i jego realizacji!

ms


Czwartek, 8.10.2009 r.

NX 7 z HD3D i ST

Brzmi jak tajemniczy kod? A tak naprawdę oznacza, iż Siemens PLM Software ogłosił dostępnoœć najnowszej wersji aplikacji NX, flagowego rozwišzania firmy służšcego do cyfrowego rozwoju produktu, „doposażonego" także w znanš już z Solid Edge technologię synchronicznš. Wraz z NX 7.0 Siemens wprowadza na rynek HD3D, otwarte, intuicyjne œrodowisko, które pozwoli zespołom ds. rozwoju produktu docenić wartoœć informacji pochodzšcych z systemu PLM i ułatwi podejmowanie kompetentnych decyzji

Informację o nowej wersji NX ogłoszono 7 paŸdziernika w Paryżu na corocznej konferencji użytkowników Siemens PLM Connection Europe. – Wprowadzenie Synchronous Technology i wbudowanie jej w NX zdobyło sobie znaczšce uznanie nie tylko wœród większoœci ekspertów CAD/CAM/CAE oraz analityków branżowych, lecz, co ważniejsze, wœród firm, które wprowadziły jš, aby podnieœć swojš produktywnoœć projektowš – powiedział Joan Hirsch, wiceprezes Product Design Solutions, Siemens PLM Software.

Zapotrzebowanie na wizualizację
Globalizacja, coraz œciœlejszy nadzór organów kontrolnych w połšczeniu z coraz większym zaawansowaniem technologicznym praktycznie wszystkich produktów przyczyniły się do stworzenia złożonego procesu rozwoju produktu we wszystkich firmach na całym œwiecie. W trakcie tego procesu konieczne jest podejmowanie setek decyzji w oparciu o informacje zawarte w różnych formatach i miejscach, zazwyczaj w wielu aplikacjach różnych producentów. Szybkoœć i trafnoœć podejmowanych decyzji ma ogromne znaczenie dla powodzenia działalnoœci firmy.
– Naturalnym i wydajnym sposobem radzenia sobie z tymi przeszkodami jest wizualizacja jako sposób komunikacji ponad barierami i stworzenie wspólnego pola komunikacji dla wszystkich uczestników – mówi Joe Barkai, dyrektor ds. strategii cyklu życia produktu, IDC Manufacturing Insights. – Proces kolektywnego podejmowania decyzji oraz wizualnie wspomagane narzędzia sš niezbędne w celu sprawnego podejmowania właœciwych decyzji opartych na odpowiednich informacjach. Wykorzystanie tych narzędzi umożliwia lepszš komunikację i zrozumienie, a także podejmowanie celniejszych decyzji w oparciu o informacje w całym przedsiębiorstwie - dodaje. Stšd właœnie „tajemnicze" HD3D. High Definition? (...)

| więcej  |


Czwartek, 8.10.2009 r.

SW 2010 bez tajemnic?
...czyli polska premiera SW za nami

Drugi dzień warszawskiej konferencji, a trzeci – multikonferencji zorganizowanej przez CNS Solutions w 12 miastach jednoczeœnie. Ponad 260 uczestników, ale co najważniejsze – blisko 50 istotnych nowoœci zaprezentowanych w najnowszej edycji SolidWorks 2010!

Przyznam szczerze, że po prezentacji dla dziennikarzy, która miała miejsce z końcem wrzeœnia w Bratysławie (krótka relacja tutaj), czułem pewien niedosyt. Większoœć zaprezentowanych „nowoœci" znana była już od jakiegoœ czasu, a przynajmniej od momentu zasygnalizowania ich podczas SolidWorks World 2009. Poza tym te najbardziej spektakularne, czy też chwytliwe medialnie, można było „rozpracować" już po kilku sesjach spędzonych z którškolwiek z udostępnionych beta wersji. A przecież o iloœci dokonanych zmian może œwiadczyć liczšca blisko 300 stron dokumentacja dostarczana z beta wersjš w pliku pdf! Dlatego też z niecierpliwoœciš czekałem na polskš premierę w wykonaniu CNS.
Dotychczas organizowane przez tš firmę konferencje miały charakter wielkich zjazdów; użytkownicy SW przyjeżdżali nieraz z drugiego krańca Polski, tym razem miało być inaczej: podwójnie inaczej – po pierwsze dlatego, że konferencja (multi) odbyła się w 12 miastach jednoczeœnie, po drugie dlatego – że udział w niej wymagał odpłatnoœci (niewielkiej, ale zawsze). Prawdę mówišc byłem ciekaw, czy nie odbije się to w jakimœ stopniu negatywnie na frekwencji, zwłaszcza że inni resellerzy organizujš podobne wydarzenie całkowicie bezpłatnie... Ale jak miałem okazję dzisiaj (7.10.2009) usłyszeć od dyrektora ds. kluczowych klientów i partnerów CNS Solutions – Pana Józefa Skoworodko, w konferencji wzięło udział ponad 260 osób. Dużo czy mało? Więcej, niż w ubiegłym roku...
(...)

pełna relacja tutaj


Czwartek, 8.10.2009 r.

Rewolucja w modelowaniu bryłowym
...czyli wrażenia po konferencji Solid Edge with Synchronous Technology 2

Co prawda krótkš relację miałem już okazję zamieœcić (w ramach zestawienia premiery SW 2010 i ST2), ale cała masa materiałów nie mogła doczekać się przynajmniej próby dociekliwszego zgłębienia zakresu zmian i nowoœci wprowadzonych do Solid Edge i zwišzanych także z ST 2, ale przecież nie tylko...

– Modelery bezpoœrednie nie sš narzędziem dedykowanym dla inżynierów... – te słowa wypowiedział w zasadzie zaraz na poczštku swojej prezentacji Tomasz Jęczarek (Technical Sales Support Engineer Siemens PLM Software). Mocne słowa, zwłaszcza padajšce z ust kogoœ, kto za chwilę przedstawi, w jaki sposób wraz z kolejnš odsłonš technologii synchronicznej oprogramowanie SolidEdge zbliża się właœnie do modelerów bezpoœrednich. (A może się mylę? – zachęcam do lektury komentarzy!).

Daruję sobie na razie pierwszš częœć (skšdinšd interesujšcš) prezentacji dotyczšcš samej firmy –- informacje te bez trudu można znaleŸć na polskich stronach Siemens PLM Software. Wspomnę jedynie, że firma, a konkretnie jej oprogramowanie, ma wspaniałe referencje, m.in.: nagrody przyznane przez firmy takie jak Ford, Caterpillar, GM i FIAT – dla dostawcy najlepszych usług. I chodzi tutaj zapewne nie tylko o CAD, ale także o cały obszar oferowanych rozwišzań PDM/PLM
(...)

pełna relacja tutaj


Œroda, 7.10.2009 r.

V10... na razie po angielsku

Na polskich stronach – cisza, ale na stronie producenta możemy znaleŸć informację o dostępnej nowej wersji Bricscad – tym razem jest to V10

Prawdę mówišc wieœci o niej znalazłem sięgajšc do blogu www.deelip.com (polecam zainteresowanym). Jak wynika ze znalezionych tam informacji, nie należy oczekiwać rewolucyjnych zmian w samym systemie – zwłaszcza z punktu widzenia użytkownika. Natomiast zmiany zostały dokonane w samym jšdrze programu, wykorzystujšcym m.in. DWGdirect 2.6.


Więcej informacji:
http://www.bricsys.com/en_INTL/ i oczywiœcie www.deelip.com


Pištek, 2.10.2009 r.

Po polsku od IMSI Design...

Producent oprogramowania CAD, firma IMSI Design LLC (USA) wprowadziła do sprzedaży nowe wersje znanych programów z linii TurboCAD i DesignCAD oraz całkowicie nowy produkt: DoubleCAD XT. Miło nam poinformować, iż dostępne sš już polskie wersje tych programów...

Spolszczone systemy to DesignCAD 19.1 PL przeznaczony do projektowania 2D, DesignCAD 3D Max 19.1 PL do projektowania 2D/3D, a także TurboCAD DeLuxe v.16.1 PL oraz TurboCAD Pro v.16.1 PL. Na poczštku paŸdziernika ukażš się z kolei: DoubleCAD XT v.1.1 PL (wersja bezpłatna!) i DoubleCAD XT Pro v.1.1 PL. Wszystkie wersje obsługujš m. in. format *.dwg do wersji 2009.

  

A czym jest wspomniany całkowicie nowy produkt? DoubleCAD XT Pro v.1.1 jest aplikacjš 2D zawierajšcš szereg poleceń ułatwiajšcych projektowanie architektoniczne (np. rysowanie œcian) i mechaniczne (menadżer więzów). Interfejs i obsługa programu jest bardzo podobna do AutoCAD, z możliwoœciš bezpoœredniej pracy na plikach DWG.

Więcej informacji: www.cadprojekt.pl, www.turbocad.com


Œroda, 30.09.2009 r.

Szach i... CAD MAT 2010

6 paŸdziernika firma MAT zaprasza wszystkich chętnych do Krakowa, gdzie odbędzie się kolejna edycja bezpłatnego spotkania poœwięconego tematyce CAD i oprogramowaniu Autodesk

W trakcie konferencji specjaliœci z firmy MAT zaprezentujš rozwišzania dla branży mechanicznej i elektrycznej oraz architektury, budownictwa, instalacji i inżynierii wodno-lšdowej. Pokażš także, w jaki sposób stworzyć projekt w programach Autodesk. Podczas spotkania wœród goœci zostanš rozlosowane cenne nagrody, a najlepsze firmy zostanš wyróżnione statuetkami MAT.
W przerwach między prezentacjami oraz po skończeniu oficjalnej częœci spotkania eksperci z firmy MAT będš do dyspozycji uczestników.

Podobnie jak w ubiegłych latach, udział w konferencji jest bezpłatny, należy jednak pamiętać o tym, iż iloœć miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejnoœć zgłoszeń.

Szczegółowe agendy (mechanika i BIM), a także formularz rejestracyjny: www.mat.net.pl


Œroda, 30.09.2009 r.

Ruszył polski portal społecznoœci użytkowników Autodesk

W Polsce ogromnš popularnoœciš cieszył (i cieszy się nadal) globalny portal Społecznoœci Studentów – Student Engineering and Design Community; polscy studenci sš czwartš na œwiecie grupš pod względem liczby rejestracji.
Nic więc dziwnego, że przybywa nam polskich dedykowanych portali społecznoœciowych...

 

Już od jakiegoœ czasu pod adresem www.autodesk.pl/spolecznosc użytkownicy rozwišzań Autodesk mogš – przynajmniej teoretycznie – kontaktować się, wymieniać informacjami czy też publikować własne materiały. Witrynę przygotowano w języku polskim.
Portal zawiera podobno* szereg materiałów dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników, daje możliwoœć nawišzania relacji z osobami o tych samych zainteresowaniach, dyskusji i rozwišzywania codziennych zagadnień projektowych. Użytkownicy mogš przyłšczyć się do jednej z istniejšcych grup bšdŸ tworzyć własne. Platforma pozwala – poprzez kontakty z innymi użytkownikami – na rozwój umiejętnoœci i zwiększanie swojej efektywnoœci, a także budowanie pozycji w społecznoœci projektantów i inżynierów.

– Społecznoœć użytkowników rozwišzań jest inicjatywš wychodzšcš naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów. Dyskusje w gronie osób o podobnych zainteresowaniach zawodowych, korzystajšcych z tych samych rozwišzań pomagajš w wielu zagadnieniach, a tym samym zwiększajš efektywnoœć i innowacyjnoœć projektowš – powiedział  Wojciech Jędrzejczak, dyrektor zarzšdzajšcy Autodesk w Polsce.

Szkoda tylko, że w moim przypadku nie powiodła się próba zarejestrowania na stronie portalu: formularz kilkakrotnie był odrzucany. W zwišzku z tym nie mogłem wzišć udziału w „dyskusjach”, o dostępie do dodatkowych materiałów etc. nie wspominajšc...
Na stronę społecznoœci nie można także wejœć z polskiej strony głównej Autodesk. Komunikat „Error 404" nie jest chyba tym, czego potencjalni zainteresowani oczekujš najbardziej. Ale jak mawiajš, „nie od razu Kraków zbudowano..."

Maciej Stanisławski

ródło: Autodesk

*Szkoda tylko, że w moim przypadku nie powiodła się próba zarejestrowania na stronie portalu: formularz kilkakrotnie był odrzucany.
Na stronę społecznoœci nie można także wejœć z polskiej strony głównej Autodesk. Komunikat „Error 404" nie jest chyba tym, czego potencjalni zainteresowani oczekujš najbardziej. Ale jak mawiajš, „nie od razu Kraków zbudowano..."
Maciej Stanisławski


Wtorek, 29.09.2009 r.

Z drzewem, czy... bez drzewa?

Dwie premiery, dwa trendy: klasyczne drzewo historii operacji wzbogacane o możliwoœci swobodnego modelowania z zachowaniem parametryzacji, a z drugiej strony – okreœlany mianem „rewolucji” nowy sposób parametrycznego projektowania, zamiast „drzewa” oferujšcy użytkownikowi „kolekcję” operacji. Czy to tylko zabawa słowami, czy też kryje się za tym istotnie coœ nowego?

Dwie premiery dzień po dniu: jedna dla dziennikarzy z krajów Europy Œrodkowowschodniej, stanowišca okazję do podsumowania tego wszystkiego, o czym można było już wczeœniej dowiedzieć się z informacji zamieszczanych w różnych miejscach sieci, druga – dla wszystkich użytkowników, oficjalna Polska premiera nowej wersji oprogramowania.
Pierwsza to oczywiœcie prezentacja finalnej wersji SolidWorks 2010, druga – to premiera SolidEdge z technologiš synchronicznš w II odsłonie, zorganizowana przez Siemens PLM Software w ubiegłym tygodniu w Warszawie... i w Internecie, o czym można poczytać na blogu ;).

2010...
23 wrzeœnia w Bratysławie DS SolidWorks Corp. zaprezentowała oficjalnie nowš linię produktów 2010. SolidWorks Premium CAD istotnie oferuje szeroki zakres nowych możliwoœci. Co ciekawe, blisko 30% całego czasu poœwięconego na nowe oprogramowanie przeznaczono na udoskonalenie możliwoœci interfejsu użytkownika. Daje się zauważyć zresztš tendencję do wprowadzania funkcjonalnoœci nie tyle ułatwiajšcych pracę, co istotnie jš przyspieszajšcych. Przykładowo tzw. „szybkie wymiary” (vide screen z redakcyjnej beta wersji 2) wprowadzajš nowe opcje rozmieszczania wymiarów (automatycznie, bez koniecznoœci ich ręcznego ustawiania) oraz porzšdkujš już istniejšce w taki sposób, aby powiększyć przestrzeń dla zaznaczenia. Nawiasem mówišc, funkcjonalnoœć ta oczekuje na przyznanie patentu. (...)

| relacja dostępna tutaj |


Wtorek, 29.09.2009 r.

Programy Autodesk Algor Simulation 2010 już dostępne

Autodesk ogłosił, że osišgnšł „kluczowy punkt” w integracji niedawno zakupionego oprogramowania Algor z programami z serii Autodesk Algor Simulation 2010. Programy te sš ważnym elementem rozwišzania Autodesk do Prototypowania Cyfrowego. Autodesk Algor Simulation zapewnia szerokš gamę narzędzi do symulacji układów mechanicznych...

Możliwoœci rozbudowanego modelowania metodš elementów skończonych (MES) wraz z wbudowanymi w program Autodesk Algor Simulation bibliotekami materiałowymi pozwalajš użytkownikom analizować wstępne założenia projektowe i dokładnie symulować zachowanie się konstrukcji na etapie prototypu cyfrowego. Ponadto program Autodesk Algor Simulation umożliwia bezpoœredniš skojarzonš wymianę danych z większoœciš programów klasy CAD, dzięki czemu ich użytkownicy łatwo mogš ze sobš współpracować i wprowadzać iteracyjne zmiany konstrukcji bez koniecznoœci modyfikowania danych symulacyjnych. Pomagajšc konstruktorom przewidzieć zachowanie się wyrobu, włšcznie z sytuacjami jednoczesnego występowania wielu współzależnych czynników fizycznych, program Autodesk Algor Simulation pomaga w weryfikacji i optymalizacji konstrukcji jeszcze przed rozpoczęciem ich produkcji.

Program Autodesk Algor Simulation dostępny jest w czterech wersjach:
• Autodesk Algor Simulation 2010 – do weryfikacji i optymalizacji konstrukcji z użyciem szerokiej gamy uniwersalnych narzędzi symulacji inżynieryjnej w œrodowisku wielu różnych programów CAD
• Autodesk Algor Simulation CFD 2010 – pełny zestaw funkcji Autodesk Algor Simulation oraz analiza przepływu płynów, obliczenia dynamiki płynów i analizy przenikania mas.
• Autodesk Algor Simulation MES 2010 – pełny zestaw funkcji Autodesk Algor Simulation wraz z nieliniowš analizš statycznš i dynamicznš, analizš ruchu ciał sztywnych, oraz połšczonš analizš naprężeń i ruchu ciał elastycznych.
• Autodesk Algor Simulation Professional 2010 – pełny zestaw funkcji Autodesk Algor Simulation, Autodesk Algor Simulation CFD i Autodesk Algor Simulation MES oraz analiza elektrostatyczna z możliwoœciami łšczenia rodzajów analiz w celu przeprowadzania pełnych symulacji w kompleksowych warunkach fizycznych.

Dodatkowe informacje o Autodesk można uzyskać z witryny www.autodesk.com, www.autodesk.pl


Poniedziałek, 21.09.2009 r.

Synchronous Technology 2 za 3 dni...

Zostało zaledwie kilka dni do prezentacji możliwoœci nowej wersji Solid Edge z Synchronous Technology 2. Będzie miała ona miejsce 24 wrzeœnia na konferencji zorganizowanej w hotelu InterContinental w Warszawie przez Siemens PLM Software

Podczas konferencji zaprezentowane zostanš przede wszystkim nowoœci  drugiej wersji Solid Edge with Synchronous Technology: rozbudowane możliwoœci modelowania synchronicznego w œrodowisku częœci oraz złożeń, œrodowisko modelowania arkuszy blachy w technologii synchronicznej, wbudowana platforma analizy metodš elementów skończonych dla projektantów – Solid Edge Simulation, wzmocnienie skalowalnego rozwišzania do zarzšdzania danymi (poprzez przeniesienie Solid Edge Insight do najnowszej platformy Microsoft SharePoint), wzmocnienie integracji z oprogramowaniem TeamcenterŽ Express oraz wiele innych ulepszeń wprowadzonych zarówno do modelowania tradycyjnego, jak i do technologii synchronicznej.

Udział w konferencji jest bezpłatny, wymaga jednak wczeœniejszej rejestracji. Wœród uczestników zostanie rozlosowanych 8 jednodniowych szkoleń dotyczšcych pracy z Synchronous Technology. Zostało zaledwie kilka dni, a niezdecydowanych zachęcamy do zapoznania się z agendš wydarzenia:

9.00   – 9.30      Rejestracja goœci, powitalna kawa i poczęstunek
9.30   – 9.45      Wprowadzenie: Pozycja Siemens PLM Software na rynku, Marek Wajda/Wojciech Zdun
9.45   – 11.15    Solid Edge with Synchronous Technology – cz.1, Tomasz Jęczarek
11.15 – 11.30    Przerwa kawowa
11.30 – 13.00    Solid Edge with Synchronous Technology – cz.2, Tomasz Jęczarek
13.00 – 13.45    Lunch w restauracji Hemisphere
13.45 – 14.45    Synchronous Technology i Teamcenter, cz.1, Roman Korzus, Michał Poprawski
14.45 – 15.00    Przerwa kawowa
15.00 – 16.00    Synchronous Technology i Teamcenter, cz.2, Roman Korzus, Michał Poprawski
16.00 – 16.15    SpacePilot PRO – najbardziej zaawansowany 3D manipulator firmy 3Dconnexion, Mieczysław Trzciński, 3Dconnexion  
16.00 – 17.00    Losowanie nagród, dyskusja

 Więcej informacji, a także formularz rejestracji, znajdš Państwo tutaj.
ródło: Siemens PLM Software


Poniedziałek, 21.09.2009 r.

Symulacje i analizy dla każdego inżyniera, czyli SolidWorks Simulation w OBRUM

Jeszcze do niedawna koniecznoœć przeprowadzenia obliczeń i analiz wymagała od inżyniera dogłębnej znajomoœci metody elementów skończonych, obsługi oprogramowania CAE (które jš wykorzystywało), ewentualnie – skorzystania z pomocy specjalistów z tej dziedziny. To ostatnie rozwišzanie nie nastręczało specjalnych trudnoœci, pod jednym wszakże warunkiem: gdy owi specjaliœci byli zatrudnieni na miejscu, w firmie. Ale i tak wišzało się to z nerwowym wyczekiwaniem, czy dany projekt spełni założenia, czy też trzeba będzie pracować nad jego udoskonaleniem. W chwili obecnej można tego uniknšć korzystajšc z systemów CAD, które majš zaimplementowane możliwoœci CAE...

Działajšcy w Gliwicach Oœrodek Badawczo - Rozwojowy Urzšdzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o. o. jest w zasadzie bezpoœrednim zapleczem badawczo-rozwojowym, a także modernizacyjnym i produkcyjno-wdrożeniowym polskiego przemysłu obronnego. Zatrudnieni w nim inżynierowie już od końca lat szeœćdziesištych minionego stulecia realizujš szereg prac na rzecz obronnoœci kraju. Prowadzš również działalnoœć na potrzeby gospodarki narodowej.
Od 2002 roku w „OBRUM” wykorzystywane jest oprogramowanie SolidWorks. W chwili obecnej – także SolidWorks Simulations.

–  Pracę  rozpoczšłem w 1979 roku, w dziale konstrukcyjnym – opowiada inż. Stanisław Tomaszewski, specjalista konstruktor w OBRUM. – Wraz z zespołem konstruktorów brałem udział w opracowaniu różnych wyrobów dla przemysłu obronnego, a także urzšdzeń o przeznaczeniu cywilnym.

Zespół Stanisława Tomaszewskiego odpowiadał m.in. za opracowanie podwozia zestawu przeciwlotniczego Loara, bojowego wozu piechoty BWP 2000, podwozia haubicy Krab, wozów zabezpieczenia technicznego, ale także konstrukcji noœnych anten CAR, JBR, JAT, czy też – jeœli chodzi o wspomnianš produkcję cywilnš – frezarki do asfaltu i maszyny inżynieryjno-drogowej MID.
(...)

Więcej... już wkrótce w najnowszym wydaniu CADblog.pl, a także na www.swblog.pl


Poniedziałek, 21.09.2009 r.

CADraport.pl II

Zbliża się długo wyczekiwany moment. Bardziej niecierpliwi internauci podglšdali już nieudostępnione nadal oficjalnie strony wirtualnego raportu na temat oprogramowania wspomagajšcego projektowanie inżynierskie, symulacje, analizy i wytwarzanie. Trwajš bowiem prace weryfikacyjne, zmierzajšce do wyeliminowania wszelkich trudnych do uniknięcia błędów i nieœcisłoœci...

Blisko 50 systemów i aplikacji podzielonych pomiędzy kategorie CAD, CAM, CAE (każdy podział, każda próba uszeregowania czy klasyfikacji niesie pewne ograniczenia, o czym wielokrotnie miałem okazję się przekonać – przyp. MS) obejmuje praktycznie wszystkie obszary zastosowań i funkcjonalnoœci. Zebranie tego materiału i przygotowanie go w sposób umożliwiajšcy jego publikację w sieci, a także w postaci „elektronicznego papieru” (pdf) zajęło jednak dużo więcej czasu, niż poczštkowo zakładaliœmy. Mamy jednak nadzieję, iż oficjalna odsłona, w ostatnich dniach wrzeœnia, spełni Państwa oczekiwania.

W pierwszej odsłonie raportu zabraknie zestawienia aplikacji PDM/PLM. Zostanš one sukcesywnie uzupełnione. Nie pojawi się także pełen przekrój aktualnie dostępnego w Polsce oprogramowania – częœć z firm mimo wielokrotnych zachęt z naszej strony nie zdecydowała się na odesłanie wypełnionych ankiet. Ze swej strony będziemy uzupełniać indeks oprogramowania we własnym zakresie, tak, by użytkownicy mieli możliwoœć uzyskania pełnego „spektrum”, ale jednoczeœnie zastrzegamy, iż częœć opisów uzupełnianych siłami redakcji może nie oddawać aktualnego, rzeczywistego stanu – co oczywiœcie będzie zaznaczone.

„Nie ma tego złego, co by na Dobre nie wyszło” – i tym razem to mšdre przysłowie będzie można odnieœć do raportowego opóŸnienia – dzięki niemu bowiem możliwe będzie zamieszczenie w zestawieniu informacji o najnowszych systemach, dostępnych w najbliższym czasie; m.in. obok Solid Edge ST znajdzie się opis wersji ST2, obok SolidWorks 2009 – wersja 2010 (nawiasem mówišc dobiega właœnie końca okres testowy wersji beta używanej w redakcji).

Równolegle z udostępnieniem CADraport.pl w postaci on-line, dostępne będzie wydanie specjalne e-zinu CADblog.pl, zawierajšce – oprócz rzeczonego raportu – wiele innych ciekawych informacji. Już teraz zachęcamy do œledzenia witryn w oczekiwaniu na „kolejne odsłony”...

Dziękujemy za zainteresowanie (do dnia 20 wrzeœnia blisko 4000 odwiedzin na stronie – będzie kolejny rekord ;)

Serdecznie pozdrawiamy
Redakcja


Pištek, 18.09.2009 r.

To nie zdjęcie, tylko… grafika
CATIA Design Visualization Contest

Patrzšc na nagrodzonš wizualizację projektu wykonanego w oprogramowaniu CATIA, można ulec całkowitemu złudzeniu oglšdania fotografii rzeczywistego przedmiotu…

Wysoki poziom konkurencyjnoœci sprawia, iż oryginalny produkt i krótki czas podejmowania decyzji stały się niezbędne aby utrzymać się na rynku. To właœnie teraz projektanci potrzebujš bardziej niż kiedykolwiek realistycznej wizualizacji własnych projektów, szybkich decyzji dotyczšcych produktu oraz efektywnych metod komunikacji  i sprzedaży  pomysłów. Wirtualny prototyp jest kluczowym elementem prezentacji projektu. Żadne inne narzędzie nie pomoże efektywniej przekonać klienta do danego projektu, prezentujšc przy tym wszystkie zamierzenia autora. Organizatorzy konkursu CATIA Design Visualization Contest wyszli z założenia, że talent projektanta oraz oprogramowanie CATIA wystarczš, aby móc doœwiadczyć wirtualnej wizualizacji projektu.

Rozmowa z tegorocznym zwycięzcš – Jasonem Busschaert, inżynierem projektantem (DEWALT)

– Witaj Jasonie, czy możesz powiedzieć nam kilka słów o sobie i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego używasz  CATIA?

– Jestem starszym inżynierem projektantem, pracujšcym dla BLACK&DECKER, a konkretnie dla marki DEWALT. Odpowiadam za produkty z klasy przewodowych i bezprzewodowych pilarek tarczowych. (...) Pracujemy w wielu rozrzuconych po œwiecie biurach projektowych. Korzystamy z CATIA jako głównej platformy projektowej. (...)

| więcej  |

Pištek, 18.09.2009 r.

Szansa... jedna z dziesięciu

Firma Szansa poinformowała  o wyróżnieniu, jakie otrzymała od producenta ZWCAD.
Będšca polskim dystrybutorem oprogramowania, Szansa znalazła się w gronie 10 najbardziej docenianych partnerów ZWSOFT na œwiecie


Wyróżnienie zostało przyznane podczas tegorocznej edycji imprezy Global Partner Conference organizowanej przez firmę ZWSOFT w dniach od 25 do 28 sierpnia bieżšcego roku w chińskim Guangzhou. Nagrody otrzymujš partnerzy producenta oprogramowania, którzy oferujš najwyższy poziom usług i najlepiej radzš sobie ze sprzedażš ZWCAD-a. Do grona najlepszych na œwiecie dystrybutorów – oprócz polskiej Szansy – należy również dziewięć przedsiębiorstw reprezentujšcych ZWSOFT między innymi w Rosji, Portugalii, Belgii, Korei, Belgii, Brazylii i Tajlandii.

www.szansa.net.pl


Pištek, 18.09.2009 r.

SW 2010 Premium w wersji Pre-Release 1...

Wczoraj – 17 wrzeœnia – pojawiła się na stronach technicznych SolidWorks  informacja o możliwoœci pobrania nowej wersji SolidWorks 2010 PR1...

Wszystko to przypomina nam, iż coraz bliższy jest termin oficjalnej prezentacji i udostępnienia najnowszej wersji tego popularnego systemu 3D CAD. Polska premiera nowego systemu będzie miała miejsce w dniach 5-6 paŸdziernika, za sprawš firmy CNS Solutions (VAR SolidWorks). Warto zarejestrować się już dzisiaj: www.cns.pl. Oczywiœcie zamieœcimy relację z tego wydarzenia.

Wracajšc do SolidWorks 2010 (PR1), najnowsza wersja programu dostępna jest tylko dla użytkowników Subscription Service. W celu pobrania należy zarejestrować się na stronie SolidWorks Customer Portal  https://customerportal.solidworks.com i wybrać opcję „Download Software and Updates".

Ÿródło: www.pswug.info


Sobota, 12.09.2009 r.

Polska grupa użytkowników SolidWorks

9 wrzeœnia oficjalnie zarejestrowana została Polish SolidWorks User Group (PSWUG). I nie chodzi tutaj o liczšcš ponad 140 zarejestrowanych osób grupę, którš można znaleŸć na jednym z portali społecznoœciowych. Chociaż jest z nimi zwišzana...

http://www.pswug.info – pod tym adresem można znaleŸć oficjalnš stronę polskiej grupy. Zarejestrowana we wrzeœniu, wydaje się działać już od kilku miesięcy (sšdzšc po wpisach w dziale aktualnoœci, dostępnym dla zarejestrowanych użytkowników). A sšdzšc po Autorach tych wpisów, domyœlam się, iż do jej utworzenia przyczyniła się obsada redakcji portalu 3Dcad.pl. Ciekawa i cenna inicjatywa, pozostaje œledzić poczynania Grupy, a także wzrost jej liczebnoœci. (...)

 | więcej na swblog.pl |


Œroda, 9.09.2009 r. 

Siemens korzysta z Siemens’a... w zakresie rozwišzań PDM

Firma Siemens PLM Software,  jednostka biznesowa działu Siemens Industry Automation Division oraz dostawca oprogramowania i usług zarzšdzania cyklem życia produktu (PLM), poinformowała właœnie, że firma... Siemens AG wprowadziła oprogramowanie Teamcenter jako standardowe rozwišzanie  do zarzšdzania danymi produktu (PDM) w całej korporacji...

– Siemens przoduje w innowacyjnoœci i wyznacza główne trendy technologiczne w całej branży – powiedział dr Norbert Kleinjohann, dyrektor ds. Public Relations Siemens AG. – PLM znaczšco przyczynia się do podniesienia innowacyjnoœci. Oprogramowanie Teamcenter to sprawdzony szeroki zakres funkcjonalnoœci, skalowalnoœć  oraz niskie koszty, cechy które stanowiš szczególnš wartoœć dla naszej zróżnicowanej działalnoœci.

Narzędzia PDM w Teamcenter zapewniajš funkcjonalnoœć dla pełnego procesu PLM. Jako nowe standardowe oprogramowanie Siemensa, Teamcenter znajdzie zastosowanie w funkcjonalnych obszarach konstrukcyjnych i projektowania produktu, takich jak:
• zarzšdzanie strukturš produktu,
• zarzšdzanie konfiguracjš,
• zarzšdzanie pracš zespołowš nad strukturš produktu

oraz zarzšdzanie wprowadzaniem produktów na rynek we wszystkich lokalizacjach globalnego przedsięwzięcia jakim jest Siemens. Decyzja oparcia działalnoœci na jednolitym rozwišzaniu Teamcenter wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym i dotyczy wszystkich jednostek Siemens AG oraz spółek zależnych.

Kilka słów o samym Teamcenter
System ten, zdaniem producenta, przyczynia się szybszego rozwoju produktów i zwiększeniu wydajnoœci poprzez powišzanie  ludzi jednym Ÿródłem danych o produkcie i procesach. Kompleksowe rozwišzanie Teamcenter obejmuje sprawdzone rozwišzania cyfrowego zarzšdzania cyklem życia produktów na otwartej platformie systemowej, co daje możliwoœć bardzo głębokiego dostosowania do indywidualnych potrzeb producentów. Oprogramowanie Teamcenter to jedno z najszerzej wykorzystywanych na œwiecie rozwišzań wspieranych przez Siemens PLM Software.

Więcej informacji o Teamcenter: www.siemens.com/teamcenter


Œroda, 9.09.2009 r. 

CADraport.pl

Szanowni Państwo,
Oficjalne uruchomienie „Raportu na temat rynku CAx – CADraport.pl” – uległo niestety kolejnemu (mam nadzieję, że tym razem ostatniemu) przesunięciu. Spowodowane jest to m.in. koniecznoœciš weryfikacji otrzymanych informacji, a także ich uzupełnieniem (logotypy, zrzuty ekranowe etc.). Jednoczeœnie pragnę poinformować zgłoszone Firmy, które do tej pory nie otrzymały linków umożliwiajšcych przeprowadzenie weryfikacji, iż poczynajšc od czwartku (tj. 10.09.2009 roku) otrzymajš dostęp do „beta wersji” stron katalogu opisujšcych oferowane przez nie programy, jak również zawierajšcych charakterystykę ich oferty.

W trakcie prac nad raportem/katalogiem w wersji on-line rozważałem możliwoœć zapewnienia zainteresowanym Firmom specjalnego interfejsu dostępowego, pozwalajšcego na samodzielnš weryfikację i aktualizację zawartych w nim danych. Niestety z przyczyn technicznych musiałem z tej opcji zrezygnować, weryfikacja odbywa się na podstawie otrzymywanych zgłoszeń o zauważonych nieprawidłowoœciach. Wersja on-line jest na szczęœcie dużo bardziej „cierpliwa” niż przysłowiowy papier, także można mieć pewnoœć, iż planowane na poczštek przyszłego roku wydanie papierowe Raportu/Katalogu, przygotowane na jej podstawie, będzie zawierało wszystkie aktualne informacje, zweryfikowane i zgodne ze stanem faktycznym.

Ponieważ nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, obecne opóŸnienie pozwoliło na ujęcie w katalogu (w niektórych przypadkach) zarówno obecnych na rynku wersji programów, jak i tych, które dostępne będš w najbliższych miesišcach.

Tyle tytułem informacji, jednoczeœnie pragnę przeprosić, iż przekazuję jš Państwu za poœrednictwem witryny internetowej, a nie telefonicznie bšdŸ mailowo. Spowodowane jest to bardzo prozaicznš przyczynš – brakiem czasu. Z góry dziękuję za wyrozumiałoœć i wyrażam nadzieję, że finalny efekt prowadzonych prac będzie dla wszystkich satysfakcjonujšcy.

Pozostaję z poważaniem
Maciej Stanisławski


Wtorek, 8.09.2009 r.

Prekonfigurowalne produkty TRUMPF’a

Nie tylko inżynierowie, ale nawet osoby odpowiedzialne za sprzedaż maszyn mogš dokonywać ich konfiguracji zgodnie z życzeniami klienta. Wszystko dzięki aplikacjom 3D CAD bazujšcym na rozwišzaniach SolidWorks

TRUMPF, firma zajmujšca się opracowywaniem i produkcjš maszyn dla sektorów przemysłowego i medycznego, wdrożyła „konfigurator” bazujšcy na oprogramowaniu SolidWorks. Tego typu rozwišzanie to swoisty pomost pomiędzy procesami sprzedaży, projektowania i dostosowywania produktu do potrzeb klienta, chociaż może niekoniecznie w tej kolejnoœci…

Dział sprzedaży może wykorzystywać wspomniany program do tworzenia realistycznych wizualizacji modeli 3D prezentujšcych oferowanš maszynę. W wielu przypadkach (dotyczšcych oczywiœcie maszyn dla przemysłu) wykorzystywane sš także dostarczone przez klientów plany hal fabrycznych; dzięki temu możliwe jest dokładne zaprezentowanie maszyny „ustawionej” już na docelowym miejscu.

– Ta bazujšca na SolidWorks aplikacja otwiera całkowicie nowe możliwoœci w zakresie sprzedaży tego typu urzšdzeń, jak maszyny znajdujšce się w naszej ofercie – powiedział Manfred Kußmaul, dyrektor technicznego wsparcia działu sprzedaży w TRUMPF. (…) – Jeden obraz może powiedzieć więcej niż tysišc słów. Proces decyzyjny klienta zyskał doskonałe wsparcie. A my spodziewamy się lepszej, bardziej zaawansowanej współpracy pomiędzy poszczególnymi departamentami, oszczędzajšc koszty, czas i zwiększajšc efektywnoœć sprzedaży – dodaje. (...)

 | więcej na swblog.pl |

ródło: DS SolidWorks Corp.


Wtorek, 8.09.2009 r.

„Know-how dla Przemysłu 2009”

21-25 wrzeœnia 2009 r. odbędzie się kolejna edycja konferencji szkoleniowej „Know-how dla Przemysłu” poœwięcona wspomaganiu systemów inżynierskich – Cyfrowemu Prototypowaniu

Cykliczna konferencja „Know-how dla Przemysłu” obejmuje przekaz i wymianę wiedzy i doœwiadczeń, a także aktualnoœci branżowych w projektowaniu inżynierskim. Składajš się na niš również liczne szkolenia ze stosowania oprogramowania Autodesk w praktyce projektowej – głównie dla potrzeb mechaników, elektryków i projektowania ogólnego.

Adresatami konferencji sš wszyscy zainteresowani inżynierowie i konstruktorzy oraz kierownicy działów konstrukcyjnych lub informatycznych, którzy chcš poznać branżowe know-how, nauczyć się wydajnego projektowania z narzędziami Autodesk i poznać œwiat cyfrowego prototypowania oraz skonsultować swoje pomysły i rozwišzać problemy z udziałem specjalistów w czasie spotkań.

Program Know-how dla Przemysłu 2009 – wybrane seminaria i szkolenia:
•
21 i 24 wrzeœnia: Seminarium „Najczęœciej popełniane błędy przy wdrożeniach systemów Cyfrowego Prototypowania – jak się przed nimi ustrzec? Case study’s” – Marcin Gryz, Jan Parczewski, AutoR
• 22 wrzeœnia: Seminarium „Nowe, przełomowe technologie: duże i bardzo duże złożenia w œrodowisku Inventor oraz międzyaplikacyjnym” – Jacek Kwiatkowski. Panel przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych znaczšcym podwyższeniem szybkoœci projektowania oraz analizy dużych i bardzo dużych modeli konstrukcji.
• 23 wrzeœnia: Seminarium „Know-how w projektowaniu maszyn i urzšdzeń wytwarzanych jednostkowo na rynek inwestycyjny” – Marek Kowalczyk. Panel przeznaczony dla wszystkich, którzy w swojej pracy zawodowej pragnš poszerzać swojš wiedzę i doœwiadczenie w projektowaniu dużych i złożonych maszyn i urzšdzeń z wykorzystaniem potencjału twórczego wspartego nowoczesnymi narzędziami inżynierskimi.

W trakcie konferencji odbywać się będš również liczne szkolenia z zakresu narzędzi CAD, m.in. parametrycznego AutoCAD’a Mechanicznego, najnowszego MES, dynamiki oraz zarzšdzania danymi. Codziennie każdy uczestnik będzie miał też możliwoœć skorzystania z indywidualnych konsultacji ze specjalistami z branży CAx.
Organizatorem konferencji Know-how dla Przemysłu jest firma AutoR KSI, lider wdrożeń na rynku komputerowych systemów inżynierskich tworzonych na bazie produktów Autodesk, obecna 20-ty rok na rynku!

Kontakt: Ewa Adamczyk, Tel. (022) 675 99 11 w. 40
Więcej informacji: www.educad.pl/know-how.html


Pištek, 4.09.2009 r.

Siemensa chopper „z pršdem”

Orange County Choppers zaprezentowało pierwszego elektrycznego choppera, motocykl zachowujšcy swój charakter mimo zastosowania bardzo nietypowego (jak na tš klasę pojazdów) Ÿródła napędu...

Pomijajšc różne zabawki dla najmłodszych, wydaje się, iż właœnie najnowszy „custom bike”, który opuœcił bramy OCC, jest pierwszym prawdziwym elektrycznym chopperem. Motocykle czy skutery na pršd nie wywołujš już sensacji, ale taki „motocykl” może budzić emocje tym bardziej, iż do jego budowy wykorzystano... materiały pochodzšce z recyklingu! Bardziej ekologicznie chyba się już nie da.

Orange County Choppers jest jednym z bardziej znanych „producentów” customów na amerykańskim rynku. Siemens Smart Chopper został zbudowany w czasie krótszym niż jeden miesišc. Zaprojektowany z wykorzystaniem oprogramowania Siemens, wyposażony w rozwišzania elektroniczne i elektryczne również tej firmy, charakteryzuje się użyciem w konstrukcji materiałów pochodzšcych z recyklingu (rama, elementy nadwozia i detale wykończeniowe), silnika elektrycznego 8’’ produkcji DC Motors Incorporation, oœwietlenia LED (OSRAM SYLVANA należšca do Siemens), mocš 27 KM, prędkoœciš maksymalnš ok. 130 km/leasing i zasięgiem blisko 100 km na jednym ładowaniu. Wbudowany prostownik pozwala na ładowanie motocykla z sieci elektrycznej o napięciu (w USA) 110 v.

– Zbudowanie elektrycznego motocykla, w dodatku z materiałów uzyskanych w procesie recyklingu, było dla nas czymœ całkiem nowym, ale sam pomysł zaintrygował nas i podjęliœmy wyzwanie. Myœlę, że efekt końcowy znakomicie wpisuje się do listy unikalnych motocykli, które opuœciły naszš firmę – powiedział Paul Teutul, właœciciel OCC (z siedzibš w Newburgh w stanie Nowy Jork). – I chociaż uważam, że elektryczne motocykle nie wyprš tradycyjnych maszyn nawet w dalszej przyszłoœci, zdajemy sobie sprawę, jak ważne sš nowe technologie i jak zwiększajš swoje znaczenie zarówno dla producentów, jak i nabywców...

Aby obejrzeć Siemens Smart Choppera zbudowanego przez Orange Country Choppers „w akcji”, należy mieć zainstalowany kodek FLV Playera (do pobrania z zakładki „Download”) i  kliknšć tutaj...

ródło: www.siemens.com, www.orangecountychoppers.com
Film pochodzi ze strony: www.ny1.com


Œroda, 2.09.2009 r.

SolidWorks 2010 dostępny od paŸdziernika

„Szybciej  i efektywniej dzięki nowym możliwoœciom...” – pod takim tytułem DS. SolidWorks Corp. dnia 1 wrzeœnia poinformowała oficjalnie o wprowadzeniu na rynek nowych produktów z linii 2010. Na naszym rodzimym podwórku informację tš jako pierwszy podał oczywiœcie portal CAD.pl (za sprawš niezawodnego „ŁS”), a nam przypadnie „zaszczytne” drugie miejsce...

Nowa linia produktów kontynuuje tradycje firmy w zakresie wprowadzania usprawnień i nowoœci będšcych bezpoœredniš odpowiedziš na zapotrzebowanie zgłaszane przez użytkowników. Nowoœci tych i usprawnień sš podobno setki. Malkontenci mogš oczywiœcie uœmiechnšć się pod nosem i stwierdzić, że widocznie produkt musiał być stosunkowo niedoskonały, skoro aż tyle rzeczy można było zrobić w nim lepiej. Nic nie zmieni jednak faktu, iż popularnoœć różnych systemów „Solid” roœnie, a wiele firm decyduje się na zastšpienie dotychczas używanych systemów – rozwišzaniami właœnie spod tego znaku SW.

– Kiedy zobaczyłem pierwsze krótkie zapowiedzi zmian i nowoœci wprowadzonych w SolidWorks 2010, zaprezentowane po raz pierwszy podczas konferencji SolidWorks World 2009 w Orlando, byłem szczerze podekscytowany nowymi możliwoœciami i funkcjonalnoœciami – powiedział Wayne Tiffany, starszy konstruktor w Automatic Systems Inc. z Kansas City. – Obecnie korzystam już z wersji 2010 i odczuwam korzyœci wynikajšce ze wzrostu możliwoœci. Nowe narzędzia rysunkowe pozwalajš na szybszš pracę, na szybsze wykonywanie szkiców i projektów, a rozszerzone możliwoœci eksportu i podglšdu plików w formacie DXF pozwalajš na przygotowanie odpowiednich danych szybciej i efektywniej. Ale najważniejszy dla mnie jest fakt, że korzystajšc z nowych narzędzi do podglšdania kompletnych złożeń, wykryłem błędy w swoim projekcie (...) i byłem w stanie szybko to poprawić. Już teraz nieoficjalna wersja 2010 pomaga mi w pracy projektowej... – dodaje.

Zatrzymam się tutaj na chwilę, aby skomentować powyższš wypowiedŸ. Ponieważ, dzięki zaproszeniu SolidWorks, miałem okazję uczestniczyć w konferencji SWW 2009 (relacja tutaj), muszę przyznać, iż... osobiœcie nie widziałem zbyt wielu „ekscytujšcych” możliwoœci nowego oprogramowania. Dlatego też głównš uwagę zwróciłem na rozbudowane narzędzia doboru materiałów pod kštem minimalizacji ich szkodliwego wpływu na œrodowisko naturalne, a także – na planowany pakiet Aktywizacji Zawodowej Inżynierów.

| więcej  |


Wtorek, 1.09.2009 r.

IGUS za darmo?

Biblioteki elementów w 2D i 3D dostępne bez ograniczeń...

To prawda, jak poinformowała igusŽ Inc., dostępne sš pełne biblioteki produkowanych przez firmę elementów, takich jak plastikowe łożyska, systemy prowadzenia okablowania i inne. Pliki dostępne sš za darmo, bez jakichkolwiek ograniczeń, nie jest także wymagana rejestracja. Według zapewnień przedstawicieli firmy, modele sš kompatybilne z ponad 25 systemami CAD.
Biblioteka została przygotowana w taki sposób, że użytkownicy bardzo szybko i łatwo mogš odnaleŸć i pobrać wymagany element w odpowiednim formacie CAD. Użytkownicy, którzy dysponujš numerem poszukiwanej przez nich częœci, odnajdš jš błyskawicznie dzięki narzędziu wyszukiwania. Aby skorzystać z biblioteki CAD od igus, należy wejœć na stronę: www.igus.com/CAD_files.asp.

ródło: Design World, www.designworldonline.com


Wtorek, 1.09.2009 r.

SWblog.pl – czyli nowy polski blog o SolidWorks

Realizujšc konsekwentnie plany rozwoju inicjatywy, jakš jest CADblog.pl, miło mi poinformować, iż oficjalnie zaczęła już funkcjonować nowa strona – działajšca w ramach CADblog.pl, a w całoœci poœwięcona oprogramowaniu SolidWorks – www.SWblog.pl

Na stronie tej będę starał dzielić się z Państwem swoimi doœwiadczeniami zdobywanymi w czasie pracy z SolidWorks (obecnie z wersjš 2010 beta 2) i aplikacjami wspomagajšcymi jego œrodowisko projektowe. W zakładce „wiadomoœci” zgromadzone będš informacje prasowe pochodzšce zarówno zza Oceanu, jak i dotyczšce naszego rynku, także informacje „archiwalne” – bo z 2008 roku. „Ciekawe linki” – podobnie jak w przypadku CADblog.pl, również tutaj będš odsyłać do różnych przydatnych informacji, które można znaleŸć w sieci, w tym – do zagranicznych blogów poœwięconych SW. „Przeglšd prasy” – jak łatwo się domyœleć obejmie streszczenia publikacji podejmujšcych tematykę zwišzanš z SolidWorks. Myœlę, że nie zabraknie tutaj także relacji z konferencji i wydarzeń organizowanych zarówno przez samš DS SolidWorks Corp, jak i przez działajšcych na naszym rynku resellerów. Zachęcam do odwiedzin, przesyłania opinii i komentarzy i współtworzenia tego „SWblogu”.

Maciej Stanisławski

 CADraport.pl
Korzystajšc z okazji pragnę poinformować, iż trwajš prace nad finalizacjš CADraport.pl. W tym tygodniu wszystkie firmy, które nadesłały swoje zgłoszenia, powinny otrzymać linki do wersji „beta” katalogu, pozwalajšce na weryfikację zawartych tam informacji. Z przyczyn organizacyjnych (i po częœci technicznych) planowane na drugš połowę sierpnia uruchomienie witryny www i opublikowanie specjalnego e-wydania przesunie się na 9-10 wrzeœnia br.


Wtorek, 1.09.2009 r.

ST 2 coraz bliżej...

24 wrzeœnia 2009 w hotelu InterContinental w Warszawie odbędzie się konferencja poœwięcona wprowadzeniu najnowszej wersji Solid Edge with Synchrnous Technology (agenda konferencji poniżej). Organizator, Siemens PLM Software, zaprasza wszystkich użytkowników systemu Solid Edge, a także osoby zainteresowane oprogramowaniem CAD i możliwoœciami, jakie stwarza technologia synchroniczna. Wœród uczestników konferencji rozlosowane zostanie 8 jednodniowych szkoleń poœwięconych pracy z Synchronous Technology

Podczas konferencji zaprezentowane zostanš nowoœci drugiej wersji Solid Edge with Synchronous Technology: rozbudowane możliwoœci modelowania synchronicznego w œrodowisku częœci oraz złożeń, œrodowisko modelowania arkuszy blachy w technologii synchronicznej, wbudowana platforma analizy metodš elementów skończonych dla projektantów – Solid Edge Simulation, wzmocnienie skalowalnego rozwišzania do zarzšdzania danymi (poprzez przeniesienie Solid Edge Insight do najnowszej platformy Microsoft SharePoint), wzmocnienie integracji z oprogramowaniem TeamcenterŽ Express oraz wiele innych ulepszeń wprowadzonych zarówno do modelowania tradycyjnego, jak i do technologii synchronicznej.

Druga częœć konferencji poœwięcona będzie oprogramowaniu Teamcenter (rozwišzanie PLM), które współpracuje z Synchronous Technology, w naturalny sposób kontrolujšc proces zmian w projekcie. Teamcenter zarzšdza historiš zmian zarówno w zakresie konstrukcyjnym jak i technologicznym; pozwala uporzšdkować obieg informacji w firmie – każda zmiana może być poœwiadczona odpowiednim dokumentem (zlecenie projektowe, żšdanie zmiany, protokół odbioru, itp.) zgodnie z obowišzujšcym w firmie standardem/procesem. Zarówno Synchronous Technology, jak i Teamcenter to obsługa wielu obcych formatów inżynierskich, które stajš się w rozwišzaniu Siemens PLM Software równoprawnym elementem każdego projektu i to bez względu na to, w jakim edytorze CAD zostały stworzone.

Siemens PLM Software


Solid Edge jest podstawowym komponentem portfolio Velocity Series™ i łšczy w sobie szybkoœć i elastycznoœć projektowania bezpoœredniego z precyzjš modelowania parametrycznego. Nowoœci najnowszej edycji to:
• Rozbudowa możliwoœci modelowania synchronicznego w œrodowisku częœci oraz złożeń
• Dodanie œrodowiska modelowania arkuszy blachy w technologii synchronicznej
• Wprowadzenie wbudowanej platformy analizy metodš elementów skończonych dla projektantów: Solid Edge Simulation
• Wzmocnienie skalowalnego rozwišzania do zarzšdzania danymi poprzez przeniesienie Solid Edge Insight do najnowszej platformy Microsoft SharePoint oraz wzmocnienie integracji z oprogramowaniem TeamcenterŽ Express
•
Wprowadzenie na bazie sugestii użytkowników wielu ulepszeń do modelowania tradycyjnego i w technologii synchronicznej.


Poniedziałek, 31.08.2009 r.

SolidWorks 2010 beta 3

Dostępna jest już trzecia wersja BETA najnowszego CAD spod znaku SolidWorks

Uruchomiona została  także oficjalna strona poœwięcona najnowszej wersji. Można zaryzykować stwierdzenie, iż dzięki temu ma już ona swojš wirtualnš premierę. Dostęp na stronę (także w języku polskim) można uzyskać poprzez główny baner na stronie, lub bezpoœrednio pod adresem: http://www.solidworkslaunch.com/pl/

www.solidworks.com


Œroda, 26.08.2009 r.

VIII konferencja CNS Solutions, tym razem jako… Multikonferencja

Polska premiera SolidWorks 2010 będzie miała miejsce 5 i 6 paŸdziernika w 12 miastach Polski…

CNS Solutions już po raz ósmy organizuje coroczne spotkanie sympatyków oprogramowania SolidWorks. Tym razem, w odpowiedzi na sugestie uczestników wczeœniejszych konferencji, spotkania będš miały nowš formę – multikonferencji odbywajšcej się w 12 miastach Polski w cišgu dwóch dni. W ten sposób CNS chce zminimalizować wysiłki logistyczne wszystkich uczestników i dotrzeć do większego grona zainteresowanych rozwišzaniami dla przemysłu.

Tematem przewodnim multikonferencji będzie premiera SolidWorks 2010. Specjaliœci CNS Solutions przedstawiš najnowsze rozwišzania z zakresu 3D CAD, CAE, PDM – komputerowego wspomagania projektowania, analiz inżynierskich i zarzšdzania.

Terminarz: 

5 paŸdziernika 2009
• Rzeszów – Dwór Ostoya
• Katowice – Biuro CNS Solutions

• Poznań – Centrum szkoleniowo - konferencyjne MALTA
• Białystok – Villa Tradycja
• Bydgoszcz – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
• Radom – Centrum Kształcenia Praktycznego

6 paŸdziernika 2009
• Kraków – Hotel Mikołajki
• Wrocław – Biuro CNS Solutions
• Szczecin – Hotel Rycerski
• Olsztyn – Hotelik Warmiński
• Gdańsk – Hotel Galion
• Warszawa – Biuro CNS Solutions

Agenda Multikonferencji
9:00 – 9:30 Rejestracja
9:30 – 11:00 Wstęp, Nowoœci SolidWorks 2010, 3D Via Composer
11:00 – 11:15 Przerwa kawowa
11:15 – 13:45 Nowoœci SolidWorks, Simulations, PDM
13:45 – 14:30 Lunch
14:30 – 15:00 Zakończenie

Formularz rejestracji dostępny tutaj


Wtorek, 25.08.2009 r.

O obróbce mechanicznej i nie tylko

...innymi słowy dostępny jest już trzeci z kolei zeszyt „Praktycznych rozwišzań”, periodyku wydawanego
i udostępnianego bezpłatnie przez twórców portalu
www.e-technolog.pl

Podobnie jak poprzednio, również teraz warto zainteresować się zawartoœciš najnowszego wydania. Opisuje ciekawy problem zwišzany z obróbkš stosunkowo skomplikowanego detalu, naprawionego wczeœniej metodš napawania. Aby zrealizować zadanie, technolodzy musieli zlecić zaprojektowanie specjalnych narzędzi skrawajšcych... Ciekawy przypadek, tym ciekawszy, że... z życia wzięty.

www.e-technolog.pl


Czwartek, 20.08.2009 r.

Polskie wersje Solid Edge 2 i 3D, SolidWorks 2010 (beta) i nie tylko...

Sierpniowe wydanie już dostępne, a jeszcze w tym miesišcu – wydanie specjalne obejmujšce m.in. CADraport.pl! Więcej informacji o „Raporcie”, a także o tytułowym spolszczeniu Solid Edge zarówno w darmowej wersji 2D Drafting, jak i w pełnej 3D z Synchronous Technology, można znaleŸć w kompletnym wydaniu pdf do pobrania z Archiwum...

To wydanie dobitnie œwiadczy o tym, iż trwa nadal (chociaż powoli dobiega końca) okres urlopowo-wakacyjny. Nie zmienia to faktu, iż również w tym numerze pojawiajš się nowe materiały, a także kontynuacja cyklu o BRL-CAD. Bohaterem okładki jest niezapomniany powstańczy samochód pancerny „Kubuœ”, o którym można było już poczytać na stronie blogowej. Więcej – wewnštrz numeru, w tym także o rozwišzaniu problemu z monitorami, które nie chciały pracować z SolidWorks 2009, o pobraniu beta wersji SW 2010 i o testowaniu Astroida (manipulatora 3D firmy Spatial Freedom) w nowym œrodowisku. Większoœć tych informacji można znaleŸć w artykule pt.: Z doœwiadczenia „użytkownika”...
A w alfabecie wymiany danych – opisujemy format *.dwf. Zastanawiamy się także, czy systemy „CAM” powinny interesować także „CADowców”.
Zachęcamy do pobierania, lektury, a póŸniej – do dzielenia się uwagami na forum CADblog.pl

Redakcja


Czwartek, 20.08.2009 r.

Program „ESP” daje pierwsze rezultaty

Bezrobotni inżynierowie korzystajš z bezpłatnej licencji, poznajš oprogramowanie i sš w stanie otrzymać nowš posadę...

Nick Cook nie œledził rynku ofert rynku pracy i nie myœlał o jej zmianie do momentu, kiedy kryzys ekonomiczny w brutalny sposób wpłynšł na jego życie. Inżynier pracujšcy dla przemysłu lotniczego – nagle znalazł się bez pracy. Na szczęœcie stosunkowo szybko dowiedział się, że jedno z lokalnych przedsiębiorstw należšce do Aerocet (www.aerocet.com) – działajšce w branży lotniczej (wytwarzajšce m.in. nowoczesne kompozytowe pływaki dla wodnosamolotów), poszukuje nowych pracowników. Cóż z tego, skoro zatrudnieni tam inżynierowie pracujš w systemach SolidWorks, a Cook w całej swojej karierze używał innych programów CAD...

Skontaktował się z SolidWorks Corp. (grupa Dassault Systemes) i został poinformowany o możliwoœci skorzystania z Pakietu Aktywizacji Zawodowej Inżynierów (ang. Engineering Stimulous Package). Po tygodniu poinformował dyrekcję Aerocet, iż bierze udział w programie zorganizowanym przez producenta preferowanego przez nich systemu CAD. Doceniajšc jego inicjatywę i zaangażowanie, Aerocet postanowiło dać mu szansę nie czekajšc na wyniki i... zatrudniło go. „Amerykański sen?” W pewnym sensie – tak.

Ponad 9 000 uczestników
Przypadek Nicka Cook’a to tylko jedna z pomyœlnie zakończonych historii uczestnika Programu Aktywizacji Zawodowej. Działania trwajšce od 6 kwietnia do chwili obecnej sprawiły, że:
• więcej niż 1 na 10 uczestników zdšżył znaleŸć nowe zatrudnienie na stanowisku inżyniera w okresie od kwietnia do połowy lipca,
• ponad 80 uczestników uzyskało certfikat CSWAs (Certified SolidWorks Associates),
• kolejnych 253 aktywnie uczestniczy w procesie certyfikacji,
• ponad 60 autoryzowanych resellerów SolidWorks organizuje darmowe szkolenia dla uczestników Programu ESP (w Stanach Zjednoczonych i Europie),
• resellerzy oferujš ponad 100 zróżnicowanych sesji szkoleniowych

 Program ESP sprawił także, że grono osób już znajšcych podstawy pracy w SolidWorks, uczestniczšc w jego ramach zdšżyło podnieœć swoje kwalifikacje i umiejętnoœci, korzystajšc z zaawansowanych szkoleń.

Program działa przez cały czas
...i cały czas przynosi efekty. Na naszych łamach pisaliœmy już o ESP, teraz warto tylko przypomnieć, że na Program Aktywizacji Zawodowej Inżynierów składajš się m.in. darmowe licencje, samouczki, podręczniki, video-prezentacje i tutoriale, możliwoœć odbycia szkoleń, ale także pomoc w znalezieniu zatrudnienia.
– ESP sprawiło, że na œwiecie zwiększa się społecznoœć usatysfakcjonowanych użytkowników, a oni decydujš o naszym powodzeniu i sukcesie – powiedział Fiedler Hiss, vice-dyrektor ds. rozwoju produktu w DS SolidWorks. – Mamy œwiadomoœć tego, że wielu z nich zaufało nam na samym poczštku istnienia naszej firmy, zaangażowało się w doskonalenie naszych produktów, teraz mamy okazję zrewanżować się m.in. w ten właœnie sposób. ESP okazało się właœnie tym, co powinniœmy zrobić w odpowiedzi na obecnš trudnš rynkowš sytuację – dodaje.

O tym, co zawiera pakiet Aktywizacji zawodowej Inżynierów, a także – jak zostać uczestnikiem tego programu, można dowiedzieć się pod adresem: www.solidworks.com/ESP, lub na polskich stronach VAR.


Czwartek, 20.08.2009 r.

Samochodem od CAD’a do reklamy

Fotorealistyczne wirtualne modele ponad 240 pojazdów BMW będš wykorzystywane w licznych materiałach promocyjnych

Autodesk, Inc. ogłosił, że Grupa BMW oraz Autodesk Consulting podpisały umowę dotyczšcš automatyzacji procesu tworzenia zasobów marketingowych z projektów CAD oraz tworzenia fotorealistycznych, animowanych modeli samochodów BMW, MINI oraz Rolls-Royce. Autodesk, we współpracy z Mackevision, dokona przeniesienia danych projektowych modeli samochodów do programów Autodesk Maya oraz Autodesk Showcase przeznaczonych do animacji oraz renderingu. Fotorealistyczne, wirtualne modele posłużš do tworzenia materiałów marketingowych na etapie poprzedzajšcym rozpoczęcie produkcji, w tym reklam telewizyjnych, broszur oraz informacji podawanych na stronach internetowych firmy.
 – Wykorzystanie danych projektowych do celów marketingowych zrewolucjonizuje sposób reklamowania przemysłu motoryzacyjnego w publikacjach drukowanych, Internecie oraz w telewizji – mówi Karim Salabi, Wiceprezes Autodesk, Visual Communication Group. – Zastosowanie oprogramowania komputerowego do tworzenia wizualizacji reklamowych umożliwi firmom motoryzacyjnym promocję nowych pojazdów bez koniecznoœci tworzenia kosztownych prototypów. Takie podejœcie uwalnia nowy, kreatywny potencjał, umożliwiajšc reklamodawcom tworzenie fascynujšcego kierunku sztuki, który jednoczeœnie byłby trudny i kosztowny do urzeczywistnienia w przypadku tradycyjnej fotografii.

 W cišgu kolejnych trzech lat Autodesk we współpracy z Mackevision stworzy ponad 240 wirtualnych modeli pojazdów z grupy BMW. Autodesk Consulting będzie œwiadczyć usługi z zakresu Autodesk Creative Bridge w celu stworzenia wizualnej organizacji pracy dla BMW, która umożliwi wykorzystanie trójwymiarowych projektów dla obniżenia kosztów produkcji, równoczeœnie zwiększajšc ich kreatywnoœć.  Mackevision, firma specjalizujšca się w komputerowych wizualizacjach danych motoryzacyjnych, zajmie się przetwarzaniem obszernych zasobów danych projektowych pod nadzorem zespołu doradczego Autodesk.

Byłoby idealnie, gdyby w ramach wspomnianych działań marketingowych, firmy zgodziły się udostępniać do pobrania wybrane modele 3D prezentowanych samochodów – przyp. redakcji.                

www.autodesk.pl


Wtorek, 11.08.2009 r.

Synchronous Technology II: w jaki sposób zamienić rosnšce oczekiwania klientów w pożšdane produkty? Konferencja już we wrzeœniu!

Znany jest już termin oficjalnej polskiej premiery nowej wersji Synchronous Technology, a dokładniej Solid Edge ST 2. Będzie miała ona miejsce 24 wrzeœnia w Warszawie w hotelu Intercontinental. Udział w konferencji jest bezpłatny, wymaga jednak wczeœniejszej rejestracji. Wœród uczestników zostanie rozlosowanych 8 jednodniowych szkoleń dotyczšcych pracy z Synchronous Technology!

AGENDA
9.00   – 9.30      Rejestracja goœci, powitalna kawa i poczęstunek
9.30   – 9.45      Wprowadzenie: Pozycja Siemens PLM Software na rynku, Marek Wajda/Wojciech Zdun
9.45   – 11.15    Solid Edge with Synchronous Technology – cz.1, Tomasz Jęczarek
11.15 – 11.30    Przerwa kawowa
11.30 – 13.00    Solid Edge with Synchronous Technology – cz.2, Tomasz Jęczarek
13.00 – 13.45    Lunch w restauracji Hemisphere
13.45 – 14.45    Synchronous Technology i Teamcenter, cz.1, Roman Korzus, Michał Poprawski
14.45 – 15.00    Przerwa kawowa
15.00 – 16.00    Synchronous Technology i Teamcenter, cz.2, Roman Korzus, Michał Poprawski
16.00 – 16.15    SpacePilot PRO – najbardziej zaawansowany 3D manipulator firmy 3Dconnexion, Mieczysław Trzciński, 3Dconnexion  
16.00 – 17.00    Losowanie nagród, dyskusja

Więcej informacji, a także formularz rejestracji, znajdš Państwo tutaj.

ródło: Siemens PLM Software


Wtorek, 11.08.2009 r.

Service Pack dla SolidWorks 2009

Mimo, iż już niebawem zaprezentowana zostanie oficjalnie najnowsza wersja oprogramowania SolidWorks 2010, producent nie zapomina o użytkownikach dotychczasowej wersji. Z myœlš o nich przygotowana została najnowsza wersja aktualizacji SP 4.1 oprogramowania SolidWorks 2009

Jest to już pełna wersja Service Packa. Wszyscy użytkownicy posiadajšcy usługę aktualizacji mogš pobrać najnowsze uaktualnienie do SolidWorks 2009 ze strony: http://www.solidworks.com/customerportal. Następnie w dziale Software and Updates dostępne sš składniki aktualizacji.
Można również automatycznie uaktualnić SolidWorks 2009 za pomocš Menedżera Instalacji SolidWorks (Start > Programy > SolidWorks Installation Manager). W pierwszej kolejnoœci Menedżer Instalacji SolidWorks aktualizuje się do najnowszej wersji, potem następuje weryfikacja numeru seryjnego SolidWorks, okreœlenie pakietu i składników do aktualizacji i pobieranie plików.
 Kolejnš, znanš z poprzednich wersji metodš aktualizacji jest instalacja poprawek wykorzystujšc do tego narzędzie do sprawdzania aktualizacji znajdujšce się w menu Pomoc > SprawdŸ czy istniejš aktualizacje.

W razie pojawienia się niejasnoœci, użytkownicy systemu mogš skontaktować się z Działem Wsparcia Technicznego CNS Solutions telefonicznie lub za pomocš poczty elektronicznej pod adresem: dwt@cns.pl

www.cns.pl


Wtorek, 11.08.2009 r.

30 dni za darmo

Oferta 30-dniowych bezpłatnych testów oprogramowania Solid Edge

Więcej niż multimedialny pokaz i więcej niż bezpłatna wersja Solid Edge 2D; teraz każdy zainteresowany ma możliwoœć przetestowania pełnej wersji Solid Edge na swoich własnych danych, na swoim komputerze.
Wersja testowa oprogramowania Solid Edge zostanie dostarczona bezpoœrednio przez wykwalifikowanego pracownika firmy Siemens lub certyfikowanego Partnera Handlowego Solid Edge, który zapewni prawidłowy przebieg instalacji oraz poprawne działanie oprogramowania. Podczas tej wizyty potencjalni użytkownicy będš oczywiœcie mieli możliwoœć zadawania pytań i uzyskania porady w zakresie użytkowania oprogramowania.

ródło: Siemens PLM Software

Pomocš w trakcie przeprowadzania własnych prób może okazać się podręcznik „Pierwsze kroki w Solid Edge ST”, dostępny w pliku pdf także na naszej stronie – w dziale Download.


Poniedziałek, 10.08.2009 r.

Nowa wersja sterownika dla  SpacePilot’a PRO

3Dconnexion, a Logitech company, udostępniła dzisiaj najnowszš wersję sterownika do nowego modelu SpacePilot™ PRO ulepszajšc tym samym funkcjonalnoœć asystenta kolorowego LCD, który zapewnia szybki dostęp do ważnych komend i informacji bez koniecznoœci przerywania toku pracy

Nowy sterownik pomaga użytkownikom lepiej poznać ich aplikacje 3D, pozwalajšc im przeglšdać istotne informacje o modelu 3D oraz œledzić nazwy komend aktywowanych poprzez przyciœnięcie Inteligentnych Klawiszy Funkcyjnych od razu na wyœwietlaczu.
– Asystent LCD charakterystyczny dla urzšdzenia SpacePilot PRO zaprojektowany został z tak zwanš otwartš architekturš, która pozwala na wprowadzenie nowych właœciwoœci tej funkcji – powiedział Dieter Neujahr, Prezydent 3Dconnexion. – Nowa wersja sterownika jest tego przykładem, wprowadza bowiem większš integrację między myszkami 3D a wspomaganymi aplikacjami CAD...

Nowa wersja sterownika wnosi kilka udoskonaleń, które będš przydatne dla inżynierów wykorzystujšcych z asystenta LCD w urzšdzeniu SpacePilot PRO, m.in.:

• Aplet Właœciwoœci Modelu: Aplet ten umożliwia inżynierom szybki przeglšd najważniejszych danych modelu 3D na wyœwietlaczu SpacePilot’a PRO, co zwiększa produktywnoœć i ułatwia współpracę grup roboczych. Nowy aplet jest kompatybilny z SolidWorks™, Autodesk Inventor™, Pro/ENGINEERŽ oraz NX™ i zapewnia profesjonalistom szybki dostęp do istotnych statystyk modelu, takich jak rozmiar i typ pliku, data i czas utworzenia, nazwisko osoby, która jako ostatnia edytowała projekt, jak również informacje o masie, objętoœci i gęstoœci;

• Powiadomienie o Inteligentnych Klawiszach Funkcyjnych: Nowe, wizualne potwierdzenie w formie łatwego do przeglšdu okienka pop-up pokazuje użytkownikom, który Inteligentny Klawisz Funkcyjny został aktywowany, bez względu na to, jaki aplet jest aktualnie uruchomiony w asystencie LCD. Ta nowa właœciwoœć ulepsza współpracę projektanta ze SpacePilot’em PRO, zapewniajšc większš kontrolę nad œrodowiskiem projektowym.

Nowoœciš w tej wersji sterownika sš także zaktualizowane ustawienia domyœlne klawiszy dla SolidWorks przypisane do Inteligentnych Klawiszy Funkcyjnych modelu SpacePilot PRO oraz klawiszy ustawień prędkoœci w modelach SpaceExplorer™ i SpacePilot™. Popularny skrót klawiszowy „S” w SolidWorks został dodany jako komenda domyœlna, gwarantujšc projektantom szybszy dostęp do paska skrótów komend.
O ile wštpliwoœci może budzić zasadnoœć implementacji funkcjonalnoœci pozwalajšcej na wyœwietlanie... maili na opisywanym wyœwietlaczu LCD, to powyżej przytoczone możliwoœci wydajš się istotnie zwiększać możliwoœci urzšdzenia.

 www.3Dconnexion.com

O SpacePilot Pro czytaj także tutaj


Wtorek, 04.08.2009 r.

Wakacyjny czas szkoleń

Warto œledzić kalendarz i... strony dostawców oprogramowania. Albo przynajmniej odwiedzać naszš zakładkę Aktualnoœci. W sierpniu użytkownicy systemów SolidWorks i Autodesk mogš znaleŸć bowiem dla siebie dosyć atrakcyjnš ofertę ciekawych szkoleń.

Kalendarz najbliższych szkoleń dla użytkowników SolidWorks organizowanych w Warszawie przez CNS Solutions, w których można jeszcze wzišć udział, przedstawia się następujšco:
• SolidWorks – podstawy modelowania i rysunki, 10-12 sierpnia
• SolidWorks – zaawansowane powierzchnie, 17 sierpnia
• SolidWorks – zaawansowane modelowanie częœci i złożeń, 18-19 sierpnia

W ofercie firmy CNS Solutions można znaleŸć także nowe szkolenia dla inżynierów, którzy chcš wyjœć poza granice podstawowej obsługi SolidWorks:

• CAD/CAE w przetwórstwie tworzyw sztucznych – szkolenie przedstawiajšce narzędzia SolidWorks poœwięcone projektowaniu dla przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych. Omawiajšce założenia i metodykę modelowania CAD oraz pokazujšce zastosowanie i współpracę programów: SolidWorks, IMOLD oraz SimpoeWorks.

• API w SolidWorks dla każdego – szkolenie dla inżynierów nie będšcych programistami, którzy chcš wyjœć poza granice konwencjonalnej obsługi SolidWorks oraz zostać profesjonalistš w œwiecie nowoczesnego inżyniera. Zagadnienia omawiane i wykonywane podczas szkolenia, w sposób łatwy i przejrzysty, pozwolš każdemu przyswoić niezbędnš wiedzę do programowania aplikacji w œrodowisku SolidWorks.

Szkolenia odbywajš się w godzinach 8:00 - 16:00 w małych kameralnych grupach liczšcych maksymalnie do 10 osób. Szkolenie prowadzone jest przez profesjonalnych trenerów z międzynarodowymi certyfikatami i wyższym wykształceniem technicznym. Po każdym szkoleniu wydawany jest stosowny „Certyfikat ukończenia szkolenia”. Więcej informacji: www.cns.pl

Ciekawš propozycję ma także firma PROCAD S.A. Wakacyjny rabat sprawia, że osoby, które zdecydujš się na wykupienie szkolenia w najbliższych dniach, zapłacš za nie niecałe 700 złotych. Promocja dotyczy szkolenia z AutoCAD (od I do III stopnia), a zainteresowani mogš wybrać dowolnš placówkę PROCAD, w której szkolenie odbędš. Wszyscy uczestnicy po ukończeniu szkolenia otrzymajš „Międzynarodowy Certyfikat Autodesk”. Terminy szkoleń i więcej informacji można znaleŸć pod adresem: www.procad.pl/szkolenia.


Wtorek 4.08.2009 r.

„Prawdziwe 3D” i symulacja obróbki

Najnowsza generacja oprogramowania do symulacji wytwarzania firmy NUM Corporation łšczy w sobie nie tylko symulację samego procesu wytwarzania i obróbki, ale także monitorowanie kolizji. „True 3D” – bo o nim tutaj mowa, wydaje się dobrym uzupełnieniem systemów CAM w zakresie optymalizacji procesów obróbczych...

Oprogramowanie to pozwala na wirtualne œledzenie i optymalizowanie procesu wytwarzania. Swym zakresem obejmuje m.in. symulację wytwarzania kół zębatych, obróbkę drewna, obróbkę wysokowydajnš, cięcie itp. Pozwala na symulowanie wielu różnych maszyn, korzystajšcych często ze skrajnie odmiennych technologii. W jaki sposób? Posiada zaimplementowane wiele bloków pozwalajšcych na konfigurowanie dowolnych zestawów maszyn CNC, obejmujšcych m.in. Ÿródłowe kody CNC, ale także panele operatorskie przemysłowych komputerów PC, funkcjonalnoœci programowalnych sterowników PLC, panele interfejsów HMI (Human Machine Interface – Interfejs Człowiek-Maszyna), moduły I/O, wiele typów serwomotorów stosowanych w maszynach CNC i wiele, wiele innych.

Więcej informacji: www.num.com
ródło: Design World


Poniedziałek, 3.08. 2009 r.

Powstanie ’44 w œwiecie komputerowej animacji

„Himmler przysłał mnie tu, żebym stworzył symbol. Wypalę to miasto do fundamentów i każę zaorać, jak Rzymianie Kartaginę. Wyrosnš tu drzewa, ptaki uwijš gniazda, wrócš stada jeleni. I wilki.”

Oskar Wanger, Oberfuehrer SS

 15 lipca 2009 miała miejsce prezentacja projektu „HARDKOR 44” autorstwa Tomka Bagińskiego, studia Platige Image oraz... Muzeum Powstania Warszawskiego. Uznaliœmy, że sierpień będzie najlepszym momentem na zamieszczenie tej informacji, która chociaż nie jest bezpoœrednio zwišzana z zagadnieniami CAD, to jednak powinna wzbudzić zainteresowanie, poza oczywistymi względami - także z powodu szerokiego zakresu wykorzystania możliwoœci animacji 3D...
I faktycznie, jak widać chociażby z galerii prac dostępnej na stronie www.platige.com, rozpoczęto prace nad pełnometrażowym filmem o Powstaniu Warszawskim „HARDKOR 44”. Tomek Bagiński, twórca nominowanej do Oscara „Katedry”,  przygotowuje wraz ze studiem Platige Image na zlecenie Muzeum Powstania Warszawskiego film, który zostanie zrealizowany w technice, w jakiej powstawały ekranizacje słynnych komiksów „300” oraz „Sin City”. Wystšpiš w nim prawdziwi aktorzy, a œwiat filmowy zostanie stworzony przy pomocy technik komputerowych.

Projekt „HARDKOR 44” zawiera wszystkie elementy niezbędne do stworzenia wielowymiarowej, wartkiej i poruszajšcej do głębi produkcji filmowej.
– Doœwiadczenie i dotychczasowy dorobek Muzeum Powstania Warszawskiego w połšczeniu z dokonaniami reżysera i jego współpracowników gwarantujš powodzenie tego wyjštkowego projektu – powiedział Piotr Œliwowski, koordynator projektu „HARDKOR 44” ze strony Muzeum Powstania Warszawskiego.

W filmie „HARDKOR 44” Powstańcy będš piękni, uœmiechnięci, uzbrojeni w różne rodzaje broni, dziewczęta młode i odważne.  Wszyscy majš przypominać bohaterów z amerykańskich komiksów. Niemcy walczšcy z Powstańcami to postacie przypominajšce cyborgi i wynaturzone potwory-roboty. Dlaczego przyjęto takš konwencję? O tym w streszczeniu scenariusza za chwilę. Ale dzięki animacji komputerowej uda się stworzyć opowieœć z niezwykłymi efektami specjalnymi, która zainteresuje młodego odbiorcę.

 

 

– Powstanie Warszawskie to temat przez filmowców niedotykany od lat, choć rozmaite projekty również od dawna były wielokrotnie zapowiadane. Potencjał filmowy tego wydarzenia jest ogromny, i szkoda, że cišgle niewykorzystany. Liczę na to, że wczeœniej czy póŸniej produkcja podnoszšca temat Powstania dojdzie do skutku, ale w międzyczasie chciałem się podzielić projektem, który też o ten temat zahacza, jednak w sposób nieco nietypowy – powiedział w trakcie konferencji reżyser Tomasz Bagiński.– Od wielu lat chodzę z myœlš o zupełnie innym niż te tradycyjnie przyjęte, sposobie filmowania i opowiadania ważnych wydarzeń z historii Polski. W szczególnoœci Powstania Warszawskiego. Sposobie mogšcym zainteresować nie tylko widza polskiego, ale spokojnie „bronišcego się” też w skali œwiata. To jest polskie lšdowanie w Normandii, nalot Drezna i Pearl Harbor w jednym. Fantastyczne, filmowe historie majšce szanse uwieœć widza z każdego miejsca na ziemi. (...) współczesna widownia jest otwarta na nowe pomysły i ostatnie lata przyniosły nam na to parę dowodów. Chciałbym podejœć do opowieœci z Powstania Warszawskiego zupełnie inaczej niż zostaliœmy przyzwyczajeni. Nie na kolanach, chylšc głowę przed ofiarami i smutnym polskim losem. Nie w brudzie, pokazujšc beznadzieję zrywu i ponure œmierci młodych Polaków w kanałach i wypalonych piwnicach. Chciałbym podejœć do tego ta,k jakbym opowiadał pewnš mitologię, trochę odrealniony œwiat archetypów (...) – dodaje.

Streszczenie scenariusza
Schyłek lata 1944. Warszawa jest częœciowo opanowana przez Powstańców, Niemcy przegrupowujš się. Na rozkaz najwyższych władz do miasta skierowany zostaje doborowy, eksperymentalny oddział słynšcego z okrucieństwa Wagnera. Oszpecony SS-man ma za zadanie nie tylko zgnieœć opór Polaków, ale przede wszystkim uczynić z zagłady Stolicy przykład dla innych okupowanych przez Rzeszę krajów. Tymczasem w ogarniętym chaosem mieœcie pojawia się Arnold – były żołnierz, który w niejasnych okolicznoœciach zniknšł po kampanii wrzeœniowej. Kompletuje on ekipę nietypowych specjalistów - sš to przestępcy i outsiderzy, a nawet kolaboranci. Razem z nimi planuje brawurowš akcję, w której stawkš sš łupy wojenne należšce do samego Wangera.

 

 

W rzeczywistoœci gra idzie o najwyższš stawkę, a niebezpieczeństwo jest ogromne. Wanger sprowadził do Warszawy eksperymentalny oddział cyborgów bojowych, osławione wunderwaffe zdolne do zmiażdżenia Warszawy i odwrócenia losów wojny. Morderczo precyzyjne maszyny inicjujš nierównš grę z powstańcami. Cel Wangera jest prosty: zrównać miasto z ziemiš.

Ludzie Arnolda nie spodziewajš się starcia z takim przeciwnikiem, zarazem - sš jedynymi, którzy sš w stanie takie starcie przetrzymać i przejšć inicjatywę. Pod gradem kul, podczas starcia z nieludzkim wrogiem zweryfikujš  prawdę o sobie…

Więcej informacji, a także galeria zdjęć, na stronach:
http://hardkor44.pl/

http://www.platige.com/index.php?lng=pl&tu=57


Pištek, 31.07.2009 r.

Nowe publikacje dostępne on-line

Twórcy portalu e-etchnolog.pl dotrzymujš obietnic. Ukazał się nowy zeszyt praktycznego poradnika ich autorstwa, tym razem podejmujšcy tematykę... spawania tworzyw sztucznych, na przykładzie zbiornika wykonanego z polipropylenu.

W ten sposób istotnie udaje im się przekazywać informacje praktyczne, których niestety bardzo często brakuje zarówno w sieci, jak i tradycyjnych, papierowych publikacjach. Bezpoœredni dostęp do nowego wydania znajdš Państwo tutaj.
W tym miesišcu ukazało się także coœ, co może zainteresować wszystkich użytkowników systemów Autodesk. Dostępny jest bowiem kolejny (po półrocznej przerwie) numer czasopisma wydawanego przez MuM, pt.: „Kreator”. W najnowszym wydaniu można znaleŸć dużo informacji na temat nowoœci dostępnych w œrodowisku Inventor 2010, AutoCAD Electrical i Autodesk Vault. Zainteresowanych odsyłamy na stronę http://www.mum.pl/PL_Publikacje_Kreator.CAD.
Sporym zainteresowaniem cieszy się także podręcznik SolidEdge ST, udostępniony przez nas, za zgodš Siemens PLM Software, w dziale Download. „Pierwsze kroki” pozwalajš w szybki i intuicyjny sposób podjšć pracę w SolidEdge, wykorzystujšc możliwoœci tkwišce w narzędziach ST.

Życzymy miłej, weekendowej lektury, która pozwoli skrócić Państwu czas w oczekiwaniu na kolejne wydanie CADblog.pl J (dostępne już z końcem przyszłego tygodnia).

ms


Pištek, 31.07.2009 r.

Testować, testować i jeszcze raz...

...testować. Chyba tego oczekujš od nas dostawcy oprogramowania CAD i pokrewnych, udostępniajšc kolejne wersje swoich produktów. Od ubiegłego tygodnia można testować już m.in. SolidWorks 2010 w wersji Beta...

Istotnie, zbliża się termin wydania nowej wersji SolidWorks. Niecierpliwi mogš jednak pobrać wspomnianš wersję testowš ze strony http://www.solidworks.com/sw/support/beta.htm. Jak wszystkie systemy CAD, także SolidWorks  z roku na rok wzbogacany jest o szereg nowych funkcji, a większoœć z nich wynika z potrzeb i sugestii użytkowników. Wszystkie nowe funkcje sš opracowywane i testowane w obrębie firmy oraz beta-testerów, czas wersji Beta jest końcowym etapem kontroli funkcjonowania produktu. Dzięki użytkownikom SW testowany jest na wielu konfiguracjach sprzętowych, co w efekcie daje obraz stabilnoœci oprogramowania dla SW Corporation.

Kolejnym „Solid”, który można testować, wypróbowujšc jego funkcjonalnoœci zwišzane z Synchronous Technology, jest Solid Edge ST firmy Siemens PLM Software, dostępny m.in. dla osób, które zarejestrujš się na Forum Użytkowników Siemens PLM Software (adres www forum można znaleŸć m.in. w zakładce „Ciekawe linki” na naszej stronie).

Podobne do ST możliwoœci ma nowy Inventor, wyposażony w Fusion Technology. Od końca czerwca br. dostępna jest jego wersja testowa, którš można pobrać ze strony producenta. Więcej na temat zarówno Synchronous, jak i Fusion Technology, pisaliœmy w numerze 2(3) maj 2009 (tutaj link do fragmentu artykułu, którego pełna treœć dostępna jest – oczywiœcie bezpłatnie – w pliku pdf w Archiwum).

Sezon „ogórkowy” w pełni. Może warto wykorzystać upływajšce letnie dni i znaleŸć chwilę czasu na to, by zainstalować i pobawić się wersjami testowymi wspomnianych programów.

 ms


Czwartek, 23.07.2009 r.

34 strony na 23 lipca...

Tym razem stron jakby mniej, ale za to jakże ciekawie – przynajmniej takš mamy nadzieję.
Od dzisiaj dostępny jest nowy numer naszego e-czasopisma

Tematem numeru, takim „tematem na wakacje”, jest pierwszy odcinek nowego cyklu „Niesamowite konstrukcje”, poœwięcony zagranicznym pomysłom i ich realizacjom. Pomysłom nie zawsze racjonalnym, ale interesujšcym zarówno z punktu widzenia samej koncepcji, jak i jej praktycznej realizacji. Nowoczesny wyczynowy silnik widlasty, chłodzony cieczš, odlewany w... piasku? Proszę bardzo! Co ciekawe, potrafi rozpędzić rekordowy bolid do prędkoœci powyżej 350 mil na godzinę.

Dla osób zaczynajšcych zawodowš przygodę z systemami CAD prezentujemy... darmowy, w pełni profesjonalny program pozwalajšcy na projektowanie w 2D – Solid Edge 2D Drafting. Tym, którzy dysponujš pewnymi możliwoœciami finansowymi, przybliżamy sposób wejœcia w posiadanie kompletnego stanowiska CAD wyposażonego w SolidWorks. Po raz pierwszy na naszych łamach zagoœcił także poradnik dla użytkowników systemów PTC, poœwięcony wybranym zagadnieniom modelowania powierzchniowego.

I chyba jako pierwsi w Polsce prezentujemy nakładkę umożliwiajšcš... sterowanie głosowe (za poœrednictwem wydawanych poleceń) jednym z popularnych systemów CAD 3D. Zachęcamy do lektury i zapraszamy do dzielenia się swoimi uwagami,
opiniami, a także – do rejestracji na Forum Czytelników CADblog.pl...

Redakcja     


Wtorek, 21.07.2009 r.

Nowa wersja Femap

Siemens PLM Software zapowiedziało wydanie aktualizacji oprogramowania Femap. Wersja 10.1 trafi do klientów już w przyszłym miesišcu

Najnowszy Femap ma oferować szereg ciekawych możliwoœci, wœród których znajdš się między innymi nowe funkcje modelowania, analizowania i wizualizacji zjawisk w oparciu o metodę elementów skończonych (MES, ang. FEA) oraz usprawnienia majšce na celu zwiększenie wydajnoœci korzystania ze œrodowiska symulacyjnego. Rozszerzono możliwoœci postprocesora, poprawiono integrację aplikacji z oprogramowaniem NX Nastran, a także zoptymalizowano mechanizm jej działania.
Zgodnie z zapowiedziami, Femap 10.1 dostępny będzie w sierpniu.

ródło: www.cad.pl
Więcej informacji:  http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/


Wtorek, 21.07.2009 r.

Symulacja wtrysku za free!

Firma Simpoe – Gold Partner SolidWorks – jest producentem programu SimpoeWorks, służšcego do przeprowadzania symulacji wtrysku. Teraz każdy zainteresowany wykorzystaniem tej aplikacji ma do dyspozycji jej bezpłatnš wersję...

Œrodowisko Simpoe jest w pełni zintegrowane z programem SolidWorks. Wszystkie kroki majšce na celu przygotowanie do analizy, jak również prezentacja wyników, odbywajš się w oknie SW. Program jest łatwy w obsłudze i przyjazny użytkownikowi, a przygotowanie procesu analizy odbywa się „krok po kroku”. Utworzenie siatki (mesh) bryłowej lub skorupowej, nadanie materiału (wybranie z biblioteki), wybranie rodzaju maszyny, ustawienie parametrów wtrysku i... gotowe. Program podpowiada użytkownikowi ustawiajšc parametry automatycznie, jednak użytkownik ma pełnš kontrolę nad ustawieniami przygotowywanego procesu.

Dostępna jest również darmowa wersja oprogramowania, nazwana e-SimpoeWorks, która pozwala na zapoznanie się z interfejsem SimpoeWorks. Jest to wersja znacznie ograniczona i oferuje tylko podstawowe wyniki symulacji z zakresu wypełniania gniazda. Bardzo ważnš zaletš tej wersji jest możliwoœć pełnego wglšdu w wyniki symulacji wykonanej w komercyjnych wersjach programu.

Możliwoœci e-SimpoeWorks:
• Automatyczne utworzenie siatki MES
• Wybór materiału
• Wybór punktu wtrysku
• Okreœlenie parametrów procesu
• Symulacja wypełniania gniazda

 Program można pobrać m.in. ze strony CNS Solutions

ródło: www.cns.pl, www.3dcad.pl


Poniedziałek, 20.07.2009 r.

Dassault Systemes wprowadza na rynek V6R2010

V6 z zaawansowanymi rozwišzaniami i ofertš nowego PLM Express dla małych i œrednich przedsiębiorstw 

Korporacja Dassault Systèmes, jeden z liderów w dziedzinie rozwišzań 3D i zarzšdzania cyklem życia produktów (PLM), ogłosił wprowadzenie na rynek V6R2010, najnowszego wydania swojej platformy systemowej. Ta wersja wprowadza 42 nowe produkty wspierajšce procesy biznesowe we wszystkich branżach oraz nowš ofertę – V6 PLM Express –przygotowanš specjalnie dla małych i œrednich przedsiębiorstw oraz małych zespołów w obrębie dużych organizacji. V6R2010 obejmuje także rewolucyjne możliwoœci bezpoœredniego modelowania i symulacji realistycznych, dostosowane dla potrzeb osób nie będšcych specjalistami w tym zakresie.

– Majšc za cel przekształcenie naszych procesów inżynierskich na całym œwiecie, musieliœmy zastšpić istniejšce, różnorodne rozwišzania jednym, w pełni zintegrowanym – komentuje Odile Desforges z działu inżynierii i jakoœci koncernu Renault. – Chcieliœmy także skupić się na wspólnym projektowaniu, aby osišgnšć poprawę wydajnoœci. Po około roku testów wybraliœmy pełny portfel produktów V6, ponieważ jego zintegrowane œrodowisko PLM idealnie odpowiadało naszym potrzebom w zakresie współpracy w czasie rzeczywistym oraz projektowania online. Będziemy stosować rozwišzania V6 Dassault Systèmes na całym œwiecie w celu rozwoju naszych przyszłych silników i pojazdów od połowy 2010 roku. Skala i otwartoœć platformy V6, jej gotowe konfiguracje oraz łatwy w użyciu intuicyjny interfejs sprawiajš, że system ten jest interesujšcy – dodaje Desforges.

W ostatnich miesišcach platforma V6 firmy Dassault Systèmes była szeroko stosowana w wielu branżach, takich jak branża odzieżowa (Guess, UnderArmour, Trent Ltd.), konfekcjonowanie produktów konsumpcyjnych (Procter&Gamble), nauki przyrodnicze (Beckman Coulter), nowoczesne technologie (Lexmark International, novero), półprzewodniki (Dialog Semiconductor, INSIDE Contactless), branża energetyczna (Oceaneering, Stork GLT), przemysł lotniczy (Piaggio Aero Industries, Eaton Aerospace), przemysł motoryzacyjny (Eaton, Great Wall Motors, Johnson Controls), usługi dla biznesu (TÜV Rheinland) oraz branża budowlana (Skanska).

V6R2010 udostępnia kluczowe parametry PLM 2.0 dla sektora MŒP (Małych i Œrednich Przedsiębiorstw), zapewniajšc m.in. bezproblemowš współpracę w czasie rzeczywistym, funkcję projektowania online z dowolnego miejsca, oraz pojedynczš, skalowalnš platformę wstępnie skonfigurowanš, z gotowym do użycia œrodowiskiem dostosowanym do natychmiastowego zastosowania. Wybór produktów PLM Express z pełnego portfela V6 w zależnoœci od ich przeznaczenia oraz predefiniowane konfiguracje sprawiajš, że rozwišzanie to można nabyć i wdrożyć w łatwy sposób. Z uwagi na to, że rozwišzania V6 posiadajš taki sam interfejs oraz model danych, użytkownicy MŒP mogš w naturalny sposób współpracować i integrować się z OEM. Wsparcie dla współdziałania z multi-CAD oraz hybrydowych implementacji V4-V5, będzie udoskonalane dzięki otwartej architekturze V6.

– Standard PLM 2.0 jest katalizatorem przemian biznesowych w różnych branżach, integrujšcym zarówno procesy przemysłowe, jak i aplikacje dedykowane. Realistyczne doœwiadczenie V6, współpraca IP (Intellectual property), rozwišzania projektowania, symulacji i produkcji zapewniajš klientom globalnš platformę, która naprawdę przyspiesza transformacje PLM 2.0 – mówi Dominique Florack, wiceprezes ds. Produktów, Badań i Rozwoju firmy Dassault Systèmes. – V6R2010 daje dostęp do wirtualnych œwiatów poprzez ujednoliconš otwartš architekturę oraz prawdziwe zrozumienie potrzeb dotyczšcych współpracy i innowacji socjalnej.

Kluczowym wyróżnikiem V6 jest udostępnienie mocy PLM ekspertom i zwykłym użytkownikom. Np. CATIA Live Shape (możliwoœć bezpoœredniego modelowania 3D) pozwala zwykłym użytkownikom na szybkie stworzenie koncepcji projektu w œrodowisku rzeczywistym oraz na łatwe modyfikowanie istniejšcych projektów, w tym projektów przygotowanych w innym systemie CAD. Z kolei SIMULIA V6 DesignSight Structure udostępnia osobom nie będšcym ekspertami technologię zaawansowanej nieliniowej analizy elementów skończonych.

Więcej informacji: http://www.3ds.com


Poniedziałek, 20.07.2009 r.

Vault w Igloo

Zakład Elektromechaniki Chłodniczej „IGLOO”– producent urzšdzeń chłodniczych i gastronomicznych – wdrożył Autodesk Vault Manufacturing, rozwišzanie do zarzšdzania dokumentacjš projektowš. Wdrożenie zrealizowała firma MAT, autoryzowany partner Autodesk

„Igloo” każdego roku tworzy szereg nowych urzšdzeń – liczba wariantów sięga kilkudziesięciu tysięcy rocznie. Zarzšdzanie oraz umożliwienie efektywnego korzystania z tych zasobów było sporym wyzwaniem dla firmy. – Podjęliœmy decyzję o wdrożeniu Autodesk Vault Manufacturing ze względu na łatwoœć utrzymania kontroli nad dokumentacjš w dziale projektowym, a także możliwoœć integracji z ERP – wyjaœnia Mateusz Kierepka, Chief Information Officer w IGLOO. Jako redakcja jesteœmy pewni, że znaczenie miał także fakt wykorzystywania przez firmę oprogramowania CAD również spod znaku Autodesk.

Nowe rozwišzanie ma zapewnić pełnš kontrolę nad kolejnymi wersjami i rewizjami dokumentów. Jednoczeœnie umożliwi wymianę danych ze stosowanym w firmie systemem ERP/MRPII – Microsoft Dynamics AX (dawniej Axapta). Dzięki temu biblioteki elementów dotychczas ręcznie (!) przenoszone do systemu ERP, będš automatycznie dostępne również z jego poziomu.

Dzięki Autodesk Vault dane projektowe z Autodesk Inventor będš również bezpoœrednio udostępniane na stanowiskach produkcyjnych. – W chwili obecnej lista zadań jest generowana z systemu ERP/MRP do arkusza kalkulacyjnego, który jest odczytywany przez autorski program obsługiwany przez operatorów urzšdzeń. Wdrożenie Autodesk Vault Manufacturing powinno skrócić i uproœcić znacznie ten proces – komentuje Mateusz Kierepka.

Realizowane przez MAT wdrożenie objęło analizę procesów, zainstalowanie oprogramowania, okreœlenie procedur dostępu i weryfikacji projektów, uporzšdkowanie bazy projektów a także integrację z ERP.

www.mat.net.pl, www.autodesk.pl


Czwartek, 9.07.2009 r.

„Praktyczne rozwišzania” – czyli „e-technolog” w pliku *.pdf?

 Nie dosłownie, ale blisko tej idei. Od poczštku lipca bowiem z portalu e-technolog.pl można pobrać pierwszy zeszyt „praktycznych rozwišzań”, wydawany przez twórców portalu w postaci pliku pdf.

Dostęp do pliku można znaleŸć poprzez zakładkę „praktyczne rozwišzania”, zamieszczonš na prawym pasku nawigacyjnym portalu. Autorzy deklarujš, iż w niej właœnie będš zamieszczać – w formacie *.pdf – tematy zwišzane z portalem e-technolog.pl, oparte na jakże cennym własnym doœwiadczeniu.

Pierwsze dostępne e-wydanie obejmuje tematykę wypalania plazmowego. Autorzy majš nadzieję, że zamieszczone informacje pozwolš Państwu przybliżyć i wyjaœnić technologię wypalania plazmš.

 Dostęp do „Praktycznych Rozwišzań nr 1” można uzyskać tutaj


Czwartek, 9.07.2009 r.

Wersja 8. popularnej aplikacji PLM już dostępna

Najnowsza wersja Teamcenter koncentruje się na rozbudowie funkcjonalnoœci narzędzi wewnętrznych i procesowych, nowych aplikacjach PLM, nowych rozwišzaniach dla przemysłu, rozszerzalnoœci platformy SOA oraz wsparciu oprogramowania IBM

Zgodnie z informacjami producenta, wersja Teamcenter 8 skupia się na wydajnoœci indywidualnej, wydajnoœci aplikacji oraz technologii informacyjnej, oferujšc szeroki zakres ulepszeń, a także nowe wsparcie dla oprogramowania IBM, w tym DB2 Information Manager, WebSphere Application Server (WAS), Tivoli Access Manger, Tivoli Storage Manager, oraz RationalŽ CleaCaseŽ.

Wydajnoœć indywidualna
Od samego poczštku oprogramowanie Teamcenter zostało zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić jednostkom wykonanie większej iloœci czynnoœci w krótszym czasie. Wersja Teamcenter 8 jeszcze bardziej zwiększa wydajnoœć indywidualnš poprzez umożliwienie użytkownikom skrócenie interakcji z Teamcenter za pomocš narzędzi i procesów, którymi posługujš się każdego dnia.  Obecna wersja Teamcenter dostarcza dostęp do centralnego archiwum z poziomu użytkownika Microsoft Outlook, włšcznie z integracjš z Microsoft Office™ 2007. W wersji Teamcenter 8 dodano „wstšżkę” do paska narzędzi Microsoft Office, co sprawia, że można łatwiej współdziałać z informacjami o produkcie bezpoœrednio z poziomu programów Word, Excel, Outlook i PowerPoint.   W Teamcenter 8 wbudowano w ramach programu Outlook listę zadań „Teamcenter To Do List”, co umożliwia użytkownikom zarzšdzanie ich czasem, przepływem pracy oraz zadaniami dot. zmian inżynieryjnych, które sš oparte na Teamcenter, za pomocš tej samej aplikacji biurowej, którš posługujš się każdego dnia.  Wykorzystanie programów Microsoft Outlook, Word oraz Excel jako „bezpoœrednich” interfejsów użytkownika dla Teamcenter w zakresie redagowania oraz edytowania informacji ułatwia umożliwienie dostępu do zarzšdzania PLM dużej grupie użytkowników technicznych i biznesowych. Bez względu na to, czy firma wytwarza produkty obejmujšce częœci mechaniczne, elektryczne itp., oprogramowanie Teamcenter umożliwia skrócenie czasu wymaganego dla rozwoju produktu poprzez ułatwienie współpracy zespołowej, tak aby dane projektowe były łatwiej dostępne, bezpieczne i nadajšce się do wielokrotnego użytku.  Integracja wersji Teamcenter 8 z narzędziami do projektowania obwodów elektrycznych typu  Mentor Graphics, Cadence, Intercept oraz Altium  jest wspierana za pomocš dedykowanego menu Teamcenter w tych rozwišzaniach wspomaganego komputerowo projektowania - ECAD. W ramach aplikacji typu ECAD, użytkownicy mogš zapisywać pliki projektowe w formacie macierzystym oraz przeprowadzać operacje check-in i check-out.  Mogš również uzyskać dostęp do zatwierdzonych komponentów, zapełniać zestawienia materiałowe (BOM) komponentów elektrycznych, udostępniać dane dot. wyrobu oraz montażu, a także tworzyć inne rodzaje plików z danymi pochodzšcymi z ECAD i nimi zarzšdzać. 

[czytaj więcej


Czwartek, 9.07.2009 r.

Pierwszy SW Certified Advanced Services Provider w Polsce

W zeszłym tygodniu firma CNS Solutions jako pierwsza i jedyna w Polsce uzyskała najwyższy status certyfikacji SolidWorks – Certified Advanced Services Provider

Posiadany certyfikat to gwarancja jakoœci usług wsparcia technicznego i szkoleń na najwyższym œwiatowym poziomie. W regionie Europy œrodkowej (Czechy, Austria, Słowacja, Węgry, Szwajcaria, Polska) tylko CNS Solutions posiada wspomniany status.

CNS Solutions Sp. z o.o. działa na polskim rynku od 1997 roku. Zajmuje się dostarczaniem systemów 3D CAD/CAM/CAE/PDM wspomagajšcych projektowanie, wytwarzanie, wykonywanie analiz inżynierskich oraz zarzšdzanie dokumentacjš. Firma jest wyłšcznym dystrybutorem AlphaCAM w Polsce i na Ukrainie oraz autoryzowanym dostawcš systemu parametrycznego modelowania bryłowo-powierzchniowego SolidWorks. Działalnoœć CNS Solutions zwišzana jest również z usługami projektowymi, szkoleniowymi oraz wdrożeniowymi.

Więcej informacji :www.cns.pl


Czwartek, 9.07.2009 r.

Laptop z jednego kawałka aluminium

Po opublikowaniu wiadomoœci o udostępnieniu oprogramowania NX 6 na platformy Mac, do naszej redakcji zaczęły napływać informacje prasowe dotyczšce m.in. najnowszej oferty Apple na naszym rynku. I trzeba przyznać, że dla osób, które nie sš zwišzane z PC, sš one z pewnoœciš atrakcyjne. Na przykład tytułowy MacBook Air, czyli laptop...

...który powstaje z jednego kawałka aluminium. Swój interesujšcy i oryginalny wyglšd zawdzięcza rewolucyjnej konstrukcji unibody, w której wiele odrębnych częœci zastšpiono... jednym elementem. Gładka powierzchnia z anodyzowanego aluminium i opływowy kształt czyniš z niego – zdaniem producenta – prawdziwš perłę wzornictwa.
Cóż, o gustach się nie dyskutuje. Faktem natomiast jest, iż MacBook wydaje się być zadziwiajšco płaski i pełnowymiarowy zarazem. Minimalna gruboœć robi wrażenie. A przy tym urzšdzenie to pozostaje w pełni funkcjonalnym notebookiem.
Zamknięty w solidnej obudowie, której gruboœć mieœci się w przedziale od 0,4 do 1,93 cm, waży zaledwie 1,36 kg.

Zastosowania CAD?
Płaska pokrywa nie oznacza kompromisu, jeœli chodzi o jakoœć i wielkoœć wyœwietlacza: panoramiczny ekran  o przekštnej 13,3 cala, z błyszczšcš powłokš i podœwietleniem LED, ma takš samš powierzchnię użytkowš, jak w 13-calowym modelu MacBook Pro. Rozdzielczoœć 1280 na 800 sprawia, że obrazy sš ostre i bogate w szczegóły. Podœwietlenie diodami LED jest także bardziej energooszczędne, co przekłada się na większš trwałoœć baterii.
Klawiatura jest pełnowymiarowa a podœwietlenie klawiszy ułatwia pracę w salach konferencyjnych lub zaciemnionych kabinach samolotów. Wbudowany czujnik automatycznie dostosowuje do otoczenia intensywnoœć podœwietlenia klawiatury i jasnoœć ekranu, zapewniajšc optymalnš czytelnoœć. A duży, wygodny gładzik Multi-Touch pozwala mnóstwo zdziałać za pomocš paru prostych gestów.

MacBook Air jest wyposażony w zaawansowany procesor NVIDIA, który wyznacza nowy standard wydajnoœci grafiki w ultraprzenoœnych notebookach. I jest w stanie sprostać wyzwaniom stawianym przez aplikacje CAD.
W większoœci komputerów przenoœnych płyta główna zawiera wiele elementów: procesor, dwa układy, które kontrolujš komunikację w całym komputerze oraz procesor graficzny. Płyta główna w nowym modelu MacBook Air zawiera tylko dwa elementy: procesor główny i procesor graficzny, a najważniejsze obwody logiczne sš wbudowane w pojedynczy układ. Tym procesorem graficznym jest karta NVIDIA GeForce 9400M, która ułatwia osišganie nowych poziomów wydajnoœci grafiki bez koniecznoœci nadmiernego wykorzystywania baterii.

Zaawansowany procesor graficzny aż prosi się o dodatkowe piksele. W takim przypadku wystarczy podłšczyć np. 24-calowy monitor Apple LED Cinema Display. Monitor ten zamieni MacBook Air w komputer stacjonarny. Za poœrednictwem trzech prostych złšczy –Mini DisplayPort, USB i MagSafe – użytkownik zyskuje więcej miejsca do pracy i zabawy, mnóstwo przestrzeni na urzšdzenia peryferyjne i możliwoœć ładowania baterii z monitora.

http://www.apple.com/pl/


Œroda, 8.07.2009 r.

Myszki 3D firmy 3Dconnexion i CATIA V5R19 SP4

Grupa produktów firmy 3Dconnexion, zwanych myszkami 3D, łšcznie z nowym, flagowym modelem SpacePilot™ PRO, jest już wspierana przez aplikację CATIA V5R19 SP4 firmy Dassault Systèmes. Niestety, nie wiemy, czy oferowane jest także wsparcie najnowszej wersji tego oprogramowania – CATIA V6

Myszki 3D firmy 3Dconnexion wzmacniajš możliwoœci projektowe i rozbudowane właœciwoœci oferowane w wiodšcych rozwišzaniach PLM (Product Lifecycle Management), zapewniajšc większš produktywnoœć podczas procesów projektowych. W odróżnieniu od zwykłych myszek przeznaczonych do ruchu na płaskiej powierzchni, myszki 3D firmy 3Dconnexion gwarantujš użytkownikom ruch we wszystkich trzech wymiarach równoczeœnie dzięki użytej technologii szeœciu stopni swobody ruchu. Przez delikanie pocišganie, naciskanie i kręcenie dršżkiem manipulatora projektanci mogš równoczeœnie przesuwać, przybliżać, oddalać i obracać modele bez koniecznoœci przerywania pracy w celu wybrania komendy. Korzystanie z myszki 3D równoczeœnie z tradycyjnš myszkš angażuje obie ręce w zrównoważony i wspólny tok pracy.

Myszki 3D firmy 3Dconnexion sš domyœlnie skonfigurowane dla najczęœciej używanych komend programu CATIA (a także innych systemów CAD), aczkolwiek inżynierowie mogš dowolnie konfigurować programowalne klawisze
by dostosować je do swoich wymagań i toku pracy, z wykorzystaniem wbudowanego w aplikacji edytora mapowania klawiszy.

Grupa myszek 3D. CATIA V5R19 SP4 jest kompatybilna z całš liniš produktowš myszek 3D firmy 3Dconnexion: SpacePilot PRO (MSRP €499), SpacePilot (MSRP €399) i SpaceExplorer™ (MSRP €299) oraz SpaceNavigator (MSRP €99) i SpaceNavigator for Notebooks (MSRP €129).

Kompletna lista programów wpieranych przez 3Dconnexion znajduje się na stronie www.3dconnexion.com/solutions/cad/all_sup_app.php

Więcej informacji na temat współpracy programów CATIA z myszkami 3D firmy 3Dconnexion na stronie: http://www.3dconnexion.com/solutions/cad/catia.php


Wtorek, 7.07.2009 r.

Ruszyło Forum Czytelników CADblog.pl

Po wstępnej fazie testów uruchomione zostało obiecywane
(i jak się zdaje, oczekiwane)
Forum Czytelników e-czasopisma CADblog.pl

Zachęcamy do rejestracji i udziału w nadawaniu kształtu temu nowemu sieciowemu miejscu, którego nadrzędnym celem jest rozwój i integrowanie e-społecznoœci użytkowników systemów CAD, dostarczanie cennych porad i inspiracji, wymiana doœwiadczeń, ale także niesienie pomocy w sytuacjach tego wymagajšcych.

Wœród proponowanych w chwili obecnej działów tematycznych znaleŸć można m.in.:
• darmowe systemy inżynierskie,
• sprzęt,
• CAD, CAM, CAE, PDM/PLM (podzielone na sekcje dla zaawansowanych i „przedszkolaków”),
ale także dział „Architektura”, poœwięcony zagadnieniom zwišzanym z użyciem systemów inżynierskich w branżach architektonicznej i budowlanej; mamy nadzieję, iż tematy pojawiajšce się w tej zakładce posłużš w przyszłoœci do stworzenia osobnego blogu i elektronicznego periodyku poœwięconego w całoœci tym zagadnieniom.

Forum dostępne jest poprzez  link na głównym pasku nawigacyjnym, a także tutaj.

Administracja Forum CADblog.pl


Poniedziałek, 6.07.2009 r.

Bezpłatne seminaria CNS Solutions

CNS Solutions zaprasza na „wakacyjny” cykl seminariów. Najbliższe, pod hasłem „Translacja danych 3D CAD”, odbędzie się 14 lipca 2009 br. w Warszawie

Seminarium poprowadzi Wojciech Ziętak, przedstawiciel firmy Capvidia działajšcej w branży translacji danych oraz kontroli jakoœci plików. Uczestnicy będš mieli okazję do zapoznania się z zagadnieniami zwišzanymi z utratš jakoœci modelu 3D w procesie translacji danych.
Na seminarium poruszone zostanš następujšce tematy:
•  zagadnienie translacji danych pomiędzy systemami 3D CAD,
• przyczyny powstawania błędów translacji,
• translacja danych z systemu CATIA do SolidWorks dla potrzeb przemysłu samochodowego i lotniczego,
• metody cyfrowej weryfikacji procesu produkcji z wykorzystaniem geometrii 3D.

Rejestracja na seminarium jest możliwa za poœrednictwem internetowej strony firmy, gdzie znaleŸć również można pełen opis imprezy. Iloœć miejsc jest ograniczona.

Kolejne organizowane przez firmę seminarium SolidWorks Multiproduct odbędzie się w trzech miejscach, w trzech dogodnych terminach: w czwartek lipca 2009 we Wrocławiu, 23 lipca (również w czwartek) w Katowicach i w pištek 24 lipca – w Warszawie. Jego celem będzie m.in. przybliżenie wszystkim zainteresowanym możliwoœci wynikajšcych ze stosowania pakietu oprogramowania 3D CAD SolidWorks Premium.

Szczegóły: www.cns.pl


Pištek, 3.07.2009 r.

Najnowsze wydanie liczy sobie... 50 stron! I jest już dostępne.

To już pište wydanie.  Miało być w nim o BRL-CAD, ale już wczeœniej zapowiedziany został CalculiX – jest więc CalculiX, zresztš po częœci w odpowiedzi na pytania napływajšce do naszej redakcji. Czyli próbujemy realizować plan zamieszczania odcinków cyklu „na zmianę”: raz BRL-CAD, a raz CalculiX. Ale nie tylko...

Objętoœciowo największym materiałem w tym wydaniu jest jednak rozdział ksišżki autorstwa Krzysztofa Augustyna, na temat pracy w systemie  NX CAM. Rozdział poœwięcony kontroli œcieżki. Tematem numeru zapoczštkowujemy cykl publikacji na temat rozwišzań PDM/PLM. Dlaczego właœnie tych rozwišzań? Prosimy zapoznać się z artykułem (pełne wydanie dostępne w pliku pdf w dziale Archiwum).

 

 

 

Objętoœciowo największym materiałem
(10 stron) jest w tym wydaniu rozdział 8. najnowszej ksišżki Krzysztofa Augustyna, poœwięconej pracy z systemem NX CAM.
Ksišżka z załšczonš płytš instalacyjnš testowej wersji programu, a także z przygotowanymi przez Autora prezentacjami multimedialnymi odpowiadajšcymi poszczególnym rozdziałom, ukaże się w cišgu najbliższych miesięcy nakładem wydawnictwa Helion. O szczegółach postaramy się informować Państwa na bieżšco.

 

 

 

Z numeru 4(5) 2009 mogš się Państwo dowiedzieć również, jak wyglšdał., gdzie i kiedy powstał pierwszy całkowicie polski samolot, a także – czy format ACIS to to samo, co *.SAT, czy niekoniecznie i do czego może się on przydać.

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem.

Redakcja


Czwartek, 25.06.2009 r.

Garœć statystyk i nie tylko

Według wczorajszych statystyk, do dnia 24 czerwca odnotowaliœmy 2686 wejœć na naszš stronę (dla porównania w maju było to 2588 odwiedzin, a w kwietniu – 1777). Czy uda się przekroczyć 3000 wejœć w czerwcu? Zapewne tak, gdyż w poniedziałek dostępny będzie kolejny numer naszego czasopisma, którego okładka widoczna jest już na lewym pasku nawigacyjnym.

Znajdš w nim Państwo pierwszy odcinek nowego cyklu pt. „CADowe przedszkole”, dedykowanego dla poczštkujšcych użytkowników systemów CAD, kontynuację artykułów na temat modelowania w darmowym BRL-CAD, drugš częœć materiału opisujšcego historię i rozwój œmigłowców polskiej konstrukcji, a także fragment ksišżki poœwięconej systemowi NX CAM autorstwa Krzysztofa Augustyna (publikacja ta ukaże się nakładem wydawnictwa Helion). Tematem numeru będš jednak systemy PLM, zarówno w ujęciu ogólnym (idea i filozofia działania), jak i bardziej szczegółowym (krótka charakterystyka wybranych dostępnych na rynku narzędzi usprawniajšcych nie tylko zarzšdzanie dokumentacjš, ale całym cyklem życia produktu).

W chwili obecnej zapraszamy do odwiedzania nowo uruchomionego działu Download i Ciekawe linki, od lipca – do odwiedzin na Forum Czytelników.  A po weekendzie – zapraszamy do lektury nowego e-wydania.

Redakcja


Czwartek, 25.06.2009 r.

NX dla Mac OS

Użytkownicy NX zyskali możliwoœć nieskrępowanego wyboru œrodowiska operacyjnego, które najbardziej odpowiada ich potrzebom

Siemens PLM Software, jednostka biznesowa Siemens Industry Automation Division oraz dostawca oprogramowania i usług zarzšdzania cyklem życia produktu (PLM) poinformował oficjalnie o udostępnieniu aplikacji NX™ software z obsługš bezpoœredniš dla systemu Mac OS X dla 64-bitowych komputerów Macintosh (opartych na technologii procesorów firmy Inlet). Oprogramowanie NX, flagowy produkt Siemens PLM Software, służšce do w pełni komputerowo wspomaganego projektowania i produkcji (CAD/CAM) teraz obsługuje również œrodowisko operacyjne Mac.

 – Z przyjemnoœciš wpisujemy system Mac na kompleksowš listę œrodowisk operacyjnych, które obsługujš nasze aplikacje NX CAD/CAM – mówi Joan Hirsch, wiceprezes Product Design Solutions, Siemens PLM Software.

Wiele uznanych na międzynarodowym rynku firm korzysta z aplikacji NX do projektowania i produkcji  innowacyjnych i złożonych produktów. Szerokie zastosowanie aplikacji w globalnym przemyœle produkcyjnym należy tłumaczyć między innymi faktem, że obsługuje ona szerokš gamę systemów operacyjnych, takich jak WindowsŽ, UNIXŽ i Linux – zarówno w przypadku wdrożenia niejednorodnych, jak również pojedynczych systemów operacyjnych.

 – Ze względu na możliwoœci, które w pełni odpowiadajš naszym potrzebom zwišzanym z projektowaniem i produkcjš, NX od wielu lat jest jedynym oprogramowaniem CAD/CAM, z którego korzystamy  – mówi Marcel Eggimann z firmy Eggiman Design. – Jednoczeœnie, jeœli chodzi o system operacyjny, zawsze preferowaliœmy Maca. Teraz możemy korzystać z obu tych doskonałych rozwišzań, ponieważ mogš one ze sobš współpracować. Korzystamy z NX na systemie Mac OS X już od trzech miesięcy i jesteœmy pod wrażeniem jego możliwoœci i niezawodnoœci.

Wersja NX dla Mac OS X obejmuje wszystkie funkcje CAD i CAM, jak również wsparcie dla platformy TeamcenterŽ poprzez możliwoœci grubego klienta wbudowane w NX oraz klienta cienkiego oparte na przeglšdarce Safari firmy Apple. Dzięki temu NX dla systemu Mac OS X zapewnia wszystkie możliwoœci Teamcenter, najczęœciej używanego portfela PLM w œwiecie, także obsługę wieloplatformowych strategii CAD.

 – To oczywiste, że coraz więcej firm domaga się, aby oprogramowanie, z którego korzystajš na co dzień, współpracowało z wybranym systemem operacyjnym – mówi Al Dean, redaktor naczelny DEVELOP3D.com. – Przenoszšc NX na Mac OS X Siemens PLM Software najprawdopodobniej wzmocni swojš pozycję wœród rozwijajšcej się społecznoœci.

ródło: Siemens PLM Software


Œroda, 16.06.2009 r.

8. Edycja Studenckiego Konkursu Projektowego CNS Solutions rozstrzygnięta

Zakończyła się kolejna edycja konkursu studenckiego organizowanego przez CNS Solutions. W tym roku uwagę jury zwrócił projekt wykonany przez zeszłorocznego zwycięzcę – Dawida Fionika z Politechniki Białostockiej

Tym razem zaprezentował on „Koncepcyjny projekt cišgnika rolniczego SCALARUS". Wszystkie nadesłane w tym roku prace cechowały się bardzo wysokim poziomem. Można oglšdać je w galerii na stronie organizatora konkursu, dostępne sš tam także prezentacje projektów w 3DVia Composer.

Lista tegorocznych laureatów
Miejsce 1: Dawid Fionik – Politechnika Białostocka, za Projekt: Koncepcyjny cišgnika rolniczego SCALARUS.
Miejsce 2: Marcin Maćkowiak - Politechnika Poznańska, za projekt  wiropłatu typu tiltrotor DRAGONFLY.
Miejsce 3: Paweł Dzienis – Politechnika Białostocka, za projekt przyczepy do samochodu ciężarowego typu laweta...


ródło: www.cad.pl, www.cns.pl

Szkoda, że nie sprawdziła się przy tej okazji idea platformy http://www.3dchallenge.net/3dchallenge, majšca stanowić miejsce wymiany pomysłów i doœwiadczeń uczestników tego typu konkursów... – przyp. redakcji


Œroda, 16.06.2009 r.

Bršzowy medal dla ATLASa

 W dniach 1-4 listopada 2007 roku, w ramach Międzynarodowych Targów Handlowych, w centrum wystawowym w Norymberdze odbyła się 59 Międzynarodowa Wystawa IENA (Ideas-Inventions-New Product)

W norymberskim centrum wystawienniczym zaprezentowano około 800 wynalazków i innowacyjnych produktów z 34 krajów, zarówno o prostych rozwišzaniach, jak i wyrobów w wysoko zaawansowanej technologii. W blisko 60-letniej historii targów wynalazcy w tym roku ustanowili nowy rekord, wystawiajšc tak dużš liczbę swoich opracowań.

W polskiej częœci stoiska wyróżniała się ekspozycja Instytutu Elektrotechniki, który zaprezentował serię nowoczesnych czterokołowych pojazdów elektrycznych o uniwersalnym zastosowaniu, produkowanych przez ELCAR Sp. z o.o.(spółkę wywodzšcš się z Instytutu). Produkty te znalazły uznanie międzynarodowego jury. Uniwersalny pojazd elektryczny dla osób niepełnosprawnych ATLAS AX został nagrodzony bršzowym medalem.

Zastosowane układy sterowania i napędu umożliwiajš poruszanie się po jezdniach, chodnikach, alejkach parkowych i nawierzchniach trawiastych. Dzięki ustawieniu silników pod kštem 60 stopni, udało się w tym modelu obniżyć siedzenie pojazdu o 10 cm w stosunku do dotychczas produkowanych; chociaż to z pozoru niewiele, w praktyce ma ogromne znaczenie zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych. Wózki mogš być wykorzystywane zarówno przez golfistów, jak i osoby z ograniczonymi możliwoœciami ruchowymi, szczególnie z niedowładem nóg. Sš dostosowane zarówno do przejażdżek po terenach rekreacyjnych, wystawowych, centrach handlowych, jak również do jazdy po drogach publicznych. Nowoczesny układ sterujšcy zapewnia łatwš regulację prędkoœci jazdy oraz skuteczne hamowanie z odzyskiem energii.

Zasięg jazdy wózka, mimo niewielkich rozmiarów i tym samym niewielkiego miejsca na zasobniki energii, udało się zwiększyć o około 20 km, aż do 80 km, czym zdecydowanie wyróżnia się wœród pojazdów produkowanych przez inne firmy.

Ekspozycja Instytutu Elektrotechniki cieszyła się dużym zainteresowaniem wœród osób odwiedzajšcych Wystawę.

ródło: www.elcar.com.pl


Wtorek, 16.06.2009 r.

Premiera wydarzenia arena DESIGN 2009 już za nami!

 W dniach od 3 do 6 czerwca 2009 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się pierwsza edycja wydarzenia arena DESIGN – nowego cyklicznego projektu dedykowanego tematyce współczesnego wzornictwa, projektowania przemysłowego i architektury

 Premierowa edycja zebrała bardzo pozytywne opinie uczestników – przede wszystkim œrodowiska projektantów, uczelni artystycznych i technicznych, stowarzyszeń oraz instytucji promujšcych wzornictwo. Ideę budowania platformy dialogu pomiędzy projektantami a przedsiębiorcami docenili także wystawcy odbywajšcych się równolegle targów MEBLE, BIURO, HOME DECOR oraz BUDMA INTERIOR. Wszyscy potwierdzali ogromnš potrzebę organizacji tego typu spotkań i rosnšce zainteresowanie designem w polskim przemyœle.

 Najmocniejszš stronš wydarzenia okazał się efektowny program prelekcji oraz dyskusji panelowych, w których udział wzięło wielu znakomitych projektantów od lat współpracujšcych z największymi œwiatowymi markami, akademicy kształcšcy adeptów zawodu, kadra zarzšdzajšca firm kształtujšcych swój wizerunek poprzez œwietne wzornictwo, a także przedstawiciele organizacji promujšcych design. Imponujšcš widownię zgromadziły przede wszystkim prelekcje obu goœci specjalnych arena DESIGN – Manfreda Dorna (ze studia Phoenix Design) oraz Tassilo von Grolmana, a także dyskusja pomiędzy projektantami a przedsiębiorcami o szansach, dobrych praktykach, ale również potencjalnych problemach współpracy przy opracowywaniu nowych wzorów przemysłowych.

 Bardzo dobrze przyjęta została także szeroka ekspozycja prezentujšca trendy we współczesnym wzornictwie europejskim.

 W centrum pawilonu uwagę przycišgała wystawa TOP DESIGN, obejmujšca dziesięć produktów nominowanych do drugiego etapu konkursu TOP DESIGN award 2009. W konkursie rozstrzygniętym pierwszego dnia wydarzenia arena DESIGN 2009 wyłoniono trzech laureatów reprezentujšcych różne grupy tematyczne. Wœród nagrodzonych produktów znalazły się:

• odkurzacz ODYSSEY 450, wyprodukowany i zgłoszony przez firmę ZELMER S.A., zaprojektowany przez Stanisława Półtoraka ze studia TRIADA DESIGN;
•
 krzesło S 360 F FLN produkcji firmy THONET, zgłoszone przez spółkę KARUD a zaprojektowane przez studio DELPHIN DESIGN
• bateria PURA VIDA wyprodukowana i zgłoszona przez firmę HANSGROHE Sp. z o.o., projektu studia PHOENIX DESIGN.

Oprócz regulaminowych nagród głównych, międzynarodowe Jury konkursu TOP DESIGN award 2009 zadecydowało o przyznaniu dodatkowego wyróżnienia dla kolekcji MISHELL, zgłoszonej przez firmę BALMA DESIGN Ryszard Balcerkiewicz i zaprojektowanej przez Piotra Kuchcińskiego.

Dużym zainteresowaniem zwiedzajšcych cieszyła się wystawa najbardziej znanych prac Tassilo von Grolmana. Bardzo ciekawe ekspozycje przygotowały Œlšski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczoœci
w Cieszynie oraz innowacyjny szwedzki klaster Möbelriket, skupiajšcy projektantów i producentów mebli wspólnie realizujšcych idee tzw. zrównoważonego designu. Na przestrzeni wystawowej zaprezentowały się także czołowe krajowe uczelnie prowadzšce kierunki wzornicze z Poznania, Krakowa, Łodzi, Katowic, Gliwic i Koszalina.
Przez cztery dni czerwcowe designem oddychał cały Poznań.
W ramach akcji miasto żyje designem, zainicjowanej przez Międzynarodowe Targi Poznańskie, ciekawy program wystaw oraz warsztatów przygotowały poznańskie firmy, uczelnie i władze samorzšdowe. Dzięki współpracy z wieloma partnerami udało się stworzyć atrakcyjnš i urozmaiconš ofertę dla licznie przybyłych do Poznania projektantów, architektów, studentów wzornictwa oraz wszystkich pasjonatów designu.

www.arenadesign.pl


Poniedziałek, 15.06.2009 r.

SolidWorks Education Edition 2009-2010

Firma Dassault Systèmes SolidWorks Corp. (DS SolidWorks) przedstawiła 15. czerwca br. nowš wersję oprogramowania do trójwymiarowego projektowania CAD SolidWorksŽ Education Edition, charakteryzujšcš się 65% wzrostem wydajnoœci oraz nowymi zasobami, które pomagajš szkoleniowcom w wykorzystaniu oprogramowania jako skutecznego narzędzia w nauczaniu koncepcji matematycznych, naukowych i technicznych

SolidWorks Education Edition 2009-2010 usprawnia również procedury licencyjne, co daje instytucjom edukacyjnym łatwy dostęp do oprogramowania i materiałów towarzyszšcych. Internetowy system licencyjny Student Access Module pozwala uczelniom na łatwiejsze pozyskiwanie i zarzšdzanie dużymi liczbami licencji na oprogramowanie SolidWorks w dšżeniu do zaspokojenia potrzeb studentów. Po uzyskaniu oprogramowania nowe szkolenia i programy edukacyjne pomogš szkoleniowcom w nauczaniu przedmiotów akademickich oraz umiejętnoœci inżynierskich potrzebnych studentom w życiu zawodowym.

Poszerzony został przewodnik nauczyciela, pomocny przy przygotowywaniu studentów do egzaminu Certyfikowanego Użytkownika SolidWorks (CSWA). Certyfikacja CSWA zwiększa szanse studentów na rynku pracy, ponieważ stanowi dowód posiadania praktycznych umiejętnoœci i zdolnoœci zawodowych w zakresie obsługi oprogramowania SolidWorks — najczęœciej stosowanego na œwiecie oprogramowania do trójwymiarowego projektowania CAD.

Wbudowano przewodniki studenta, dostępne poprzez kliknięcie przycisku Zasoby SolidWorks w interfejsie użytkownika.

Interesujšcy jest także program kursów szkoleniowych dla nauczycieli, prowadzony przez dystrybutorów SolidWorks, z zakresu wykorzystania oprogramowania na lekcjach z fizyki, techniki, inżynierii i matematyki (STEM). Studenci uczš się takich umiejętnoœci, jak przykładanie sił i szacowanie właœciwoœci materiałów poprzez pracę z modelami haka, drewnianego mostu i samochodowego ramienia sterujšcego – wszystko w œrodowisku CAD.

Dodatkowymi zasobami sš także dostępne do pobrania podręczniki i przewodniki dla każdego produktu SolidWorks Simulation, które pomagajš instruktorom w objaœnianiu pojęć z zakresu analizy metodš elementu skończonego (FEA) oraz obliczeniowej dynamiki płynów (CFD). I oczywiœcie – pełna aktualizacja programów szkoleniowych w oparciu o informacje zwrotne od użytkowników.

 – SolidWorks doskonale wyczuwa, co jest nam potrzebne, aby oprogramowanie do trójwymiarowego projektowania CAD stało się skutecznym narzędziem edukacyjnym – mówi Stefano Tornincasa, profesor Politechniki Turyńskiej we Włoszech. – Oprogramowanie samo w sobie jest fenomenalnym narzędziem nauczania. Jednakże jakoœć programu szkoleniowego SolidWorks, materiałów szkoleniowych oraz certyfikacja CSWA stanowiš klucz do najskuteczniejszego wykorzystania tego oprogramowania w klasie. Sprawiajš one, że oprogramowanie jest znacznie bardziej dostępnym zasobem.

Zaawansowane uczenie (się)
Wzrost wydajnoœci o 65% w oprogramowaniu SolidWorks Education Edition 2009-2010 sprawia, że praca ze skomplikowanymi projektami jest szybsza i sprawniejsza. Wzrost wydajnoœci wynika ze zintegrowanych toków prac zaadaptowanych z rzeczywistych sytuacji i pozwala studentom na szybkie przeobrażanie pomysłów w modele trójwymiarowe. Oprócz wzrostu wydajnoœci, oprogramowanie Education Edition 2009-2010 zawiera 260 udoskonaleń technicznych. Do najważniejszych należš:

• Obsługa 32- i 64-bitowych aplikacji systemów Windows Vista.
• Narzędzie renderowania PhotoView 360 pozwalajšce studentom na renderowanie scen realistycznych w trakcie pracy nad nimi. Większoœć innych programów zmusza użytkowników do czekania aż do ukończenia scen.
• Doradca symulacji — umożliwia znalezienie ukrytych wad dzięki prowadzeniu użytkownika przez każdy etap analizy.
• Sensory symulacji, które ostrzegajš użytkowników, gdy częœci i złożenia wykraczajš poza zdefiniowane przez użytkownika wartoœci graniczne. Użytkownicy ustawiajš wartoœci docelowe, takie jak dopuszczalne naprężenie, przemieszczenie, ciężar częœci, wymiary oraz przenikania, a sensory reagujš, gdy użytkownicy przekraczajš wartoœci graniczne, co zapewnia przewagę konkurencyjnš dla zespołów FSAE, Formula Student i robotyki.

 – Oprócz możliwoœci obliczeniowych Education Edition 2009-2010 oraz ogromnego nacisku położonego na łatwoœć dostępu tej wersji, uważamy że osišgnęliœmy nowy poziom w zastosowaniu oprogramowania SolidWorks w charakterze narzędzia edukacyjnego – mówi Marie Planchard, Dyrektor SolidWorks ds. Ogólnoœwiatowych Rynków Edukacyjnych. – Do zagadnienia dostępu podeszliœmy na dwóch poziomach, które majš największe znaczenie dla szkoleniowców: bezproblemowe uzyskiwanie licencji na oprogramowanie, a następnie maksymalnie efektywne wykorzystywanie tych licencji jako narzędzia edukacyjnego. Szkoleniowcy mogš skoncentrować się na wykorzystywaniu oprogramowania SolidWorks do przybliżania studentom zagadnień matematycznych, fizycznych i inżynieryjnych.

www.solidworks.com


Poniedziałek, 8.06.2009 r. 

Międzynarodowe Warsztaty Zaawansowanych Technik Projektowania w CATIA

22 maja 2009 na Wydziale Transportu Politechniki Œlšskiej w Katowicach odbyły się pierwsze Międzynarodowe Warsztaty Zaawansowanych Technik Projektowania i Weryfikacji Konstrukcji w Programie CATIA V5 i V6, zorganizowane wspólnie przez Katedrę Transportu Szynowego Politechniki Œlšskiej oraz KS Automotive Sp. z o. o. – certyfikowanego partnera Dassault Systemes w zakresie dostaw i wdrażania rozwišzań PLM

W warsztatach wzięło udział blisko 250 osób – przedstawicieli firm z różnych gałęzi przemysłu zajmujšcych się projektowaniem oraz konstrukcjami, a także studentów i pracowników polskich uczelni.
Pierwsza częœć spotkania - referaty plenarne – była okazjš do zapoznania się z najnowszymi trendami w rozwoju programu CATIA V5 i V6 oraz w projektowaniu i weryfikacji konstrukcji wspomaganych komputerowo. Po krótkiej przerwie kawowej rozpoczęły się warsztaty z zakresu programu CATIA, które zgromadziły uczestników przy 6 tematycznie przygotowanych stanowiskach:

1. 3Dvia Composer – nowa jakoœć zarzšdzania dokumentacjš (Michał Korzeń, KS Automotive Sp. z o.o.)
2. Projektowanie i analiza wytrzymałoœciowa konstrukcji w systemie CATIAv5 (Adam Mańka, Katedra Transportu Szynowego Politechnika Œlšska)
3. Przykłady modelowania elementów i pojazdów w transporcie szynowym (Paweł Rolek, Katedra Transportu Szynowego Politechnika Œlšska)
4. Zaawansowane techniki modelowania bryłowego i powierzchniowego (Adam Szymański, KS Automotive Sp. z o.o.)
5. Symulacja i optymalizacja procesów produkcyjnych w systemie DELMIA (Grzegorz Traczyk, KS Automotive Sp. z o.o.)
6. Wizualizacja i symulacja obróbki wieloosiowej  (Adam Franik,  KS Automotive Sp. z o.o.)

– Przygotowujšc konferencję nie spodziewaliœmy się tak dużego zainteresowania tematykš zwišzanš z systemem CATIA. Jednak ponad 200 uczestników swojš obecnoœciš potwierdziło, że ten temat przycišga uwagę, a przedstawiciele firm i studenci wišżš z systemem CATIA swojš zawodowš przyszłoœć. Cieszę się, że mogliœmy się spotkać z obecnymi i przyszłymi użytkownikami - wysłuchać opinii i odpowiedzieć na nurtujšce ich pytania – powiedziała po konferencji Monika Porc, Manager Sprzedaży w KS Automotive Sp. z o. o.

więcej informacji: www.ksautomotive.pl


Poniedziałek, 8.06.2009 r. 

Polska wersja rodziny Autodesk Inventor 2010 dla przemysłu już dostępna

Jest już dostępna polska wersja najnowszej rodziny oprogramowania Autodesk Inventor 2010, która oferuje nowe możliwoœci użytkowe i zwiększonš produktywnoœć w zakresie projektowania trójwymiarowego i symulacji produktów, tworzenia częœci z tworzyw sztucznych oraz wymiany danych...

Nowe funkcje rodziny produktów Autodesk Inventor 2010 obejmujš:
•
Projektowanie i wytwarzanie częœci z tworzyw sztucznych: Linia produktów Autodesk Inventor ułatwia projektowanie wysokiej jakoœci modeli częœci z tworzyw sztucznych, oferujšc zautomatyzowane funkcje projektowania form wtryskowych.  Oferujšc technologię Autodesk Moldflow, Inventor pozwala użytkownikom projektować skomplikowane częœci z tworzyw sztucznych oraz szybko tworzyć i oceniać  projekty form, co pomaga zredukować liczbę błędów oraz zwiększyć jakoœć form. Efektem sš produkty lepszej jakoœci i krótszy czas wprowadzenia ich na rynek.
• Możliwoœć symulowania pracy produktu: Linia produktów Autodesk Inventor 2010 oferuje lepszš symulację ruchu oraz statycznš i modalnš analizę wytrzymałoœciowš dla częœci i zespołów.
•  Produktywnoœć projektowania: Kontynuujšc drogę ku większej użytecznoœci i produktywnoœci, Inventor oferuje nowy interfejs użytkownika, który łšczy intuicyjne œrodowisko projektowania 3D do tworzenia częœci i zespołów z narzędziami, pozwalajšc inżynierom skoncentrować się na funkcji projektu, której efektem będzie automatyczne wytworzenie inteligentnych komponentów, takich jak częœci z tworzyw sztucznych, ramy stalowe czy maszyny.

Ponadto, oprogramowanie Autodesk Inventor 2010 rozszerza mechanizm wymiany danych architektonicznych, konstrukcyjnych i inżynieryjnych, który umożliwia producentom z branży budowlanej udostępnianie danych 3D w formacie łatwym do wykorzystania w aplikacjach dedykowanych modelowaniu informacji o budynku .Dodatkowo, nowe narzędzia Shrinkwrap, zawarte w programie Inventor, kontrolujš stopień szczegółowoœci publikowanych danych oraz chroniš własnoœć intelektualnš firmy poprzez usuwanie z modelu 3D niepotrzebnych detali. Oprogramowanie Inventor 2010 rozszerza swój imponujšcy zbiór translatorów innych aplikacji CAD o obsługę odczytu i zapisu plików w formacie JT oraz pakietów CATIA V5 R6-R18.

Najnowsza rodzina rozwišzań Autodesk Inventor 2010 w wersji polskiej dostępna jest u Autoryzowanych Sprzedawców Autodesk (www.autodesk.pl/partnerzy). W wersji polskiej dostępne sš: AutoCAD Mechanical, AutoCAD Inventor Suite, AutoCAD Inventor Routed Systems, AutoCAD Inventor Simulation Suite, AutoCAD Inventor Professional, Autodesk Vault Manufacturing.

www.autodesk.pl


Poniedziałek, 8.06.2009 r.

Aktualizacja NX na Mac OS X

NX 6.0.3 – nowa aktualizacja – działa również na systemach 64-bitowych Apple Mac bazujšcych na rozwišzaniach Intela

Oznacza to, iż nowa wersja NX 6.0 obsługuje platformy:
•
Windows XP  32 i 64 bit
• Windows VISTA  32 i 64 bit
•
Novell Linux (64-bit)

i doskonale spisuje się na MacBook’ach, iMac’ach i Mac Pro. Obsługiwane sš także wszystkie dostępne powišzane systemy graficzne. Minimalna wersja Mac OS X niezbędna do uruchomienia zaktualizowanego NX 6.0, to 10.5.5. Oczywiœcie obsługiwane sš także wszystkie póŸniejsze edycje.

ródło: www.camdivision.pl


Poniedziałek, 8.06.2009 r.

Dwa w jednym, czyli „Mój system 3D CAD”

Firma CNS Solutions przygotowała interesujšcš ofertę dla wszystkich poszukujšcych kompletnego rozwišzania CAD. Dlaczego interesujšcš? Ponieważ pod pojęciem „kompletnego” kryje się nie tylko sam system, ale także dedykowana stacja robocza

W ramach przygotowanej oferty promocyjnej, licencja SolidWorks 2009 wraz z aktualizacjš i wsparciem technicznym oraz stacjš roboczš xw4600 i monitorem 22” firmy HP dostępna jest już za 7000 zł netto. Szkoda tylko, iż jest to... wartoœć pierwszej wpłaty; pozostała kwota została rozłożona na 24 miesišce, ale za to w leasingu 0%. Dużym ułatwieniem dla użytkowników jest fakt, iż kupno „kompletu” pozwala na rozpoczęcie pracy zaraz po wyjęciu zestawu z opakowania i podłšczeniu go do zasilania; nie ma potrzeby wykonywania jakiejkolwiek dodatkowej instalacji. Wartoœć wstępnej wpłaty także została ustalona na atrakcyjnym poziomie, co jest na pewno dużym ułatwieniem w trudnym okresie rynkowym. CNS Solutions zapewnia rok opieki serwisowej z dostępem do bezpłatnej infolinii Działu Wsparcia Technicznego CNS Solutions, aktualizację do najnowszej wersji SolidWorks 2010, a także trzy lata gwarancji na dostarczony w zestawie sprzęt HP.

Promocja potrwa do końca lipca br. Regulamin, a także przykładowa specyfikacja zestawu komputerowego dostępna jest na stronie www.cns.pl


Poniedziałek, 8.06.2009 r.

Moduł CAM w NX 6

Seminarium poœwięcone nowoczesnym metodom obróbki

Siemens PLM Software, dostawca oprogramowania NX, organizuje dwugodzinne seminarium pod hasłem: „Jak efektywniej wykorzystywać maszyny NC?” Podczas spotkania zostanie zaprezentowana funkcjonalnoœć modułu CAM, który, dzięki wykorzystaniu zaawansowanych metod obróbczych, pozwala zwiększyć wydajnoœć pracy inżynierów-technologów oraz programistów maszyn NC. Pokazane zostanš również możliwoœci modelowania w oprogramowaniu NX6 ze szczególnym uwzględnieniem rewolucyjnego rozwišzania Synchronous Technology.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 14.00 w hotelu Sheraton (800 m od terenów MTP), 17 czerwca 2009 (drugi dzień targów Mach Tool). Podczas spotkania serwowane będš przekšski oraz orzeŸwiajšca kawa.

AGENDA SPOTKANIA
13.30 – 14.00   Rejestracja i powitalna kawa
14.00 – 14. 15  „Wprowadzenie – pozycja Siemens PLM Software”: Marek Wajda, Siemens PLM Software
14.15 – 15.00   „Modelowanie w NX6. Zalety korzystania z Synchronous Technology” : Marcin Koper, Siemens PLM Software
15.00 – 15.20   Poczęstunek: ciasteczka, orzeŸwiajšce napoje oraz pobudzajšca kawa
15.20 – 16.20   „Nowoczesne metody obróbki – możliwoœci modułu CAM w NX 6”:
Marcin Makowski, Siemens PLM Software

Rejestracji można dokonać na stronie: http://www.plm.automation.siemens.com/pl_pl/about_us/events_webinars/seminarium_NX_CAM.shtml


Poniedziałek, 8.06.2009 r.

DS Forum 2009 za nami

W miniony pištek zakończyła się trwajšca półtora dnia konferencja Dassault Systemes, zorganizowana w Wiœle w hotelu Gołębiewski

Krótko, ale intensywnie – tak w dwóch (w właœciwie w trzech) słowach można podsumować tš pierwszš zorganizowanš w Polsce przez DS konferencję; w poprzednich latach oprogramowanie CATIA i inne zwišzane z tš markš mieliœmy okazję poznawać podczas cyklu konferencji współorganizowanych przez IBM (IBM PLM Forum).

Frekwencja dopisała, równolegle do sesji odbywajšcych się na salach seminaryjnych miały miejsce „mini targi” partnerów i firm współpracujšcych z DS. Można było m.in. obejrzeć nowe laptopy Lenovo (szkoda, że nie było modelu z wysuwanym dodatkowym ekranem), popatrzeć na drukarkę 3D Alaris30 w akcji, czy wypróbować nowy modela manipulatora 3Dconnexion, ale przede wszystkim – uzyskać więcej informacji na temat oprogramowania. Chociaż zdaniem niektórych uczestników – informacji tych było niewiele (zwłaszcza jeœli chodzi o najnowszš CATIA V6) i nie do końca wystarczajšce.

Wœród materiałów konferencyjnych znalazł się m.in. kolejny numer anglojęzycznego bezpłatnego czasopisma da użytkowników systemów PLM, wydawanego przez DS: „Contact Mag. The PLM Magazine”. Czasopismo to dostępne jest także w postaci pdf, a także w nowej wersji elektronicznej, bardziej interaktywnej, na stronie: http://www.3ds.com/company/ds-magazines/contact-mag-europe/

Szerzej na temat konferencji – w najbliższym wydaniu e-magazynu CADblog.pl dostępnym w połowie miesišca.


Poniedziałek, 1.06.2009 r.

Siódma serwisówka

Ukazał się siódmy serwisowy (MP7) do aktualnej wersji Solid Edge with Synchronous Technology

Pakiet serwisowy (Maintenance Pack 7) jednoczeœnie ukazuje się dla wersji 32- i 64-bitowej. Dla użytkowników posiadajšcych aktywnš usługę Wsparcia Technicznego jest on do pobrania pod adresem: http://ftp.ugs.com/solid_edge/ST/

www.camdivision.pl


Poniedziałek, 1.06.2009 r.

Nowe e-wydanie już dostępne

Od soboty dostępny jest już nowy numer naszego czasopisma

Można w nim znaleŸć m.in. kontynuację cyklu o historii komputerowych systemów inżynierskich, trzeciš częœć artykułu na temat projektowania w œrodowisku BRL-CAD (operacje Boole'a), artykuł na temat praktycznych korzyœci wynikajšcych z zastosowania Synchronous Technoogy w oprogramowaniu CAM, test nowego manipulatora 3D i pierwszš częœć historii polskich projektów œmigłowców (od pierwszych opracowań po współczesne konstrukcje). Numer można pobrać z zakładki Archiwum.

redakcja


Sobota, 30.05.2009 r.

Nowa ksišżka o NX CAM

Jak wynika z nieoficjalnych informacji, w III kwartale tego roku powinna ukazać się nakładem wydawnictwa Helion nowa ksišżka o podstawach modułu CAM Unigraphics. Jej autorem jest Krzysztof Augustyn.

Jak informuje Autor  na jednym z forów, z założenia ma być to ksišżka o podstawach modułu NX CAM. Wynika z tego ograniczenie objętoœci, dlatego też najszerzej opisane zostanie frezowanie, a także wprowadzenie do toczenia i może wycinania drutowego. Do każdego ćwiczenia najprawdopodobniej dołšczone zostanš filmy AVI.
 „Czasem jeden obraz wart jest tyle, co 1000 słów, a 30 sekund filmu potrafi przekazać treœć, na którš trzeba by poœwięcić 10 stron tekstu”.

Poza wysokš wartoœciš merytorycznš publikacji (czego można się spodziewać, znajšc wczeœniejsze ksišżki Krzysztofa Augustyna), jej atutem będzie – dołšczona płyta DVD z NX 6.0, z 60 lub 90-dniowš licencjš. Wszystko wskazuje na to, że Siemens PLM Software (właœciciel NX CAM)  udostępni w ramach tej ograniczonej czasowo licencji możliwoœć zarówno zapisu na dysku, jak i generowania kodu obrabiarek CNC.

Jak zapowiada Autor, jeœli publikacja spotka się z ciepłym przyjęciem – będš kolejne częœci. Obszerna recenzja, a także fragment ksišżki, opublikowane zostanš z pewnoœciš także na naszych łamach – każdy będzie mógł się przekonać, czy warto.
Ksišżka jest w trakcie końcowych prac ale jeœli majš Państwo jakieœ sugestie dotyczšce tematów, zagadnień, które warto poruszyć
– prosimy o przesyłanie ich na adres redakcji lub bezpoœrednio do wiadomoœci Pana Krzysztofa: nxcampl@wp.pl


Sobota, 30.05.2009 r.

Synchronous Technology 2 dla Solid Edge

Siemens PLM Software poinformował na swojej stronie internetowej o zaplanowanym wprowadzeniu nowej, drugiej generacji Synchronous Technology dla oprogramowania Solid Edge. Tym razem usprawniono w znaczšcy sposób modelowanie złożeń, operacje na arkuszach blach, analizy i symulacje dostępne z poziomu Solid Edge, a także zarzšdzanie dokumentacjš...

I cóż naszym czytelnikom po płytach ewaluacyjnych z Solid Edge ST? Myœlę, że i tak warto je wypróbować, by poczuć po pierwsze - różnicę w stosunku do poprzednich rozwišzań, a po drugie - przedsmak nowych możliwoœci kryjšcych się w drugiej odsłonie tej technologii łšczšcej w sobie zalety modelowania swobodnego (bezpoœredniego) i parametrycznego opartego na drzewie operacji.
– Szukaliœmy systemu bardzo elastycznego i łatwego w obsłudze, a jednoczeœnie dysponujšcego pełniš możliwoœci œrodowiska 3D w celu projektowania i modyfikowania komponentów maszyn – powiedział Ben Fune, dyrektor American Renolit Corp. – ZnaleŸliœmy to właœnie w systemie Solid Edge z Synchronous Technology – dodał.
Solid Edge jest niejako centralnym elementem portfolio dla oprogramowania sprzedawanego jako Velocity Series. Kolejna edycja tego systemu gwarantuje użytkownikom jeszcze więcej możliwoœci wynikajšcych z dokładniejszej, pełniejszej implementacji technologii "modelowania synchronicznego", wspierajšcej w tej chwili pracę na złożeniach, operacje na arkuszach blach i wiele innych. To wydanie Solid Edge dysponuje także wbudowanymi narzędziami do analiz i symulacji, a także zapewnia lepszš integrację z systemami klasy PDM.
Synchronous Technology 2 zapewnia jeszcze głębszš ingerencję w model i złożenia, ich szybkš edycję poprzez wprowadzenie licznych usprawnień i funkcjonalnoœci, m.in.: możliwoœć dynamicznego wyznaczania "w locie" przekroju bryły i edycji kształtu bryły za pomocš wyznaczonego przekroju (funkcjonalnoœć ta ma też działać w œrodowisku złożeń), rozpoznawanie i bezpoœredniš edycję wyciagnięć typu œrubowego, zmianę kolejnoœci zaokršgleń na zbiegajšcych się krawędziach, czy też przenoszenie wymiarów ze szkicu 2D do œrodowiska 3D i przekształcanie ich w wymiary sterujšce.
Na uwagę zasługuje wspomniany moduł MES, a właœciwie dodatkowy pakiet obliczeń metodš elementów skończonych, oparty na FEMAP (wyposażony m.in. w solver NX Nastran), pozwalajšcy na obliczenia pojedynczych modeli częœci, złożeń oraz elementów blaszanych, przeprowadzanie analiz statycznych, wyboczeń oraz częstoœci drgań własnych. Zapewnia on oczywiœcie asocjatywnš współpracš z modelem CAD.
Solid Edge z Synchronous Technology 2 ma zostać wprowadzone na rynek już niedługo, bowiem producent zapowiedział oficjalnš premierę oprogramowania na lato bieżšcego roku.

ródło: Siemens PLM Software


Sobota, 30.05.2009 r.

SolidWorks receptš na trudne czasy?

W przecišgu ostatnich tygodni DS SolidWorks wystšpił z kilkoma inicjatywami, o których œmiało można powiedzieć, iż w dobie kryzysu wydajš się realnš pomocš skierowanš zarówno do firm, jak i do użytkowników indywidualnych. Sš nimi: rozszerzone wsparcie, program aktywizacji zawodowej inżynierów i nowa wersja edukacyjna

Jak dowiedzieliœmy się przed niespełna kilkoma dniami, w sytuacji, gdy inni producenci oprogramowania ograniczajš zakres wsparcia i œwiadczonych usług serwisowych (tnšc tym samym koszty obsługi), SolidWorks oferuje rozszerzone wsparcie na okres pełnego roku. W praktyce oznacza to, iż firma zapewni i przedłuży usługi serwisowe użytkownikom oprogramowania już od wersji SW 2008 aż do końca tego roku, mimo planowanego w międzyczasie (we wrzeœniu br.) wprowadzenia na rynek wersji 2010. Co w tym nadzwyczajnego? Pozornie nic. Ale trzeba pamiętać o tym, iż do tej pory wsparcie dla dotychczasowych wersji systemu oferowane było najwyżej do trzech miesięcy po ukazaniu się nowej wersji oprogramowania. W chwili obecnej, zarejestrowani użytkownicy mogš liczyć na co najmniej 15. miesięczny okres pełnej obsługi serwisowej.
– Chociaż nasi subskrybenci dokonali upgreade'u do wersji 2009 w rekordowym tempie, jednak niektórzy spoœród użytkowników nie korzystajš od razu z możliwoœci majšcych zapewnić regularne rozszerzanie wersji w celu wykorzystania wszystkich nowoœci dostępnych w kolejnych najnowszych edycjach – wyjaœnia vice dyrektor ds. obsługi klientów w DS. SolidWorks. – Bardzo często firmy będšce w trakcie realizacji jakiegoœ projektu, wolš wstrzymać się z dokonywaniem rozszerzeń aż do momentu zakończenia aktualnie prowadzonych prac. Albo czekajš po prostu na bardziej dogodny dla nich moment, by dokonać upgread'u do najnowszej wersji. Wiemy o tym i staramy się być dla nich dogodnym partnerem biznesowym, oferujšc zwiększonš elastycznoœć także w tym zakresie – dodaje.
Kolejnš inicjatywš jest zapowiadany już na naszych łamach Engineering Stimulus Package – Program Aktywizacji Zawodowej Inżynierów, dostępny już także w Polsce. Rozwišzanie to obejmuje m.in. darmowš licencję najnowszego oprogramowania SolidWorks, szkolenia i wsparcie techniczne. Ostatnia dotyczy wersji edukacyjnej SolidWorks Education Edition 2009. W stosunku do starszych wersji aplikacji, SW EE 2009 (oprócz znacznego przyspieszenia pracy) oferuje większš iloœć wyczerpujšcych materiałów szkoleniowych, ułatwiajšcych poznawanie zarówno samego oprogramowania, jak i technik projektowania w œrodowisku 3D. Nowoœciš jest też wprowadzony przy tej okazji system licencjonowania, działajšcy w oparciu o rozwišzania sieciowe, dzięki czemu łatwiejsze staje się zarzšdzanie dużymi zbiorami instalacji oraz dostępem do odpowiednich zasobów (w założeniu ma to ułatwiać zdobywanie przez uczniów i studentów certyfikatów CSWA oraz zaznajomienie ich nie tylko z podstawami œrodowiska CAD, lecz również z pracš z FEA i CFD). SolidWorks Education Edition 2009 działa pod kontrolš 32- i 64-bitowych systemów operacyjnych Windows Vista, oferuje możliwoœć korzystania z narzędzia renderujšcego PhotoView 360 oraz dobrodziejstw technologii SWIFT, a także całkiem interesujšcych funkcji symulacyjnych.

ródło: SolidWorks


Sobota, 30.05.2009 r.

Kilkadziesišt pokazów i warsztatów na żywo: PROCAD EXPO 2009

Największš siłš PROCAD EXPO 2009 były bardzo dobrze przygotowane merytorycznie seminaria i warsztaty. Łšcznie kilkaset osób miało szansę wysłuchać lub aktywnie uczestniczyć w demonstracji najnowszych wersji systemów wspomagajšcych projektowanie. Jak się okazuje, dla większoœci z goœci uczestniczšcych zarówno w seminarium odbywajšcym się w Gdańsku, jak i bioršcych w tym samym czasie udział w dniach otwartych zorganizowanych w oddziałach PROCAD w innych miastach Polski, było to pierwsze zetknięcie z rodzinš produktów Autodesk 2010

Pokazy przygotowane były tak, aby z jednej strony rozwišzywały typowe problemy projektowe, a z drugiej zachęcały do innowacyjnoœci i sięgania po nowe rozwišzania technologiczne dedykowane projektantom poszczególnych branż.
Tegoroczna wystawa odbyła się we wnętrzach Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego, miejsca idealnie komponujšcego się z misjš organizatora imprezy. Nowoczesne wnętrza pomieœciły nie tylko 6 sal seminaryjnych i warsztatowych, ale także pokaŸnš częœć wystawowš. Obowišzkowym punktem jej zwiedzania był pokaz urzšdzeń wielkoformatowych HP; miały tam miejsce także polskie premiery. Podobnie jak w poprzednich latach, ostatnim punktem programu była mniej oficjalna częœć wystawy, na którš złożyły się m.in. grill i losowanie atrakcyjnych nagród.
Organizatorzy już zapowiedzieli kolejnš edycję PROCAD EXPO na maj 2010 roku.

www.3dcad.pl, www.procad.pl


Pištek, 29.05.2009 r.

Techniki wirtualne w praktycznych zastosowaniach technicznych

Stowarzyszenie „ProCAx” zaprasza studentów oraz dyplomantów do nowego konkursu. Przedmiotem konkursu będš prace dyplomowe i semestralne, bronione w roku akademickim 2008/2009 na kierunkach projektowych i nie tylko (budowa maszyn, wzornictwo przemysłowe, projektowanie wnętrz, ogrodów, architektura i budownictwo, medycyna, fizyka itp.), w których zostały wykorzystane dowolne, wirtualne techniki komputerowego wspomagania prac inżynierskich CAx do projektowania, symulacji zjawisk, analiz i wizualizacji.

Pod pojęciem „techniki wirtualne” rozumiane sš systemy CAD/CAM/CAE, szybkie prototypowanie (rapid prototyping), wirtualna rzeczywistoœć (virtual reality), inżynieria odwrotna (reverse engineering) itp.

Regulamin konkursu
1. Prace powinny zostać zapisane na płycie CD lub DVD, w plikach CAx w formatach neutralnych (*.STEP, *.IGES, *.DXF, *.parasolid) oraz *.pdf i *.avi (max 8-10 obrazów) plus plik tekstowy z opisem pracy wg schematu jak niżej (maks. jedna strona tekstu A4):
• cel pracy;
• czego praca dotyczy i jakich technik CAx użyto;
• rezultat ostateczny, czyli co zostało osišgnięte w wyniku realizacji pracy.
2. Dane Autora (w zaklejonej kopercie) podpisane na kopercie tylko „Imieniem" (godłem)
• Imię i Nazwisko, e-mail do kontaktu, telefon;
• Nazwa uczelni;
• Imię i Nazwisko Promotora/ Kierownika pracy;
• Data obrony pracy zgłoszonej do konkursu.
3. Termin nadsyłania prac na adres Stowarzyszenia „ProCAx" do 20 paŸdziernika 2009 r. (decyduje data stempla pocztowego);
4. Jeden Autor może zgłosić tylko jednš pracę;
5. Autorzy dziesięciu najlepszych prac zostanš zaproszeni (na koszt organizatorów) do udziału w VIII Forum Inżynierskim Stowarzyszenia „ProCAx", 19-22 Listopada 2009 i przedstawiš tam swoje projekty w formie prezentacji multimedialnej.
6. Jury konkursowe, zaproszone przez Zarzšd ProCAx, ogłosi ostateczne wyniki na stronie www.procax.org.pl  
w dniu 10 listopada 2009 r.

Więcej informacji: www.procax.org.pl


Wtorek, 26.05.2009 r.

ZapowiedŸ kolejnego wydania CADblog.pl

Liczba odwiedzin strony przekroczyła 2000 miesięcznie, roœnie liczba zarejestrowanych prenumeratorów, roœnie liczba pobrań. I tylko czasu coraz mniej...

O tym i o zawartoœci zamykanego właœnie wydania można znaleŸć więcej w częœci blogowej naszej witryny.

| więcej |


Wtorek, 19.05.2009 r.

Astroid na moim biurku...
Po raz pierwszy w Polsce testujemy manipulator
3D firmy Spatial Freedom!

To prawda. W naszym kraju manipulatory 3D, zwane także myszkami 3D, kojarzš się z jednym tylko producentem. I trzeba przyznać, iż nie bez racji, gdyż jest on najpopularniejszym dostawcš tego typu rozwišzań. Jakich rozwišzań? Mowa tutaj oczywiœcie o dobrze znanych manipulatorach pozwalajšcych na łatwš kontrolę obiektów w œrodowisku 3D; użytkownik korzysta z tradycyjnej myszy, a lewš (!) rękš dodatkowo może bezpoœrednio operować modelem w przestrzeni œrodowiska programu typu CAD. W tym samym czasie, bez koniecznoœci odrywania czy też przesuwania dłoni po blacie biurka. Wygodne? Owszem, chociaż wymaga przyzwyczajenia.

Wydaje się, iż geneza powstania tych urzšdzeń sięga czasów, kiedy jako alternatywa dla tradycyjnych myszek pojawiły się tzw. „trackbale” – czyli „odwrócone myszki”, w których kulka spoczywała bezpoœrednio w dłoni, a ruch kursora wywołany był nie tyle przesunięciem całej myszki, co samej kulki. Sięgajšc jeszcze wstecz, można doszukiwać się podobieństw do tzw. wiosełek (ang. Paddle – manipulatory umożliwiajšce przemieszczanie kursora w osiach X i Y, przystosowane do pracy z niektórymi oœmiobitowymi komputerami domowymi, np. Atari, Commodore, wczesne modele Apple...). Ale na tym w zasadzie wszelkie podobieństwa się kończš...

| więcej |


Wtorek, 19.05.2009 r.

O Mold Wizard przy kawie

Już tylko tydzień dzieli nas od zapowiadanego już na łamach naszego e-magazynu seminarium organizowanego przez Siemens PLM Software, a poœwięconego możliwoœciom projektowania form wtryskowych w Mold Wizard

Firmy produkcyjne sš poddawane nieustannej presji zwišzanej z szybszym opracowywaniem innowacyjnych produktów przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu jakoœci. Jednak nawet w przypadku stosowania dojrzałych, zaawansowanych technologii trójwymiarowego projektowania CAD wielu firmom nie powiodło się usprawnianie projektowania oraz czerpanie korzyœci płynšcych z niższych kosztów i krótszego czasu trwania cyklu.

| więcej |


Wtorek, 19.05.2009 r.

Ponad milion sprzedanych licencji SolidWorks

Producent odzieży i wyposażenia dla sportów ekstremalnych OGIO International, Inc. kupił w maju br. milionowš licencję tego popularnego oprogramowania

Dassault Systèmes SolidWorks Corp. (DS SolidWorks) poinformowało o tym, iż producent ultranowoczesnej odzieży i sprzętu sportowego zakupił milionowš licencję oprogramowania 3D CAD. W cišgu minionych 14 lat, poczšwszy od sprzedaży DS SolidWorks projektantowi robotów ramieniowych, aż po wspomniany przełomowy dla firmy zakup, za sprawš systemów SolidWorksŽ powstały tysišce innowacyjnych produktów.

Wywodzšce się ze stanu Utah OGIO International, Inc. kupiło licencję o numerze jeden milion – dla inżyniera projektujšcego w aluminium, Seana Petersona, który pracuje obecnie nad nowš liniš wyposażenia dla zawodników wyœcigów motocrossowych. Peterson wykorzysta oprogramowanie SolidWorks przy tworzeniu ramp, platform oraz sprzętu dla motorów. OGIO znane jest także z projektowania nowatorskich plecaków i toreb, w których znajdziemy tak innowacyjne rozwišzania jak na przykład bezzamkowe kieszenie na piłki w torbach do golfa. Projektanci w OGIO używajš programu SolidWorks do modelowania wtryskiwanych częœci plastikowyc,h takich jak ršczki, kółka czy ramy toreb golfowych.

OGIO jest klientem SolidWorks od czterech lat. Od momentu założenia firmy przez Michaela Pratta w 1987 roku do około pięciu lat temu w kwestiach tworzenia modeli 3D wyprasek kadra projektowa OGIO polegała wyłšcznie na swoich partnerach w branży wytwórczej. Wprowadzenie projektowania CAD bezpoœrednio w firmie spowodowało, że projektanci nie byli już zmuszeni polegać na interpretacji własnych szkiców dokonanej przez partnerów, aby utworzyć model 3D. SolidWorks pozwala projektantom OGIO dowolnie eksperymentować bez ograniczeń, jakie nakłada współpraca z dostawcš zewnętrznym.

–  Jesteœmy podekscytowani osišgnięciem miliona sprzedanych licencji, a także bardzo wdzięczni każdemu z naszych klientów, iż zaufali SolidWorks w drodze do sukcesu ich firM  – rzekł Jeff Ray, CEO SolidWorks. – Z powodu powziętej odpowiedzialnoœci stale pracujemy nad tym, aby produkty linii SolidWorks były warte lojalnoœci klientów i wspierały ich twórcze wizje. Dzięki takim firmom jak OGIO, które wyznaczajš nowe granice rozwoju produktów, my korzystajšc z ich doœwiadczeń wyznaczamy nowe granice rozwoju projektowania 3D. Ten kamień milowy stanowi jedynie poczštek. Przyszłoœć niesie ze sobš naprawdę bardzo ekscytujšce możliwoœci...

www.solidworks.com


Poniedziałek, 18.05.2009 r.

Autodesk zawiera w Niemczech ugodę w sprawie naruszenia jego praw autorskich

Naruszajšcy zobowišzany do zapłaty odszkodowania i zaprzestania dystrybucji

Sšd rejonowy w Monachium zatwierdził porozumienie kończšce sprawę wytoczonš przez Autodesk, Inc. przeciwko Torstenowi Mosesowi o naruszenie praw autorskich do flagowego produktu firmy – AutoCAD. Stwierdzono że aplikacja LT Extender Mosesa, która współpracuje z AutoCAD LT i go zmienia, narusza prawa autorskie firmy Autodesk. Moses zobowišzał się zapłacić Autodesk odszkodowanie i zaprzestać wytwarzania oraz dystrybucji aplikacji na całym œwiecie.

www.autodesk.com


Œroda, 13.05.2009 r.

Miejsca w sieci I: nowy portal technologiczny

Od dwóch (mniej więcej) miesięcy działa nowy polski portal dedykowany inżynierom technologom:  e-technolog.pl

Portal e-technolog został stworzony z myœlš o technologach, konstruktorach i innych osobach zajmujšcych się problematykš szeroko pojętej obróbki stali, metali kolorowych i tworzyw sztucznych. Motorem do stworzenia portalu było przeœwiadczenie jego autorów o tym, że nie ma takiego miejsca w Sieci, które pozwalało by w łatwy i szybki sposób zdobyć wiedzę na temat konkretnej obróbki lub materiału, podzielić się problemami i doœwiadczeniami z innymi użytkownikami, a przede wszystkim – znaleŸć rozwišzanie na łamach forum technicznego.

Zaproponowana w portalu treœć merytoryczna jest oczywiœcie wstępem i będzie podlegała cišgłemu uzupełnianiu. Zamiarem założycieli i administratorów nie jest bowiem publikowanie wiedzy akademickiej; bardziej zależy im na podejmowaniu  problematyki zaczerpniętej z praktyki. W zwišzku z tym zależy im na zebraniu grona osób współpracujšcych i firm, które na bieżšco będš publikować ciekawe materiały techniczne ze swojej dziedziny, opisy nowych technologii oraz dzielić się problemami, z którymi przyszło im się zmierzyć w pracy zawodowej. Tematy te będš publikowane na łamach portalu i forum.

Ze swojej strony popieramy pomysł stworzenia takiego praktycznego miejsca w Sieci, majšc œwiadomoœć,  jakie znaczenie ma technologicznoœć konstrukcji. Co z tego, ze zaprojektujemy nowe łożysko kulkowe bez koszyczka, jeœli nie uda się go wyprodukować? O zawartoœci portalu i planach jego rozwoju napiszemy więcej w najbliższym wydaniu naszego e-czasopisma.

Więcej informacji: www.e-technolog.pl


Œroda, 13.05.2009 r.

„Koło ratunkowe” według SolidWorks

Engineering Stimulus Package – Program Aktywizacji Zawodowej Inżynierów przygotowany przez SolidWorks jest już dostępny w Polsce!

Jak możemy dowiedzieć się ze strony CNS Solutions, termin wprowadzenia zapowiadanego już na naszych łamach pakietu dla bezrobotnych inżynierów przestał być tajemnicš. Zapowiadane m.in. na stronie www.solidworksblog.pl  rozwišzanie, obejmujšce m.in. darmowš licencję najnowszego oprogramowania SolidWorks, szkolenia i wsparcie techniczne, dostępne jest już  także u nas.

więcej informacji


Œroda, 13.05.2009 r.

Kolejne PROCAD EXPO już w przyszły pištek

Tradycyjnie, 17 rok z rzędu odbędzie się Ogólnopolska Wystawa Użytkowników Systemów CAD – PROCAD EXPO!

Impreza ta w tym roku odbędzie się 22 maja równolegle w 5 miastach w Polsce: w Gdańsku (główna impreza), Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, Katowicach (PROCAD EXPO – DZIEŃ OTWARTY oddziałów PROCAD). W zeszłym roku w wydarzeniu uczestniczyło blisko 1000 osób! Więcej informacji na stronie organizatora.

www.procad.pl


Œroda, 13.05.2009 r.

Miejsca w sieci II: Polski SolidWorks Blog

W kwietniu „wystartował” pierwszy w Polsce blog poœwięcony oprogramowaniu SolidWorks

Blog powstał z myœlš o rosnšcym gronie użytkowników systemu do modelowania bryłowo-powierzchniowego SolidWorks. Na łamach blogu będzie można znaleŸć najœwieższe i najciekawsze informacje dotyczšce programu i aplikacji z nim zwišzanych, a także wybrane zagadnienia z szerszej przestrzeni 3D CAD. Publikowane będš filmu, tutoriale i przydatne materiały dla użytkowników oprogramowania. Jest to nowa forma kontaktu pomiędzy użytkownikami i sympatykami oprogramowania, a certyfikowanymi specjalistami SolidWorks z firmy CNS Solutions. Blog prowadzš: Paweł Dziadosz i Julita Pęszkal, oboje zwišzani z CNS Solutions.

 „Jak zaczęła się moja przygoda z SolidWorks
Jestem absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Produkcji na kierunku Automatyka i Robotyka. Mój pierwszy kontakt z programem SolidWorks miał miejsce podczas studiów, gdzie razem z grupš kilku przyjaciół po zajęciach praktycznych z programem, postanowiliœmy przystšpić do certyfikatu studenckiego organizowanego przez CNS Solutions. Pamiętam do dzisiaj wyzwanie, z którym musieliœmy się zmierzyć – jednorazowa maszynka do golenia!!! Założenia proste, model prosty więc nic trudniejszego jak zabrać się do pracy. No i tutaj pojawiły się problemy natury egzystencjonalnej. Przecież student nie jest niewolnikiem swojego czasu i zawsze zdšży, choćby w ostatniej chwili przygotuje projekt i zaliczy. Tak stało się i tym razem z tš drobnš różnicš, że niestety nikt z naszej grupy certyfikatu nie uzyskał!!! OdpowiedŸ z argumentacjš CNS brzmiała „PRACA ZBIOROWA!”. Jednak nie minęło kilka tygodni i CNS skontaktował się z naszš grupš przebiegłych œmiałków i zaproponował współpracę w realizacji projektu maszyny do pakowania. Do tego zadania podeszliœmy zdecydowanie poważniej i tak oto zasiedziałem się w CNS do dnia dzisiejszego. Dzisiaj mam już trochę więcej certyfikatów, a jednorazowš maszynkę do golenia używam tylko podczas krótkich podróży służbowych.

Paweł Dziadosz”

www.solidworksblog.pl


Œroda, 13.05.2009 r.

Nagroda CAD Society’s 2009 Leadership Award

W dniu 10 kwietnia 2009 w Denver, The CAD Society ogłosiło, że Bill McClure oraz Dan Staples z zespołu rozwoju programu Solid Edge firmy Siemens PLM Software zostali zwycięzcami nagrody CAD Society’s 2009 Leadership Award

 Nagrody CAD Society sš przyznawane za zasługi dla osób, które wywarły duży wpływ oraz rozwinęły technologię CAD, rozwišzania IT dla inżynierii i produkcji. Nagroda – zdaniem organizatorów – definiuje techniczne i biznesowe przywództwo w sektorze CAD oraz odzwierciedla, kto kładzie największy nacisk na potrzeby użytkowników systemów do wspomagania projektowania.

Obaj laureaci zwišzani sš z systemem do modelowania bryłowo – powierzchniowego 3D Solid Edge od samego poczštku realizacji projektu w dziale badawczo – rozwojowym w 1993 roku. Posiadany wówczas przez firmę Intergraph: Solid Edge zaczšł swoje życie jako „Projekt Jupiter” i demonstrował wysoce innowacyjne pomysły na modelowanie w trójwymiarze, zanim jeszcze projektowanie w 3D było powszechne i dominujšce w œwiecie CAD. Oprogramowanie Solid Edge zostało sprzedane firmie UGS w 1998 roku, a Bill i Dan pozostali w zespole – jako strategiczni liderzy jego dalszego rozwoju. (...)

Więcej informacji: www.cadsociety.org, a także w najnowszym wydaniu dostępnym w archiwum


Poniedziałek, 11.05.2009 r.

Kolejne wydanie już dostępne...

Pierwsze majowe wydanie można już pobrać z działu Archiwum. Mimo niewielkiego „poœlizgu” w stosunku do planowanego terminu ukazania się trzeciego numeru naszego miesięcznika, możemy zapewnić Państwa, iż jeszcze w tym miesišcu ukaże się kolejny numer!

Oznacza to mniej więcej tyle, iż sprawdzimy w praktyce naszš zdolnoœć do publikowania dwóch edycji w miesišcu. Bioršc pod uwagę fakt, iż roœnie sterta materiałów do wykorzystania, nie powinno być problemu z dotrzymaniem kolejnych terminów.

Co można znaleŸć w tym wydaniu? Pierwszy odcinek nowego cyklu „Systemy CAE w praktyce. Strefa OpenSource" – tym razem nie będzie mowy o BRL-CAD, ale o dostępnym nieodpłatnie profesjonalnym systemie CalculiX. Kolejne odcinki będš publikowane naprzemian z cyklem o BRL-CAD. W temacie numeru („Parametrycznie czy bezpoœrednio?”) znalazło się opracowanie inspirowane dyskusjami na podobny temat pojawiajšcymi się na łamach prasy zachodniej. Dodatkowo w artykule tym podjęliœmy próbę usystematyzowania wiedzy na temat modelowania w systemach CAD.

Inaugurujemy także cykl poœwięcony rodzimym konstrukcjom. Prezentowany projekt budzi tyle samo entuzjastycznych komentarzy, co niepochlebnych opinii wyrażanych na jego temat. Opisujemy go w sposób możliwie obiektywny, a wkrótce  – po opublikowaniu fragmentów artykułu także na blogu – zachęcamy Państwa do udziału w dyskusji i pozostawienia swoich komentarzy...

Więcej informacji o zawartoœci –  w zakładce W numerze, a pełne wydanie już do pobrania w Archiwum.

W nadchodzšcym tygodniu życzymy ciekawej lektury.
Redakcja


Wtorek, 29.04.2009 r.

Szósta serwisówka już dostępna

Siemens PLM Software udostępnił szósty pakiet serwisowy (MP6) do najnowszej wersji Solid Edge with Synchronous Technology

Użytkownicy posiadajšcy usługę Wsparcia/Utrzymania Oprogramowania mogš pobierać pakiet (w wersji 32- i 64-bit) ze stron Siemensa:
http://ftp.ugs.com/solid_edge/ST/


Wtorek, 29.04.2009 r.

Najmniejsza z rodziny drukarek OBJET: Alaris30

Kompaktowš drukarkę 3D (kompaktowš – oczywiœcie jak na sprzęt tej klasy) mieliœmy okazję oglšdać 23 kwietnia podczas oficjalnej prezentacji zorganizowanej w warszawskiej siedzibie Bibus Menos Sp. z o.o.

To stosunkowo niewielkie urzšdzenie (można zauważyć dosyć powszechnš w tej chwili wœród wielu producentów drukarek 3D tendencję do poszerzania oferty o maszyny o małych gabarytach) pracuje w technologii PolyJet – wydruk prototypu następuje na skutek natryskiwania kolejnych warstw żywicy akrylowej fotopolimerowej (gruboœć warstwy to 28 mikronów), utwardzanych następnie promieniowaniem UV. Materiał podporowy na bazie żelu można w łatwy sposób usunšć poprzez spłukanie wydrukowanego modelu wodš pod ciœnieniem. W ten sposób można uzyskać niedrogie, trwałe i funkcjonalne modele.
Jakiej wielkoœci wydruki można uzyskać z tej – jak wspomnieliœmy – niewielkiej drukarki? Komora wydruku pozwala na uzyskanie modeli mieszczšcych się w przestrzeni o wymiarach 294 x 196 x 150 mm. Dzięki dostępnym tworzywom, gotowe wydruki mogš być wykorzystane np. przy tworzeniu form do grawitacyjnego odlewania silikonu; pozwala to na wykorzystywanie maszyny już nie tylko w obszarze szybkiego prototypowania, ale także – na pograniczu szybkiego wytwarzania.
Do tematu drukarek 3D będziemy powracać.

Mateusz Bubicz

Więcej na temat Alaris30...


Wtorek, 29.04.2009 r.

Warsztaty z CATIA...

KATEDRA TRANSPORTU SZYNOWEGO Wydziału Transportu Politechniki Œlšskiej i firma KS Automotive zapraszajš wszystkich zainteresowanych do udziału w Międzynarodowych Warsztatach Zaawansowanych Technik Projektowania i Weryfikacji Konstrukcji w œrodowisku CATIA V5 i V6

W programie m.in. referat na temat przyszłoœci inżynierii współbieżnej, zajęcia praktyczne z zakresu projektowania i analiz wytrzymałoœciowych konstrukcji, zaawansowanych technik modelowania bryłowego i powierzchniowego i wiele innych.
Udział w Warsztatach jest bezpłatny, a ze względu na ograniczonš liczbę miejsc organizatorzy proszš o potwierdzenie uczestnictwa najpóŸniej do 15 maja br.

Więcej informacji pod adresem: http://www.kts.polsl.pl/catia/, a także w najnowszym wydaniu „CADblog.pl”


Poniedziałek, 28.04.2009 r.

Rozwišzania dla GIS i nie tylko...

23 kwietnia w warszawskiej siedzibie Autodesk miała miejsce prezentacja nowej linii produktów do modelowania infrastruktury dla inżynierii lšdowej i wodnej, dostawców mediów, firm telekomunikacyjnych oraz administracji publicznej

– Portfolio produktów Autodesk, zawierajšce AutoCAD Civil3D 2010, AutoCAD Map 3D 2010, AutoCAD Raster Design 2010, Autodesk MapGuide Enterprise 2010 oraz Autodesk Topobase 2010 – zapewnia użytkownikom inteligentne i wszechstronne rozwišzania w dziedzinie projektowania, wizualizacji, symulacji i analizy zasobów infrastruktury oraz planów rozwoju – powiedział rozpoczynajšcy spotkanie Michał Lehmann, dyrektor ds. produktów Autodesk dla GIS i infrastruktury.

Zaprezentowana nowa rodzina rozwišzań jest w pewnym sensie odpowiedziš firmy na wyzwania stawiane współczesnym producentom oprogramowania. Należš do nich bez wštpienia globalizacja, industrializacja (i urbanizacja), a także ograniczanie negatywnego wpływu inwestycji na œrodowisko naturalne.

W drugiej częœci spotkania Michał Kukułka (inż. aplikacji) zaprezentował w praktyce nowe możliwoœci, a także wprowadzone zmiany w oprogramowaniu Autodesk. M.in. w AutoCAD Civil 3D 2010 zwrócił on uwagę na usprawniony interfejs użytkownika (zmiany objęły m.in. menu aplikacji, pasek szybkiego dostępu), na ulepszone narzędzia do projektowania i analiz (w tym m.in. do modelowania skrzyżowań), a także na zmiany w obszarze współpracy z innymi aplikacjami (poprawiona wymiana danych m.in. z oprogramowaniem Revit, narzędzia do kalkulacji materiałów i mas ziemnych, etc.)...

więcej


Œroda, 22.04.2009 r.

Już dostępna polska wersja AutoCAD 2010

Polska wersja AutoCAD 2010 – jednego z najpopularniejszych rozwišzań do projektowania i przygotowywania dokumentacji jest już dostępna – jak wynika z uzyskanej dzisiaj oficjalnej informacji Autodesk

Dostępna jest także cała rodzina oprogramowania AutoCAD 2010, dedykowanego dla poszczególnych branż, a także AutoCAD LT 2010 do rysowania i detailingu. Najnowsza wersja wyposażona została w funkcje ułatwiajšce użytkownikowi pracę nad najbardziej złożonymi projektami. Wœród nich znajdujš się narzędzia do projektowania swobodnego, rysowania parametrycznego, a także rozbudowana obsługa PDF – sš to funkcje najbardziej pożšdane przez dotychczasowych użytkowników AutoCAD i członków Autodesk User Group International (AUGI).

www.autodesk.pl


Poniedziałek, 20.04.2009 r.

Mysz 3D z górnej półki czyli SpacePilot PRO

Zintegrowany Asystent Kolorowego Wyœwietlacza LCD, Technologia Szybkiej Nawigacji (QuickView Navigation) oraz Inteligentne Klawisze Funkcyjne - niektóre z tych rzeczy już poznaliœmy, inne stanowiš nowoœć w dziedzinie manipulatorów 3D

Firma 3Dconnexion wprowadziła na rynek nowe urzšdzenie: SpacePilot PRO. Ta – w chwili obecnej – sztandarowa myszka 3D zaprojektowana została, by zapewnić zaawansowanš kontrolę modeli 3D, łatwy dostęp do profesjonalnych aplikacji 3D, mniejsze przerwy w pracy projektowej oraz większy komfort. Najbardziej charakterystyczne cechy produktu SpacePilot PRO to nowy kolorowy wyœwietlacz LCD wraz z Asystentem Pracy, technologia Szybkiej Nawigacji (QuickView Navigation) drugiej generacji, Inteligentne Klawisze Funkcyjne oraz ulepszona ergonomicznie budowa dla większego komfortu i kontroli.
– Myszki 3D firmy 3Dconnexion zmieniły zasady interakcji inżynierów i profesjonalistów projektowania ze œrodowiskami 3D – powiedział Dieter Neujahr, prezydent firmy 3Dconnexion. – Nowy SpacePilot PRO bazuje na naszym doœwiadczeniu (...), dzięki czemu jest to najlepsza myszka 3D, jakš kiedykolwiek stworzyliœmy. Pozwala ona zwiększyć efektywnoœć, co ostatecznie przekłada się na lepsze projekty wykreowane w krótszym czasie.

| więcej |


Poniedziałek, 20.04.2009 r.

Pakiet ratunkowy SolidWorks już dostępny
...na razie tylko za oceanem

Przy okazji relacji z konferencji SolidWorks World 2009 poœwięciliœmy trochę miejsca przedstawionej tam inicjatywie „pakietu stymulujšcego dla bezrobotnych inżynierów”. ZapowiedŸ doczekała się realizacji. Darmowe oprogramowanie CAD, szkolenie i certyfikat – z założenia majš podnieœć atrakcyjnoœć inżynierów na rynku pracy

Pod pojęciem Engineering Stimulus Package i „darmowego systemu CAD” kryje się tutaj, przewidziana na razie tylko dla mieszkańców USA i Kanady, możliwoœć:

• otrzymania (lub pobrania) 90-dniowej licencji SolidWorks Student Design Kit, a także wszystkich towarzyszšcych jej tutoriali i dokumentacji, wraz z SolidWorks eDrawing pozwalajšcym m.in. na wymianę rysunków CAD drogš mailowš;

• szkolenia zarówno on-line, jak i w siedzibach VAR na terenie USA i Kanady;

• pełny dostęp do SolidWorks Customer Portal;

• możliwoœć uzyskania certyfikatu CSWA, ułatwiajšcego z pewnoœciš podjęcie pracy w firmach poszukujšcych inżynierów pracujšcych w œrodowisku SolidWorks.

Czy to wiele? Można mieć wštpliwoœci co do długoœci okresu, w którym można korzystać z oprogramowania; nawiasem mówišc jest on identyczny jak w przypadku nie wydawanej już edycji osobistej (SolidWorks PE); tš ostatniš można było jednak – z tego co pamiętam – przedłużyć o kolejne 90 dni, niewykluczone, że i teraz będzie można postšpić podobnie.

Na stronie www.solidworks.com/ESP można dowiedzieć się więcej o pakiecie, a my ze swej strony liczymy na to, iż zostanie on stosunkowo szybko wprowadzony także w Europie.


Poniedziałek, 20.04.2009 r.

Autodesk 2010 – ruszajš bezpłatne seminaria

Podobnie, jak w zeszłym roku,  Autoryzowani  Partnerzy Autodesk organizujš szereg bezpłatnych seminariów poœwięconych praktycznym możliwoœciom  i najnowszym funkcjom oprogramowania  Autodesk 2010 dla poszczególnych branż: przemysłu, architektury i budownictwa, inżynierii lšdowej i wodnej oraz GIS.

Przewidziano cykl ponad 150 seminariów i warsztatów, które odbywajš się na terenie całego kraju, w różnych miastach, m.in. w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach, Elblšgu, Częstochowie, a także online. Uczestnictwo w seminariach jest bezpłatne, jednak ze względu na ograniczonš liczbę miejsc wymagana jest wczeœniejsza rejestracja.

 

Szczegółowe informacje o Seminariach Autodesk oraz możliwoœć zarejestrowania się na wybrane warsztaty dostępne sš na stronie www.autodesk.pl/2010seminaria


Œroda, 15.04.2009 r.

DVD z SolidEdge with Synchronous Technology
dla pierwszego 1000 użytkowników nowego forum Siemens PLM

Wczoraj otrzymaliœmy pierwszš informację, której nawet nie zdšżyliœmy zamieœcić, a już dzisiaj działa nowe forum dedykowane użytkownikom oprogramowania Siemens PLM Software: http://forum.siemens-plm.pl, ale nie tylko im...

Chociaż zostało stworzone z myœlš o użytkownikach oprogramowania CAD/CAM/CAE/PLM oraz o osobach korzystajšcych z usług i serwisu firmy Siemens PLM Software, ma jednak szansę stać się cennym Ÿródłem informacji również dla wszystkich osób poszukujšcych wiedzy i opinii na temat systemów CAD/CAM/CAE/PLM.
Impuls do powstania FORUM Użytkowników oprogramowania Siemens PLM wypłynšł od Klientów; wyniki badań poziomu satysfakcji ujawniły zapotrzebowanie na tego typu platformę wymiany podglšdów o funkcjonalnoœci oprogramowania i rozwišzywania problemów. Na FORUM Siemens PLM użytkownicy majš okazję przedstawić swoje spostrzeżenia, błyskawicznie odnaleŸć odpowiedŸ na nurtujšce ich pytania oraz skorzystać z doœwiadczenia innych.
Aby w pełni korzystać z portalu należy się zrejestrować. Po mailowym (błyskawicznym) powiadomieniu od Administratora Forum o aktywowaniu konta można się logować i zakładać nowe wštki do dyskusji. Dodatkowe informacje można odnaleŸć w bloku FAQ.

Dla pierwszych 1000 osób, które dokonajš rejestracji na forum, przewidziano nagrodę w postaci płyty DVD z ewaluacyjnš wersjš SolidEdge with Synchronous Technology. Parafrazujšc stare porzekadło, kupić, nie kupić, ale wypróbować warto ;)...

http://forum.siemens-plm.pl

 

[dodano w pištek, 17.04.2009 godz.: 15:30]

SolidEdge dla prenumeratorów CADblog.pl

Miło nam poinformować Państwa, iż dzięki uprzejmoœci Siemens PLM Software, wœród osób, które zdecydowały się na zamówienie bezpłatnej internetowej prenumeraty, jak również wœród osób, które do 10. maja zarejestrujš się jako prenumeratorzy, oprócz redakcyjnych upominków (segregatorów) rozlosujemy 20 płyt DVD SolidEdge with Synchronous Technology Evaluation.
Wyniki losowania opublikujemy na stronie 11. maja br.
Jednoczeœnie informujemy, iż wyniki pierwszego losowania, przeprowadzonego wœród osób, które zdecydowały się na prenumeratę do końca marca 2009 roku, opublikujemy w połowie przyszłego tygodnia.

redakcja


Wtorek, 14.04.2009 r.
Internetowa platforma SolidWorks 3DChallenge.net

Z poczštkiem kwietnia rozpoczęła działalnoœć partnerska platforma konkursowa SolidWorks – 3D Challenge.net

Polskich użytkowników szczególnie powinien zainteresować fakt, iż właœnie na niej częœciowo będzie się odbywał m.in. VIII Studencki Konkurs Projektowy CNS Solutions. Pierwszy etap kwalifikacji uczestników do wspomnianego konkursu (zgłoszenie do udziału i przesłanie pierwszej, wstępnej koncepcji projektu) już się zakończył, a wszyscy zakwalifikowani majš teraz czas na dopracowanie swoich prac. Termin nadesłania ukończonych projektów do biura organizatora upływa 29 maja 2009 roku.
Projekty konkursowe można teraz prezentować na partnerskiej stronie 3D Challenge, dzięki czemu sš dostępne nie tylko dla jurorów, lecz także dla wszystkich zainteresowanych internautów.
Organizatorzy konkursu (CNS Solutions) zapraszajš wszystkich uczestników, zakwalifikowanych po pierwszym etapie, do rejestrowania się na stronie i zamieszczania na niej projektów konkursowych. Na stronie można także oddać głos na najlepszy projekt.

http://www.3dchallenge.net


Poniedziałek 06.04.2009 r.

NX 6.0 Designer – nowy pakiet CAD

Firma Siemens PLM Software poinformowała o wprowadzeniu nowej konfiguracji
oprogramowania NX (dawniej Unigraphics)

NX Designer – bo o nim tu mowa – posiada w pełni zaimplementowanš innowacyjnš technikę modelowania
Synchronous Technology. Umożliwia ona m.in. parametryczne modelowanie z/lub bez użycia historii tworzenia
oraz bezpoœredniš dynamicznš edycję plików z innych systemów CAD.
 

Pakiet zawiera funkcjonalnoœci znane już z wdrażanych pakietów NX, czyli:
• Solid & Feature Modeling – modelowanie bryłowe
• Assembly Modeling – złożenia, symulacje kinematyczne
• Straight Brake Sheet Metal – gięcie blach
• Drafting – tworzenie dokumentacji
• Process Solutions for Stress and Vibration – pakiet do obliczeń MES
• True Shading – narzędzia do wizualizacji

Istotnš funkcjonalnoœciš, jakš również zawiera, jest Freeform Modeling, który posiada bardzo duże możliwoœci parametrycznego modelowania powierzchniowego. Pakiet wyposażony został w translatory bezpoœrednie (Solid Edge, SolidWorks, I-deas) i poœrednie jak Parasolid, Step, Iges, Dwg, Dxf, Stl...
W stosunku do dotychczas znanych konfiguracji nie posiada wersji pływajšcej oraz narzędzi do PLM (Teamcenter Engineering), co nie ma istotnego znaczenia w przypadku Klientów, którzy jeszcze nie używajš PDM.  Nowoczesne i zaawansowane funkcjonalnoœci, jakie posiada NX i jego cena katalogowa (ustalona na poziomie poniżej 30 tys. zł), może stanowić nie lada wyzwanie dla programów œredniego rzędu – zwłaszcza iż NX Designer jest dostępny również w polskiej wersji językowej.

Ÿródło: www.camdivision.pl


Pištek, 03.04.2009 r.

EduCAD na start!

Dzisiaj oficjalnie został uruchomiony nowy internetowy serwis edukacyjny poœwięcony systemom CAD i nie tylko...

Wydaje się, że jest to pierwsze tego typu działanie na naszym rynku mediów elektronicznych. Jak można dowiedzieć się ze strony głównej, celem serwisu jest poszukiwanie, upowszechnianie i przekazywanie  wiedzy inżynierskiej z obszaru CAx (CAD, CAE, CAM, PDM ...)   w taki sposób, aby wspomagać  od strony inżynierskiej okreœlone zmiany w przemyœle.
Jak z powyższego wynika, obszarem docelowym EDUCAD jest przemysł – współpraca z uczelniami wyższymi i studentami jest w istocie œrodkiem do celu, jakim jest lepsza, globalna konkurencyjnoœć  polskich działań inżynierskich. 

„(...) Rozwinięty, nowoczesny œwiatowy przemysł wykorzystuje w znacznie większym zakresie najlepsze dokonania œrodowisk akademickich, niż dzieje się to w Polsce. W tym œwietle  pomoc w zakresie transferu wiedzy i technologii pomiędzy œrodowiskami  naukowymi a przemysłem jest zadaniem nie do przecenienia.  Wierzymy, ze będziemy w tym procesie pomocni...” – można przeczytać
w podsumowaniu informacji odredakcyjnej, a jej autorem – i jednym z inicjatorów powstania strony – jest prezes firmy AutoR KSI, Jan Parczewski.

Będziemy œledzić działania redakcji educad.pl, a już dzisiaj w imieniu jej twórców, zachęcamy do odwiedzin na tej interesujšco zapowiadajšcej się stronie. Bo przecież...

„(...) zdolnoœć uczenia się nie będzie polegała na jednorazowym poznaniu działania  nowego systemu.
W przyszłoœci jedynš stałš wartoœciš będzie proces nieustannego uczenia się i zmian."
Edgar H. Schein

www.educad.pl


Poniedziałek, 30.03.2009 r.

Darmowa nakładka do darmowego oprogramowania: Driving Dimensions 1.0

LEDAS, rosyjska spółka specjalizujšca się m.in. w opracowywaniu nakładek na różnego rodzaju systemy CAD, powiadomiła o wydaniu pierwszej oficjalnej wersji dodatku Driving Dimensions, współpracujšcego ze œrodowiskiem darmowego oprogramowania Google SketchUp

Głównym zadaniem owej wtyczki jest udostępnianie prostych w użyciu narzędzi do parametryzowania projektów. Ma to umożliwić znaczne oszczędnoœci czasu, zwišzane z wprowadzaniem zmian w istniejšcych modelach 3D oraz otworzyć zupełnie nowe możliwoœci przed użytkownikami programu SketchUp.
Nakładka obsługuje wszystkie podstawowe typy wymiarów sterujšcych, takie jak długoœci krawędzi, promienie łuków i okręgów, odległoœci pomiędzy wierzchołkami, krawędziami i powierzchniami, a także kšty pomiędzy krawędziami i powierzchniami. Wyznaczana jednoczeœnie za jej pomocš może być dowolna liczba wymiarów, a wymiary mogš być ustawiane ręcznie lub automatycznie z wykorzystaniem oryginalnego mechanizmu wnioskowania. Działanie narzędzia jest w pełni niezależne od historii, dzięki czemu można je zastosować do modyfikacji dowolnego modelu.
Driving Dimensions 1.0 można pobrać za darmo z internetowych stron producenta (w wersji przeznaczonej do użytku prywatnego ma nieco ograniczone możliwoœci). Dostępna jest również komercyjna wersja narzędzia (Pro), która jest pozbawiona ograniczeń i która możesz być stosowana w celach zarobkowych. Wyceniono jš na 45 dolarów. Obydwie wersje pluginu współdziałajš z oprogramowaniem SketchUp 6, Pro 6, 7, oraz Pro 7 pracujšcym pod kontrolš systemu operacyjnego Windows 2000, XP lub Vista.

LEDAS pracuje nad wdrożeniem Driving Dimensions również do innych systemów CAD. Odpowiednie przykłady zastosowań narzędzia w œrodowiskach AutoCAD i Rhino 3D można znaleŸć bezpoœrednio na stronie poœwięconej nakładce lub w serwisie producenta.

ródło: www.cad.pl, http://drivingdimensions.com


Czwartek, 26.03.2009 r.

BIM Anno Domini 2010
(Building Information Modeling)

25 marca Autodesk oficjalnie przedstawił nowš gamę produktów dla architektury i budownictwa. Ogólnoœwiatowej premierze towarzyszyła prezentacja zorganizowana przez polskie przedstawicielstwo firmy w jej nowej siedzibie przy ul. Wołoskiej 9 w Warszawie

– W obecnej sytuacji ekonomicznej firmy potrzebujš interoperacyjnych i elastycznych narzędzi do modelowania informacji o budynku, które pomogš im realizować projekty szybciej i ekonomiczniej – powiedział Jay Bhatt, wiceprezes Autodesk ds. rozwišzań dla architektury i budownictwa. – Wersje 2010 naszego oprogramowania realizujš obietnice koncepcji BIM poprzez dalsze wypełnianie luki komunikacyjnej pomiędzy zespołami projektowymi i konstrukcyjnymi. Te (...) narzędzia pomogš naszym klientom radzić sobie z wyzwaniami projektowymi i konstrukcyjnymi w sposób efektywniejszy i skuteczniejszy, przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu ich pracy na œrodowisko. W podobnym tonie o nowoœciach w oferowanym oprogramowaniu firmy wypowiadał się w Warszawie Wojciech Jędrzejczak, dyrektor generalny Autodesk na Polskę (obszerna relacja z konferencji w numerze 1(1) 2009, dostępnym w archiwum pdf po 6 kwietnia 2009 roku).
Gama produktów Autodesk 2010 dla BIM powinna pozwolić projektantom, inżynierom budowlanym, wykonawcom oraz ich klientom na łatwiejsze tworzenie danych cyfrowego projektu oraz czerpanie z nich zysku, a także zaoferować im lepszš komunikację pomiędzy rozproszonymi zespołami projektowymi. Inwestujšc w BIM, spółki sektora architektoniczno-budowlanego będš w stanie bardziej precyzyjnie wizualizować, symulować i analizować działanie projektu, jego wyglšd i koszty, a także tworzyć ekonomiczniejsze, pod względem wykorzystania zasobów, budynki i infrastrukturę oraz zastępować starzejšcš się infrastrukturę.

Platforma Autodesk Revit 2010
Produkty dla BIM, oparte na platformie Autodesk Revit, oferujš dopasowany interfejs użytkownika, który zapewnia całej gamie produktów spójnoœć wyglšdu i wyższš jakoœć pracy. Zaktualizowana platforma Autodesk Revit oferuje również wyższy poziom interoperacyjnoœci w przypadku analiz domów ekologicznych, oferujšc obsługę formatu języka gbXML (ang. green building extensible markup language). Aktualizacje produktów opartych na platformie Autodesk Revit obejmujš:

• Oprogramowanie Autodesk Revit Architecture 2010 (BIM dla architektów i projektantów), które umożliwia klientom bardziej precyzyjne uchwycenie wczesnych koncepcji projektowych za poœrednictwem ulepszonej funkcjonalnoœci projektowania koncepcyjnego, za pomocš  intuicyjnego obszaru roboczego projektowania koncepcyjnego, pozwalajšcego na łatwiejsze tworzenie skomplikowanych kształtów geometrycznych; nowego interfejsu użytkownika, który działa w sposób, w jaki projektanci myœlš, oferujšc bardziej płynny i cišgły przepływ pracy projektowej; ulepszonej współpracy z programami takimi, jak AutoCAD Civil 3D 2010, Autodesk 3ds Max Design 2010 i Autodesk Inventor 2010.

• Oprogramowanie Autodesk Revit Structure 2010 (BIM dla inżynierów konstruktorów, projektantów oraz kreœlarzy), które integruje multimateriałowy fizyczny i niezależnie edytowalny model analityczny, by oferować bardziej precyzyjnš dokumentację, analizę i projektowanie. Użytkownicy otrzymajš rozszerzone funkcje projektowania koncepcyjnego, modelowania i analizy, pozwalajšce na obsługę bardziej skomplikowanych form architektonicznych; ulepszony interfejs użytkownika z nowym, konfigurowalnym paskiem narzędziowym w postaci wstšżki; wyższy poziom wydajnoœci oraz interoperacyjnoœci, w tym również natywnš obsługę trybu 64-bit

• Oprogramowanie Autodesk Revit MEP 2010 (BIM dla inżynierów mechaników, elektryków oraz instalatorów), które oferuje klientom zestaw optymalnych narzędzi do projektowania układów oraz analizy wydajnoœci budowlanej, pomagajšc inżynierom podejmować bardziej œwiadome decyzje. Wersja 2010 oferuje następujšce nowe funkcje: natywnš analizę obcišżeń grzewczych i chłodzšcych, pozwalajšcš inżynierom mechanikom, elektrykom i instalatorom okreœlić pobór energetyczny budynku; rozszerzony eksport gbXML z możliwoœciš zbadania analitycznego modelu projektu przed wyeksportowaniem go do pliku gbXML; zwiększonš wydajnoœć aplikacji, a tym samym oszczędnoœć czasu oraz możliwoœć pracy z większymi plikami projektowymi.

• AutoCAD Civil 3D 2010
Oprogramowanie AutoCAD Civil 3D 2010, rozbudowane rozwišzanie BIM dla inżynierii lšdowej i wodnej, pomaga zespołom badać w sposób cyfrowy projekty transportowe, zabudowy terenów i œrodowiskowe jeszcze przed ich zbudowaniem. Nowe funkcje w AutoCAD Civil 3D 2010 obejmujš: nowe funkcje projektowe i analityczne, takie jak zautomatyzowane projektowanie skrzyżowań oraz zintegrowana analiza kanałów burzowych; przedmiar robót oraz współpraca z Autodesk Revit Architecture; nowe menu aplikacji, interfejs użytkownika w postaci wstšżki oraz pasek szybkiego dostępu zwiększajšce produktywnoœć.

• Autodesk Navisworks 2010
Oprogramowanie Autodesk Navisworks 2010, obejmujšce Autodesk Navisworks Review 2010, Autodesk Navisworks Simulate 2010, Autodesk Navisworks Manage 2010 i Autodesk Navisworks Freedom 2010, umożliwia specjalistom projektowania i budowy łšczyć swój wkład projektowy w jeden zsynchronizowany model dla BIM. Umożliwiajšc członkom zespołu współdzielenie, łšczenie, przeglšdanie i dopracowywanie modeli 3D dowolnych rozmiarów i formatów, aplikacje Autodesk Navisworks stanowiš istotnš częœć przepływu pracy BIM. Aktualizacje oferty Autodesk Navisworks obejmujš: zwiększonš użytecznoœć zapewniajšcš klientom bardziej produktywne œrodowisko pracy oraz nowe narzędzia pomiarowe i rozszerzenia zwišzane z kreskowaniem przekrojów pomagajšce usprawnić przepływ pracy; wyższy poziom interoperacyjnoœci zapewniajšcy lepszš współpracę.

• Autodesk 3ds Max Design 2010
Oprogramowanie Autodesk 3ds Max Design umożliwia architektom, projektantom, inżynierom i specjalistom od wizualizacji badanie, walidowanie i przekazywanie swoich kreatywnych pomysłów - poczšwszy od wstępnych modeli koncepcyjnych, aż po końcowe prezentacje filmowej jakoœci. 3ds Max Design oferuje cyfrowš cišgłoœć z rodzinš produktów AutoCAD, Revit i Autodesk Inventor, umożliwiajšc ponowne wykorzystanie danych projektowych w celu ich wizualizacji. Nowe funkcje Autodesk 3ds Max Design 2010 to:
ponad 100 dodatkowych narzędzi do modelowania, które pomagajš projektantom dopracować swoje projekty i osišgnšć nowš jakoœć renderingu; interaktywna analiza oœwietlenia, która pomaga użytkownikom realizować szybszš interakcję, walidować zrównoważone rozwišzania i unikać kosztownych pomyłek na wczesnych etapach procesu projektowania, rozbudowana biblioteka efektów czšsteczkowych oraz ulepszenia zwišzane ze stabilnoœciš renderowanego obrazu, które upraszczajš dostarczanie zamierzonego przekazu wizyjnego.

Dostępnoœć
Dostępnoœć opisywanych rozwišzań zależy od... kraju. Szczegółowe informacje oraz możliwoœci zakupu sš dostępne od 24 marca 2009 pod adresem: http://www.autodesk.com/pr-purchaseoptions. Dostępna jest także kopia amerykańskiej wirtualnej konferencji prasowej Autodesk AEC. Należy się spodziewać, iż wersje angielskie wspomnianych systemów będš u nas dostępne od przełomu marca i kwietnia.

ródło: Autodesk


Œroda, 25.03.2009 r.

Projektowanie funkcjonalne 2010

Autodesk przedstawił najnowszš wersję swojego oprogramowania do projektowania dwu- i trójwymiarowego dla przemysłu wytwórczego. Nowe, istotne funkcje oraz wzbogacone portfolio produktów wskazujš na zainteresowanie sektorem firm wytwarzajšcych produkty konsumenckie, ale nie tylko...

Nowa linia produktów dla przemysłu, oznaczona "2010", zawiera: Autodesk Inventor (wg nowej nomenklatury AutoCAD Inventor, ale o tym za chwilę - przyp. red.), AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical, Autodesk Alias, Autodesk Moldflow, Autodesk Navisworks, Autodesk Showcase, Autodesk 3ds Max Design oraz Autodesk Vault - aplikacje stanowišce rozwišzania do tworzenia cyfrowych prototypów. Wersje 2010 oferujš jeszcze więcej funkcji w obszarze projektowania, wizualizacji i symulacji oraz bliższš współpracę z innymi aplikacjami Autodesk oraz innymi narzędziami CAD.
– Pozycjonowanie rozbudowanego oprogramowania 2D i 3D w zasięgu firm produkcyjnych pozwala im konkurować w skali globalnej - powiedział Robert „Buzz" Kross, wiceprezes Manufacturing Industry Group w Autodesk. – Wykorzystujšc naszš linię produktowš 2010, klienci mogš (...) zacieœnić współpracę pomiędzy zespołami projektowymi, produkcyjnymi i marketingowymi, które wspólnie sš odpowiedzialne za wprowadzanie wysokiej jakoœci produktów na rynek.
Oprogramowanie Autodesk do tworzenia cyfrowych prototypów daje producentom możliwoœć projektowania, wizualizacji i symulacji pracy produktu w warunkach rzeczywistych, jeszcze zanim taki produkt ujrzy œwiatło dzienne. Cyfrowe prototypowanie zmniejsza zależnoœć od prototypów fizycznych, co pozwala zredukować koszty i przyspieszyć proces wprowadzania produktu na rynek w bardzo konkurencyjnych branżach.

AutoCAD Inventor 2010*
Jako podstawa cyfrowego prototypowania, oprogramowanie Autodesk Inventor pomaga wytworzyć precyzyjny model 3D, który pozwala sprawdzić kształt, dopasowanie i funkcję projektowanego produktu jeszcze przed jego wyprodukowaniem. Rodzina produktów Autodesk Inventor 2010 oferuje nowy poziom użytecznoœci i funkcjonalnoœci w zakresie tworzenia dokumentacji produktowej 2D, projektowania produktowego 3D, rozszerzonych możliwoœci symulacyjnych, silnego skoncentrowania się na projektowaniu częœci z tworzyw sztucznych (efekt m.in. akwizycji Moldflow) oraz nowych funkcji zarzšdzania i wymiany danych.

A nowe funkcje rodziny produktów dostępnych w pakiecie AutoCAD Inventor 2010 obejmujš:
• Projektowanie i wytwarzanie częœci z tworzyw sztucznych
• Możliwoœć symulowania pracy produktu
• Produktywnoœć projektowania: Kontynuujšc drogę ku większej użytecznoœci i produktywnoœci, Inventor oferuje nowy interfejs użytkownika, który łšczy œrodowisko projektowania 3D do tworzenia częœci i zespołów z narzędziami, pozwalajšc inżynierom skoncentrować się na funkcji projektu, której efektem będzie automatyczne wytworzenie inteligentnych komponentów, takich jak częœci z tworzyw sztucznych, ramy stalowe czy maszyny.
Ponadto, Inventor 2010 oferuje rozszerzonš funkcjonalnoœć wymiany danych architektonicznych, konstrukcyjnych i inżynieryjnych, która umożliwia producentom z branży budowlanej udostępnianie danych 3D w formacie łatwym do wykorzystania w aplikacjach dedykowanych modelowaniu informacji o budynku, takich jak rodzina produktów Autodesk Revit 2010.

Razem z oprogramowaniem Inventor, Autodesk wprowadza nowe aplikacje do tworzenia cyfrowych prototypów, które wspierajš i upraszczajš prace projektowe, inżynieryjne, produkcyjne oraz zadania marketingowe. Sš to, m.in.:
Rodzina produktów Autodesk Alias (więcej informacji tutaj)
• Autodesk Showcase
• Autodesk 3ds Max Design
• Autodesk Vault
• Autodesk Navisworks
• Autodesk Moldflow: W wersji 2010 spółka Autodesk uproœciła linię produktowš Moldflow. Pakiet oprogramowania do symulacji, analizy, optymalizacji i oceny częœci z tworzyw sztucznych oraz form do ich wytwarzania oferuje nowy zestaw zrównoważonych funkcji, większš wydajnoœć oraz wyższš jakoœć. Autodesk Moldflow Insight oferuje zaawansowanš, precyzyjnš symulację najbardziej złożonych procesów wtryskowych, korzystajšc z największej na œwiecie bazy materiałowej tworzyw sztucznych. Autodesk Moldflow Adviser upraszcza symulację procesu formowania wtryskowego z wykorzystaniem tworzyw sztucznych i prowadzi projektantów przez etapy analizy oraz interpretacji, pomagajšc unikać opóŸnień produkcyjnych i kosztownych przeróbek form (wg. Autodesk).

Dostępnoœć

Szczegółowe informacje oraz opcje zakupu będš dostępne od 24 marca 2009 pod adresem: www.autodesk.com/purchaseoptions


*Zmiana w nazewnictwie odnosi się do pakietu znanego wczeœniej jako Autodesk Inventor. Obecna nazwa AutoCAD Inventor nie pozostawia wštpliwoœci co do zawartoœci pakietu.


Poniedziałek, 23.03.2009 r.

Czwartkowe warsztaty

Autodesk organizuje cykl warsztatów dla użytkowników platformy Revit. Spotkania Revit Open Door – Tips & Tricks odbywajš się w każdy ostatni czwartek miesišca w Warszawie. Najbliższe – już w tym tygodniu, a swojš obecnoœć zapowiedziało ponad 30 architektów...

Warsztaty odbywajš się w siedzibie Autodesk, w Warszawie w każdy ostatni czwartek miesišca. Użytkownicy programu Revit spotkali się po raz pierwszy 26 lutego. Warsztaty prowadzi ekspert Autodesk, Andrzej Samsonowicz (na zdjęciu obok), inżynier aplikacji AEC. Uczestnicy pierwszego spotkania z cyklu Revit Open Door pracowali nad takimi zagadnieniami, jak modelowanie bryłowe, tworzenie etykiet pomieszczeń, kontrolowanie łšczenia się warstw pomiędzy œcianš a stropem. Chętni do udziału w warsztatach mogš także sami proponować tematy zajęć.

Inicjatywa Revit Open Door jest elementem wspierania użytkowników, którzy chcš efektywnie wykorzystywać posiadane rozwišzania Autodesk do modelowania informacji o budynku (BIM – Building Information Modelling).

Formularz rejestracyjny oraz więcej informacji o warsztatach Revit Open Door można znaleŸć na stronie www.autodesk.pl/revitopendoor


Poniedziałek, 23.03.2009 r.

PLM w Cobra Automotive Technologies

Cobra Automotive Technologies S.p.A. wybrała TeamcenterŽ, oprogramowanie Siemens PLM Software, do zarzšdzania cyklem życia produktu, wspierajšce rozwój produktu i procesy inżynieryjne.

Cobra, międzynarodowa spółka z siedzibš w Varese, we Włoszech, wdroży Teamcenter na ponad 100 stanowiskach, co pozwoli na poprawę struktury zarzšdzania produktem i danymi procesowymi firmy, a także na skrócenie czasu niezbędnego do wprowadzenia produktu na rynek, obniżenie kosztów rozwoju produktu oraz całkowitych kosztów eksploatacji.

 – PLM to nie tylko narzędzie. To technologia o wielkich możliwoœciach, która ma wpływ na całš organizację, dlatego oczekujemy, że pozwoli naszej firmie wzmocnić inicjatywy majšce na celu standaryzację. Dzięki temu będziemy mogli przyspieszyć prace rozwojowe, wdrożyć proces cišgłego doskonalenia i znaczšco ograniczyć niezgodnoœci – powiedział Graziano Mangiarotti, dyrektor techniczny Cobra Automotive Technologies S.p.A. Cobra zaczęła szukać oprogramowania PLM ze względu na plany globalnej ekspansji rynkowej firmy. Plany zakładajš potrzebę wdrożenia w firmie systemu informatycznego, który będzie wspierał rozwój produktu oraz procesy technologiczne, zapewni szybki i bezpieczny dostęp do informacji produktowych, dostosuje procesy wypuszczania produktu na rynek do danych i powišzanej wielkoformatowej dokumentacji oraz skonsoliduje archiwa i aplikacje majšce na celu poprawę elastycznoœci zarzšdzania.

 – Wdrożenie platformy Teamcenter (...) umożliwi nam dostęp do wszystkich danych produktowych oraz pozwoli na ich aktualizację w czasie całego procesu rozwoju. Będziemy również dysponowali wydajnym szablonem klasyfikacyjnym do zarzšdzania bibliotekami produktu, co pozwoli na spełnienie przyszłych wymagań dzięki elastycznoœci systemu – podsumowuje Mangiarotti.  

Międzynarodowa Grupa Cobra Automotive Technologies z siedzibš we Włoszech, specjalizujšca się w dziedzinie rozwišzań bezpieczeństwa dla przemysłu samochodowego, oferuje połšczenie usług lokalizacyjnych LBS i systemów elektronicznych zapobiegajšcych ryzyku i zarzšdzajšcych ryzykiem zwišzanym z pojazdami, takim jak kradzież, porwanie, oszustwo i manewry przy małej prędkoœci. Założona w 1975 roku firma jest partnerem głównych europejskich i azjatyckich producentów samochodów i motocykli, dla których przygotowuje rozwišzania wbudowane w oryginalne wyposażenie. Cobra prowadzi bezpoœredniš działalnoœć we Włoszech, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Japonii i w Chinach oraz posiada sieć około 40 przedstawicieli na rynkach europejskich i azjatyckich.

Więcej informacji na stronach: www.cobra-at.com


Poniedziałek, 23.03.2009 r.

Precyzyjne elementy projektowane w 3D, pod kontrolš PDM…

Kolejna firma korzysta z rozwišzań DS SolidWorks Corp. HARTING Applied Technologies – bo o niej tutaj mowa – jest częœciš HARTING Technology Group, specjalizujšcš się w projektowaniu i produkcji precyzyjnych maszyn wytwórczych dla przemysłu elektronicznego i sektora motoryzacyjnego

Firma wykorzystuje oprogramowanie CAD 3D do projektowania stanowisk roboczych i robotów przemysłowych, maszyn do precyzyjnego montażu, a także do opracowywania form wtryskowych, przyrzšdów do gięcia itp., przystosowanych do pracy z niewielkimi, delikatnymi detalami. Jest w stanie dostarczyć zarówno jednostkowe urzšdzenie, jak serię, a także zorganizować całš linię produkcyjnš.

Od momentu wdrożenia oprogramowania CAD spod znaku SolidWorks (miało to miejsce w 2005 roku), w wyraŸnym stopniu dało się odczuć zmniejszenie liczby popełnianych błędów, dotyczšcych zarówno samych konstrukcji, jak i fizycznych właœciwoœci budowanych prototypów, które stosunkowo często nie spełniały zakładanych wymagań. Obecnie używane oprogramowanie pozwala na przeprowadzanie szerokiego zakresu symulacji (zintegrowanych w jednym œrodowisku programowym), dotyczšcych m.in. potencjalnych kolizji ruchomych elementów, co znacznie skróciło czas opracowania urzšdzenia i uruchomienia jego produkcji.

 - Nasz poprzedni system CAD po jakimœ czasie okazał się zbyt wolny w stosunku do innych, nowszych rozwišzań. A koszty projektowania rosły – powiedział Volker Franke, dyrektor zarzšdzajšcy HARTING. – Poza tym, bardzo często nasze projekty wymagały zaangażowania licznego grona inżynierów, zarówno z firmy, jak i spoza niej. Szybki wskaŸnik zwrotu kosztów, wygodny interfejs, liczne wbudowane narzędzia i łatwoœć obsługi przekonały nas szybko do obecnie używanego systemu. Prócz tego, SolidWorks Enterprise PDM oferuje nam dodatkowe korzyœci w postaci łatwych i przydatnych funkcji, jak np. kopiowanie projektów. Naszym celem jest zredukowanie czasu potrzebnego na opracowanie nowego projektu o 30%. Pozwoli to na redukcję kosztów i zwiększenie naszej konkurencyjnoœci wobec zagranicznych firm o podobnym profilu działalnoœci. Teraz mamy nadzieję zachować naszš silnš pozycję teraz i w przyszłoœci – dodaje Franke.

HARTING zdecydowała się na zaimplementowanie SW Enterprise PDM przed kilkoma miesišcami; firma poszukiwała wtedy efektywnego systemu zarzšdzania danymi o produkcji, które mogło być wdrożone szybko i łatwo, i pozwalało wielu użytkownikom na korzystanie z wbudowanych funkcji. Od czerwca 2008 roku oprogramowanie to pozwala na œcisłš i bliskš współpracę użytkowników pracujšcych w wielu różnych lokalizacjach, ze zdecentralizowanymi plikami i serwerami CAD.

System PDM daje bezpieczny dostęp do danych projektowych, konstrukcyjnych a także kodów CNC, pozwalajšc na swobodnš wymianę plików DXF, PDF, STEP, a także rozszerzeń Cimatron i Windows pomiędzy różnymi departamentami firmy, odpowiedzialnymi za poszczególne etapy projektowania, wytwarzania i sprzedaży gotowych produktów.

HARTING Applied Technologies posiada obecnie 19 licencji SolidWorks 3D CAD i 15 licencji SolidWorks Enterprise PDM.

 

Więcej informacji na temat HARTING: www.harting-applied-technologies.com


Wtorek, 17.03.2009 r.

Oprogramowanie Bricscad w atrakcyjnej cenowo ofercie

Wyglšda na to, że dostawcy i producenci oprogramowania zaczęli przeœcigać się w atrakcyjnych ofertach cenowych. W zeszłym tygodniu pisaliœmy o ofercie DATACOMP, tym razem przyszła kolej na Bricsys Polska...

...i atrakcyjny cenowo przelicznik, wg którego 1 euro warte będzie 4 złote, poczšwszy od poniedziałku, do wyczerpania zapasów! Co to oznacza? Mniej więcej tyle, iż za podstawowš wersję Bricscad Classic trzeba będzie zapłacić 1575 złotych netto, za wersję Pro – 1985 złotych netto, a za tzw. „pięciopaki” – odpowiednio 6425 zł i 8225 zł netto. Czy warto? Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam, ale ułatwieniem może być możliwoœć pobrania 30-dniowej wersji demonstracyjnej ze strony http://www.bricsys.pl/pl_PL/.


Pištek, 6.02.2009 r.

Nowe aplikacje od SolidWorks Labs

W internetowej „piaskownicy” można znaleŸć kilka nowych narzędzi będšcych zwiastunami nadchodzšcych potencjalnych możliwoœci współczesnych systemów CAD 3D

Jeœli nie zastanawiali się Państwo wczeœniej nad tym, jak mogš wyglšdać systemy CAD w kolejnym dziesięcioleciu i w dalszej przyszłoœci, zachęcam do odwiedzenia SolidWorks Labs (http://labs.solidworks.com/). Od 20 stycznia dostępne sš cztery nowe bezpłatne, eksperymentalne  aplikacje, przydatne dla użytkowników CAD 3D.

 

 

Pierwsza z nich – „Treehouse” – to ciekawe narzędzie dedykowane dla zespołów projektowych. Inżynierowie mogš w łatwy sposób stworzyć graficznš reprezentację docelowego złożenia jeszcze przed rozpoczęciem właœciwej pracy w œrodowisku programowym. Jest to wyjštkowo proste, gdyż odbywa się poprzez przecišganie i upuszczanie ikon symbolizujšcych odpowiednie elementy.  Treehouse pozwala na przypisanie elementom składowym indywidualnych cech, założeń i ograniczeń, a przede wszystkim – przypisanie ich konkretnej osobie, która będzie odpowiedzialna za ich zaprojektowanie. Gdy „złożenie” jest już gotowe, może zostać zaimportowane przez dowolny system PDM i przypisać (rozesłać) odpowiednie komponenty składowe do właœciwych użytkowników, odpowiedzialnych za ich realizację.

Kolejna aplikacja – „Tagger” – pozwala na swobodne dodawanie wszelkiego rodzaju uwag (tagów) bezpoœrednio do dokumentu zawierajšcego projekt. W jakim celu? Żeby uskutecznić komunikację pomiędzy osobami współpracujšcymi w ramach jednego projektu. Po otwarciu pliku zawierajšcego model (element, złożenie itp.) użytkownik może rozwinšć sobie listę wszystkich uwag i w łatwy sposób sprawdzić, z jakimi fragmentami projektu zostały one skojarzone.

„Presentation Studio” pozwala na stworzenie w łatwy sposób (metodš kolejnych etapów) wysokiej jakoœci interaktywnych dokumentów w formacie pdf, przeznaczonych dla osób nie będšcych użytkownikami systemów CAD (klientów, handlowców etc.). Otrzymane pliki mogš być odczytane przez każdego Acrobat Readera powyżej wersji 8. Modele 3D dołšczone do uzyskanej prezentacji zachowujš pełnš interakcję 3D, mogš być powiększane, obracane itp. Aplikacja pracuje z poziomu œrodowiska SolidWorks.

Nakładka „Collada Export” pozwala użytkownikom SolidWorks na eksport modeli bryłowych jako standardowych obiektów 3D wzbogaconych o dane dotyczšce możliwoœci i zakresu ruchu, aby możliwe było ich użycie w programach takich jak np. Microsoft Robotics Developer Studio 2008 (http://msdn.microsoft.com/en-us/robotics/default.aspx). Projektanci robotów mogš następnie użyć swojego oprogramowania w celu skorygowania otrzymanych projektów, dopracowania aplikacji i zwiększenia np. jej wydajnoœci.

– SolidWorks Labs dało naszym klientom możliwoœć sygnalizowania, czego oczekujš, w jaki sposób mogš korzystać z nowych opracowań i na ile przydatne okazujš się one w praktyce, a nam – wskazówkę, czy poruszamy się we właœciwym kierunku – mówi Austin O'Malley, CTO DS SolidWorks. – Pozwala zarówno im, jak i komukolwiek ze œrodowiska inżynierów projektantów na poznanie nowych i nadchodzšcych możliwoœci systemów CAD.

Ze względu na opisane tutaj najnowsze udostępnione narzędzia (a także na setki innych obecnych w sieciowych zasobach już od jakiegoœ czasu), SolidWorks Labs zmodernizowało swojš stronę internetowš, pozwalajšcš obecnie na łatwiejszš nawigację, na zamieszczanie komentarzy użytkowników, video-prezentacje i inne.

W jednym z najbliższych pdf-owych wydań CADblog.pl postaram się przybliżyć Państwu ideę SolidWorks Labs, podzielić się wrażeniami z korzystania z nowego serwisu internetowego i opisać kilka moim zdaniem najbardziej interesujšcych aplikacji. A jeœli wœród Państwa znajdujš się już osoby korzystajšce z SolidWorks Labs, będę wdzięczny za wszelkie uwagi, opinie i komentarze. Postaram się je wykorzystać w przygotowywanym opracowaniu.

ms


Pištek, 6.02.2009 r.

Pierwszy cykl konferencji poœwięconych rozwišzaniom PLM zakończony.

Jak redukować koszty powstawania i utrzymania produktu na rynku nie rezygnujšc z jego jakoœci

3 lutego w Warszawie w hotelu Marriott odbyła się konferencja poœwięcona rozwišzaniom do zarzšdzania cyklem życia produktu oferowanym przez Siemens PLM Software. Spotkanie to zakończyło cały cykl wydarzeń, których celem było zaprezentowanie przedstawicielom kadry zarzšdzajšcej możliwoœci zwiększenia innowacyjnoœci produktu i redukcji kosztów przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi do zarzšdzania informacjš. Realia rynkowe pokazujš, że wygrywajš te przedsiębiorstwa, które sš w stanie dostarczyć produkt szybciej, taniej, jednoczeœnie nie rezygnujšc z jakoœci. Jak podnieœć innowacyjnoœć produktu? Jak zwiększyć produktywnoœć i wyeliminować kosztowne błędy? Jak zredukować koszty powstawania produktu? Jak zsynchronizować i przyspieszyć działalnoœć operacyjnš zespołów ds. produktu? Jak efektywnie zarzšdzać obiegiem informacji? Zdaniem Siemens PLM Software odpowiedziš na te wyzwania jest nowoczesne rozwišzanie pozwalajšce zarzšdzać informacjš o produkcie i procesach w przedsiębiorstwie, rozwišzanie, z którego mogš korzystać wszystkie działy w firmie.

Prezentacja Romana Korzusa, Mid-Market Sales Executive, przedstawiała możliwoœci rozwišzania PLM w zakresie przewidywania kosztów zmian oraz symulowania wartoœci finansowej nowych pomysłów. Połšczenie wszystkich informacji biznesowych i inżynierskich, majšcych wpływ na postać finalnš produktu, jest głównym obszarem, jakim zarzšdza rozwišzanie PLM. Przewidywanie kosztów rozwoju produktu, jest kluczowo ważne dla nowoczesnej firmy i tu w sukurs przychodzi PLM, który jest centralnym zasobem wiedzy o produkcie. Rozwišzanie pozwala szybciej tworzyć kolejne wersje i generacje produktów, umożliwia jednoczeœnie skrócenie procesu, tak projektowego opartego o CAD/CAE, jak i produkcyjnego bazujšcego na CAM. Co więcej, rozwišzanie Siemensa zapewnia interakcje pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu zmian, przy jednoczesnej otwartoœci na obsługiwane formaty danych i aplikacje bioršce udział w cyklu życia produktu. Takie podejœcie do zagadnienia PLM zapewnia użytkownikom niższe koszty nie tylko wytwarzania nowego produktu, ale także oszczędniejsze wdrożenie rozwišzania PLM, ponieważ można z nim integrować dowolny CAD jak: AutoCAD, SolidEdge, SolidWorks, Inventor, NX, NXI, ProEngineer, Catia, itp. Kolejnš wymiernš korzyœciš w przypadku oprogramowania firmy Siemens jest modułowoœć, pozwalajšca zaczynać od poziomu PDM (Product Document Management) poprzez wsparcie technologii produkcji, do obszarów zarzšdzania Portfelem Produktów, aż po rozwišzania klasy Enterprise.

Goœciem specjalnym spotkania 3 lutego był Bob Whale, dyrektor European Center of Excellence, odpowiedzialny za rozwój wdrożeń w Europie. W swojej prezentacji przedstawił wartoœć biznesowš rozwišzań PLM na przykładzie konkretnych wdrożeń w takich międzynarodowych koncernach jak Nissan (dwa razy więcej projektów przy tych samych zasobach), GE (oszczędnoœci rzędu 50% w procesach inżynieryjnych i 80% w procesach produkcyjnych), BSH (globalna współpraca wszystkich brandów i lokalnych fabryk), Canon (czas rozwoju nowego produktu skrócony o 50%), Lockheed Martin – program F-35 (oszczędnoœci w poszczególnych fazach cyklu życia produktu: 35% - projekt; 67% - produkcja; 50% - remonty i utrzymanie). Badania pokazały, że w cišgu ostatnich kilku lat znaczšco spadł poziom satysfakcji kadry zarzšdzajšcej z przekształcania pomysłów w produkty, które odnoszš sukces rynkowy. Zgromadzenie wiedzy o produktach i procesach na platformie rozwišzania PLM pozwala zbudować dobry produkt i – co równie ważne – zbudować go dobrze.

Wspólna prezentacja Romana  Korzusa (tym razem w roli narratora) Krzysztofa Kazonia (PLM Consultant) i Michała Marcinowskiego (CAD Consultant) symulowała pracę w dziale konstrukcyjno – technologicznym. Prowadzšcy, na przykładzie zwykłego łšcznika œwiatła firmy Ospel, przedstawili bogato ilustrowany pracš na żywo pełen zakres prac biura R&D, poczšwszy od kompletacji wymagań rynkowych, ich edycję, poprzez definicję wymogów produkcyjnych, ustalenie harmonogramu prac i wykorzystanie definiowanych obiegów dokumentacji (również około produkcyjnej), zarzšdzania zmianami produktu, dostępnoœć danych historycznych, aż po wytworzenie narzędzia i technologię jego wykonania. Zakres ten został również uzupełniony końcowymi zagadnieniami PLM tj. narzędzia do serwisu i napraw. Podczas wystšpienia zaprezentowano nie tylko proces pracy biura, ale również dedykowane moduły tj. Teamcenter Scheduler Manager umożliwiajšcy zespołowi konstrukcyjnemu na planowanie zadań, zarzšdzanie zasobami i czasem pracy konstruktorów oraz technologów, w ramach wyznaczonych zadań i obiegu dokumentacji; Product Structure Editor dajšcy ogromne możliwoœci wizualizacyjne złożeń, ich konfiguracji, oraz zarzšdzania zestawieniami materiałowymi; Relation Manager – niezastšpione narzędzie serwisowe  ilustrujšce powišzania między częœciami, podzespołami i złożeniami; Change Management do zarzšdzania zmianami w produktach; Project Portfolio Management dajšcy możliwoœć raportowania i tworzenia wykresów (oparty o technologię Crystal Reports) ilustrujšcych koszty danych projektów i analizujšcych możliwoœć ich zagrożenia bšdŸ przekroczenia budżetu. Oprócz tego przedstawiono możliwoœć dostępnoœci do danych, przy pomocy przeglšdarki Web, co jest nieocenione w przypadku koniecznoœci pracy np. poza biurem.

 www.ugs.pl

 

Firma Siemens PLM Software (do maja 2007 UGS), oddział firmy Siemens Industry Automation Division, jest jednym z liderów na rynku PLM (Product Lifecycle Management) - rynku oprogramowania i usług zwišzanych z „zarzšdzaniem całym cyklem życia produktu". Siemens PLM Software obsługuje  51 tys. klientów na całym œwiecie, u których zainstalowano 5,5 miliona licencjonowanych stanowisk. W ofercie firmy znajduje się m.in. oprogramowanie NX (dawniej Unigraphics), Solid Edge, I-deas, FEMAP, NX Nastran oraz produkty z grupy Teamcenter oraz Tecnomatix, a także pełen zestaw usług i serwisu w zakresie CAD/CAM/CAE/PDM/PLM. Otwarte rozwišzania dla przedsiębiorstw oferowane przez Siemens PLM Software umożliwiajš firmom i ich partnerom swobodnš współpracę w globalnych sieciach innowacyjnych. Efektem tej współpracy sš œwiatowej klasy produkty i usługi.

Więcej informacji o produktach i usługach firmy Siemens PLM Software można znaleŸć pod adresem www.siemens.com/plm

powrót do poczštku | powrót do strony głównej


Czwartek, 5.02.2009 r.

3DVIA Composer i maszyny do obróbki drewna

Nie tylko 3DVIA, ale także systemy CAD ze znakiem SolidWorks wykorzystywane sš z powodzeniem przez austriackiego producenta. Rodzinna firma, z siedzibš w Hall (Tyrol), wytwarza maszyny do obróbki drewna dla szerokiej rzeszy odbiorców, poczynajšc od hobbystów-majsterkowiczów, małych przedsiębiorstw przetwórczych, na dużych zakładach kończšc. Należš do niej tak znane marki, jak FELDER, FORMAT-4 i HAMMER...

Jak poinformowało 13 stycznia br. biuro prasowe Dassault Systemes SolidWorks Corp., firma FELDER KG zdecydowała się na zakup oprogramowania 3DVIA Composer, które skutecznie wesprze procesy generowania rysunków pokazujšcych złożenia elementów maszyn przez niš produkowanych, a także uproœci i usprawni generowanie list zestawień materiałowych. Na wybór tego właœnie narzędzia niewštpliwie wpływ miał fakt, iż FELDER z powodzeniem stosuje oprogramowanie SolidWorks od ponad siedmiu lat. Zdaniem pracowników firmy, dalsze wdrażanie zarówno 3DVIA, jak i SW, pozwala skuteczniej konkurować – także pod względem cenowym – w tym segmencie rynku maszyn obróbczych.

FELDER KG zdecydowała się na przejœcie ze œrodowiska 2D do 3D w 2001 roku, a zaowocowało to znacznym (o ok. 30%) skróceniem czasu niezbędnego do przeprowadzenia pełnego procesu projektowego. Nie bez znaczenia jest także oszczędnoœć materiałów, a także uproszczenie konstrukcji maszyn przy jednoczesnym zwiększeniu ich funkcjonalnoœci, wydajnoœci i niezawodnoœci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 1. Rozstrzelony widok złożenia jednej z oferowanych przez FELDER KG maszyn do obróbki drewna...

– Estetyka wyrobów, krótki cykl projektowania i wysoka jakoœć końcowych produktów sš dla nas wyjštkowo istotne – mówi inżynier Robert Tratter, dyrektor ds. rozwoju w FLEDER KG. – SolidWorks okazał się sprawdzonym i wiarygodnym partnerem w wielu różnych obszarach. Gdy zwrócono naszš uwagę na korzyœci wynikajšce z zastosowania 3DVIA Composer, zrozumieliœmy, iż nasze poprzednie rozwišzanie jest praktycznie bez szans. Stanowiło bowiem zupełnie osobnš, zamkniętš aplikację do zarzšdzania dokumentacjš. W tej chwili możemy tworzyć niezbędne dokumenty pozostajšc w œrodowisku SolidWorks. Pełna kompatybilnoœć obu systemów przynosi ogromnš korzyœć w postaci dokładnego, precyzyjnego generowania dokumentacji, przesyłania danych do właœciwych odbiorców i przyspieszenia całego procesu projektowego – dodaje.

Zaawansowane możliwoœci wizualizacji, opcje umożliwiajšce tworzenie wirtualnych cyfrowych prototypów pozwoliły na zredukowanie liczby błędów popełnianych podczas projektowania. Kolejnš korzyœciš jest łatwoœć wykorzystania projektów elementów i podzespołów stosowanych w różnych maszynach. - Każdy z komponentów zawarty jest w jednym pliku i może być łatwo i na wiele sposobów wykorzystany w nowych złożeniach, w nowych projektach – uœmiecha się Tratter. – Łatwo zrozumieć, jak przekłada się to na pracę nad modernizacjami lub modyfikacjami już istniejšcych produktów.

Klienci FELDER KG także osišgajš wymierne korzyœci, chociaż nie bezpoœrednio. Dzięki nowemu oprogramowaniu firma może dostarczyć swoim odbiorcom wyczerpujšce opracowania i instrukcje obsługi, a także wskazówki serwisowe dla wszystkich rodzajów oferowanych maszyn i narzędzi. Wzbogacone – zwłaszcza w postaci cyfrowej – nie tylko o fotorealistyczne renderingi, ale także o animacje w niemalże „łopatologiczny sposób” wyjaœniajšce sposób użycia (montażu, naprawy etc.) danej maszyny lub narzędzia.

 

Fot. 2 i 3.  Podglšd złożenia w SolidWorks i jego wizualizacja (obok); jest to ten sam fragment maszyny, co zaprezentowany na ilustracji powyżej...

 

– Na przykładzie firmy FELDER wyraŸnie widać, jakie korzyœci wynikajš z pełnej interakcji i kompatybilnoœci między SolidWorks i 3DVIA – podkreœla Axel Spitzer, menedżer sprzedaży DS SolidWorks na Europę Œrodkowš. - Jej klienci, dokonujšc wyboru, poszukujš urzšdzeń wysokiej klasy i w przystępnej, bšdŸ adekwatnej cenie. Aby sprostać tym wymaganiom, należy stosować narzędzia do projektowania i zarzšdzania dokumentacjš, które faktycznie pozwalajš skrócić czas projektowania i zoptymalizować proces wytwórczy, a SolidWorks i 3DVIA spełniajš te oczekiwania.

W chwili obecnej firma FELDER KG skupia cztery marki i oferuje produkty spod ich znaku na globalnym rynku. Marka FORMAT-4, pod hasłem „Wszystko z jednej ręki”, rozszerzyła ofertę także o maszyny obróbcze sterowane numerycznie (CNC), co sprawiło, iż FELDER oferuje obecnie pełen zakres urzšdzeń do szeroko rozumianej obróbki drewna. OD chwili założenia, firma zajmuje wysokš pozycję na rynku, zawdzięczajšc jš nie tylko swym wyrobom, ale także wprowadzonym innowacyjnym rozwišzaniom i zgłoszonym patentom. Więcej na stronie: www.felder.at

ms


czwartek 29.01.2009 r.

Autodesk rozszerza ofertę oprogramowania BIM do analizy konstrukcyjnej

Autodesk Robot Structural Analysis oraz Autodesk Robot Structural Analysis Professional – oprogramowanie nowej generacji dla inżynierów konstrukcyjnych – usprawnia modelowanie informacji o budynku

Autodesk poinformował o rozszerzeniu oferty rozwišzań do modelowania informacji o budynku (BIM) o dwa nowe programy do analizy konstrukcyjnej przeznaczone dla inżynierów konstrukcyjnych oraz  oparte na technologii zakupionej przez Autodesk od firmy Robobat. Programy Autodesk Robot Structural Analysis 2009 i Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2009 sš œciœle zintegrowane z programem do modelowania informacji o budynku – Revit Structure 2009. Nowe rozwišzania pomagajš inżynierom konstrukcyjnym korzystajšcym  z Autodesk Revit w bezproblemowej analizie złożonych konstrukcji.

– Nowy Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2009 to wartoœciowe narzędzie dla inżynierów strukturalnych na całym œwiecie, ponieważ uzupełnia modelowanie informacji o budynku o możliwoœć analizy konstrukcyjnej oraz projektowania budynków, konstrukcji lšdowych czy  innych konstrukcji specjalnych – powiedział Nicolas Mangon, menadżer ds. rozwišzań dla inżynierów konstrukcyjnych w dziale rozwišzań dla architektury i budownictwa firmy Autodesk. Oprogramowanie zostało zaprojektowane tak, by było łatwe we współpracy, szybsze i bardziej wszechstronne. Umożliwi to inżynierom konstrukcyjnym lepsze analizowanie i projektowanie poprzez tworzenie cyfrowych modeli, które wizualizujš, symulujš i analizujš ich pracę.

Autodesk Robot Structural Analysis oraz Autodesk Robot Structural Analysis Professional sš uzupełnieniem platformy Revit Structure 2009. Rozwišzania oferujš klientom firmy Autodesk bezproblemowš integrację modelowania informacji o budynku BIM na każdym etapie procesu, od projektowania, poprzez analizę, aż po produkcję.

Autodesk Robot Structural Analysis Professional dostarcza skalowalne narzędzie analityczne. Jest ono dostosowane do specyfiki kraju, posiada 15 wersji językowych oraz 60 norm projektowania do przeprowadzania analiz wielu rodzajów konstrukcji, takich jak budynki, mosty, konstrukcje lšdowe i specjalne. Funkcje analizy konstrukcyjnej zawierajš zaawansowane modelowanie i auto-siatkowanie, szybsze i dynamiczne analizatory oraz zintegrowane moduły do projektowania zbrojonego betonu i stali konstrukcyjnej.

Ulepszony przepływ pracy
Autodesk Robot Structural Analysis Professional oferuje inżynierom konstrukcyjnym interoperacyjnoœć, która poprzez lepszš współpracę z architektami i przedstawicielami innych branż usprawnia realizację projektu.

Wraz z BIM Autodesk Robot Strtuctural Analysis Professional wprowadza elastyczny interfejs pracujšcy w 3D oraz dwukierunkowe połšczenie z programami Revit Structure, AutoCAD Structural Detailing 2009 oraz rozszerzeniami platformy Revit. Upraszcza to komunikację oraz współpracę licznych zespołów w ramach różnych faz projektu, co oszczędza czas i eliminuje błędy.

Szybsze obliczenia
Funkcje analizy oraz zaawansowanego auto-siatkowania zapewniajš szybsze œrodki radzenia sobie z najbardziej złożonymi symulacjami i obliczeniami modelowymi. Autodesk Robot Structural Analysis Professional uzyskuje wyniki obliczeń w przecišgu minut a nie godzin, z nieliniowymi i dynamicznymi algorytmami do najbardziej wymagajšcych i złożonych konstrukcji. Dzięki temu inżynierowie mogš w prosty sposób analizować różne projekty i wprowadzać wczesne zmiany w wyglšdzie projektów i ich działaniu w œwiecie rzeczywistym.

Autodesk Robot Structural Analysis 2009 oraz Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2009 sš już dostępne. Więcej informacji na stronie www.autodesk.pl/robot.

Informacje o BIM
Modelowanie informacji o budynku (ang. Building Information Modeling - BIM) jest zintegrowanym procesem bazujšcym na skoordynowanych i rzetelnych informacjach o projekcie od momentu jego naszkicowania poprzez budowę, aż po użytkowanie. Dzięki BIM architekci, inżynierowie, budowlańcy i właœciciele budynków mogš w prosty sposób tworzyć skoordynowane, cyfrowe informacje projektowe i dokumentację, używać tych informacji do dokładniejszej wizualizacji, symulacji i analizy zachowań budynków, ich wyglšdu i kosztów oraz tworzyć projekty w sposób niezawodny, szybszy, tańszy i mniej negatywnie wpływajšcy na œrodowisko.


czwartek 29.01.2009 r.

Tytuł za nanowłókna...

Autodesk przyznał czeskiej firmie Elmarco Ltd. (Elmarco),  producentowi maszyn przemysłowych do produkcji nanowłókien, listopadowy tytuł „Inventor of the Month”

Elmarco wybrał system Autodesk Inventor, by stworzyć linię maszyn Nanospider, które umożliwiajš produkcję nanowłókien na skalę przemysłowš. Tkaniny z nanowłókien majš duże właœciwoœci oddychajšce oraz wystarczajšco małe pory, by zapobiegać przenikaniu przez nie mikroczšsteczek, bakterii, czy nawet wirusów. Czyni je to idealnym materiałem do stosowania w systemach filtrowania powietrza w oœrodkach medycznych lub zakładach produkujšcych układy scalone.

Tytuł  Inventor of the Month jest przyznawany w uznaniu najbardziej innowacyjnego projektu oraz postępu inżynieryjnego osišgniętego przez użytkowników oprogramowania Autodesk Inventor, które jest podstawowym rozwišzaniem Autodesk do Cyfrowego Prototypowania. Cyfrowy prototyp pozwala użytkownikom projektować i wizualizować produkt oraz stworzyć jego symulację zanim jeszcze zostanie zbudowany. Zmniejsza to zależnoœć projektantów od wielokrotnego konstruowania fizycznych prototypów.

– Elmarco, zdobywaca tytułu Inventor of the Month, jest pierwszš i jedynš firmš na œwiecie oferujšcš klientom maszyny do przemysłowej produkcji nanowłókien – powiedział Robert „Buzz” Kross, wiceprezes Działu Rozwišzań Przemysłowych w firmie Autodesk. – Program Autodesk Inventor pomógł firmie Elmarco wzbogacić branżę nanowłókien o własne innowacyjne rozwišzanie.

Wiele razy cieńsze od ludzkiego włosa nanowłókna majš œrednicę od 200 do 500 milionowych milimetra. Maszyna Nanospider produkuje nanowłókna w trakcie opatentowanego procesu elektrospinningu, w którym obracajšcy się bęben jest częœciowo zanurzany w roztworze polimerowym i umieszczany polu elektrostatycznym o wysokim natężeniu. Powstałe w tym procesie nanowłókna majš zastosowanie w produkcji filtrów oraz w akustyce.

Cyfrowe Prototypowanie ułatwia pracę
Rozwišzanie Autodesk Inventor pomogło firmie Elmarco uproœcić proces produkcji maszyn Nanospider, które mogš wytwarzać nanowłókna na skalę masowš. Dwunastu członków zespołu projektowego firmy Elmarco używa programu Inventor do tworzenia trójwymiarowych modeli obracajšcych się elementów oraz ogólnego kształtu maszyn. Modele te można łatwo współdzielić z innymi pracownikami firmy lub ponownie użyć w póŸniejszych projektach.

– Obsługi programu Autodesk Inventor łatwo jest się nauczyć, program ten jest przyjazny w użyciu – powiedział Jan Čmelík, główny projektant w firmie Elmarco. – Dzięki możliwoœciom programu, możemy ponownie skorzystać z 80% istniejšcych już projektów 80% elementów z naszej linii produkcyjnej.

Pozostałe 20% częœci musi zostać wykonanych na zamówienie, np. pojazdy dystrybucji chemicznej. Elmarco może  korzystać z takich funkcji programu Inventor, jak moduł do projektowania orurowania, które pomagajš w dostosowaniu przebiegu rur do standardów projektowania. Dzięki uproszczeniu procesu modele zakupionych komponentów mogš być łatwo importowane do programu Inventor, w celu uzupełnienia i ostatecznego zmontowania. Rozwišzanie do Cyfrowego Prototypowania Autodesk korzysta z pojedynczego cyfrowego modelu we wszystkich etapach produkcji. Pozwala to firmie Elmarco używać narzędzi wizualizacyjnych programu Inventor do demonstracji maszyn klientom, co skraca czas przeglšdów oraz wzbogaca wiedzę klientów Elmarco o projekcie.    

Informacje o programie Autodesk Inventor of the Month
Co miesišc Autodesk wybiera wynalazcę miesišca z ponad 700 000 użytkowników oprogramowania Autodesk Inventor, podstawowego narzędzia do Cyfrowego Projektowania. Zwycięzcy dostajš wyróżnienie za doskonałe umiejętnoœci inżynieryjne oraz pracę nad przełomowymi innowacjami. Więcej informacji o Autodesk Inventor of the Month można uzyskać piszšc na adres IOM@autodesk.com.

Informcje o Elmarco Ltd.
Elmarco Ltd. jest wiodšcym producentem zaawansowanych technicznie rozwišzań dla branży nanowłókienniczej. Firma, z siedzibš w Czechach, powstała w 2000 roku. Roczne przychody firmy wynoszš 23,3 mln USD.  Więcej informacji o firmie Elmarco znajduje się na stronie www.elmarco.com.

www.autodesk.pl


œroda 28.01.2009 r.

Proste i szybkie wdrożenie w firmie produkcyjnej

Fero-pol to polski producent maszyn i urzšdzeń przeznaczonych do obróbki drutu. Wykorzystujšc swoje bogate doœwiadczenie z zakresu produkcji tego typu urzšdzeń, firma oferuje swoim klientom maszyny wykonywane na indywidualne zamówienie i dostosowane dokładnie do oczekiwań i potrzeb odbiorców.

Bogatš ofertę gotowych maszyn oraz możliwoœci dostosowania urzšdzenia pod wymagania klienta osišgnięto między innymi dzięki przejœciu z programu 2D do w pełni parametrycznego 3D, jakim jest Alibre Design. Fero-pol od 3 lat wykorzystuje z powodzeniem Alibre Design, projektujšc kolejne urzšdzenia do zgrzewania czy też prostowania drutu.
Prosta obsługa programu, krótki czas wdrożenia oraz niskie nakładyinwestycyjne to według osób pracujšcych w tej firmie klucz do sukcesu Alibre Design na polskim rynku.

Krótki opis powstania jednej z maszyn można znaleŸć na stronie www.alibre.pl. Pełnš ofertę urzšdzeń projektowanych i produkowanych przez Fero-pol znajdš Państwo na stronie www.fero-pol.com

 


| < | strona 22 z 22

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

Poznaj NX12 z CAMdivision

 

Blog monitorowany przez:


 


 

 


| reklama | redakcja | dane kontaktowe | prenumerata |

Š Copyright by Maciej Stanisławski. Publikowane materiały sš objęte prawem autorskim.
Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie tylko za wczeœniejszš zgodš autora.  
webmaster@skladczasopism.home.pl. Opracowanie graficzne: skladczasopism@home.pl
CADblog.pl jest tytułem prasowym  zarejestrowanym w krajowym rejestrze dzienników i czasopism
na podstawie postanowienia Sšdu Okręgowego Warszawa VII Wydział Cywilny Rejestrowy Ns Rej. Pr. 244/09
z dnia 31.03.2009 poz. Pr 15934